Contra utkommer på papper sex gånger om året.

Här kan du få fram gamla nummer av Contra

Du kan hitta gamla nummer av Contra som pdf-filer eller beställa dem från redaktionen.

Alla Contra finns nu i pdf-format (Acrobat Reader). Årgångarna 2019-2022 ligger bakom en betalvägg och är enbart tillgängliga för prenumeranter. Användarnamn och lösenord finns på sidan 2 i det senaste tryckta numret av Contra. Övriga årgångar finns som gratis pdf-filer. Tidningar i pappersformat kan beställas från Contra. Enstaka nummer är slutsålda, vilka det är framgår av förteckningen nedan.

Vill du läsa en tidning på nätet, klicka på länken. Vill du köpa ett pappersexemplar av en tidning gör du det antingen genom att sätta in 65 kronor (25 kronor för en tidning och 40 kronor i frakt, oavsett antalet beställda tidningar) på plusgiro 85 95 89-4 Glöm inte att ange vilka nummer som önskas och din egen adress. Du kan också beställa genom att gå in på vår nätbutik

För att kunna läsa pdf-filer (Adobe Acrobat Reader) behöver Du ladda ner programmet. Om Du inte redan har programmet kan Du ladda ner det gratis här.

2023 (årgång 49)

Nummer 6 2023 (endast för prenumeranter)
Nummer 5 2023 (endast för prenumeranter)
Nummer 4 2023
(endast för prenumeranter)
Nummer 3 2023 (endast för prenumeranter)
Nummer 2 2023
(endast för prenumeranter)
Nummer 1 2023 (endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2022 (årgång 48)
Nummer 6 2022 (endast för prenumeranter)
Nummer 5 2022
(endast för prenumeranter)
Nummer 4 2022
(endast för prenumeranter)
Nummer 3 2022 (endast för prenumeranter)
Nummer 2 2022 (endast för prenumeranter)
Nummer 1 2022 (endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2021 (årgång 47)
Nummer 6 2021 (endast för prenumeranter)
Nummer 5 2021 (endast för prenumeranter)
Nummer 4 2021
(endast för prenumeranter)
Nummer 3 2021 (endast för prenumeranter)
Nummer 2 2021 (endast för prenumeranter)
Nummer 1 2021
(endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2020 (årgång 46)
Nummer 6 2020
Nummer 5 2020

Nummer 4 2020
Nummer 3 2020
Nummer 2 2020
)
Nummer 1 2020

(beställ pappersex här)

