I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

Progressiv Information nr 1 1975
Anmälan 1
Kuppen i Chile 1
Världens undergång dröjer  5
Tibet-guerillan slåss mot kommunismen 8
Kapitalism, imperialism och u-länder 10

Progressiv Information nr 2 1975
Finns det något hopp för Portugal? 1
Medlemsflykt och valfusk i Cesar Chavez’ lantarbetarförbund 4
Japanska Röda armén har bas i Sverige 5
Oroligheter i Kommunist-Kina stör produktionen 5
Kinesisk knarkexport 6
Strategisk offensiv från kommunisterna mot Afrika 7
Hur började Korea-kriget? 9
Sovjetiska planer för invasion av Österrike och Jugoslavien avslöjade 11

Progressiv Information nr 3 1975
Joszef Mindzenty 2
Sovjets toppmyglare 3
Allan C Brownfeld: Vad har hänt med Henry Jackson? /USA/ 4
José de Almeida Araujo: Därför måste jag fly från Portugal!  5
Portugal idag 6
Angola 10
Indokina 18

Contra nr 4 1975
Protester i Helsingfors 1
Ledare: Dagens viktigaste fråga 2
Ledare: Vänstern och lagen 2
Finland – i skuggan av Sovjet 3
Judiska flyktingar i Mellanöstern 4
Tibet 4
Richard Bocklet: Kuba 5
Robert Ask: Rapport från Taiwan 6
Joan Wilke: Vinst 7
Vad händer nu i Indokina?  8
Bao Ruo-wang: Fånge i Maos Kina (bokrecension) 9
Allan C Brownfeld: Maktbalansen tippar över åt Öst! /militärt/ 10
Sovjet i u-världen 11
Kilburn MacMurraugh: Spanien 18
Insändare 19
Fler bilder från Finland 20

Contra nr 1 1976
KGB i Sverige 2
Det kallas “avspänning” 3
Sven Enberg: Sverige och de mänskliga rättigheterna 4
Så behandlas östflyktingar 5
Kommunismens rätta ansikte (om Sydostasien) 6
Det nya Etiopien7
Allan C Brownfeld: Socialhjälp utan gräns /USA/8
Harry Jones: Vänstern vinner mark i Labour /Storbritannien/8
Paris: Språkstrid /Frankrike/ 9
Klas von Holst: Socialiseringsåret 1975 10
Sovjet – något att lita på? Att hålla ingångna avtal 12
Därför bör USA behålla Panama-kanalen 15
Eric Brodin: Sydafrika mildrar raspolitiken 20

Contra nr 2 1976
Östtyska gränsen: En mina per invånare 1
Ledare: Socialism utan gräns 2
Sven Rydenfelt: Hotet mot företagen 3
Östtyskland bygger ut gränslinjen 4
Oskar Bengtsson: Bristande objektivitet i skolböcker  5
Nytt om Chile 5
Fånge i Sovjet (om Igor Vjatjeslavovitj) 6
Provar Sovjet kemiska stridsmedel på människor? 7
Inflationen härjar även i Öst 8
Allan C Brownfeld: Kissingers ställning allt svagare 9
Klas von Holst: Den nya kolonialismen 10
Vad händer i Indokina? 12
Albanien – Europas hänsynslösaste diktatur   13
Sven Enberg: Diktaturen skärps i Indien 14
Jordbruket har problem även i Kina 20
Eric Brodin: Varför super Kowalski? /Polen/20

Contra nr 3 1976
Ledare: Prispolitiken är ett hot  mot den fria företagsamheten 2
Sven Enberg: Smågrupper i valet 2
Sven Enberg: Kommunistiska maktövertaganden (1) Inledning 4
Kommunistiska maktövertaganden (2) Ungern 5
Klas von Holst: Inflationen är hemmagjord 9
Demokratiseringen i Spanien 9
Erik Lundgren: Trots avspänningen: Sovjet rustar upp  10
Tjecker planerade mord i London 11
Allan C Brownfeld: Politikerna är inte att lita på /USA/12
Sven-Erik Lindström: Det kommunistiska hotet mot Italien 13
Vad händer i Indokina? 16
Sydafrikas nationalister 16
AKP(ml) 16
Det ekonomiska förnuftet – samlat i tio punkter 20

Contra nr 4 1976
Ledare: Yttrandefriheten är hotad 2
Klas Lithner: Rösträtt för vem? 3
Tibetansk verklighet 4
Erich Feigl: Bönderna räddade Portugal 6
Tommy Hansson: Det aggressiva Nordkorea 8
Polen protesterar 9
John Barron i intervju: KGB bakom “Schakalen” 10
Sven Enberg: Contra avslöjar fler KGB-agenter 11
Vittne i GULag (bokrecension) 12
Västjournalister överger Peking 12
Allan C Brownfeld: USA överger Taiwan? 13
Charles Hull Wolfe: Kapitalismen fyller 200 14
Tom Rose: Den fria företagsamheten (1) 15
President på besök 20

Contra nr 1 1977
Ledare: Räddningen 2
Ledare: En ny världsordning 2
Tommy Hansson: Europa i fara  3
Kjell Lagerberg: Rapport från Sovjet  4
Tomas Thiel: Den stora famnen (bokrecension) 6
Lag och ordning i Angola 7
Sven Enberg: Majoritetsstyre i Afrika 8
Sovjets militära uppbyggnad på Nordkalotten 10
Vincent H Miller: Nya partier /Kanada/12
Lennart Hane: Högerspöket (bokrecension) 13
Oskar Bengtsson: Kommunistiska maktövertaganden (3): Ryssland  14
Tom Rose: Den fria företagsamheten (2) 15
Vietnam idag 15
Att jämföra löner 16
Christophe Delabouet: Jugoslavien efter Tito – en krutdurk 17
Finland och grannen i Öst (intervju med Dan Hohenthal) 20

Contra nr 2 1977 (extranummer)
Eric Brodin: Det fria Transkei 2
Sven-Erik Lindström: Finlandisering hotar /Italien/ 3
Allan C Brownfeld: Väljarnas budskap /USA/ 4

Contra nr 3 1977
Oskar Bengtsson: Borgerlig biståndsbudget – mer till kommunisterna 2
John Barron: KGB (bokpresentation) 2
Klas Lithner: Svensk kommun betalar Sovjets propaganda /Karlskrona/3
Massmediaskandaler
Bo Karlsson: Hemligt pressavtal med Sovjet? 4
Sven Enberg: Sveriges Radio samarbetar med Polens hemliga polis 5
C G Holm: Puerto Rico nr 51?  5
Eric Brodin: Rapport från Rhodesia 6
Att arbeta i Sovjet 8
Svarta böcker i Sovjet 11
Abo Daoud 11
Tommy Hansson: Eurokommunismen – samma vara i ny förpackning 12
Vincent H Miller: Parti Québecois /Kanada/13
Sven Rydenfelt: Milton Friedmans budskap – frihet utan tvång 14
Tom Rose: Den fria företagsamheten (3) – konsumenter tvingar giganter på knä 15
Tommy Hansson: Vart går världskyrkorådet? 16
Klas Lithner: Om tidskrifter på bibliotek (insändare) 19
Alexander Solzjenitsyn: Kapitalisternas förräderi och GULag-arkipelagen 4 (bokrecension) 20

Contra nr 4 1977
Sven Enberg: Demonstrationsfriheten hotad av polisen och JO 2
Albanien – Europas hänsynslösaste diktatur 3
Klas von Holst: Statlig utredning ger bevisen för TVs vänstervridning 7
Kommunistiska maktövertaganden (4): Estland 9
Tommy Hansson: Statschefer bakom terrorismen 13
Eric Brodin: Rhodesias moderata svarta 14
Tom Rose: Den fria företagsamheten (4) – den nödvändiga vinsten  15
Tage Lindbom: Myt i verkligheten (bokrecension) 16
Melker Johnsson: Yrkesrevolutionären (bokrecension) 16
John-Erik Jansson: Om Rhodesia (insändare) 17

Contra nr 5 1977
Wolfgang Strauß: Uppror i Öst (bokpresentation) 3
C G Holm Milton Friedman på Sverige-besök – en intellektuell Mogens Glistrup 4
Hedrick Smith: Ryssarna (bokrecension) 5
Allan C Brownfeld: Carters dubbelmoral /USA/ 6
Harry Jones: KGB angriper frihetsorganisation /Storbritannien/ 7
Klas von Holst: Befolkningsexplosionen kan stoppas 8
Sven Enberg: 75 000 flyktingar från Indokina tragiska offer för internationell feghet 10
Sex frågor till regeringen /invandring/11
Robert Ask: Socialismen – en miljöfara 12
Oskar Bengtsson: Danskt tidningsarkiv hotas av Anker /Danmark/ 13
Tjeckisk schackmästare om kommunismen: Man får inte ge efter! (L Pachman) 14
Eric Brodin: Jugoslavien efter Tito 15
Rudebarbs 15

Contra nr 6 1977 (extranummer)
Ola Ullsten svarar Contra om svensk flyktingpolitik /invandring/ 1
Per Danielsen i flyktinglägret Laem Singh: Vi reser till vilket land som helst /Vietnam/ 3
Vad händer på SvD? 4

Contra nr 1 1978
Tre budskap från Estlands president 2
Kommunistiska maktövertaganden (5): Ryssland 3
Per Danielsen: Avhoppade Mig-piloten – fortfarande svält i Kina  6
Per Danielsen: Han flydde från Nordkorea i en tunna 8
Mogens Carlsson: Jag var fånge i Sovjet (bokpresentation) 10
Oskar Bengtsson: Flyglarm (bokrecension) 12
Terrorism 13
Sven Rydenfelt: Det sjuka 70-talet (bokrecension) 13
Alf Enerström/Gio Petré: Vi fällde regeringen (bokrecension)14
Sven Enberg: Karibisk socialism 14
C G Holm: Censur på biblioteken 15
Eric Brodin: Krafttag för ekonomin i Argentina 16

Contra nr 2 1978
Sven Rydenfelt: Marknadsekonomins mirakel – den industriella revolutionen 2
Bui Anh Tuan: Väpnat motstånd i Vietnam 3
Per Danielsen: Sydkorea med ryggen mot väggen 4
Sacharov-tribunalen i Rom: Massiv anklagelse mot Öst 6
Eskil Block: Fallet Sveriges Radio 8
En ny ekonomisk världsordning 9
Per Danielsen: Flykting från kommunismen till Hongkong 10
Per Danielsen: Tragedi när vietnamesiska flyktingar avvisas från Thailand:
Jag vill dö, jag vill dö 11
Robert Ask: USA och Kina 12
Gör DN skillnad på annonser (insändare) /yttrandefrihet/ 13
Per-Olof Eklund: Snacka inte skit om Hasse Ericson! (insändare) 13
Sven Enberg: Den nya filosofin 14
Allan C Brownfeld: Innan Watergate /USA/ 15
Andres Küng: Vad händer i Finland? (bokrecension) 16
Nils-Morten Udgaard: Sovjet – makten och människorna (bokrecension) 17
Dansk tidningsman fängslad på sex månader utan rättegång och dom /Danmark/ 20 

Contra nr 3 1978 (extranummer)
En hel tidning full med notiser 1
Om Estland (insändare) 2

Contra nr 4 1978
Petr Beckmann: Säkrast med kärnkraft (bokpresentation) 2
C G Holm: Kommunistiska maktövertaganden (6) – Nordvietnam 5
John Fullerton: Sovjetiska fångar producerar för export 8
Per Danielsen: Tusentals kineser flyr till Hongkong varje år – de simmar för livet och friheten 10
Oskar Bengtsson: Statligt stöd snedvrider organisations-Sverige 12
Melker Johnsson: Intellektuellas ära och skam 15
Andres Küng: Fallet Engström/Sareld (bokrecension) 18
Per Danielsen: Skakande vittnesmål på Kambodja-tribunalen i Oslo 20

Contra nr 5 1978
Frihetskämpar i Kambodja 1
Eric Brodin: Den socialiserade sjukvårdens kris: Det sjuka Sverige 2
Mygel i Kina 3
Oskar Bengtsson: De andra partierna – Europeiska Arbetarpartiet (EAP) 4
Sven Enberg: Säkrast med kärnkraft Avfallshantering: Kol, olja och kärnkraft 6
Kommunistisk strategi och kärnkraften 8
Rudebarbs 8
Chris Arkefors: Sovjetisk partipamp i exil i Sverige – han var god vän med Lenin 9
Klas von Holst: Kommunistiska maktövertaganden (7) – Afghanistan 10
Den ekonomiska krisen förvärras av subventionerna (intervju med nobelpristagaren Friedrich A Hayek) 12
Melker Johnsson: Bättre röd än död? (bokrecension) 14
Alexander Solzjenitsyn: Röster ur ruinerna (bokrecension) 14
Liz Thomas: Tre år i Saigon (bokrecension) 15
John Görnebrand: Socialfall är vi allihopa och Socialbyråkrati (bokrecension) 15
Allan C Brownfeld: Revolt mot skattetrycket /USA/ 20

