Contra utkommer på papper sex gånger om året.

Här kan du få fram gamla nummer av Contra

Du kan hitta gamla nummer av Contra som pdf-filer eller beställa dem från redaktionen.

Alla Contra finns nu i pdf-format (Acrobat Reader). Årgångarna 2019-2022 ligger bakom en betalvägg och är enbart tillgängliga för prenumeranter. Användarnamn och lösenord finns på sidan 2 i det senaste tryckta numret av Contra. Övriga årgångar finns som gratis pdf-filer. Tidningar i pappersformat kan beställas från Contra. Enstaka nummer är slutsålda, vilka det är framgår av förteckningen nedan.

Vill du läsa en tidning på nätet, klicka på länken. Vill du köpa ett pappersexemplar av en tidning gör du det antingen genom att sätta in 65 kronor (25 kronor för en tidning och 40 kronor i frakt, oavsett antalet beställda tidningar) på plusgiro 85 95 89-4 Glöm inte att ange vilka nummer som önskas och din egen adress. Du kan också beställa genom att gå in på vår nätbutik

För att kunna läsa pdf-filer (Adobe Acrobat Reader) behöver Du ladda ner programmet. Om Du inte redan har programmet kan Du ladda ner det gratis här.

2023

Nummer 1 2023 (endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2022

Nummer 6 2022 (endast för prenumeranter)
Nummer 5 2022
(endast för prenumeranter)
Nummer 4 2022
(endast för prenumeranter)
Nummer 3 2022 (endast för prenumeranter)
Nummer 2 2022 (endast för prenumeranter)
Nummer 1 2022 (endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2021

Nummer 6 2021 (endast för prenumeranter)
Nummer 5 2021 (endast för prenumeranter)
Nummer 4 2021
(endast för prenumeranter)
Nummer 3 2021 (endast för prenumeranter)
Nummer 2 2021 (endast för prenumeranter)
Nummer 1 2021
(endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2020

Nummer 6 2020 (endast för prenumeranter)
Nummer 5 2020
(endast för prenumeranter)
Nummer 4 2020 (endast för prenumeranter)
Nummer 3 2020 (endast för prenumeranter)
Nummer 2 2020
(endast för prenumeranter)
Nummer 1 2020
(endast för prenumeranter)

(beställ pappersex här)

2019

Nummer 6 2019 Ladda ner
Nummer 5 2019 Ladda ner
Nummer 4 2019 Ladda ner
Nummer 3 2019 Ladda ner
Nummer 2 2019 Ladda ner
Nummer 1 2019 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2018

Nummer 6 2018 Ladda ner
Nummer 5 2018 Ladda ner
Nummer 4 2018
Ladda ner
Nummer 3 2018 Ladda ner
Nummer 2 2018
Ladda ner
Nummer 1 2018 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2017

Nummer 6 2017 Ladda ner
Nummer 5 2017 Ladda ner
Nummer 4 2017 Ladda ner
Nummer 3 2017 Ladda ner
Nummer 2 2017
Ladda ner
Nummer 1 2017 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2016

