Sidan genomgången 2020-11-01

 

 

Ett nyhetsbrev som handlar om politik och kultur i åtta länder – Norden och Baltikum. Tyngdpunkten ligger för en gångs skull på Baltikum. http://upnorth.eu

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter har information i aktuella svenska och nordiska människorättsfrågor. Inte minst handlar det om omhändertaganden av barn och den lukrativa industri som en blivit. Kolla in på http://www.nkmr.org

 

Norge
Fritt Ord är en norsk stiftelse som arbetar med bidrag för att sprida det fria ordet. Stiftelsen har över 3 miljarder norska kronor i tillgångar och pengarna har sitt ursprung i den norska motsvarigheten till Pressbyrån, Narvesen. Kolla in på frittord.no

Minerva är en norsk borgerlig tidning som täcker hela det politiska fältet. “En liberal konservativ tradition i Edmund Burkes anda”. Kolla in på http://www.minervanett.no

Norges nyliberala parti heter Liberalistene http://www.liberalistene.org

Farmann är en klassisk norsk tidning som en gång haft tyngdpunkten på affärer och konservatism. Numer mer politik och liberalism. Kolla in på http://www.farmann.no

Fremskrittspartiet, ett av Norges största partier som ingår i regeringen och har nyliberala rötter https://www.frp.no

Danmark

Danmarks motsvarighet till moderaterna, Konservative Folkeparti,http://www.konservative.dk

Danmarks största borgerliga parti är Venstre http://www.venstre.dk klart bättre än Liberalerna i Sverige

Du hittar en dansk libertariansk sajt under temat “Frihedskampen begynder her”

Finland

Frågan om återlämnandet av de karelska områden som Sovjetunionen tog under Andra världskriget diskuteras bland annat på sajten “Pro Karelia”. Mest på finska, men till en del på svenska, engelska och andra språk. Kolla in påhttp://www.prokarelia.net/se

Svenska Folkpartiet i Finland http://www.sfp.fi

Sannfinländarna på finska https://www.perussuomalaiset.fi Något lite finns på svenskahttps://www.perussuomalaiset.fi/kielisivu/pa-svenska/