Här finns faktauppgifter om Contra

Stiftelsen Contra

Bildad i Stockholm den 14 september 1974

Tidigare namn: Stiftelsen Progressiv Information (till och med 20 oktober 1975)

Stiftare: Christer Arkefors, C G Holm och Géza Mólnár

Styrelse: Géza Molnár (ordförande), Christer Arkefors, C G Holm, Fredrik Runebert (invald från och med den 24 november 2008) och Filip Björner (invald från och med den 1 juni 2018). Under tiden 10 mars 1984 till och med 31 december 1993 var Anders Fjällström ledamot av styrelsen och under tiden 1 januari 1994 till och med den 13 mars 2009 var Tommy Hansson ledamot av styrelsen.

Revisor: Erik Ågerup, auktoriserad revisor

Adress: Box 8052, 104 20 Stockholm

Telefon: 08-720 01 45

E-post: redax@contra.nu

Tidskriften Contra

Grundad i Stockholm 1975 under namnet Progressiv Information

Från och med nr 4 1975 under namnet Contra

Ägare: Stiftelsen Contra

ISSN 0347-6472

Nummer 1 och 2 1975 utgivna som stencil

Ansvarig utgivare nr 3 och 4 1975: Oskar Bengtsson

Ansvarig utgivare nr 1 1976 till och med nr 4 1980: Christer Arkefors

Ansvarig utgivare nr 5 1980 till och med nr 5 1986: Benny Rung

Ansvarig utgivare nr 6 1986 till och med nr 5 1993: Anders Fjällström

Ansvarig utgivare nr 6 1993 till och med nummer 5 2008: Tommy Hansson

Ansvarig utgivare från och med nr 6 2008: Géza Molnár

Adress: Box 8052, 104 20 Stockholm

Telefon: 08-720 01 45

E-post: redax@contra.nu

Contra Förlag KB

Grundat i Stockholm den 12 april 1976

Tidigare namn: Molnar & Holm HB (till och med 12 januari 1982), Contra Förlag & Co KB (till och med den 22 januari 1991)

Kommanditdelägare: Stiftelsen Contra

Komplementärer: C G Holm och Géza Molnár

Adress: Box 8052, 104 20 Stockholm

Telefon: 08-720 01 45

E-post: forlaget@contra.nu