Sidan genomgången 2020-10-23

Feminism

Toklandet är en blogg som framförallt behandlar feminismens avarter:http://toklandet.wordpress.com

En tyskspråkig TV-kanal som inte är politiskt korrekt. Särskilt i könsfrågor. Common Sense Channel. http://www.csc.ag

Jämställdism

“Men’s Human Rights Movement” ligger bakom “A voice for men” som tar upp aktuella genusfrågor. Från ett maskulint perspektiv. http://avoiceformen.com

En sann jämställdhetsblogg med ett satiriskt anslag. https://jamstalldhetsfeministern.wordpress.com

På Genusdebatten kan man diskutera jämställdism: http://genusdebatten.se

Per Ström debatterar med en feminist: http://www.youtube.com/watch?v=MddqYm_a2S0

Henrik Sundholm driver en blogg som kommenterar några aktiva radikalfeministiska bloggar i termer av väsentligheter. Den ägnas huvudsakligen men inte uteslutande åt argumentationsanalys. Kolla in på http://tenebrism.wordpress.com

Vetenskap

Det är inte sant att kön är en social konstruktion. I Norge föds ungefär 10 barn varje år som har svårbestämt kön. Och eftersom det rådande paradigmet och den politiska korrektheten tarvar detta, så kunde man lika väl göra flickor av alla och “putta på” åt den riktningen. Det slutade med förskräckelse. Läkarna hindrade vansinnet. Ett barn gjorde ett fullbordat självmord, ett annat nästan och några av barnen var djupt deprimerade.
Läkarna satte stopp för dessa könsbyten. Istället undersökte man hjärnsubstanser, vad barnet kunde ha fallenhet för. Och så “puttade man på” åt det rätta hållet. Med hormonbehandling och eventuell operation. Barnen blev lyckligare.http://www.youtube.com/watch?v=622hRSYvUOs

Harald Ela granskar jämställdhetsparadoxen (på norska):
http://www.youtube.com/watch?v=NiSWqwWbFEg&list=PL6B54E248E67530D7

Harald Ela har gjort flera intressanta TV-filmer åt norska NRK. I följande film granskar han hur viktigt arvet (generna) och miljön är för ett barns utveckling. De politiskt korrekta norska forskarna (som är lika verklighetsfrämmande som de svenska) tror inte på generna. Ela visar att de har fel.
http://www.youtube.com/watch?v=DpaWGYfPhQs&list=PL6B54E248E67530D7

I följande film granskar Harald Ela bakgrunden till homofili. De politiskt korrekta norska forskarna (som är lika verklighetsfrämmande som de svenska) tror inte på samma saker som de internationella auktoriteterna.
http://www.youtube.com/watch?v=i_4drFRHTdM&index=4&list=PL6B54E248E67530D7

Och i den här filmen tittar Harald Ela på våld och könsroller.
https://www.youtube.com/watch?v=RiFh-KZBVQI&list=PL6B54E248E67530D7

I följande film granskar Harald Ela sex och könsskillnaderhttps://www.youtube.com/watch?v=GjAA9DDIP2E&list=PL6B54E248E67530D7

Harald Ela om raser
https://www.youtube.com/watch?v=HixvPj2GxoA