Géza Molnár

E-post geza.molnar[snabel-a]contra.nu
Styrelseordförande i Stiftelsen Contra. Ansvarig utgivare för tidskriften Contra. Född 1949 i Budapest. Kom till Sverige 1957. Fil kand i informationsbehandling.
-Som liten pojke fick jag uppleva vad socialism betyder när sovjetiska stridsvagnar invaderade min hemstad Budapest. Eftersom jag sedan fick växa upp i ett demokratiskt land har det varit viktigt för mig att engagera mig mot den ideologi som förorsakade så många års förtryck för mina gamla landsmän och som har alltför många anhängare i Sverige.

Christer Arkefors

E-post: christer.arkefors[snabel-a]contra.nu
Född 1949 i Stockholm. Efter medicinska studier vid universitetet i Bologna har han doktorerat i moderna utländska språk och litteratur vid samma universitet. Han har sedan arbetat med utbildningsfrågor – både som egen företagare och åt kommunala och statliga myndigheter.
-Majoriteten av Västeuropas politiker är okvalificerade personer som har nått sina positioner via kontakter och på vägar som är stängda för ”vanliga” människor. Detta gäller i första hand de stora regeringspartierna. Dessa makthavare har dessutom fräckheten att lägga sig i en mängd saker som de inte har att göra med.

C G Holm

E-post: cg.holm[snabel-a]contra.nu
Född 1949 i Eskilstuna. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Ansvarig utgivare för Contras webb-sida.
-Jag är liberal ut i fingerspetsarna. Nyliberal, som motsätter mig överhetens styrning av det som den inte har att göra med. Jag arbetar för att minimera staten, eftersom en stark stat i förlängningen leder till det totalitära system som kännetecknar kommunism och nationalsocialism.

Fredrik Runebert

E-post: fredrik.runebert[snabel-a]contra.nu
Född 1979 i Avesta. Ekonomie magister. Tidigare nämndeman i Falu tingsrätt.
–Grunden för allt mänskligt liv är friheten. Det är den som får oss att växa och utvecklas. Det är den som får oss att känna lycka och glädje, men även olycka och sorg. För frihet är inte ett sorglöst tillstånd där ett obegränsat antal alternativ alltid finns till hands. Frihet förutsätter eget ansvar och en objektiv verklighetsbild. Jag vill göra mina egna val och vill inte att någon överhet ska bestämma över mig. I stället för att överlämna skattepengar och ansvaret för mina egna handlingar till staten vill jag få möjlighet att själv spara ihop till en buffert. Därför är jag liberalkonservativ med tydliga nyliberala drag.

Filip Björner

E-post: filip.bjorner[snabel-a]contra.nu
Född 1959 i Stockholm. Stationsvärd i tunnelbanan. Har studerat idéhistoria vid universitetet i Stockholm.
-Jag förespråkar den minimala rättsstaten, nattväktarstaten, vars enda legitima funktion är att skydda individens liv, frihet och egendom. Renodlad kapitalism är det enda samhällssystem som respekterar de mänskliga rättigheterna. Alla andra samhällssystem medför mer eller mindre förtryck av individer. Den farligaste politiken emanerar från de totalitära ideologierna som utgör olika varianter av kollektivism. Det värsta hotet mot mänskligheten idag är den krigsförklaring från 1990 som kallas Kairodeklarationen, där 56 ondskefulla regimer kräver att yttrandefriheten skall underordnas sharia.
Tidskriften Contra tillhandahåller den bästa upplysningsmedicinen i Sverige mot kollektivismen.