Contra nr 6 1978 (extranummer)
Boris Weil: Krönika över löpande händelser 1
Andres Küng: Fallet Agapov (bokrecension) 4

Contra nr 1 1979
Det är så’nt som får mig att ilskna till 2
Annons Operation Sverige 2
Oskar Bengtsson: Contra och KGB 3
John Barron och Anthony Paul: Terrorns Kambodja (bokpresentation) 5
Alexander Solzjenitsyn: En splittrad värld 6
Sven Enberg: Bakom kulisserna vid regeringsskiftet 10
Klas von Holst: De udda partierna – Centrumdemokraterna 12
Sven Rydenfelt: Marknadsekonomins mirakler – det tyska undret 14
Nytt från fånglägren 15
Andres Küng: En dröm om frihet (bokrecension) 16
Dragan Jovius: Sovjetspionage i Sverige (bokrecension) 16
Magnus Ivarsson: Från marknadsekonomi till skattestat (bokrecension)  17
Christian Barnard: South Africa a Sharp Dissection (bokrecension) 17

Contra nr 2 1979
Sven Rydenfelt: Varför misslyckas arbetarägda företag? 2
Kommunistiska maktövertaganden (8): Polen 3
Harry Jones: Exilregeringen kvar i London /Polen/ 5
Röd terror i Etiopien (Amnesty International)  7
Oskar Bengtsson: Operation Duva /Etiopien/ 9
Sven Enberg: Stora affärer i “flykthjälp” /Västtyskland/ 10
Bertil Häggman: Terrorism – vår tids krigföring (bokrecension) 12
Ayn Rand: De levande /nyliberalism/ 12
Politiska fångar i Kina (Amnesty International) (bokrecension)  12
Nytt från fånglägren 14
Allan C Brownfeld: Facket allt svagare i USA  15
Klas von Holst: Krisen i Iran 20

Contra nr 3 1979
Sovjetisk “socialvård” (samizdat) 2
Militär utbildning för sovjetiska skolelever 3
C G Holm: Under skatter vi digna ner  4
Bengt Westerberg: Vi måste slå vakt om marknadsekonomin 6
Nytt från fånglägren 9
Dödsstraff i Kina (Amnesty International) 10
Lars Braw och Arne Rubin: Vart tar pengarna vägen? (Om u-hjälp) (bokrecension) 12
Bernard-Henri Levy: Barbariet med mänskligt ansikte (bokrecension) 12
André Glucksmann: Kokerskan och kannibalen (bokrecension) 12
Assar Lindbeck:  (bokrecension) 13
Hugo Hegeland: Schweiz – där marknaden fungerar (bokrecension) 14
Eino Tubin: Vad kan vi lära av Schweiz? (bokrecension) 14
Sixten Richardsson: Säkrast med kärnkraft (insändare) 15
Per-Olof Eklund: Holocaust (insändare) 15
Erland Högberg: Falskdeklarera med hedern i behåll (insändare) 15
Biblar till Sovjet  20

Contra nr 4 1979
Claes Almgren: Försvarspengar i sjön /militärt/ 2
Petr Beckmann: Vad hände i Harrisburg /kärnkraft/ 4
Bertil Häggman o Jon Skard: Så växte de svenska kommunistpartierna fram (bokpresentation) 6
Svante Hjertstrand m fl: Om kärnkraften (insändare) 8
Nytt från fånglägren 9
Erik Rydbeck: Förändringens vind över Sydafrika 10
Bo Kage Carlsson: Vardag i Sovjet (bokrecension) 12
Peter Kankonen: Finlandiseringen (bokrecension) 12
Sigfrid Leijonhufvud: Ett fall för ministären (bokrecension) 13
Richard Rose och Guy Peters: Can Governments Go Bankrupt? (bokrecension) 13
Milton Friedman: Välfärdsstatens myter (bokrecension) 13
Andres Küng: Lång väg till frihet (bokrecension) 14
Båtflyktingarna igen 20

Contra nr 5 1979
Ernesto Mulato: Angolas kamp mot kommunistdiktaturen 2
Sven Rydenfelt: Marknadsekonomins mirakler – det japanska undret 5
Förtryckets Rumänien (Amnesty International) 6
Ny politik behövs (centrumdemokraterna) (bokrecension) 8
Jürgen Fuchs: Protokoll från en rannsakning (bokrecension) 8
Danne Nordling: Vinsten och vinstbegäret (bokrecension) 8
Vladimir Bukovskij: Och vinden vänder igen (bokrecension) 9
Oskar Bengtsson: Rätten att välja alternativ skola 10
Dalai Lama om Kinas nya politik 12
Chris Arkefors: En helt vanlig dag i Litauen 13
Nytt från fånglägren 14
C G Holm: Erkänn Zimbabwe! 20 

Contra nr 6 1979
Robert Ask: SALT II 2
Chris Arkefors: Kommunistiska maktövertaganden (9) – Litauen 4
Allan C Brownfeld: Femton år som ändrade Amerika /USA/ 7
Claes Almgren: Sovjets militärstrategiska intressen i Skandinavien /militärt/ 8
Förintelsen 10
Do Van Y: Vietnam och religionsfriheten 12
Nytt från fånglägren 14
Bengt Ericson: Huggsexan (bokrecension) 15
Klas von Holst: Pengar till vpk? 20

Contra nr 1 1980
C G Holm: “Hela Berlin är ett moln” /Västtyskland, Östtyskland/ 2
Sven Rydenfelt: Marknadsekonomins mirakler – Sydkorea 5
Klas von Holst: Vem tog hem spelet i regeringsförhandlingarna? 6
Hans G Olsson: Kommunist-Kinas underrättelsetjänst 8
C G Holm: Olja 10
Contra fem år 1974-1979 11
Bertil Florman: Bromma flygplats (insändare) 16
Melker Johnsson: Sovjets statsskick i teori och praktik 17
Kazimierz Brandys: I Polen, dvs ingenstans (bokrecension) 18
Carsten Welinder: Skattetryck och ekonomi (bokrecension) 18
Per Stig Møller: Den omänskliga marxismen (bokrecension) 18
Robert Conquest: Kolyma (bokrecension) 18
Simon Leys: Kinesiska skuggbilder (bokpresentation) 19
Nytt från fånglägren 24

Contra nr 2 1980
Visst är män och kvinnor olika! /sociobiologi/ 2
C G Holm: Sverige inför rätta /rättssäkerhet/ 5
Géza Mólnár: Frihetskampen har börjat i Mozambiqu 6
Delade meningar om Sydafrika: Domprost Gunnar Helander och Erik Rydbeck 8
Nytt från fånglägren 9
Eva – agent för KGB (bokpresentation) 10
Charles K Rowley: Frihet – rättvisa – effektivitet (b) 12
Raisa Lardot: Flyktfåglarna (bokrecension) 12
Per Gahrton: Öppet brev från en politiker (bokrecension) 12
Nina och Jean Kéhayan: Röde proletärens gata (bokrecension) 13
Per Anger: Med Raoul Wallenberg i Budapest (bokrecension) 14
Hans Graf Huyn: Angreppet (bokrecension) 14
Pierre Golendorf: Kuba – misstänksamhetens ö (bokrecension) 15
Allan C Brownfeld: Kommunistiskt hot över Karibien 20

Contra nr 3 1980
Anders Fjällström: Intryck från Warszawa 2
Sven Rydenfelt: Olof Palme och våldsdyrkarna /terrorism/ 6
C G Holm: Folkomröstningen – och sedan? 7
Klas von Holst: Ronald Reagan /USA/ 8
Hans G Olsson: Kina moderniserar armén 9
Robert Ask: Kampen om makten efter Mao /Kina/ 10
Ebbe Aspegren: Falska profeter (om Kyrkornas Världsråd) 12
Nytt från fånglägren 13
Disa Håstad: Samtal med sovjetiska författare (bokrecension) 14
Andres Küng: Kristna martyrer i öst och väst (bokrecension) 14
Stig Strömholm: Motskäl (bokrecension) 15
Jurij Maltsev: Den underjordiska ryska litteraturen (bokrecension) 15
Melker Johnsson: Dessa förföljda (bokrecension) 15
Tomas Alwerud: Vänstern som försvann (insändare) 19
Den nya högern /Frankrike/ 20

Contra nr 4 1980
Géza Mólnár: Storstrejken – varför och i vems intresse 2
Alvar Wallentin: Falsk 70-talshistoria 5
Claes Almgren: Biologisk och kemisk krigföring /militärt/ 6
Sven Rydenfelt: De produktivas strejk 8
Klas von Holst: Nicaragua – i Kubas fotspår? 10
C G Holm: Keynes eller Friedman? 12
Berlin 1936 – Moskva 1980 13
Janerik Larsson: Samtal om Sveriges framtid (bokrecension) 14
Maria Borowska och Jakub Swiecicki: Kamp för demokrati /Polen/ (bokrecension) 14
Gunnar Hägglöf: Sovjet-Ryssland i går, i dag, i morgon (bokrecension)  14
Lars Braw och Hans Henrik Rönnow: Operation Nordkalott /militärt/ (bokrecension) 15
Håkan Holmberg m fl: Mänskliga rättigheter i Östeuropa (bokrecension)  15
Chris Arkefors: I en sovjetisk skola 16
Rättegång i Litauen 20

Contra nr 5 1980
Alexander Solzjenitsyn: Varning till Väst i farans stund 2
Simon Leys: Slut på Peking-våren /Kina/ 4
Kommunistiska maktövertaganden (10): Jugoslavien 6
Karl-Gustav Bengtsson: Militär uppmarsch på “Fredens hav” 10
Handledning för turister i Estland (bokrecension) 14
Erik Philip-Sörensen: Tänk om (bokrecension) 14
Utanför systemet (bokrecension) 14
Carola Hansson och Karin Lidén: Samtal med kvinnor i Moskva (bokrecension) 15
Ross Terrill: Kinas väg efter Mao (bokrecension) 16
Klas Lithner: Om bibliotekscensur (insändare) 17
Franz Josef Strauss 20

Contra nr 6 1980
Richard Nixon: Det verkliga kriget (bokpresentation) 2
Lennart Hane: Generalklausulen och rättssamhället /rättssäkerhet/ 3
Ryssarna bakom nazistvågen? 4
Vad gör Aeroflot? (insändare) 5
Hans G Olsson: Radio Free Europe 6
David Martin: Kommunistiska maktövertaganden (11) – Jugoslavien 8
Ulo Ignats och Håkan Holmberg: Sovjet – diktaturens ansikte (bokrecension) 10
Sven Rydenfelt: Högskattesamhällets rovriddarmoral 12
Nikolaj Berdjajev: Wahrheit und Lüge des Kommunismus (bokrecension) 14
John Hackett: Tredje världskriget (bokrecension) 14
Frederick Forsyth: Djävulens alternativ (bokrecension) 14
Anders Wijkman: Vem älskar kärnkraften? (bokrecension) 15
Ernst R Borer: China ohne Maske (bokrecension) /Kina/ 15
Sandór Kopácsi: Den ungerska tragedin (bokrecension) /Ungern/ 15
Släpps sanningen om Baltutlämningen? 20

Contra nr 1 1981
Wei Jong-shens försvarstal /Kina/ 2
Hans G Olsson: Voice of America 5
Otto Salomon: På marsch mot socialismen 6
Därför fungerar inte bostadsmarknaden 8
Akold Krusjelnitskij: Hos guerillan i Afghanistan 10
Jon Skard: Löneskillnader i Kina 12
William Simon: A Time for Truth (bokrecension) 14
Harald Blomberg: Opposition – en sinnessjukdom (bokrecension) 14
Arne Helldén: Arbete. Ur arbetets idéhistoria. (bokrecension) 14
Paavo Haavikko: Finlands linje (bokrecension) 15
Demokrati på avvägar (bokrecension) /Centrumdemokraterna/ 15
Fridthjof Søgaard m fl: Kommunazismen (bokrecension) /nationalsocialism/ 15
Harrison E Salisbury: De ryska revolutionerna 1900-1930 (bokrecension) /Sovjet/ 16
Mer om nazistvåldet /nationalsocialism/ 19
Sven Rydenfelt: Välfärdsstatens sönderfall 20

Contra nr 2 1981
Sovjetväldet hålls vid liv med krediter och teknologi från Väst 3
Alexander Solzjenitsyn: Ett årtusende förnekas 6
Peter Hornung: Direkt från djungelhögkvarteret – frihetskampen i Angola 8
Elizabeth M Whelan: Kemikalier, cancerfaran och massmedia /miljö/ 12
Ants Kippar: Hjälp till estniska politiska fångar /Estland/ 15
I Tigre-provinsen kämpar man för frihet /Etiopien/ 16
En sång om friheten 17
Ulf Nilsson: Oljan och tredje världskriget (bokrecension) 18
Per Gahrton: Valkampanjen (bokrecension) 18
Robert Conquest: Present Danger (bokrecension) 18
Todd och DeAnn Burke: Beredd att dö (bokrecension) /Kambodja/ 18
Lennart Rönnberg och Jan-Olof Borgén: Försvar i framtid (bokrecension) /militärt/ 19
Andrew Boyle: The Climate of Treason (bokrecension) /spioneri/ 19

