Hur går det på slagfältet? (Nils Bildt om Ukraina)
Axess 14 juli kl 00:20

Konsten i statskonsten
Axess 14 juli kl 14:40

Putin och Västvärlden
SVT2 14 juli kl 21:15
Kunskapskanalen 17 juli kl 21:50
SVT2 18 juli kl 23:00
SVT2 21 juli kl 21:15

AI på slagfältet
Axess 16 juli kl 21:00
Axess 17 juli kl 22:40
Axess 18 juli kl 23:30
Axess 19 juli kl 13:00
Axess 20 juli kl 14:45
Axess 21 juli kl 08:45

Uppdrag Granskning Sommar
SVT1 17 juli kl 20:00
SVT1 18 juli kl 23:40

Putin, Bysans, Rus
Axess 18 juli kl 21:00
Axess 19 juli kl 16:20
Axess 20 juli kl 09:40
Axess 21 juli kl 08:00

Thatcher och Reagan Del 1
Axess 19 juli kl 20:50
Axess 20 juli kl 18:00
Axess 21 juli kl 14:00

Henrik Jönssons veckokommentar
20 juli https://www.youtube.com/results search_query=henrik+jönsson

Swebb-TV
https://swebbtv.se