Sidan genomgången 2018-12-12

Stoppa grundlagsändringen som ska ge privilegier till företag och personer med presslegitimation och inskränkningar för alla andra. https://www.facebook.com/stoppagrundlagsandringen

Acton Institute är uppkallad efter Lord Acton, mannen som fällde det bevingade uttrycket: ”Makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut”. Institutet ligger bakom publikationen Religion & Liberty, ger ut en rad skrifter, ordnar seminarier, delar ut stipendier med mera. Huvudkontoret ligger i Michigan, men det finns också verksamhet i Rom och Buenos Aires. https://acton.org

Michail Chodorkovskij, en av Rysslands rikaste män, satt mer än tio år i fängelse för sin opposition mot Putin. Häromåret släpptes han och fick åka till Tyskland. Han har en hemsida om den politiska utvecklingen i Ryssland. https://www.khodorkovsky.com

EDRi, European Digital Rights, kämpar för att skydda rättigheter inom det digitala området. https://edri.org

En brittisk organisation som vill skydda medborgarnas integritet och begränsa övervakningssamhället. https://bigbrotherwatch.org.uk

Alliance Defending Freedom arbetar för rätten för människor att uttrycka sin religiösa uppfattning. Kolla in på http://adfinternational.org

UN Watch ägnar sig att bevaka FNs många felsteg åt vänster. Inte minst kollar man upp FNs människorättsråd med medlemmar som Kuba, Saudiarabien och Venezuela… Kolla in på http://www.unwatch.org

Östgruppen har en blogg om mänskliga rättigheter i Ryssland. Kolla in på http://ryskarattigheter.wordpress.com

Utrikesdepartementet har en särskild hemsida som tar upp frågor om mänskliga rättigheter, bland annat finns en redogörelse för de senaste årens domar i Euorpadomstolen, i de fall Sverige varit svarande part.
Kolla in på https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/

Danska Trykkefrihedsselskabet finns på http://www.trykkefrihed.dk

”The ultimate e-guide to liberty” hittar Du på http://www.libertyguide.com Handlar bland annat om jobberbjudanden i amerikanska frihetsorganisationer.

British Helsinki Human rights Group bevakar den politiska utvecklingen – framförallt sådant som rör val och mänskliga rättigheter – i Europa. Kolla in på http://www.bhhrg.org

Institute for Justice är en organisation som enligt amerikansk modell driver rättssaker för att uppnå politiska mål. IJ arbetar för att säkra individuella rättigheter mot statens överlägsna maktposition. Du kan kolla vad institutet gör på http://www.ij.org

Foreign Policy Research Institute presenterar utrikespolitiska analyser från ett amerikanskt och frihetsvänligt perspektiv. Kolla inpå http://www.fpri.org

Mats Jangdahl kommenterar egensinnigt frihetsfrågor på http://www.frihetsportalen.se

The Center for Security Policy är en organisation som arbetar med mottot: ”Promoting Peace through Strength”. Kolla in vidare på http://www.centerforsecuritypolicy.org

Internationella Förbundet för Mänskliga Rättigheter i Frankfurt, http://www.igfm.de (på tyska)

Frontiers of Freedom http://www.ff.org

Freedom House – information om den politiska situationen i alla världens länderhttps://freedomhouse.org

Center for Individual Freedom http://cfif.org/v/

Mänskliga rättigheter granskas av Human Rights Watch http://www.hrw.org