Contra nr 3 1981
Brev från Andrej Sacharov i exil i Gorkij (1)  4
Georg Stadtmüller: Nationalsocialism och annan socialism (1) 6
Claes Almgren: Diktaturens Nicaragua – sandinisterna värre än Somoza 10
Alvar Wallentin: Den asociala bostadspolitiken 12
Eivor Buckau: Nej till abort! 14
Kristian Gerner: Arvet från det förflutna (bokrecension) /Sovjet/ 15
Christer Leopold: Resa i Tibet (bokrecension) 16
Dieter Strand: Palme igen? (bokrecension) 16
Andres Küng: Don Gustavo och bläckfisken som åt bananer (bokrecension) 16
Gunnar Jervas: Världsmakt väljer väg (bokrecension) /Sovjet, militärt/  17
Raymond Aron: In Defense of Decadent Europe (bokrecension) 17
Chen Jo-hsi: Häradshövding Yins avrättning (bokrecension) /Kina/ 17
Abel Muzorewa: Vi reste oss upp (bokrecension) /Zimbabwe/ 18
Anderz Harning: En skatteindrivares död (bokrecension) 18
Ska Contra stoppas? /rättssäkerhet/ 19
C G Holm: Juanita Castro 24

Contra nr 4 1981
Hans Graf Huyn: Uppmarschen (bokpresentation) 3
Brev från Andrej Sacharov i exil i Gorkij (2) 4
John Kent: Experterna som inte visste bäst 7
Monica Wiegert: Socialistisk familjepolitik kostar 10 miljarder 8
Alvar Wallentin: Nomenklatura /Sovjet/ 10
James Goldsmith: Inflytande i media – det stora hotet 12
Björn Arrhén: Utländsk press i Östeuropa 16
Sven Rydenfelt: Romarrikets välfärdsdöd 17
Pierre Daix: Marxismus – die Doktrin des Terrors (bokrecension) 18
Lars Ragnar Forsberg: Möte med makten (bokrecension) 18
Försvar för frihet och fred (bokrecension) 19
Zdenek Mlynar: Nattfrost (bokrecension) /Tjeckoslovakien/ 19
Allan C Brownfeld: Affärer som vanligt med Moskva 24

Contra nr 5 1981
C G Holm: Milton Friedman om friheten 4
Georg Stadtmüller: Nationalsocialism och annan socialism (2) 6
Jordreform i El Salvador 10
Postulat 22 (skivrecension) 11
Géza Mólnár: Avgrundskommunisterna satsar på facket  12
Intervju med Arthur Laffer 14
Jacques Derogy: Fallet Raoul Wallenberg (bokrecension) 18
Mika Larsson: Det började i Gdansk (bokrecension) 18
Erik Moberg: Sovjet – oljemakt med problem (bokrecension) 18
Arnost Kolman: Den vilseförda generationen (bokrecension) 18
Nigel Moore: Psykoterapin i öststaterna (bokrecension) 19
Björn Arrhén: Sovjetisk sjöfartspolitik 24

Contra nr 6 1981
Rune Andersson: Rättsstat i upplösning (bokpresentation) 3
Ronald Reagan: Vart tog den fria företagsamheten vägen? 4
Chris Arkefors: Sovjetisk TV 7
Lennart Hane: Ska Sverige förbli en rättsstat? 8
Björn Arrhén: Alkoholproblemet i Sovjet 10
Claes Almgren: Neutronbomben – ett vapen för fred /militärt/ 16
Monica Wiegert: Alva Myrdals nedrustning börjar redan i vaggan /familjepolitik/ 18
Rolf Ejvegård: Sovjetunionens konstitution (bokrecension) 20
Frantisek Janouch: Nej, jag klagar inte (bokrecension) 22
Milovan Djilas: Tito (bokrecension) /Jugoslavien/ 22
Henri Lepage: Imorgon kapitalism (bokrecension) /nyliberalism/ 22
Vid avgrunden – en katalog över vänstern i Sverige (bokrecension) 22
Gunnar Fredriksson: Den svenska högerns idéer och politik (bokrecension) 22
Hugo Hegeland: Vad tjänar du mest på? (bokrecension) 22
Bertil Häggman: Global frihet (bokrecension) 24

Contra nr 1 1982
Alexander Solzjenitsyn: Västerlandets misstag (bokpresentation) 3
Partiledare i norska Stortinget föreslår: Utländska trupper till Norge (intervju med Carl I. Hagen) 4
Alexander Haig: Den nya amerikanska andan i utrikespolitiken /USA/ 6
Lennart Hane: Rättsstatens framtid 8
Björn och Eva Lundgren: Om dam- och herrtidningar (i) 10
Milton Friedman till Contra (i)  10
Per-Olof Eklund: Sveriges neutronbomb (i) 10
Ubåtsaffären 10
Annons för Centrumdemokraterna 15
Radionämnden slår vakt om snedvridningen 16
Namibia hoppas ännu på Väst 18
Björn Arrhén: Det fredsälskande Sovjet 21
Lennart Hane: Den goda och den onda lagen (bokrecension) 22
Lars Gustafsson: För liberalismen (bokrecension) 22
Paul Johnson: Samhällets fiender (bokrecension) 22
Sven Fagerberg: Det mänskliga uppdraget (bokrecension) 23
Klas Bergman: Tredje bordet från höger (bokrecension) 23
Göran Rystad: Vägen till Vita huset (bokrecension) /USA/ 23

Contra nr 2 1982
Förslag till mottagare av Contras frihetspris 3
Svante Hjertstrand: Om avtalsrörelsen (i) 3
Biologi och politik hör ihop! /sociobiologi/ 4
C G Holm: Löntagarfonder hotar oss alla 6
Löntagarfondsförslaget 7
Sven Rydenfelt: Sagan om löntagarfonderna 8
Annons för Gåsefjärdskommittén 9
Björn Arrhén: Finlands sak är vår 10
Claes Almgren: Italiens Röda brigad får stöd från Öst! /terrorism/ 16
Byråkrati som kostar miljarder! (om bostadsmarknaden) 18
Svensken som sökt politisk asyl i USA 20
Hans-Joachim Klein: Vägen tillbaka (bokrecension) /terrorism/ 22
Gunnar Hökmark: En ny giv (bokrecension) /moderaterna/ 22
Lee Edwards: Ronald Reagan (bokrecension) /USA/ 23
Eino Hanski: Kommoden (bokrecension) /Sovjet/ 23

Contra nr 3 1982
De tar våra barn! /familjepolitik/ 3
Jonathan Luxmore: Sovjets kemiska krigföring /militärt/ 6
Det gula regnet /militärt/ 6
Fyra sanningar /sociobiologi/8
Peter Kalangula: Västerlandets politik mot vårt Namibia, den förstår jag inte! 10
Norskt angrepp mot radiomonopolet 15
Mark Sattin: Politik för en ny tid. New Age. (bokrecension) 16
Eino Hanski: Brödrabataljonen (bokrecension) 16
Gösta Rosén: Kaos eller korset (bokrecension) 16
Ulo Ignats: Estland mot en ny vår (bokrecension) 17
Monica Wiegert: Dagis – nej tack (bokrecension) 17
Arnaud de Borchgrave och Robert Moss: The Spike (bokrecension) 17
Robert Moss: Death Beam (bokrecension) 17
Allan C Brownfeld: Nicaragua – dags att inse sanningen 18
Dit går SIDAs miljoner (om Mozambique) 19
Alvar Wallentin: Prag och Warszawa 20
Hans Eliasson: Om Bilbälten (insändare) 21
Sven Rydenfelt: Facket och friheten 22

Contra nr 4 1982
Alvar Wallentin: Oktoberrevolutionen – en katastrof för mänskligheten 3
C G Holm: Gör man något på arbetsförmedlingen? 6
C G Holm: Vad betyder utbudsekonomi? 8
Björn Arrhén: Norge inom NATO-alliansen 10
Bakgrund om Falklandsöarna 15
Yuan-tsung Chen: Drakens by (bokrecension) 16
Torgny Segerstedt: Politikens seger och kris (bokrecension) 16
Brigitte Klump: Das rote Kloster (bokrecension) 16
Boris Komarov: Miljöförstöringen i Sovjet (bokrecension) 17
Assar Lindbeck: Makt och ekonomi (bokrecension) 17
Per-Martin Meyerson: Marknadsekonomin och löntagarfonderna (bokrecension) 17
Erland Waldenström: Spelet om fonderna (bokrecension) 17
Jüri Lina: KGB i Estland 18
Rudebarbs 19
Pedro Aparicio: Vart tar sanningen om El Salvador vägen? 20
Svenskt hyckleri om Centralamerika 21
Val i Centralamerika 21
Gasledningen som hotar Västeuropas oberoende 22
Edmund Burke på svenska efter 192 år! (bokpresentation) 24

Contra nr 5 1982
Sven Stolpe fick Contras frihetspris 3
Anders Fjällström: Radiomonopolet – 500 år gammal syn på yttrandefriheten 4
Per-Olof Eklund: Invandrare för att dölja fonderna (insändare) 6
Rafael Bachmatov: Mutor ett måste i Baku /Sovjet/ 7
C G Holm: Starkt intresse för politiskt nytänkande på Island 10
Jan Collander: Gamla sanningar i ny omgivning 15
Miljoner satsas på samhällsfarligt ämbetsverk (SPK) 16
Jüri Lina: Sovjet övar invasion av Sverige! 18
Björn Tarras-Wahlberg: Vad kostar våra lagar? (bokrecension) 20
Jo Langer: Fången i sin övertygelse (bokrecension) 20
Hans Björkegren: Gandonerna i Narva (bokrecension) 21
Uno Lamm: Livsmiljö i förändring (bokrecension) 21
Alvar Wallentin: Marxism-leninismens draksådd 22

Contra nr 6 1982
Robert Lacontre: I Polens läger 3
Jüri Lina: Här finns militärbaserna i det Sovjet-ockuperade Estland 4
Monica Wiegert: Makarna Myrdals rätta ansikte /familjepolitik/ 6
Edmund Burke: Reflektioner om löntagarfonder 8
F W Scholmann: 105 000 politiska fångar i Nordkoreas arbetsläger 9
Anders Lidström och Henry Ohlsson: Entrismen i Sverige (bokrecension) /trotskism/ 10
Varlam Shalamov: Kolyma (bokrecension) /Sovjet/ 10
Clint Eastwood: Firefox (filmrecension) 14
Jan Collander: Gamla sanningar i ny omgivning 15
Per-Olof Nilsson: Förargliga snickare! /skatter, rättssäkerhet/ 16
Bostadsanvisningslagen – socialism som drabbar dig! 18
Kris igen i Sovjets jordbruk 19
Björn Arrhén: Warszawa-paktens sydöstra flank 20
Rudebarbs 21
Allan C Brownfeld: PLO-dokument avslöjar Moskvas terroristförbindelser 22
Jeanne Kirkpatrick: Etiopien inför FN 24

Contra nr 1 1983
Svenska riksdagsvalet: Enmanspartierna blomstrar – men de medelstora tappar 3
Jüri Lina: Kommunismen i verkligheten /Estland/ 4
Björn Arrhén: Vem företräder imperialismen? 6
Anders Fjällström: Frihet i etern! 8
Svante Hjertstrand: Aktioner för fred och humanitet (insändare) 10
Nicaragua: Revolutionshjälten vänder regimen ryggen! 15
John Frazer: Kineserna (bokrecension) /Kina/ 16
Chapman Pincher: Förrädarna (bokrecension) /spioneri/ 16
Göran Tamm: Det nollställda samhället (bokrecension) 17
Hans C Pettersson: Vart vill “freds”vännerna? 18
C G Holm: Vägen till det totalitära samhället /skatter/ 20
Kommunistiska maktövertaganden (13): Fjärr-Karelen 22
Jüri Lina: Moskva siktar in sig på Skandinavien 24

Contra nr 2 1983
Jüri Lina: Sovjet i Sverige 3
Alexander Solzjenitsyn: Till det fria Kina 4
Han låg 4 år i Röda armén (intervju med Vladimir Rybakov) 6
När fogden slår till (fallet Halvar Alvgard) /skatter, rättssäkerhet/ 8
Curt Bergström: Bakom kulisserna på SIPRI (insändare) 10
Per S Sundström: Om Dagens Nyheter (insändare) 10
Jeanne Kirkpatrick: Våld eller mänskliga rättigheter 15
Czeslaw Milosz: Maktövertagandet (bokrecension) /Polen/ 18
Christopher Dobson och Ronald Payne: Terror (bokrecension) 18
Gösta Bohman: Kurs mot framtiden (bokrecension) 18
Ulf Brunfelter: Välfärdsutveckling eller kontrollsamhälle (bokrecension) 19
Britt Arenander: Fallet Valladares (bokrecension) 19
Harry Saltzman: Fallet Ipcress (filmrecension) 19
Lars Peder Nordbakken: Frederic Bastiat – en av marknadsekonomins stora 20
Jüri Lina: Moskvas undergrävande verksamhet 22 

