Det bästa sättet att få Din Contra är genom prenumeration. En prenumeration kostar 175 kronor. Enklast är att sätta in pengarna på Contras plusgiro 85 95 89-4 eller bankgiro 5682-0392.

Skicka gärna efter tidningen per e-post bestallning@contra.nu

Det går också att använda snigelpost på Box 8052, 104 20 Stockholm.
Telefon på 08-720 01 45

På några platser går det dock att köpa lösnummer. Ett lösnummer kostar 25 kronor.

Contra kan köpas hos följande tidningshandlare:

Skåne
Malmö: Tidskriftsbutiken, Södra Förstadsgatan 18
Kristianstad: Domus

Småland
Oskarshamn: Domus

Göteborg
Presscenter Nordstadstorget
Pressbyrån, Centralen
Pressbutiken, Drottninggatan 58

Mälardalen
Nyköping: Åhléns

Stockholm
Tidningsspecialisten, Odengatan 30

Värmland
Karlstad: Hanssons Tobak, Järnvägsgatan

Södra Norrland
Gävle: Kungsbutiken, Södra Kungsgatan
Gävle: Åhléns

Mellersta Norrland
Kramfors: CentralKiosken, Jättestagatan
Östersund: Akademibokhandeln, Storgatan
Lit: Statoil, Östersundsvägen

Norra Norrland
Umeå: Åkerbloms Universitetsbokhandel

Tala gärna med Din tidningshandlare så kommer Contra med ett erbjudande som de inte kan tacka nej till! Skicka gärna e-post till Contra och tipsa om lämpliga försäljare, men tala helst med dem först. Det går lättare då.