Så här skriver Spiked om sig själva: spiked is the political magazine that wants to change the world as well as report on it. Based in London, and edited by Tom Slater, we cover current affairs from a radical, democratic, pro-freedom and humanist perspective. Our chief political writer is Brendan O’Neill. Du hittar spiked här: spiked-online.com

Contras länksidor är en samling av länkar som kan vara av intresse för Contras läsare. Contra tar inte ställning för åsikter eller uppfattningar som presenteras på de länkade sidorna. Genom länkningen gör vi det enbart möjligt för den som så vill att bilda sig en egen uppfattning. Flertalet länkar går till sidor på svenska eller engelska. Går länken till en sida på annat språk har vi anmärkt det i kommentaren till sidan.