Contra nr 3 1983
När fogden gav sig på Contra /skatter, rättssäkerhet/ 3
Pjotr Grigorenko: Vem är Jurij Vladimirovitj Andropov? /Sovjet/ 4
William C. Dunkelberg: Företagen är till för konsumenterna! 6
Sven Fagerberg: De blindas rike (bokrecension) 10
Michail Voslensky: Nomenklatura (bokrecension) 10
Sven Rydenfelt: Skatt i fågelriket (insändare) 15
Sven Rydenfelt: Miljonärsdrömmen (insändare) 15
Viktor Kortjnoj: Antischack (bokrecension) 15
“Palme går Sovjets ärenden” (intervju med Alf Enerström)  16
Jüri Lina: Parapsykologi som vapen 18
Avhoppad östgeneral: “Vi hade agenter i Palmes närhet” (om Jan Sejna) 20
Anders Fjällström: Det måste löna sig att studera!  22

Contra nr 4 1983
7 procent vill göra Sverige till NATO-medlem 3
Chris Arkefors: I KGBs nät: Överste Levtjenko 4
Ebbe Aspegren: Förryskning 5
Winston S. Churchill II: Den enda vägen till fred 6
Europakonventionen kan ge Dig rätt mot staten 8
Alexander Ginsburg om oppositionens möjligheter (intervju) 16
En ensam röst i Finlands Riksdag (intervju med Georg C. Ehrnrooth) 18
Jüri Lina: De sovjetiska trupperna i Baltikum 20
Britt Arenander: Affären som inte fanns (bokrecension) 22
Anders Runwall och Bertil Hagert: Svenskbybor (bokrecension) 22
Anders Sundelin: Jihad (bokrecension) /Afghanistan/ 22
Vladimir Bukovskij: Rapport från en rysk resenär (bokrecension) 23
Alf Sjöström: Det okända AMS (bokrecension) 23
Skrattsalvor mot Sovjet (bokrecension) 24
Albert Speer: Slavstaten (bokrecension) 24

Contra nr 5 1983
Kärnvapenstrategins grunder 3
Tvångsarbete i Sovjet 4
Sven Rydenfelt: Företagarna – vår ekonomiska motor (insändare) 7
Edith Lundberg: Social-Sverige griper in (insändare) 7
Dietmar Kröhnert: Vad får vi veta om Ostpreussen (insändare) 7
Filip Lundberg: Vad gjorde fredsrörelsen 1938? 8
Jan Collander: Gamla sanningar i ny omgivning 15
Joachim Bamrud: Armando Valladares – 22 år oskyldig i Castros fängelser! 16
Björn Arrhén: Fidel Castro – ett hot mot världsfreden 17
Wieslaw Patek: Polisens tortyr i Polen 18
Frihet och makt – röster från Charta 77 (bokrecension) 20
Gordon Tullock: Den politiska marknaden (bokrecension) 20
Mogens Berendt: Fallet Sverige (bokrecension) 20
Gösta Hultén och Jan Samuelsson: Mediavänstern (bokrecension) 20
FNs havsrättskonvention – en socialistisk tvångströja 22
Rudebarbs 24

Contra nr 6 1983
NATO är vår största fredsrörelse (intervju med Winston S. Churchill II) 3
Filip Lundberg: Försvarsvännen som inte får göra lumpen 6
Här finns Sovjets kärnvapen – riktade mot Sverige 8
Dietmar Kröhnert: Nej till kontrollsamhället! (insändare) 10
Jan Collander: Gamla sanningar i ny omgivning 15
Fortsätt att investera i Sydafrika! (intervju med Mangosuthu Buthelezi) 16
Peter Stein: Vad är “Public Choice-skolan”? 18
Lars Söderström: Hur ojämlika är vi (bokrecension) 20
Bertil Häggman: Den kommunistiska förintelsen (bokrecension) 20
Irving Wallace: Uppdrag Amerikas första dam (bokrecension) 21
Harald Öström: Vårdkasen (bokrecension) 21
Studiekamrat med Fidel – 18 år i fängelse (intervju med Emilio Adolfo Rivero) 22
Björn Arrhén: Sovjets marin 24

Contra nr 1 1984
Siste kristdemokraten åker hem till Chile (intervju med Ramiro Castro Herrera) 3
Tommy Hansson: Sport i Öst: Propagandaredskap med problem 4
Monica Wiegert: Kvinnorörelsen talar med mansröst: Karl Marx’ röst /familjepolitik/ 6
Carl-Johan Ljungberg: El Salvadors folk säger nej till guerillan 8
Vem ska få Contras frihetspris 1984? 10
Allan C Brownfeld: Våld eller reform i Sydafrika 15
Björn Arrhén: Ändamålet helgar medlen 16
Henrik Leborg: Mer kapitalism löser problemen 18
Köpman från Kabul berättar: Mitt land badar i blod /Afghanistan/ 20
Jan Guillou och Göran Skytte: Berättelser från det nya riket (bokrecension) 21
Filip Lundberg: Civil olydnad 22
Sven Rydenfelt: Vem började först tala om fondsocialism av öststatsmodell (insändare) 23
Dennis Brinkeback: Den dyra tandvården 24

Contra nr 2 1984
Lars Hammarnoff: Farväl år 2000 (novell) 3
Sven Rydenfelt: Den nya företagarfilosofin (insändare) 5
High Frontier /militärt/ 6
Reagan försvarssatsning ger ny dimension åt freden /militärt/ 8
Specialbilaga om Lidingö 13
KGB på Lidingö 13
Contra sparar 17 procent åt politikerna 14
…och så här vill politikerna själva spara 14
Röd kultur vid fritidsgård i Lidingö 16
Lidingös lapplisor går med förlust 17
Vpk-näste får “kultur”stöd 18
Vem tar han om våra barn? 19
Tommy Hansson: Nordkorea fortsätter terrorpolitiken 23
C G Holm: Svensk u-hjälp grov felsatsning 26
Tommy Hansson: Fredsrörelsen i Moskvas ledband 28
Jüri Lina: Upptrappning i Baltikum 30
Sovjetiska ockupationssoldater i Estland 31
Taylor Staples: Mer om påveattentatet 32

Contra nr 3 1984
Fredsrörelsen och båtarna (intervju med Vladimir Bukovskij) 3
Därför är reklam samhällsnyttig! (intervju med nobelpristagaren George Stigler) 6
Allan C Brownfeld: Harts “nya idéer” bara gamla vänstertankar i ny förpackning 10
Lennart Flink: Snett om marknadsekonomin (insändare) 11
Jan-Ola Gustafsson: Marinen syndabock för politiska beslut? (insändare) 11
Per-Olof Eklund: Marinchefen bör avgå! (insändare) 12
Krister Pettersson: Sveriges förstatligade barn /familjepolitik/ 16
Tommy Hansson: Doping i Öst – flickorna tränar under svält 18
Jan-Ola Gustafsson: Ubåtarna pekar på invasionshot i ny tappning 20
Jan-Ola Gustafsson: Brödskivetaktik västerut 21
Wilhelm Haglund: Vårt välstånd (bokrecension) 23
Roger Älmeberg: Flygaren som försvann (bokrecension) 23
Svante Folin: Den påklädda apan (bokrecension) /sociobiologi/ 24

Contra nr 4 1984
Andres Küng på Contra-möte: Följ inte minsta motståndets lag 3
Rudebarbs 5
Alexander Solzjenitsyn: Det finns inget alternativ till röd eller död, ty att var röd är även att vara död 6
Peter Hornung: Frihetskampen i Angola – Moskvas vänner trängda 8
Gåsefjärdskommittén, annons 10
Marinchefen om ubåtarna (insändare) 12
Per Wenander: Olof Palme i skolan (insändare) 12
Olof Palme: Om ubåtar (insändare) 12
C G Holm: Naturen går aldrig att bevara som den är /miljö/ 16
Lawrence W Reed: Hur man undviker ekonomernas fallgropar 18
Fidel Castro fick inspiration från Franco (intervju med Fernando Arrabal) 20
Peeter Puide: Till Bajkal (bokrecension) 22
Berndt Ahlqvist: I bräcklig farkost (bokrecension) 22
Kurt Samuelsson: Manifest för välfärd (bokrecension) 22
Marianne Alopaeus: Drabbad av Sverige (bokrecension) 23
Andres Küng: Baltikum lever (bokrecension) 23

Contra nr 5 1984
David Atlee Philips: Castros spioner jobbar åt KGB 3
“Allmänhet och massmedia ska få insyn… stäng dörrarna!” (från länsrätten) 6
Biblioteken i Sovjet – ett propagandaredskap (intervju med Ludmilla Grünberg) 8
Jan Collander: Gamla sanningar i ny omgivning 9
Svante Hjertstrand: Om piltavlan (insändare) 10
Birger Pettersson: Förr fanns lag och rätt i vårt land (insändare) 10
Hans G Olsson: Miljöproblem – polemik mot Carl Holm i nr 4 (insändare) 10
Moskva och Sofia handlar med heroin och Kalasjnikovs 16
Vietnam inblandat i kommunisternas knarkhandel 17
Michael Novak: Att vara stolt över kapitalismen 18
Rune Westin: Försvarsviljan svag länk 21
Magnus Ivarsson: Sverige 1984 (bokrecension) 22
Anna Christensen: Motbilder (bokrecension) 22
Nilsgunnar Nilsson: Maktskiftet (bokrecension) /USA/ 22
Höger om – konservatism på villovägar (bokrecension) 23
Rolf Söderling: Intermezzo (bokrecension) 23
Gunnar Jervas: Konfrontation eller avspänning (bokrecension) 24

Contra nr 6 1984
Frihetspriset till Andres Küng (intervju) 3
Jag rekommenderar upprustning (intervju med Valdo Randpere) 4
Rune Westin: Desinformation i Sovjets tjänst 5
Socialdemokratisk NATO-vän hotad till livet på styrelsemöte (intervju med Thorwald Arvidsson) 6
Brottslighet kan gå i arv 8
Rune Westin: Visst är världen i stort svart och vit (insändare) 9
Dietmar Kröhnert: Om rätten att gå ur en förening (insändare) 9
Sven Rydenfelt: Utplundringen (insändare) 9
Palmes kompisar i KGB 10
Paul Mazukys: En ryss i New York (filmrecension) 15
Enigma (filmrecension) 15
Jan Collander: Gamla sanningar i ny omgivning 15
Joachim Bamrud: Jorge Valls i Castros fängelser 15
Jack Wheeler: Hos den antisovjetiska guerillan i Angola 16
Curt Ekholm: Baltutlämningen (bokrecension) 22
Lars G:son Berg: Boken som försvann (bokrecension) 22
Lars Adaktusson: Det gudomliga USA (bokrecension) 23
Atis Leijins: Gäst hos KGB (bokrecension) /Lettland/ 24

Contra nr 1 1985
Sovjet förfaller alltmer (intervju med John Barron) 3
Sven-Ove Eriksson: Nedrusta nu! (insändare) 5
Utan konkurrens – slöseri i sjukvården 6
Sven Rydenfelt: Välfärdsstaten som gick under 7
Rune Westin: I Pravdas fotspår 8
Jack Wheeler: Med Contras i Nicaraguas djungler 15
Nils G Åsling: Maktkamp eller samförstånd (bokrecension) 22
Ayn Rand: Hymn (bokrecension) 22
Kulturen och maktapparaten (bokrecension) 23
Anders Hellberg och Anders Jörle: Tio dagar som skakade Sverige (U-137) (bokrecension) 23
Alf Enerström och Gio Petré: Vi fällde regeringen del II (bokrecension) 24

Contra nr 2 1985
Vi under skatter digna ned 3
Den svarta ekonomin är en frihetsrörelse (intervju med Jurij Belov) 4
Filip Lundberg: Svenska staten i teknologismuggling 6
Vi tror på fri företagsamhet (intervju med Jonas Savimbi) 8
Björn Arrhén: Finlands svåra stund 9
Alf Enerström: Vi fällde regeringen (insändare) 10
Expressen törs inte 15
Jack Wheeler: Mujaheddins kamp mot Ivan 16
Torgny Segerstedt: Välfärdsstatens psykologi (bokrecension) 22
John Bierman: Raoul Wallenberg (bokrecension) 23
Christopher Lasch: Den belägrade familjen (bokrecension) 24
Staffan Burenstam-Linder: Den hjärtlösa välfärdsstaten (bokrecension) 24

