Stiftelsen Contra

Bildad i Stockholm den 14 september 1974

Tidigare namn: Stiftelsen Progressiv Information (till och med 20 oktober 1975)

Stiftare: Christer Arkefors, C G Holm och Géza Mólnár

Styrelse: Géza Mólnár (ordförande), Christer Arkefors, C G Holm och Fredrik Runebert (invald från och med den 24 november 2008). Under tiden 10 mars 1984 till och med 31 december 1993 var Anders Fjällström ledamot av styrelsen. Under tiden 1 januari 1994 till och med den 12 mars 2009 var Tommy Hansson ledmot av styrelsen.

Revisor: Erik Ågerup, auktoriserad revisor

Adress: Box 8052, 104 20 Stockholm

Telefon: 08-720 01 45

E-post: redax@contra.nu

Tidskriften Contra

Grundad i Stockholm 1975 under namnet Progressiv Information

Från och med nr 4 1975 under namnet Contra

Ägare: Stiftelsen Contra

ISSN 0347-6472

Nummer 1 och 2 1975 utgivna som stencil

Ansvarig utgivare nr 3 och 4 1975: Oskar Bengtsson

Ansvarig utgivare nr 1 1976 till och med nr 4 1980: Christer Arkefors

Ansvarig utgivare nr 5 1980 till och med nr 5 1986: Benny Rung

Ansvarig utgivare nr 6 1986 till och med nr 5 1993: Anders Fjällström

Ansvarig utgivare nr 6 1993 till och med nr 5 2008: Tommy Hansson

Ansvarig utgivare från nr 6 2008: Géza Molnár

Adress: Box 8052, 104 20 Stockholm

Telefon: 08-720 01 45

E-post: redax@contra.nu

Contra Förlag KB

Grundat i Stockholm den 12 april 1976

Tidigare namn: Molnar & Holm HB (till och med 12 januari 1982), Contra Förlag & Co KB (till och med den 22 januari 1991)

Kommanditdelägare: Stiftelsen Contra

Komplementärer: C G Holm och Géza Mólnár

Adress: Box 8052, 104 20 Stockholm

Telefon: 08-720 01 45

E-post: forlaget@contra.nu