Thomas Sowell
Axess 31 maj kl 07:00 (seminarium)

Politikbyrån
SVT2 28 maj kl 00:45

200 år av svensk neutralitet
Axess 26 maj kl 23:30
Azess 27 maj kl 15:00
Axess 28 maj kl 17:40

Idébyrån
SVT2 28 maj kl 00:15

Agenda
SVT2 27 maj kl 23:30
SVT2 29 maj kl 08:15

Studio Axess
Axess 26 maj kl 22:00
Axess 27 maj kl 23:30
Axess 28 naj kl 13:30
Axess 29 maj kl 11:10
Axess 30 msj kl 19:30
Axess 31 maj kl 15:00
Axess 1 juni kl 17:00

Putin och Ukrainas stulna barn
SVT2 26 maj kl 22:15
SVT2 29 maj kl 22:05
SVT2 30 maj kl 22:30

Utfrågningen inför EU-valet
SVT2 27 maj kl 16:05
SVT2 27 maj kl 20:00
SVT2 28 maj kl 16:05
SVT2 28 naj kl 20:00
SVT2 29 maj kl 16:05
SVT2 29 maj kl 20:00
SVT2 30 maj kl 16:05
SVT2 2 juni kl 20:00

Ekonomibyrån
SVT2 27 maj kl 22:00
SVT2 29 maj kl 00:15
SVT2 1 juni kl 10:30

Efter Ceausescus fall
Axess 27 maj kl 20:45
Axess 30 maj kl 00:00
Axess 30 maj kl 15:00
Axess 31 maj kl 09:00
Axess 1 juni kl 08:30
Axess 2 juni kl 22:30

NATO i den strategiska konkurrensens tidevarv
Axess 28 maj kl 21:00
Axess 29 maj kl 10:40
Axess 30 maj kl 18:00
Axess 31 maj kl 13:00
Axess 2 juni kl 00:30
Axess 2 juni kl §4:40

Utrikesbyrån
SVT2 28 maj kl 22:00
SVT2 1 juni kl 11:00

The US, NATO intelligence and the War in Afghanistan
Axess 29 maj kl 17:50
Axess 29 maj kl  21:40
Axess 30 maj kl 20:45
Axess 31 maj kl 17:10

Politikbyrån
SVT2 29 maj kl 22:00
SVT2 1 juni kl 11:30
SVT2 2 juni kl 01:20
SVT2 2 juni kl 20:30

Idébyrån
SVT2 30 maj kl 22:00
SVT2 31 maj kl 23:30
SVT2 1 juni kl 12:00

Intelligence Sharing in International Diplomacy
Axess 30 maj kl 22:00
Axess 1 juni kl 10:00
Axess 2 juni kl 00:10

Henrik Jönssons veckokommentar
1 juni https://www.youtube.com/results?search_query=henrik+jönsson

Nya energikällors miljöpåverkan
Axess 2 juni kl 19:00

Swebb-TV
https://swebbtv.se