Contra nr 3 1985
Bertil Häggman: Moskva och terroristinternationalen (bokpresentation) 3
Skatterevolten i USA allt häftigare 4
Henrik Unné: Det är kapitalismens fel 6
Kuba: Polisstat och ekonomisk kris (intervju med Juan M Clark) 8
Rune Westin: I seriernas värld 9
Är det verkligen det sura regnet? /miljö/ 10
Contra-korsord 10
Allan C Brownfeld: Socialism – ett brott mot mänskligheten (om jordbrukspolitik i socialistiska u-länder) 16
Tankar om arbetslösheten 17
Carl O Nordling: “Back-Channel-diplomati” ett hot mot Sverige 18
Australiens Contra 19
Privatisering av fängelserna 19
Partiledarna säger ifrån om Vietnam (Thorbjörn Fälldin och Ulf Adelsohn) 20
Björn Arrhén: Neutralitetsförsvaret /Schweiz/ 21
Paul Karlsson: Dömd på förhand (bokrecension) /Ungern/ 22
Mary Craig: Mannen av folket (Johannes Paulus II) (bokrecension) 22
Ingela Bulls: Lik förbannat Palme (bokrecension) 22
Bo Axelsson: Mordet på Jane Horney (bokrecension) 22
Peter Schneider: Murhopparen (bokrecension) 23
Robert Michels: Organisationer och demokrati (bokrecension) 23
Sven Rydenfelt: Välfärdsstatens förfall (bokrecension) 23
Tomas Löfström: Vägen till Lhasa (bokrecension) /Tibet/ 24
Martin S Allwood: Ryska kulturmönster (bokrecension) 24

Contra nr 4 1985
Inkomstskatten är en cancersvulst (intervju med Carl I Hagen) 3
Intervju med Contras-ledaren Adolfo Calero 6
Karl O Lesker: Blir Jack Kemp USAs näste president? 8
Stöd Anatolij Korjagin! 14
Internationalens tredje vers 15
Sven Rydenfelt: Fria företagare löser problemen 16
Rune Westin: Sovjet i El Salvador  17
Hans Plogvall: Apartheid vittrar sönder /Sydafrika/ 18
Anders Fjällström: Socialbidrag är inte socialism 20
Contra-korsord 21
För Afghanistan (bokrecension) 22
Curt Falkenstam: Polisernas krig (bokrecension) 22
Sinikka Almgren: Ung i Sovjet (bokrecension) 22
Arne Andersson: Vett och vanvett (bokrecension) 23
Tage Sjödal: Vald på livstid? (bokrecension) 23
Tage Lindbom: Tankens vägar (bokrecension) 23
Lena Holfve: Häktad på sagolika skäl (bokrecension) /rättssäkerhet/ 24

Contra nr 5 1985
John Blundell: Ciskei satsar på marknadsekonomi 3
Valentin Agapov tar upp kampen igen (bokrecension) 8
Filip Lundberg: Teknologismuggling till öst hot mot svensk industri 16
Sven Stolpe: Jag, Jean-Christophe Öberg 19
Henrik Unné: Ayn Rands filosofi /nyliberalism/ 20
Per-Olof Eklund: Myter om Sydafrika (insändare) 21
Richard Dawkins: Den själviska genen (bokrecension) /sociobiologi/ 22
Göran Skogh: Marknadens villkor (bokrecension) 22
Bauer: Biståndsmyten (bokrecension) 22
Sven-Ove Hansson: SAF i politiken (bokrecension) 23
Alexander Solzjenitsyn: Oktober 16 (bokrecension)  23
Barry Turner: Vart går Sverige? (bokrecension) 24
Andres Küng: Vingar över Amazonas (bokrecension) 24
Ted Kotcheff: Uncommon Valor (filmrecension) 24

Contra nr 6 1985
Jüri Lina: Sovjet i Sverige 3
Mårten Elgström: Supermakten som befriare och ockupant 7
John Blundell: “Hemlandet” som sticker upp mot Sydafrika /Ciskei/ 8
George Norlin: Skola i Uppsala stoppas – lärarna tror på Bibeln 16
Dietmar Kröhnert: Kommunazismen /nationalsocialism/ 18
Misstänkta rättslösa (om familjen Andersson) /rättssäkerhet/ 21

Contra nr 1 1986
Mänskliga rättigheter (bokpresentation) 3
Henrik Unné: Kapitalismens filosofi /nyliberalism/ 4
Filip Lundberg: Lamt intresse när högteknologismuggling avslöjades 6
Jüri Lina skrämmer oss (intervju) 8
Per-Olof Samuelsson: Höger och vänster /nyliberalism/ 9
Björn Arrhén: Israels vapenindustri har blivit en storindustri 10
Wieslaw Patek: Nya polska massgravar i Sovjet /Polen/ 15
Joachim Bamrud: Nicaraguas opposition förföljs systematiskt 16
Jurij Belov: Bakom Sytjevkas murar /Sovjet/ 18
Joachim Bamrud: Valfusk i Mexiko 20
Karel och Ivan Kyncl: Efter vår kommer vinter (bokrecension) 21
Ove Rainer: Makterna (bokrecension) 21
Olof Palme: Sveriges utrikespolitik (bokrecension) 21
Samtal med Feldt (bokrecension) 22
Sven och Gunilla Fagerberg: Los Angeles (bokrecension) 22
Den produktiva rättvisan (bokrecension)  22
Tage Lindbom: Omprövning (bokrecension)  23
Offentlig sektor (bokrecension) 23
György Konrad m fl: Polens frihet – och vår (bokrecension) 23
Ivan Klima: Glada morgnar (bokrecension) 24

Contra nr 2 1986
I Sovjet-Stockholm 3
Rune Westin: Den fria företagsamheten gör det i Australien 8
Orostecken i riksdagsvalets skugga: Nazisterna fick fler röster än Kalle Anka /nationalsocialism/ 9
Vem får Contras frihetspris? 10
SDI till Västs försvar /militärt/ 15
Jüri Lina: Röda hjälpen – Moskvas förlängda arm /Sovjet/ 19
Yvan Blot: Socialism och fascism – samma familj (bokrecension) 23
John Görnebrand: Socialtjänst – björntjänst (bokrecension) 23
Birgitta Sandberg-Hultman: När professorn gick till socialen (bokrecension) 23
Otto Kumenius: Kontraspionage (bokrecension) 24
Lotten Jürisoo: Råg må susa (bokrecension) 24

Contra nr 3 1986
Carl-Johan Ljungberg: Miljardbidrag till socialdemokraterna 3
Jack Wheeler: Framsteg för befrielsekampen i Mozambique 4
Betalar Du för mycket i kommunalskatt? 8
Kommitté för svenskt NATO-medlemskap bildad 10
Taylor Hackford: Vita nätter (filmrecension) 12
Dietmar Kröhnert: Karl Marx och antisemitismen 15
Castro svagare än vi tror (intervju med Andres Vargas Gomez) 16
Fungerar facket (intervju med Gunilla Arrhén) 18
Sven Enberg: Hatets och illviljans kolportör (nekrolog över Olof Palme) 20
Makt åt alla (annons) 21
Alexander Zinovjev: Homo Sovieticus (bokrecension) 22
John-Henri Holmberg: Befria människan (bokrecension) 22
Elisabeth Langby: Vinter i välfärdslandet (bokrecension) 22
Carlos Alberto Montaner: Cuba, Castro and the Caribean (bokrecension) 23
Peter Stein: Marknadsekonomin i fondsamhället (bokrecension) 23
René Dumont o Marie-France Mottin: Latinamerika – felutvecklad kontinent (bokrecension) 23
Charlie Nordblom: Industrispionage (bokrecension) 24

Contra nr 4 1986
Henrik Unné: Nyliberalen – en brutal grottmänniska? /nyliberalism/ 3
Jüri Lina: Röda hjälpens hemligheter 6
Förändring och välstånd (annons) 10
Jack Wheeler: Mozambiques folk mot seger? 15
Chrissies högershop (annons) 17
Dietmar Kröhnert: Sveket mot Raoul Wallenberg 18
Jüri Lina: Internationell terrorism går Moskvas ärenden /Sovjet/ 20
Sven Rydenfelt: Socialism i det blå 21
Rune Westin: Sovjet ut ur Latinamerika! 22
Torgny Segerstedt: Rättssäkerhet och demokrati (bokrecension) 24
Sven Dahlberg: Från Per-Albin till Palme (bokrecension) 24

Contra nr 5 1986
Contras frihetspris till Sven Rydenfelt (intervju) 3
Annons för FFN 5
Dietmar Kröhnert: Kinnekulle – båten vars besättning försvann 6
Förnuftets röst i våldets Sydafrika (intervju med Gatsha Buthelezi) 8
Peter Dieden: Skånepartiet – en presentation 10
Gustaf Adolf Danell: Om kapitalismens filosofi (insändare) 14
Jüri Lina: Mer om Röda hjälpens hemligheter /Sovjet/ 15
Jüri Lina (annons) 18
Friheten i Sverige – den nya folkrörelsen (intervju med Andres Küng) 19
Edward Topol: Ubåt 137 (bokrecension) 23
Gösta Bohman: I lä av en sjöbod (bokrecension) 23
Peppe Engberg: Sovjet och fredsrörelsen (bokrecension) 23
Melker Johnsson: Alexander Solzjenitsyn mellan Öst och Väst (bokrecension) 24

Contra nr 6 1986
George Norlin: Friskolor och yttrandefrihet 3
Dennis Brinkeback: En byråkrats bekännelser (bokpresentation) 4
Västs viktigaste agent i Moskva /spioneri/  6
Dietmar Kröhnert: Svenskt fartyg sänktes i Östersjön – besättningen försvann i Sovjet 8
Annons Facet 9
Marek Zyto: Tjornobyl – Rovdriftens monument 10
Joachim Bamrud: Tortyr på Castros Kuba 16
Carl O Nordling: U-137 – ett budskap på sovjetiska 17
C G Holm: Kommunismen i Sydafrika – de vita arbetarnas redskap mot de svarta 18
Barbro Wass. Ideologiska tvillingar till höger och vänster /nationalsocialism/ 20
Henrik Unné: Replik om kapitalismens filosofi (insändare) /nyliberalism/ 22
Veronika Ehrengren: Fogden ställer orimliga krav (insändare) 22
Norman Macrae: Rapport från 2024 (bokrecension) 23
Anders Sundelin: Afghanistan, nyckeln till en kontinent (bokrecension) 23
Afghanistan. En handbok. (bokrecension) 23
Stefan Lindgren: Pansjir – fem tigrars dal (bokrecension) /Afghanistan/ 23
Carl I Hagen: Ærlighet varer lengst (bokrecension) /nyliberalism/ 24

Contra nr 1 1987
Wieslaw Patek: Polen fortfarande en krutdurk i Östeuropa 3
William Stevenson: Intrepids sista fall (bokpresentation) 4
C G Holm: “Freds”kongress med våld 6
Otto Mons: Koncentrationsläger och fängelser i Vietnam 8
Dietmar Kröhnert: Efterord om Kinnekulle 9
Spridd kapitalbildning ger kunden alltid rätt (annons) 10
Björn Arrhén: Satsa på civilförsvaret /militärt/ 15
C G Holm: EAP – kommunistpartiet som låtsas stå till höger 16
Rudebarbs 19
Sven Rydenfelt: Socialistisk (mar)dröm i Tanzania 20
Joachim Bamrud: Ingen yttrandefrihet på Kuba 22
Anthony Hyde: Red fox (bokrecension) 23
Brita Sundberg-Weitman: Rättsstaten åter (bokrecension) 24

Contra nr 2 1987
C G Holm: Så lurar staten den som vill ha kläder på kroppen 3
Per-Olof Nilsson: Ett otyglat ångestskri (om Ingvar Persson) /rättssäkerhet/ 5
Sovjets knarkintressen 6
Lars Thirslund: Djuren joggar för freden (bokpresentation) 8
Contra om mordet på Olof Palme 10
George Norlin: Stoppar Sovjet militär rapport? (insändare) 10
Aina Dahlin: Min klänning till salu… (insändare) 10
Clint Eastwood: Heartbreak Ridge (filmrecension) 14
Björn Arrhén: Förryskningen av Baltikum /Sovjet/ 15
Elektronisk krigföring /militärt/ 16
Dietmar Kröhnert: Joseph Goebbels “Vi kämpar för socialismen”/nationalsocialism/ 18
Filip Lundberg: Den oberoende fredsrörelsen i Öst 20
Anatoliy Golitsyn: New Lies for Old (bokrecension) 22
Ayn Rand: Och världen skälvde (bokrecension) 22
Jean-François Revel: De sårbara demokratierna (bokrecension) 23
Stöd kampen mot kommunistisk diktatur 24

Contra nr 3 1987
Gorbatjovs reformer – en väg att stärka kommunismens grepp (intervju med Alexander Levtjenko) 3
George Norlin: Myndigheten tog mitt barn! /familjepolitik/ 6
Fallet Anette Karlsson /familjepolitik/ 7
Frihet för skåningarna! (intervju med Carl P Herslow) 8
David Friedman: Det medeltida Island – där marknadsekonomin styrde rättsväsendet /nyliberalism/ 15
Dietmar Kröhnert: Hur nationalsocialisterna skaffade pengar (1) 18
Svjatoslav Karavanskij: Slavarbete i Sovjets ekonomi 20
William Pascoe: Indaba – utväg för Sydafrika? 22