2019 (årgång 45)
Nummer 6 2019 Ladda ner
Nummer 5 2019 Ladda ner
Nummer 4 2019 Ladda ner
Nummer 3 2019 Ladda ner
Nummer 2 2019 Ladda ner
Nummer 1 2019 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2018 (årgång 44)
Nummer 6 2018 Ladda ner
Nummer 5 2018 Ladda ner
Nummer 4 2018
Ladda ner
Nummer 3 2018 Ladda ner
Nummer 2 2018
Ladda ner
Nummer 1 2018 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2017 (årgång 43)
Nummer 6 2017 Ladda ner
Nummer 5 2017 Ladda ner
Nummer 4 2017 Ladda ner
Nummer 3 2017 Ladda ner
Nummer 2 2017
Ladda ner
Nummer 1 2017 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2016 (årgång 42)
Nummer 6 2016 Ladda ner
Nummer 5 2016 Ladda ner
Nummer 4 2016 Ladda ner
Nummer 3 2016 Ladda ner
Nummer 2 2016 Ladda ner
Nummer 1 2016 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2015 (årgång 41)
Nummer 6 2015 Ladda ner
Nummer 5 2015 Ladda ner
Nummer 4 2015 Ladda ner
Nummer 3 2015 Ladda ner
Nummer 2 2015 Ladda ner
Nummer 1 2015 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2014 (årgång 40)
Nummer 6 2014 Ladda ner
Nummer 5 2014 Ladda ner
Nummer 4 2014 Ladda ner
Nummer 3 2014 Ladda ner
Nummer 2 2014 Ladda ner
Nummer 1 2014 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2013 (årgång 39)
Nummer 6 2013 Ladda ner
Nummer 5 2013 Ladda ner
Nummer 4 2013 Ladda ner
Nummer 3 2013 Ladda ner
Nummer 2 2013 Ladda ner
Nummer 1 2013 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2012 (årgång 38)
Nummer 6 2012 Ladda ner
Nummer 5 2012 Ladda ner
Nummer 4 2012 Ladda ner
Nummer 3 2012 Ladda ner
Nummer 2 2012 Ladda ner
Nummer 1 2012 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2011 (årgång 37)
Nummer 6 2011 Ladda ner
Nummer 5 2011 Ladda ner
Nummer 4 2011 Ladda ner
Nummer 3 2011 Ladda ner
Nummer 2 2011 Ladda ner
Nummer 1 2011 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2010 (årgång 36)
Nummer 6 2010 Ladda ner
Nummer 5 2010 Ladda ner
Nummer 4 2010 Ladda ner
Nummer 3 2010 Ladda ner
Nummer 2 2010 Ladda ner
Nummer 1 2010 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2009 (årgång 35)
Nummer 6 2009 Ladda ner
Nummer 5 2009 Ladda ner
Nummer 4 2009 Ladda ner
Nummer 3 2009 Ladda ner
Nummer 2 2009 Ladda ner
Nummer 1 2009 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2008 (årgång 34)
Nummer 6 2008 Ladda ner
Nummer 5 2008 Ladda ner
Nummer 4 2008 Ladda ner
Nummer 3 2008 Ladda ner
Nummer 2 2008 Ladda ner
Nummer 1 2008 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2007 (årgång 33)
Nummer 6 2007 Ladda ner
Nummer 5 2007 Ladda ner
Nummer 4 2007 Ladda ner
Nummer 3 2007 Ladda ner
Nummer 2 2007 Ladda ner
Nummer 1 2007 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2006 (årgång 32)
Nummer 6 2006 Ladda ner
Nummer 5 2006 Ladda ner
Nummer 4 2006 Ladda ner
Nummer 3 2006 Ladda ner
Nummer 2 2006 Ladda ner
Nummer 1 2006 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2005 (årgång 31)
Nummer 6 2005 Ladda ner
Nummer 5 2005 Ladda ner
Nummer 4 2005 Ladda ner
Nummer 3 2005 Ladda ner
Nummer 2 2005 Ladda ner
Nummer 1 2005 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2004 (årgång 30)
Nummer 6 2004 Ladda ner
Nummer 5 2004 Ladda ner
Nummer 4 2004 Ladda ner
Nummer 3 2004 Ladda ner
Nummer 2 2004 Ladda ner
Nummer 1 2004 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2003 (årgång 29)
Nummer 6 2003 Ladda ner
Nummer 5 2003 Ladda ner
Nummer 4 2003 Ladda ner
Nummer 3 2003 Ladda ner
Nummer 2 2003 Ladda ner
Nummer 1 2003 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2002 (årgång 28)
Nummer 6 2002 Ladda ner
Nummer 5 2002 Ladda ner
Nummer 4 2002 Ladda ner
Nummer 3 2002 Ladda ner
Nummer 2 2002 Ladda ner
Nummer 1 2001 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2001 (årgång 27)
Nummer 6 2001 Ladda ner
Nummer 5 2001 Ladda ner
Nummer 4 2001 Ladda ner
Nummer 3 2001 Ladda ner
Nummer 2 2001 Ladda ner
Nummer 1 2001 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2000 (årgång 26)
Nummer 6 2000 Ladda ner
Nummer 5 2000 Ladda ner
Nummer 4 2000 Ladda ner
Nummer 3 2000 Ladda ner
Nummer 2 2000 Ladda ner
Nummer 1 2000 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1999 (årgång 25)
Nummer 6 1999 Ladda ner
Nummer 5 1999 Ladda ner
Nummer 4 1999 Ladda ner
Nummer 3 1999 Ladda ner
Nummer 2 1999 Ladda ner
Nummer 1 1999 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1998 (årgång 24)
Nummer 6 1998 Ladda ner
Nummer 5 1998 Ladda ner
Nummer 4 1998 Ladda ner
Nummer 3 1998 Ladda ner
Nummer 2 1998 Ladda ner
Nummer 1 1998 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1997 (årgång 23)
Nummer 6 1997 Ladda ner
Nummer 5 1997 Ladda ner
Nummer 4 1997 Ladda ner
Nummer 3 1997 Ladda ner
Nummer 2 1997 Ladda ner
Nummer 1 1997 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1996 (årgång 22)
Nummer 6 1996 Ladda ner
Nummer 5 1996 Ladda ner
Nummer 4 1996 Ladda ner
Nummer 3 1996 Ladda ner
Nummer 2 1996 Ladda ner
Nummer 1 1996 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1995 (årgång 21)
Nummer 6 1995 Ladda ner
Nummer 5 1995 Ladda ner
Nummer 4 1995 Ladda ner
Nummer 3 1995 Ladda ner
Nummer 2 1995 Ladda ner
Nummer 1 1995 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1994 (årgång 20)
Nummer 6 1994 Ladda ner
Nummer 5 1994 Ladda ner
Nummer 4 1994 Ladda ner
Nummer 3 1994 Ladda ner
Nummer 2 1994 Ladda ner
Nummer 1 1994 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1993 (årgång 19)
Nummer 6 1993 Ladda ner
Nummer 5 1993 Ladda ner
Nummer 4 1993 Ladda ner
Nummer 3 1993 Ladda ner
Nummer 2 1993 Ladda ner
Nummer 1 1993 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1992 (årgång 18)
Nummer 6 1992 Ladda ner
Nummer 5 1992 Ladda ner
Nummer 4 1992 Ladda ner
Nummer 3 1992 Ladda ner
Nummer 2 1992 Ladda ner
Nummer 1 1992 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1991 (årgång 17)
Nummer 6 1991 Ladda ner
Nummer 5 1991 Ladda ner
Nummer 4 1991 Ladda ner
Nummer 3 1991 Ladda ner
Nummer 2 1991 Ladda ner
Nummer 1 1991 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1990 (årgång 16)
Nummer 7 1990 Ladda ner
Nummer 6 1990 Ladda ner
Nummer 5 1990 Ladda ner
Nummer 4 1990 Ladda ner
Nummer 3 1990 Ladda ner
Nummer 2 1990 Ladda ner
Nummer 1 1990 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1989 (årgång 15)
Nummer 7 1989 Ladda ner
Nummer 6 1989 Ladda ner
Nummer 5 1989 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 4 1989 Ladda ner
Nummer 3 1989 Ladda ner
Nummer 2 1989 Ladda ner
Nummer 1 1989 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1988 (årgång 14)
Nummer 6 1988 Ladda ner
Nummer 5 1988 Ladda ner
Nummer 4 1988 Ladda ner
Nummer 3 1988 Ladda ner
Nummer 2 1988 Ladda ner
Nummer 1 1988 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1987 (årgång 13)
Nummer 6 1987 Ladda ner
Nummer 5 1987 Ladda ner
Nummer 4 1987 Ladda ner
Nummer 3 1987 Ladda ner
Nummer 2 1987 Ladda ner
Nummer 1 1987 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1986 (årgång 12)
Nummer 6 1986 Ladda ner
Nummer 5 1986 Ladda ner
Nummer 4 1986 Ladda ner
Nummer 3 1986 Ladda ner
Nummer 2 1986 Ladda ner
Nummer 1 1986 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1985 (årgång 11)
Nummer 6 1985 Ladda ner
Nummer 5 1985 Ladda ner
Nummer 4 1985 Ladda ner
Nummer 3 1985 Ladda ner
Nummer 2 1985 Ladda ner
Nummer 1 1985 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1984 (årgång 10)
Nummer 6 1984 Ladda ner
Nummer 5 1984 Ladda ner
Nummer 4 1984 Ladda nerTidningen är slutsåld.
Nummer 3 1984 Ladda ner
Nummer 2 1984 Ladda ner
Nummer 1 1984 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1983 (årgång 9)
Nummer 6 1983 Ladda ner
Nummer 5 1983 Ladda ner
Nummer 4 1983 Ladda ner
Nummer 3 1983 Ladda ner
Nummer 2 1983 Ladda ner
Nummer 1 1983 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1982 (årgång 8)
Nummer 6 1982 Ladda ner
Nummer 5 1982 Ladda ner
Nummer 4 1982 Ladda ner
Nummer 3 1982 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 2 1982 Ladda ner
Nummer 1 1982 Ladda ner Tidningen är slutsåld.