Nummer 6 2016 Ladda ner
Nummer 5 2016 Ladda ner
Nummer 4 2016 Ladda ner
Nummer 3 2016 Ladda ner
Nummer 2 2016 Ladda ner
Nummer 1 2016 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2015
Nummer 6 2015 Ladda ner
Nummer 5 2015 Ladda ner
Nummer 4 2015 Ladda ner
Nummer 3 2015 Ladda ner
Nummer 2 2015 Ladda ner
Nummer 1 2015 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2014
Nummer 6 2014 Ladda ner
Nummer 5 2014 Ladda ner
Nummer 4 2014 Ladda ner
Nummer 3 2014 Ladda ner
Nummer 2 2014 Ladda ner
Nummer 1 2014 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2013
Nummer 6 2013 Ladda ner
Nummer 5 2013 Ladda ner
Nummer 4 2013 Ladda ner
Nummer 3 2013 Ladda ner
Nummer 2 2013 Ladda ner
Nummer 1 2013 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2012
Nummer 6 2012 Ladda ner
Nummer 5 2012 Ladda ner
Nummer 4 2012 Ladda ner
Nummer 3 2012 Ladda ner
Nummer 2 2012 Ladda ner
Nummer 1 2012 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2011
Nummer 6 2011 Ladda ner
Nummer 5 2011 Ladda ner
Nummer 4 2011 Ladda ner
Nummer 3 2011 Ladda ner
Nummer 2 2011 Ladda ner
Nummer 1 2011 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2010
Nummer 6 2010 Ladda ner
Nummer 5 2010 Ladda ner
Nummer 4 2010 Ladda ner
Nummer 3 2010 Ladda ner
Nummer 2 2010 Ladda ner
Nummer 1 2010 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2009
Nummer 6 2009 Ladda ner
Nummer 5 2009 Ladda ner
Nummer 4 2009 Ladda ner
Nummer 3 2009 Ladda ner
Nummer 2 2009 Ladda ner
Nummer 1 2009 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2008
Nummer 6 2008 Ladda ner
Nummer 5 2008 Ladda ner
Nummer 4 2008 Ladda ner
Nummer 3 2008 Ladda ner
Nummer 2 2008 Ladda ner
Nummer 1 2008 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2007
Nummer 6 2007 Ladda ner
Nummer 5 2007 Ladda ner
Nummer 4 2007 Ladda ner
Nummer 3 2007 Ladda ner
Nummer 2 2007 Ladda ner
Nummer 1 2007 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2006
Nummer 6 2006 Ladda ner
Nummer 5 2006 Ladda ner
Nummer 4 2006 Ladda ner
Nummer 3 2006 Ladda ner
Nummer 2 2006 Ladda ner
Nummer 1 2006 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2005
Nummer 6 2005 Ladda ner
Nummer 5 2005 Ladda ner
Nummer 4 2005 Ladda ner
Nummer 3 2005 Ladda ner
Nummer 2 2005 Ladda ner
Nummer 1 2005 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2004
Nummer 6 2004 Ladda ner
Nummer 5 2004 Ladda ner
Nummer 4 2004 Ladda ner
Nummer 3 2004 Ladda ner
Nummer 2 2004 Ladda ner
Nummer 1 2004 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2003
Nummer 6 2003 Ladda ner
Nummer 5 2003 Ladda ner
Nummer 4 2003 Ladda ner
Nummer 3 2003 Ladda ner
Nummer 2 2003 Ladda ner
Nummer 1 2003 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2002
Nummer 6 2002 Ladda ner
Nummer 5 2002 Ladda ner
Nummer 4 2002 Ladda ner
Nummer 3 2002 Ladda ner
Nummer 2 2002 Ladda ner
Nummer 1 2001 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2001
Nummer 6 2001 Ladda ner
Nummer 5 2001 Ladda ner
Nummer 4 2001 Ladda ner
Nummer 3 2001 Ladda ner
Nummer 2 2001 Ladda ner
Nummer 1 2001 Ladda ner

(beställ pappersex här)