Contra nr 4 1987
Dennis Brinkeback: Den offentliga byråkratin – en jätte med snigelfart 3
När fogden slår till (intervju med Nils Ström) /skatter/ 5
Bertil Häggman: Frihetskämpar i Ukraina (bokrecension) 6
Dietmar Kröhnert: Hur nationalsocialisterna skaffade pengar (2) 8
Sven Rydenfelt: Lagar, förtryck. förbud – jagar bort företagarna från Sverige (insändare) 9
Joachim Bamrud: Sabotage mot Castro 10
Tommy Hansson: UNITA och frihetskampen i Angola 15
Henrik Unné: Ekonomisk demokrati och rättvisa /nyliberalism/ 16
C G Holm: Köpguide för medvetna bilister 18
Spridd kapitalbildning ger kunden alltid rätt (annons) 19
Barbro Wass: Hur det hela började – en genomgång av senare tiders svenska familjepolitik 20
Frederic Love: Hotet inifrån (bokrecension) 22
Carlösten Nordmark: Missilerna i Murmansk (bokrecension) 22
Thomas von Vegesack: Tankens aristokrater (bokrecension) 22
Seweryn Blumsztajn: Från röda scouterna till Solidarnosc (bokrecension) 22
Alec Smith: Nu är vi bröder (bokrecension) 23
Arne Granholm: Uppror i byråkratin (bokrecension) 23
Rudebarbs 23
Åtta år med Charta 77 (bokrecension) 24
John Berg: Sovjets ubåtar (bokrecension) 24

Contra nr 5 1987
C G Holm: Statlig utredning slår fast, byråkratin bara växer 3
C G Holm: När polisen har för lite att göra 5
Anders Fjällström: Socialliberalism – på borgerlighetens vänsterkant 6
C G Holm: Knepet som knäcker tryckfriheten /rättssäkerhet/ 8
Per-Olof Eklund: Om alkohol i Köpenhamn (insändare) 10
James Bond/Iskallt uppdrag (filmrecension) 10
Rapport från guerillan /Nicaragua, Mozambique, Angola, Afghanistan/ 14
Rune Westin: Hawkes valseger oroar /Australien/ 15
Mats B F Franzén: Gorbatjovs politik – bluff eller allvar /Sovjet/ 16
Björn Arrhén: Försvarsindustrin i Västtyskland 18
Dietmar Kröhnert: Heinz Hoffman och socialismen /nationalsocialism/ 19
Jüri Lina: Att växa upp i Estland 20
Wieslaw Patek: Den polske diplomaten som försvann i Sovjet 22
Stefan Lindgren: I vargens gap (bokrecension) /Afghanistan/ 23
Alexis de Tocqueville: Jämlikheten vårt öde (bokrecension) 23
Inte i våra gener (bokrecension) /sociobiologi/ 23
Gunnar Fredriksson: Konservativa idéer (bokrecension) 24
Andrzej Krauze: Coming Back to the West (bokrecension) 24

Contra nr 6 1987
Dietmar Kröhnert: Undantagslagen – sju års skam /rättssäkerhet/ 3
Den stora mattsvindeln /skatter, rättssäkerhet/ 4
Sven Enberg: Hårda hastighetsgränser ingen hjälp för miljön 6
Lennart Berge: Sverige viker sig för diktaturer 9
C G Holm: Utrikeskorrespondenten som tvangs lämna Sverige 16
Carl O Nordling v Anders Fjällström: Socialliberalismens tvångssamhälle 18
Rune Westin: Se upp för stadsmissionen (insändare) 20
Jan Simonsen: De vill göra Åland till en ekonomisk frizon 21
Paul Karlsson: Ilona Tóth – en ungersk Jeanne d’Arc /Ungern/ 22
Rapport från guerillan /Mozambique, Angola, Nicaragua, Afghanistan, Sao Tomé och Principe/ 24

Contra nr 1 1988
Jan Simonsen: Därför vann  Fremskrittspartiet /Norge/ 3
Militärt samarbete mellan Sverige och Kommunist-Kina! 4
Marknadsekonomi – den bästa u-hjälpen 6
Jüri Lina (annons) 7
Contra förlorade rättegång mot 57-åring som ansåg sig förtalad /rättssäkerhet/ 8
Spridd kapitalbildning ger kunden alltid rätt (annons) 15
Amnesty-rapport avslöjar tortyr i Kommunist-Kina 16
Jüri Lina: Bakom Gorbatjovs kulisser /Sovjet/ 18
Konsten att slå mynt av en död statsminister 22
Thomas Kanger: Mordet på Olof Palme (bokrecension) 22
Håkan Hermansson och Lars Wenander: Uppdrag Olof Palme (bokrecension) 22
Frances Kendall och Leon Louw: Sydafrika efter apartheid (bokrecension) 23
Eric Hoffer: Den rättrogne (bokrecension) 23
Jan Freese: Den maktfullkomliga oförmågan (bokrecension) 24

Contra nr 2 1988
Vem får Contra frihetspris 1988? 3
Att inte få ta hand om sitt eget barn: Medborgare i underläge /familjepolitik/ 4
Radek Sikorski: Ryssar hos mujaheddin /Afghanistan/ 6
Anders Fjällström: Videon – myt och verklighet 8
Rune Westin: Antisemitismen i Öst  15
Henrik Unné: Makt är rätt /nyliberalism/ 16
FFN (annons) 17
Dietmar Kröhnert: Röd och blå terror i Spanska inbördeskriget /Spanien/ 18
Filip Lundberg: Svensk bragd /Spanien/ 19
Rune Westin: Hör Grekland till Västerlandet (insändare) 20
Eva Lundkvist: SIF-strejken – dinosaurens sista pip? (insändare) 20
Rune Westin: Sovjetisk expansion i Stilla havet 20
Ronald Reagan: State of the Union Address” 21
Rudebarbs 21
Allan C Brownfeld: Växande skepsis mot Reagans nya Sovjetpolitik /USA/ 22
“Med alla till buds stående medel” (bokrecension) 23
Patrik Engellau: På spaning efter moder Sveas själ (bokrecension) 2

Contra nr 3 1988
Ungrarna i Transsylvanien (bokpresentation)  3
Fem år med stjärnornas krig: Hur går det med SDI? /militärt/ 4
Dietmar Kröhnert: Catalina-affären 6
M G Minetti: Albanska avhoppare berättar: Den homosexuelle diktatorn /Albanien/ 8
Objektivistisk skriftserie (annons) /nyliberalism/ 10
Heidi Torbergsen: Dubbelt så många fångar som i fängelserna… 15
C G Holm: Några spridda intryck från några spridda besök på en psykiatrisk klinik 16
FFN (annons) 17
C G Holm: SAP, LO och invandrarministern – invandrarnas värsta fiender 18
Roger Westman: Om nyliberalism (insändare) 19
E. Andersson: Det går inte att avveckla kärnkraften (insändare) 19
Brzezinski om Sovjet i Stilla havet (intervju med Zbigniew Brzezinski) 20
Jan Troell: Sagolandet (filmrecension) 21
Spridd kapitalbildning ger kunden alltid rätt (annons) 22
Paul Johnson: Moderna tider (bokrecension) 23
Martin Walker: Jätten vaknar /Sovjet/ (bokrecension) 24

Contra nr 4 1988
Anders Fjällström: Miljöpartiet – mer rött än grönt 3
C G Holm: Bostadsbrist – trots att det finns bostäder 6
Sven Rydenfelt: På upptäcktsfärd i marknadsriket 8
Rudebarbs 10
Opinion för ett fritt Kina (intervju med Jan Simonsen) 15
Heidi Torbergsen: Antroposofer – med tvivelaktig ideologi 18
Östen Kjellman: Socialism som religion 20
Marek Zyto: De skenheliga hycklarna vid makten 22
Wieslaw Patek: Polska socialistpartiet återupplivat 24

Contra nr 5 1988
Nej till inkomstskatt! Intervju med Pia Kjærsgaard i Fremskridtspartiet 3
Peter Hartvig: Tvind – en marxistisk drake i skolan 6
Björn Arrhén: Syriens diktator – Hafez Assad 9
Karl Zinsmeister: Alla dessa hungrande (del 1) 15
Anders Fjällström: Videocensur är onödigt 19
Dietmar Kröhnert: Så finansierades oktoberrevolutionen 21
Hans Eliasson: Om Svenska freds- och skiljedomsföreningen (insändare) 22
Vad är demokrati? (bokrecension) 23
Mikael Holmström och Tom von Sivers: Teknik som vapen (bokrecension) 23
Nancy Westman: Stupstocken (om Stockholms-Tidningen) (bokrecension) 24

Contra nr 6 1988
Det finns ett riktigt kurdspår 3
Svenskar i Bai Bang – vi såg västerlänningar i fångläger. Intervju m. E Eriksson. 4
C G Holm: KGB i Kiseldalen 6
Ebbe Aspegren: Den godtyckliga neutraliteten 8
Bertil Häggman: Rapport från gerillan 10
Karl Zinsmeister: Alla dessa hungrande (del 2) 15
Rambo III (filmrecension) 18
Tommy Hansson – artikelblock om Angola och UNITA 19
Hans O Sjöström: Klassens ljus (bokrecension) 23
Jelena Bonner: Ensamma tillsammans (bokrecension) 24

Contra nr 1 1989
På besök i Norge drabbar regleringarna hårt: Där det är värre än i Sverige 3
C G Holm: Satellitbilder avslöjar Sovjets upprustning på Kolahalvön 4
Tommy Hansson: Småföretagande – ett sätt att förbättra för de svarta i Sydafrika 8
C G Holm: Ekonomistudier visar – Sverige hamnar steget efter 9
Anders Fjällström: Den besynnerliga alkoholpolitiken 15
Joakim Förars: PLO vill förgöra Israel 19
Anders Fjällström: Årets klipp 21
Nils Tore Gjerde: Information om Taiwan – Republiken Kina (insändare) 21
P Sundström: Om palestinier (insändare) 21
Bo Nylund: Centralamerika mellan igår och imorgon (bokrecension) 22
Lech Walesa: Hoppets väg (bokrecension) 22
John Wiseman: Överlevnadshandboken (bokrecension) 23
Michael Bourdeaux: Sannerligen uppstånden (bokrecension) 23
Bengt Furåker: Stat och offentlig sektor (bokrecension) 23
Under i Öst (bokrecension) 24

Contra nr 2 1989
C G Holm: Småpartierna i riksdagsvalet: Skånepartiet starkt framåt 3
Andres Küng: Byråkratjägaren i Leksand (om Eric af Wetterstedt) 4
Dietmar Kröhnert: De grönas bruna kärna 6
Tankar och synpunkter från en konservativ greve (intervju med Magnus Stenbock) 8
C G Holm: Färre elever – fler byråkrater 10
Monica Sverresdotter: Stanna hemma! (om Norge) (insändare) 15
Nils Tore Gjerde: Dalai Lamas fredsplan (insändare) 15
Rigmor Gadde: Vilka makthavare har vi egentligen (om PLO) (insändare) 15
Anders Fjällström: De slogs för yttrandefriheten (om “piratradio”) 16
Bertil Häggman: Rapport från gerillan 19
Torsten Hammargren: Avhoppare från KGB (om Aleksej Mjagkov) 20
Doris Lessing: Våra ord blåser bort med vinden (bokrecension) 22
Generaler på reträtt? (bokrecension) 22
Jacob Sundberg: Human Rights in Sweden (bokrecension) 23
Vad ska staten göra? (bokrecension) 23
John Erlichman: The China Card (bokrecension) 24

Contra nr 3 1989
C G Holm: Bland bekantas bekanta: Schori, Blau, Curiel, Carlos… 3
Anders Fjällström: Kristna kvar i fångenskap (Sovjetunionen trots glasnost) 4
Anders Fjällström: Yttrandefriheten gäller inte radio och TV (Europakommissionen) 6
Anton Wahlman: Sydkorea – Korea nummer ett! 8
Bertil Häggman: Rapport från gerillan 10
Clint Eastwood: Dirty Harry V (filmrecension) 10
Tommy Hansson: Skatterevolt med vapen i hand (om Nils Dacke) 15
Hernandez Younis: Var står UNITA? 18
Replik från Tommy Hansson 19
Marek Zyto: Pogromen i Kielce 20
Örjan Kättström: Antisemitism är judehat (insändare) 22
Nils Tore Gjerde: Information om Ukraina (insändare) 22
Nichlas Johansson: Glasnostalgi (insändare) 22
Eric af Wetterstedt: Nummerupplysning – tjänst eller service? 22
Václav Havel: Fjärrförhör (bokrecension) 23
Ingmar Karlsson: Kina i våra hjärtan (bokrecension) 23
C-J Charpentier: Våldtaget land (bokrecension) 24