(beställ pappersex här)

1981 (åtgång 7)
Nummer 6 1981 Ladda ner
Nummer 5 1981 Ladda ner
Nummer 4 1981 Ladda ner
Nummer 3 1981 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 2 1981 Ladda ner
Nummer 1 1981 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1980 (årgång 6)
Nummer 6 1980 Ladda ner
Nummer 5 1980 Ladda ner
Nummer 4 1980 Ladda ner
Nummer 3 1980 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 2 1980 Ladda ner
Nummer 1 1980 Ladda ner Tidningen är slutsåld.

(beställ pappersex här)

1979 (årgång 5)
Nummer 6 1979 Ladda ner
Nummer 5 1979 Ladda ner
Nummer 4 1979 Ladda ner
Nummer 3 1979 Ladda ner
Nummer 2 1979 Ladda ner
Nummer 1 1979 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1978 (årgång 4)
Nummer 6 1978 Ladda ner
Nummer 5 1978 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 4 1978 Ladda ner
Nummer 3 1978 Ladda ner
Nummer 2 1978 Ladda ner
Nummer 1 1978 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1977 (årgång 3)
Nummer 6 1977 Ladda ner
Nummer 5 1977 Ladda ner
Nummer 4 1977 Ladda ner
Nummer 3 1977 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 2 1977 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 1 1977 Ladda ner Tidningen är slutsåld.

(beställ pappersex här)

1976 (årgång 2)
Nummer 4 1976 Ladda ner
Nummer 3 1976 Ladda ner
Nummer 2 1976 Ladda ner
Nummer 1 1976 Ladda ner Tidningen är slutsåld.

(beställ pappersex här)

1975 (årgång 1)
Nummer 4 1975 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 3 1975 Ladda ner
Nummer 2 1975 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 1 1975 Ladda ner Tidningen är slutsåld.

(beställ pappersex här)