Correctiv är en sajt som ägnar sig åt oberoende undersökande journalistik, Ofta tänkvärda och givande analyser i ämnen som bör intressera Contras läsare. Observera att materialet är på tyska. Kolla in på correctiv.de

 

Contras länksidor är en samling av länkar som kan vara av intresse för Contras läsare. Contra tar inte ställning för åsikter eller uppfattningar som presenteras på de länkade sidorna. Genom länkningen gör vi det enbart möjligt för den som så vill att bilda sig en egen uppfattning. Flertalet länkar går till sidor på svenska eller engelska. Går länken till en sida på annat språk har vi anmärkt det i kommentaren till sidan.