Law Liberty är en sida som inriktar sig på att ge utrymme för en seriös debatt om lag och frihet i ett koncept som bygger på klassisk liberalism, ett fritt samhälle och ansvariga individer. Kolla in på lawliberty.org

Contras länksidor är en samling av länkar som kan vara av intresse för Contras läsare. Contra tar inte ställning för åsikter eller uppfattningar som presenteras på de länkade sidorna. Genom länkningen gör vi det enbart möjligt för den som så vill att bilda sig en egen uppfattning. Flertalet länkar går till sidor på svenska eller engelska. Går länken till en sida på annat språk har vi anmärkt det i kommentaren till sidan.