Contra nr 4 1989
C G Holm: Cirkus Radionämnden 3
De fattiga drabbas mest av skatterna (intervju med Milton Friedman) 6
Dietmar Kröhnert: När Rudolf Hess skulle bli pamp i Öst 8
Alena Nemcova: Utsugning av lågavlönade (insändare) 10
Carl Söderberg: Moms-mums (insändare) 10
Nils Tore Gjerde: Diplomatisk offensiv från Taiwan (insändare) 10
Mats Boström: Det eviga Ryssland (insändare) 10
Ernst Kroon: Stolta över snapphanarna (insändare) 10
Kommunistiska erövringar 15
Tommy Hansson: Slaveri i vår tid (bokpresentation) 16
Gazankulus utbildningsminister: Sanktioner skapar arbetslöshet bland de svarta! 18
Fiona Björling: Miljövänner eller hembygdsfascister? 20
Dietmar Kröhnerts replik 21
George Norlin: Rysslands helgdag 21
Gabriela Melinescu: Trädet i blåsten (bokrecension) 23
Carl Arvid Hessler: De förtrycktas talan (bokrecension) 23
Ann och John Tusa: Nürnbergprocessen (bokrecension) 24

Contra nr 5 1989
Vladimir Bukovskij: Låt Dig inte luras av Gorbatjov! 3
Jerker Svensson: SIDA i Zambia 6
Östen Kjellman: Socialdemokraterna ville värna om nordiska rasen 8
Hernandez Younis och Tommy Hansson: Debatt – är UNITA socialistiskt? 9
David Stavenheim: Ränderna går aldrig ur (insändare) 15
Nils Tore Gjerde: Solidaritet med Libanon (insändare) 15
Filip Lundberg: Kommunismen är en farlig religion (insändare) 15
UNITA skulle få 80 procent av rösterna i allmänna val! (intervju med G. Silfverstolpe) 16
C G Holm: Är rättvisan rättvis? (Lars Tingström) 18
Medborgarkämpen af Wetterstedt 20
Fremskrittspartiet inför Stortingsvalet (intervju med Carl I. Hagen) 21
Mark Joseph: Jakt på ubåten Potemkin (bokrecension) 22
Peter Sichorovsky: Född skyldig (bokrecension) 22
Per Gahrton: Cirkus Sverige (bokrecension) 22
Armando Valladares: Där allt hopp var ute (bokrecension) 23
Ulf Ekman: Gud, Staten och Individen (bokrecension) 24

Contra nr 6 1989 (extranummer)
Stig-Björn Ljunggren: Miljöpartiet – totalitära tendenser, men inte nazism (insändare) 2
Nils Tore Gjerde: Stöd Tibet! (insändare) 2
Roger Wessman: Gröna tankar i Finland (insändare) 2
Tommy Hansson: Borgerliga regeringar i skuggan av Palme-politik 3
Anders Fjällström: Stödpaket med röda snören (om presstödet) 6
Christer Arkefors: Wei Jongshen – den bortglömde dissidenten 7
”Vi ska befria oss från ryssarna!” (intervju med Saidmir Ahmed Sha) 7

Contra nr 7 1989
C G Holm: Lögnarna mitt ibland oss… (Håkan Hermansson och Lars Wenander; Jaroslav Stetsko) 3
Anders Fjällström: Macao – det andra Hongkong 6
Tommy Hansson: Bland inflytelseagenter och andra medlöpare 8
Paul Karlsson: Rättslösa brottsoffer (insändare) 15
Dietmar Kröhnert: Den kollektiva skulden (insändare) 15
Nils Tore Gjerde: Frihetslängtan i Ukraina (insändare) 15
C G Holm: Bilen och luften 16
Björn Arrhén: Japan, den nya militärmakten 20
Sparka tre ministrar! 22
T Peterson, M Stigendal o B Fryklund: Skånepartiet, ett folkligt missnöje i Malmö (bokrecension) 23
Leonid Nieburg: Resan genom helvetet (bokrecension) 23
Mats Bergquist: Maktbalans och avskräckning (bokrecension) 24
Andres Küng: Raoul Wallenberg, igår, idag (bokrecension) 24

Contra nr 1 1990
Perestrojkans “moment 22” (intervju med Sergej Karetnikov) 3
Får en daghemsplats kosta vad som helst? 4
Efter apartheid (intervju med Leon Louw och Frances Kendall) 7
Jörn Alwerud: Friheten värd att försvaras (insändare) 10
Per-Olof Eklund: E4an – en europeisk byväg (insändare) 10
Nils Tore Gjerde: Taiwan på offensiven (insändare) 10
Dietmar Kröhnert: Sverige hjälpte Nazityskland 15
Tommy Hansson: Avhoppare från ANC 16
C G Holm: Sovjetunionens ekonomiska sammanbrott 18
Anders Fjällström: Yttrandefriheten är inte delbar (om filmcensur) 20
Anders Lindberg/Per Rudberg: Ebbe Carlsson-affären (bokrecension) 22
Jan Guillou: Fiendens fiende (bokrecension) 22
Anatolij Rybakov: Arbats barn (bokrecension) 22
Irina Ratusjinskaja: Grå är hoppets färg (bokrecension) 23
Den sovjetiska utmaningen (bokrecension) 23

Contra nr 2 1990
Contras uppgift består! (Om utvecklingen i Östeuropa) 3
C G Holm: Utvecklingen i Östeuropa – Nykter realism skadar inte 4
Tommy Hansson: Resor till Nordkorea skadar demokratiseringen (om Sydkorea) 6
Tommy Hansson: Sydkoreansk oppositionspolitiker: De amerikanska trupperna bör stanna 8
Lögnarna mitt ibland oss… (om Björn Öijer och Dag Bremberg) 10
Värstingarna i regeringen 15
Efter apartheid (intervju med Leon Louw och Frances Kendall) 18
Ulf Laurin: Ta från politikerna och ge tillbaka till medborgarna! 20
David Stavenheim: Antisemitismen dog inte med Hitler (insändare) 22
Birger Wallgren: Skattereformen drabbar glesbygden! (insändare) 22
Matti Klinge: Från lojalism till rysshat (bokrecension) 23
Alexander H. Shand: Det kapitalistiska alternativet (bokrecension) 23
Stefan Dominique: PLO. Fredsrörelse eller terrororganisation? (bokrecension) 24

Contra nr 3 1990
Tommy Hansson: Kinmen – Taiwans front mot Kommunist-Kinas aggression 3
Tommy Hansson: Taiwan är Sveriges näst största handelspartner i Asien (Birger Hagård) 5
Tommy Hansson: Deng Xiaoping går snart samma väg som Ceausescu! 6
C G Holm: Latenta konflikthärdar i Östeuropa 8
Lögnarna mitt ibland oss… (3) (Hans Andersson) 9
Sune Sahlstedt: Problemet Nordirland (insändare) 10
Marek Zyto: Svindlande abstraktioner (insändare) 10
Nichlas Johansson: Ordets makt (insändare) 10
Magnus Ekelund: City 103 – ett första steg mot fri radio (närradio) 15
Tommy Hansson: Sydkoreas ekonomi – Tillväxt med viss växtvärk 16
Rune Westin: Perestrojka – en illusion 17
Dan Quayle: Utvecklingen av SDI fortsätter! 19
Lasse Berg: Vem hjälper biståndet? (bokrecension) 23
Jehan Sadat: Kvinna i Egypten (bokrecension) 23
Andres Küng: Estland vaknar (bokrecension) 24
Allan Sandström: Attentatet mot Hitler (bokrecension) 24

Contra nr 4 1990
C G Holm: Strålkonservering – billigt, effektivt och ofarligt 3
Stefan Klenze: VPK och Östeuropa 5
Tommy Hansson: Utrikespolitikens onda genius (Östen Undén) 7
Magnus Cappelin: Nazism är inte ”höger” (insändare) 15
Harry Franzén: Erkänn Litauens självständighet (insändare) 15
Nils Tore Gjerde: Ursäkt inte nog /om Katyn/ (insändare) 15
Per-Olof Nilsson: Rune Andersson – svensk författare i landsflykt 16
Gigantiska problem hotar /glasnost och perestrojka/ (intervju med John Gray) 18
Rober L. Wolkoff: Israel är värt fem CIA 20
Anderz Harning: Varning Harning (bokrecension) 23
Sture Ring o Horst Tillybs: Har facket gjort sitt (bokrecension) 23
Andersson o Stenquist: Vapensmugglarna. Boken om Bofors. (bokrecension) 23

Contra nr 5 1990 (extranummer)
Stena Line 1
Henrik Unné: Varning för kollektivism (insändare) 2
Eric af Wetterstedt: Lag som berövar jobb (insändare) 2
Marek Zyto: Sluta strö salt i såren! 3
Tacka Reagan för glasnost (intervju med Mart Laar) 4
Björn Arrhén: Sovjetarmén under sjuttio år 6
Anders Johnsson: Konsten att passera en sköldpadda (bokrecension) 8

Contra nr 6 1990
Tommy Hansson: Nelson Mandela – tvivelaktig demokrat 3
Bertil Häggman: Desinformation (bokpresentation) 4
Bengt Siösteen: Vem var Karl Marx? 6
Anders Fjällström: Coca-Cola – inte vilken läsk som helst 8
Eric af Wetterstedt: Försäkringsproblem (insändare) 10
Nils Tore Gjerde: Libanons tragedi (insändare) 10
Björn Arrhén: GRU, Sovjets hemliga underrättelsetjänst 15
Johan Linder: Tallinn i juli 1990 16
Walter E. Williams: Marknadskrafterna avskaffar apartheid 18
Sven Enberg: Fiendens vänner 20
Eleni (filmrecension) 22
Nils Andrén/Yngve Möller: Från Undén till Palme – svensk utrikespolitik (bokrecension) 23
Sven Rydenfelt: En skola med sång och glädje (bokrecension) 24

Contra nr 7 1990
C G Holm: Den sönderreglerade bostadsmarknaden 3
Tredje vägen är ingen utväg (intervju med Vaclav Klaus) 6
C G Holm: Ordna själv arbetslöshetsförsäkringen! Du behöver inte gå med i facket! 8
Utvecklingen i Östeuropa 10
Eric af Wetterstedt: Konsten att hantera byråkrater 15
Johannesens lilla konversationsmarxikon 16
Anders Fjällström: Låglönelandet Sverige 18
Tommy Hansson: Dostojevskij förutsåg kommunismens uppgång och fall 20
Benazir Bhutto: Österns dotter (bokrecension) 23
Tomas Lindbom: Kyrkan – En del av arbetarrörelsen? (bokrecension) 23
Paul Johnson: De intellektuella – människorna, myterna, moralen (bokrecension) 24

Contra nr 1 1991
Christer Arkefors: Italiens kommunister i gungning 3
Christer Arkefors: Röd terror i Italien 4
Anders Fjällström: Socialismens kostnader 6
Tommy Hansson: ”Homo sovieticus” – experiment som slog fel 8
Contra-krysset 15
Tommy Hansson: Det europeiska huset (Timbro-seminarium) 16
George B. N. Ayittey: Afrikas inhemska marknadstradition 19
Joakim Förars: Missvisande jämförelse (Marx och Jesus) (insändare) 22
Monica Wiegert: Moderns plats är hos barnen (insändare) 22
Ian Wachtmeister: Elefanterna (bokrecension) 23
Mats G. Larsson: Ett ödesdigert vikingatåg. Ingvar Vittfarnes resa. (bokrecension) 23
Marianne Rasmuson: Genetik; från Darwin till DNA (bokrecension) 24
Antti Tuuri: Vinterkriget (bokrecension) 24

Contra nr 2 1991
Trots dödsskjutningarna i Riga: Optimism bland exilletter 3
Anders Fjällström: Kristdemokraterna – för frihet eller förbud? 4
C G Holm: Finansmarknaderna – marknadsekonomins smörjolja 7
Marek Zyto: Saddam – en massmedieprodukt (insändare) 10
Nils Tore Gjerde: Släpp gisslan fri (om Libanon) (insändare) 10
Helge Forsell: Sakfel om pass (J-stämplar) (insändare) 10
Peter Hartvig: Förföljelse av oliktänkande i Danmark 15
Tommy Hansson: Antisemitismen i Sovjet – rasism med gamla traditioner 16
C G Holm: Jugoslavien faller sönder 18
Anders Fjällström: Ändring i censurlagen. Fler pärmbärare får jobb. 20
Daniel Viklund: Neutralitetsdebatten (bokrecension) 22
Sune Lyxell: Sanningen segrar (bokrecension) 22
Frühling, Nyberg, Sandberg: Nicaragua de första tio åren (bokrecension) 23
Allan Sandström: Vinterkriget (bokrecension) 24

Contra nr 3 1991
C G Holm: Därför är maten så dyr 3
Lise-Lotte Hartvig: Växande missnöje i St Petersburg 6
Tommy Hansson: Stödet till Saddam visar PLOs rätta ansikte 8
Magnus Cappelin: Om nationalistisk socialism (insändare) 15
Filip Lundberg: Låt knarkarna dö (insändare) 15
Bo Risberg: Förbjudna violer (insändare) 15
Lennart Holm: Fånigt angrepp (insändare) 15
C G Holm: Svenskt försvar på efterkälken 16
Hans Hetler: Skandal under uppsegling i tyska (s) 18
Robert L. Wolkoff: 242 – den misstolkade resolutionen 19
Erik Magnusson: Maktkamp om SÄPO (bokrecension) 23
Hernando de Soto: Den andra vägen (bokrecension) 23

