Contras motto är: för frihet – mot socialism

Contra slår vakt om de traditionella västerländska idealen frihet. framsteg och demokrati. Marknadsekonomin är nödvändig för att uppnå dessa ideal.

Contra är en ideell stiftelse som arbetar med opinionsbildning.

Stiftelsen Contra bildades 1974 genom att tre personer tillsammans tillsköt 500 kronor för var för inköp av en begagnad stencileringsapparat. Genom bidrag från många privatpersoner och genom utgivning av tidskriften Contra och andra kampanjartiklar har verksamheten kunnat byggas ut.

Contra är latin för “mot”. Namnet valdes för att visa att Contra var motståndare till den socialistiska ideologi som då – 1974 – kontrollerat den svenska statsapparaten i 42 år. Passande nog användes också ordet Contra i den forna Sovjetunionen för att beteckna allt som regimen ansåg var fientligt, socialismens fiender kallades “contra”. Alltså ett nog så passande namn för en rörelse som tog sig an att bekämpa socialismen varhelst den dök upp.

Contra arbetar idag med opinionsbildning som berör grundläggande mänskliga värden. Stiftelsen ser kollektivismen som en människofientlig uppfattning som stått bakom mycket av världens ondska. Socialismen är en form av kollektivism. Det må sedan vara den socialism vi är vana att se i Sverige eller den nationalsocialistiska variant som fanns i Tyskland för sextio år sedan. Idag är rasism en aktuell form av kollektivism som också måste motarbetas.

Men naturligtvis är Contra också “för” – för frihet och mänskliga rättigheter, för marknadsekonomi och ett nära politiskt och kulturellt utbyte med de västerländska demokratierna.

Tidskriften Contra är stiftelsens viktigaste produkt. Tidskriften har inga ambitioner att ge en helhetsbild av det som sker i Sverige eller världen. Med bara några få nummer per år är det omöjligt.

Redaktionen inriktar sig istället på sådant som kompletterar bilden från andra media. Vi vet att inte en enda prenumerant bara läser Contra och kan därför kosta på oss att vara lite annorlunda i vår presentation. Vi tar fram det som inte finns att hämta på annat håll. Vi presenterar det som är väsentligt, men svårtillgängligt. Vi beskriver det som tidningsläsare i andra länder får veta, men som inte passar sig att skriva om i Sverige.

En stor del av tidskriften Contras innehåll handlar om utvecklingen i andra länder. En annan stor del ägnas åt ekonomiska frågor. Men Contra tar också upp andra politiska frågor över ett brett spektrum.

Contra arbetar också med bokutgivning. På Contra Förlag utkommer ett par boktitlar varje år. Åtskilliga välkända personer har skrivit böcker som getts ut av Contra. Till exempel Nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyn, Richard Nixon, Vladimir Bukovskij, Sven Rydenfelt och Valentin Agapov. Om Du är intresserad av Contras böcker kan Du länka Dig till en förteckning.

Contra ger också ut en del annat kampanjmaterial.

Contra har sammanställt en politisk plattform, som grunden för informationsarbetet. Den plattformen hittar Du här! En mer operativ affärsidé hittar Du här!