CONTRAS REDAKTION

Géza Molnár är ansvarig utgivare

Född 1949 i Budapest. Kom till Sverige 1957. Fil kand i informationsbehandling.
-Som liten pojke fick jag uppleva vad socialism betyder när sovjetiska stridsvagnar invaderade min hemstad Budapest. Eftersom jag sedan fick växa upp i ett demokratiskt land har det varit viktigt för mig att engagera mig mot den ideologi som förorsakade så många års förtryck för mina gamla landsmän och som har alltför många anhängare i Sverige.

C G Holm är en av Contras grundare

E-post cg.holm@contra.nu. Född 1949 i Eskilstuna. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Arbetar med marknads- och informationsfrågor.
-Jag är liberal ut i fingerspetsarna. Nyliberal, som motsätter mig överhetens styrning av det som den inte har att göra med. Jag arbetar för att minimera staten, eftersom en stark stat i förlängningen leder till det totalitära system som kännetecknar kommunism och nationalsocialism

Fredrik Runebert

E-post: fredrik.runebert@contra.nu
Född 1979 i Avesta. Ekonomie magister. Tidigare nämndeman i Falu tingsrätt.

–Grunden för allt mänskligt liv är friheten. Det är den som får oss att växa och utvecklas. Det är den som får oss att känna lycka och glädje, men även olycka och sorg. För frihet är inte ett sorglöst tillstånd där ett obegränsat antal alternativ alltid finns till hands. Frihet förutsätter eget ansvar och en objektiv verklighetsbild. Jag vill göra mina egna val och vill inte att någon överhet ska bestämma över mig. I stället för att överlämna skattepengar och ansvaret för mina egna handlingar till staten vill jag få möjlighet att själv spara ihop till en buffert. Därför är jag liberalkonservativ med tydliga nyliberala drag.