Fritt Ord är en norsk stiftelse som arbetar med bidrag för att sprida det fria ordet. Stiftelsen har över 3 miljarder norska kronor i tillgångar och pengarna har sitt ursprung i den norska motsvarigheten till Pressbyrån, Narvesen. Kolla in på frittord.no

Contras länksidor är en samling av länkar som kan vara av intresse för Contras läsare. Contra tar inte ställning för åsikter eller uppfattningar som presenteras på de länkade sidorna. Genom länkningen gör vi det enbart möjligt för den som så vill att bilda sig en egen uppfattning. Flertalet länkar går till sidor på svenska eller engelska. Går länken till en sida på annat språk har vi anmärkt det i kommentaren till sidan.