The Free Speech Alliance skyddar konservativas rätt till yttrandefrihet på nätet. Organisationen kräver samma rättigheter för konservativa som för andra på Twitter, Facebook, Google och andra plattformar. Alliansen kräver transparens, så att alla kan se att alla behandlas lika. Klarhet i definitionen av det luddiga begreppet ”hate speech”. Att ledande företag inom sociala media ska samarbeta med konservativa grupper på samma sätt som de idag samarbetar med vänstergrupper. Att företagen ska stå upp bakom de principer som ligger bakom den amerikanska konstitutionens första tilläggsartikel om yttrandefrihet.

Kolla in på https://www.mrc.org/freespeechalliance

 

Contras länksidor är en samling av länkar som kan vara av intresse för Contras läsare. Contra tar inte ställning för åsikter eller uppfattningar som presenteras på de länkade sidorna. Genom länkningen gör vi det enbart möjligt för den som så vill att bilda sig en egen uppfattning. Flertalet länkar går till sidor på svenska eller engelska. Går länken till en sida på annat språk har vi anmärkt det i kommentaren till sidan.