2000
Nummer 6 2000 Ladda ner
Nummer 5 2000 Ladda ner
Nummer 4 2000 Ladda ner
Nummer 3 2000 Ladda ner
Nummer 2 2000 Ladda ner
Nummer 1 2000 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1999
Nummer 6 1999 Ladda ner
Nummer 5 1999 Ladda ner
Nummer 4 1999 Ladda ner
Nummer 3 1999 Ladda ner
Nummer 2 1999 Ladda ner
Nummer 1 1999 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1998
Nummer 6 1998 Ladda ner
Nummer 5 1998 Ladda ner
Nummer 4 1998 Ladda ner
Nummer 3 1998 Ladda ner
Nummer 2 1998 Ladda ner
Nummer 1 1998 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1997
Nummer 6 1997 Ladda ner
Nummer 5 1997 Ladda ner
Nummer 4 1997 Ladda ner
Nummer 3 1997 Ladda ner
Nummer 2 1997 Ladda ner
Nummer 1 1997 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1996
Nummer 6 1996 Ladda ner
Nummer 5 1996 Ladda ner
Nummer 4 1996 Ladda ner
Nummer 3 1996 Ladda ner
Nummer 2 1996 Ladda ner
Nummer 1 1996 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1995
Nummer 6 1995 Ladda ner
Nummer 5 1995 Ladda ner
Nummer 4 1995 Ladda ner
Nummer 3 1995 Ladda ner
Nummer 2 1995 Ladda ner
Nummer 1 1995 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1994
Nummer 6 1994 Ladda ner
Nummer 5 1994 Ladda ner
Nummer 4 1994 Ladda ner
Nummer 3 1994 Ladda ner
Nummer 2 1994 Ladda ner
Nummer 1 1994 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1993
Nummer 6 1993 Ladda ner
Nummer 5 1993 Ladda ner
Nummer 4 1993 Ladda ner
Nummer 3 1993 Ladda ner
Nummer 2 1993 Ladda ner
Nummer 1 1993 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1992
Nummer 6 1992 Ladda ner
Nummer 5 1992 Ladda ner
Nummer 4 1992 Ladda ner
Nummer 3 1992 Ladda ner
Nummer 2 1992 Ladda ner
Nummer 1 1992 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1991
Nummer 6 1991 Ladda ner
Nummer 5 1991 Ladda ner
Nummer 4 1991 Ladda ner
Nummer 3 1991 Ladda ner
Nummer 2 1991 Ladda ner
Nummer 1 1991 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1990
Nummer 7 1990 Ladda ner
Nummer 6 1990 Ladda ner
Nummer 5 1990 Ladda ner
Nummer 4 1990 Ladda ner
Nummer 3 1990 Ladda ner
Nummer 2 1990 Ladda ner
Nummer 1 1990 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1989
Nummer 7 1989 Ladda ner
Nummer 6 1989 Ladda ner
Nummer 5 1989 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 4 1989 Ladda ner
Nummer 3 1989 Ladda ner
Nummer 2 1989 Ladda ner
Nummer 1 1989 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1988
Nummer 6 1988 Ladda ner
Nummer 5 1988 Ladda ner
Nummer 4 1988 Ladda ner
Nummer 3 1988 Ladda ner
Nummer 2 1988 Ladda ner
Nummer 1 1988 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1987
Nummer 6 1987 Ladda ner
Nummer 5 1987 Ladda ner
Nummer 4 1987 Ladda ner
Nummer 3 1987 Ladda ner
Nummer 2 1987 Ladda ner
Nummer 1 1987 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1986
Nummer 6 1986 Ladda ner
Nummer 5 1986 Ladda ner
Nummer 4 1986 Ladda ner
Nummer 3 1986 Ladda ner
Nummer 2 1986 Ladda ner
Nummer 1 1986 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1985
Nummer 6 1985 Ladda ner
Nummer 5 1985 Ladda ner
Nummer 4 1985 Ladda ner
Nummer 3 1985 Ladda ner
Nummer 2 1985 Ladda ner
Nummer 1 1985 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1984
Nummer 6 1984 Ladda ner
Nummer 5 1984 Ladda ner
Nummer 4 1984 Ladda nerTidningen är slutsåld.
Nummer 3 1984 Ladda ner
Nummer 2 1984 Ladda ner
Nummer 1 1984 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1983
Nummer 6 1983 Ladda ner
Nummer 5 1983 Ladda ner
Nummer 4 1983 Ladda ner
Nummer 3 1983 Ladda ner
Nummer 2 1983 Ladda ner
Nummer 1 1983 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1982
Nummer 6 1982 Ladda ner
Nummer 5 1982 Ladda ner
Nummer 4 1982 Ladda ner
Nummer 3 1982 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 2 1982 Ladda ner
Nummer 1 1982 Ladda ner Tidningen är slutsåld.

(beställ pappersex här)

1981
Nummer 6 1981 Ladda ner
Nummer 5 1981 Ladda ner
Nummer 4 1981 Ladda ner
Nummer 3 1981 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 2 1981 Ladda ner
Nummer 1 1981 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1980
Nummer 6 1980 Ladda ner
Nummer 5 1980 Ladda ner
Nummer 4 1980 Ladda ner
Nummer 3 1980 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 2 1980 Ladda ner
Nummer 1 1980 Ladda ner Tidningen är slutsåld.

(beställ pappersex här)

1979
Nummer 6 1979 Ladda ner
Nummer 5 1979 Ladda ner
Nummer 4 1979 Ladda ner
Nummer 3 1979 Ladda ner
Nummer 2 1979 Ladda ner
Nummer 1 1979 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1978
Nummer 6 1978 Ladda ner
Nummer 5 1978 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 4 1978 Ladda ner
Nummer 3 1978 Ladda ner
Nummer 2 1978 Ladda ner
Nummer 1 1978 Ladda ner

(beställ pappersex här)

1977
Nummer 6 1977 Ladda ner
Nummer 5 1977 Ladda ner
Nummer 4 1977 Ladda ner
Nummer 3 1977 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 2 1977 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 1 1977 Ladda ner Tidningen är slutsåld.

(beställ pappersex här)

1976
Nummer 4 1976 Ladda ner
Nummer 3 1976 Ladda ner
Nummer 2 1976 Ladda ner
Nummer 1 1976 Ladda ner Tidningen är slutsåld.

(beställ pappersex här)

1975
Nummer 4 1975 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 3 1975 Ladda ner
Nummer 2 1975 Ladda ner Tidningen är slutsåld.
Nummer 1 1975 Ladda ner Tidningen är slutsåld.

(beställ pappersex här)