Sidan genomgången 2020-10-23

Senaste uppdatering 2023-02-23

Foundation for Economic Education engarerar sig i utbildningsfrågor. Organisationen ordnar (gratis) webbseminarier, men har också fysisk utbildning, distribuerar böcker etc. Allt för att bygga upp entreprenörsanda och principerna för individuell frihet och eknomisk frihet. Kolla in på fee.org

Peterson Insttute är en internationell politiskt oberoende forskningsinstitution som ägnar sig åt forskningsverksamhet för att främja välstånd och välfärd. Kolla in på piie.com

På Free to Choose Network finns en rad pedagogiska filmer om marknadsekonomi och kapitalism. https://www.freetochoosenetwork.org

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt. Kolla in här: entreprenorskapsforum.se

Filmer som sprider tankar kring den fria marknadsekonomin. Free To Choose Network. https://www.freetochoosenetwork.org

The Library of Economics and Liberty arbetar för att främja marknadsekonomi och frihet. http://www.econlib.org

Den österrikiska skolan representerar det fria marknadsekonomiska tänkandet. Ledande namn har varit Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises och Friedrich von Hayek. Det ”österrikiska tänkandet” presenteras och diskuteras av Austrian Economics Center på https://www.austriancenter.com

En amerikansk tankesmedja som bland annat vill slå vakt om frihandeln (och därmed är skarpa motståndare mot Donald Trumps handelspolitik). http://freedomandprosperity.org

The Property and Freedom Society grundades 2006 för att driva ett radikalt intellektuellt försvar för äganderätten. Föreningen ordnar konferenser på detta tema.http://propertyandfreedom.org

Magnus Nilsson kommenterar frihandelsfrågor på Frihandelsblogghenhttp://www.frihandelsbloggen.se

Stefan Karlsson kommeneterar den aktuella utvecklingen, inte minst på det ekonomiska planet: https://stefankarlssoneng.wordpress.com

Björn Wahlroos, bland annat styrelseordförande i Nordea, framträdde i radions “Sommar”. Han sa en del tänkvärda saker om entreprenörskap och sågade den franske pop-ekonomen Thomas Piketty jäms med fotknölarna. Du kan lyssna på programmet här: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/415502?programid=2071

Milton Friedman berättar om vad som imponerade mest på honom om Ronald Reaganhttps://www.youtube.com/watch?v=9ASAOrsKqiI&feature=em-hot-vrecs

Sverige tar matchen! En sida initierad av Svenskt Näringsliv. Att konkurrenskraftiga företag är viktiga för välfärden håller de flesta med om. Men hur ser sambandet ut, egentligen? I länkar och en film reder man ut det hela. Varför det är viktigt för dig och mig och alla andra att svenska företag fortsätter att vinna matchen om kunderna, idag, imorgon och alla andra helt vanliga dagar. http://www.sverigetarmatchen.se/

Ekonomerna Tyler Cowan och Alex Tabarrok, bägge vid George Mason University, driver tillsammans Marginal Revolution-bloggen under mottot “small steps toward a much better world”. Det handlar om många mindre åtgärder i marknadsekonomisk riktning som tillsammans bidrar till att skapa en mycket bättre värld. The Marginal Revolution: http://marginalrevolution.com

Mercatus Center vid George Mason University (i Arlington, Virginia) är enligt sin presentation världens främsta centrum för idéer om den fria marknadsekonomin.http://mercatus.org

Milton Friedman avslöjar “The Free Lunch Myth”. https://www.youtube.com/watch?v=YmqoCHR14n8&feature=share

Rapporter och seminarer på temat skatter och rättssäkerhet. Kolla in påhttp://www.isr.org.se

Manhattan Institute är en tankesmedja för att utveckla och sprida nya idéer som främjar fria val inom ekonomin och individens ansvar. Kolla in påhttp://www.manhattan-institute.org

Adam Smith Institute, en brittisk organisation för marknadsekonomin, “works to promote libertarian and free market ideas through research, publishing, media commentary and educational programs”. ASI hittar Du på http://www.adamsmith.org

Transparency International heter en organisation som motarbetar mutor på det internationella planet. Kolla in på http://www.transparency.org

Fakta om ekonomi, arbetsmarknad, skatter med mera. Svenskt Näringsliv ligger bakom, men informationen är neutral. De flesta av de siffror Du behöver finns här:http://www.ekonomifakta.se

Ekonomi och framförallt ekonomisk liberalism diskuteras av The Reason Foiundation, som också ligger bakom tidskriften Reason. Kolla in här: http://reason.org

Ed Lotterman är mannen bakom Real World Economics Kolla här:http://www.edlotterman.com

En webb-tidning i randiansk anda med namnet Capitalism Magazine hittar Du påhttp://www.capitalismmagazine.com