Contra nr 4 1991
Inga kompromisser om självständigheten (intervju med Imants Gross/Lettland) 3
Bertil Häggman: Medlöparna (bokpresentation) 4
Tommy Hansson: Vietnams ”Gulagarkipelag” 6
Tommy Hansson: Vietnam – förlust efter 14 år. Irak – seger efter 43 dagar 9
Anders Wollin: Bryt mot kränkande lagar (insändare) 15
Nichlas Johansson: Ta fram blåslampan (insändare) 15
Marek Zyto: Rättelse av rättelse (insändare) 15
C G Holm: Stasi tog vid där Gestapo slutade 16
Björn Arrhén: Diplomatins sällsamma värld 18
Carl Johan Ljungberg: En irländsk vilde (Edmund Burke) 20
Björn Arrhén: Sovjetisk upprustning i norr 21
Peder Hove: Bombmål Köpenhamn (bokrecension) 23
Arne Helldén: Ernst Wigforss (bokrecension) 23
Bengt Stern: Möt dig själv (bokrecension) 24

Contra nr 5 1991
Tommy Hansson: Neutralitetsmyten (bokpresentation) 3
Anders Fjällström: Växthuskonspirationen 6
Bengt Siösteen: Domstol för krigsförbrytare (insändare) 10
Magdalena Kacmarek: Lita inte på kommunisterna (insändare) 10
Tomas Kohn: Märkligt diskussionsklimat (insändare) 10
Tommy Hansson: Kristen vänster hyllade Mao, Ho och Castro (Befrielseteologi) 15
Revolution med drag under galoscherna (intervju med Ian Wachtmeister)  18
Rune Westin: Möte med Dubcek 21
Torgny T. Segerstedt: Vittrar nationalstaten sönder? (bokrecension) 23
Peter Tennant: Vid sidan av kriget (bokrecension) 23
Hans Haste: Socialdemokrati i kris (bokrecension) 24

Contra nr 6 1991
Contra nummer 100 3
Karelerna vill också ha självständighet (intervju med Ivan Savin) 4
Rune Westin: Hong Kongs guvernör optimistisk 7
Christer Ross: Tankar från resa till Vladimir 8
Marek Zyto: Fördelning ingen lösning (insändare) 10
Bengt Holmström: Fel om koldioxid (insändare) 10
Så här görs Contra 11
Anders Fjällström: Det amerikanska förbudsfiaskot 15
Amerikansk alkoholpolitik idag: Flest problem där restriktionerna är hårdast 18
C G Holm: Det nya hotet från Tredje världens diktatorer, kryssningsroboten 20
Tommy Hansson: Idrotten och Sydafrika 21
Carl Rehnfors: De vita korsen (finska vinterkriget) (bokrecension) 23
W M Carlgren: Korten på bordet (svensk utrikespolitik under Andra världskriget) (bokrecension) 23
Hans Hederberg: Svensk roulette (svensk utrikespolitik) (bokrecension) 24
Maria Söderberg: I krigets skugga. Kvinnobilder från Afghanistan (bokrecension) 24

Contra nr 1 1992
TV-avtalet gör mig mörkrädd. Contras frihetspris/Radio Nova. Intervju med Claes H. Nydahl. 3
En kvarts miljon lyssnar till Radio Nova 6
Evald Olsson: Brist på spannmål (insändare) 7
Magnus Cappelin: Vad är fascism? (insändare) 7
Elias Granqvist: Emblem och vapen (insändare) 7
Tommy Hansson: Carl Bildt – en trendig statsminister 8
C G Holm: Sök socialbidrag. När Marek ville ha arbetstillstånd. 10
C G Holm: Kan vi lita på regeringen? 15
Lars Lundberg: Västvärldens svek mot balterna 18
Tommy Hansson: Kyrkligt biståndsorgan uppmanar till terrorism (Diakonia och PLO) 20
Andres Küng: Baltikum (bokrecension) 22
K-G Olin: Våra första västindienfarare (bokrecension) 22
Per Sandström: Baltiskt dilemma (bokrecension) 23
Boris Jeltsin: Bekännelsen (bokrecension) 24

Contra nr 2 1992
C G Holm: Polen på väg mot kapitalism 3
Contra-mål hos Europakommissionen 6
Anders Fjällström: Reklamen, ett viktigt inslag i marknadsekonomin 8
Tommy Hansson: Södertälje – Jakten på Röd Oktober 15
Anders Fjällström: Bättre och billigare med privata entreprenörer (kommun) 18
C G Holm: Småpartierna i riksdagsvalet – Nya framgångar för Kalle Anka 20
John Gittings: Kina i förändring (bokrecension) 23
Charles H. Dyer: Det nya Babylon (Irak) (bokrecension) 23
Danne Nordling: Nationalekonomins ABC (bokrecension) 24

Contra nr 3 1992
Ole T. Hoelseth: Inte så lätt i Lettland 3
Bill Persson: Tankar om nyliberalismen 4
Anders Fjällström: Vad säger påven om kapitalismen? 6
Björn Arrhén: KGB är död – leve KGB! 8
Marie Andersson: En annan version (Invandrarverket om Kaczmarek) (insändare) 10
Tommy Hansson: Spionen Alger Hiss och andra kommunister 15
Bertil Häggman: Anti-Columbusmyten 18
Leksakssoldater (Bosse Johansson) 19
Tommy Hansson: Jätteporträtt med tvivelaktiga förlagor… ( om valkampanjer) 20
Per Dahl, Carl-Johan Ljungberg: Förnuft och inlevelse (Edmund Burke) (bokrecension) 22
Jan Myrdal: Den albanska utmaningen (bokrecension) 22
Mats Gellerfelt: Vem är Alf Svensson? (KdS) (bokrecension) 23
P G Engel: Socialdemokratins barnbarn (bokrecension) 23
Bo Hult och K. Misgeld: Socialdemokratin och den svenska utrikespolitiken (bokrecension) 23
Kristian Gerner: Centraleuropas återkomst (bokrecension) 24

Contra nr 4 1992
Claes H. Nydahl: Reklamradio bara ett delmål 3
Kamrat Erich Honecker och hans vänner 6
Jeltsin är en produkt av kommunistpartiet (intervju med Irina Elkonin-Johansson) 8
Tommy Hansson: Myten om rasismen 15
Stefan Klenze: Svensk socialistisk samling (SSS) 18
Bertil Häggman: Maffian mördade JFK 20
Paul Karlsson: Arbete för invandrarverket (insändare) 22
Leif Fjeldberg: Vem dödar vem? (PLO och Israel) (insändare) 22
Evert Holm: Contra behövs (insändare) 22
Vänsterns moraliska skuld (bokrecension) 23
Sture Nilsson: Rysskräcken i Sverige (bokrecension) 23
Rolf Englund: Till vänster om marknaden (bokrecension) 24

Contra nr 5 1992
Georg Hardt: Ängladamm eller ragnaröka? Om legalisering av narkotika 3
FMN vill ha knarkförbud (intervju med Johan Danielsson) 5
Viktor Wahlström: Olika slags narkotika 5
Tommy Hansson: Palmemordet var inte unikt 6
Stefan Klenze: Sveaborg 8
Siegfrid Amper: Hur kommer det att gå för Sydafrika? (insändare) 10
Nils Tore Gjerde: Bryt med Burma 10
Marek Zyto: Guillou och islam (insändare) 10
Tommy Hansson: Revolutionären Mandela 15
Republikerna i det forna Sovjet (1): Kazachstan 18
Tommy Hansson: Nujomas flygplansaffärer (Namibia) 20
Rune Westin: Lögnerna i JFK 21
Ingmar Karlsson: Landet i mitten. Tyskland och det nya Europa. (bokrecension) 23
Alvin Toffler: Maktskiftet (bokrecension) 23
Tom Bower: Det röda nätet (bokrecension) 24

Contra nr 6 1992
C G Holm: Valutakrisen inte marknadens kris 3
Tror Du mig bättre nu? 6
Tommy Hansson: ”Business as usual” för ryska spioneriet (KGB) 8
Ozonhålet – en ihålig tes? 15
Fördjupade analyser av Gulfkriget visar: Vapenteknologin inte fulländad… 16
Republikerna i det forna Sovjet (2): Moldavien 18
Peeter Neerup Buhl: En annan bild av McCarthy 20
Rune Westin: Teeth of Iron (bokrecension) 22
Bertrand de Jouvenel: Omfördelningens etik (bokrecension) 23
Erik Lindfeldt: Moralpartiet (bokrecension) 23
P Galante och E Silianoff: Sista ögonvittnet i bunkern (bokrecension) 24

Contra nr 1 1993
Sverige med i EG? Temablock 3
EGs bakgrund 3
EES-avtalet 4
Den inre marknaden 6
Maastricht 7
EGs organisation 9
Sverige och EG 10
Tommy Hansson: Hale Wille i Vita Huset (Bill Clinton) 15
Clintonlakejer i TV2s valvaka 17
Valet i Angola: Blodbad efter anklagelser om valfusk 18
Tommy Hansson: Slutsats efter valet i Angola. Lita aldrig på en kommunist. 19
Anna Larina Bucharina: I minnets labyrinter (bokrecension) 22
Gustaf Olivecrona: Samtal med Ulf Laurin (bokrecension) 22
Lauri Karvonen: Fascismen i Europa (bokrecension) 23
Bret Easton Ellis: American Psycho (bokrecension) 24

Contra nr 2 1993
Contra-seger i Europakommissionen: 14-1 till Contra! 3
C G Holm: Kekkonen KGB-agent? 5
Georg Hardt: Frihetsfronten – en nagel i statens öga 8
Filip Lundberg: Frihetsfronten är kryptokommunistisk 10
Tommy Hansson: Rapport från Amnesty om tortyr i Kina 15
Georg Hardt: EGs jordbrukspolitik, Subventioner och grön valuta 18
Republikerna i det forna Sovjet (3): Uzbekistan 20
Veijo Meri: Marskalken av Finland C G Mannerheim (bokrecension) 23
Tage Lindbom: Demokratin är en myt (bokrecension) 23
Charles Westin (red): Skolan, hjärtat, världen. Invandring och ungdomsopinion 24

Contra nr 3 1993
Ny Contrabok: Affärernas Sverige (bokpresentation) 3
Kenth Olsson: Möller-affären 4
Nicaragua: Sandinisternas tysta maktövertagande 6
Georg Hardt: Populism – som att jämföra äpplen och päron 8
Henrik Bejke: Vem är egentligen kryptokommunist? 10
Tommy Hansson: Objektivismen och Ayn Rand – Frihet eller dyrkan? 15
Tommy Hansson: Contra-bekant premiärminister (Mart Laar) 17
Bertil Häggman: Vänsterns hatobjekt 18
Republikerna i det forna Sovjet (4): Georgien 20
Allan Sandström: Fortsättningskriget (bokrecension) 23
Per T Ohlsson: Landet utanför (bokrecension) 23
Bobi Sourander: Farväl Fidel (bokrecension) 24

Contra nr 4 1993
Anders Fjällström: Nu har taxi slutat dröja! Avregleringen av taxinäringen 3
Republikerna i det forna Sovjet (5): Ryssland 6
C G Holm: Finns rättvisan (om Lars Tingström) 8
Tommy Hansson: En kommunistisk bödel går fri (Erich Honecker) 10
Tommy Hansson: Franco i myt och verklighet (Spanska inbördeskriget) 15
Tommy Hansson: ÖB Bengt Gustafsson: Politikerna det största problemet för försvaret 18
Joakim Förars: Ovärdigt Contra (om Frihetsfronten) (insändare) 20
Filip Lundberg: Contras redaktionella linje är godtycklig (insändare) 21
Marek Zyto: Konglomeratet Frihetsfronten (insändare) 21
Filip Lundberg: ”Frihets”fronten är kryptokommunistisk! 22
Robert Wilton: Tsarfamiljen Romanovs sista dagar (bokrecension) 23
Arkadij Vaksberg: Skjut de galna hundarna! (om Andrej Vysjinskij) (bokrecension) 23
L och I Bouvin: Mygel, maktkamp, miljöpolitik (bokrecension) 24

Contra nr 5 1993
Georg Hardt: Leder avsaknad av våldsmonopol till mer våld? 3
Tommy Hansson: IB-affären – i vems intresse? 4
16 f d kommunistdiktaturer i sammanfattning 6
Taiwans representant i Sverige: Stort intresse för Taiwan bland svenska politiker (intervju med Chan Ming-chin) 15
Östtysklands ”antifascistiska” kamp 17
Republikerna i det forna Sovjet (6): Kirgisien 18
Per-Olof Samuelsson: Hanssons argument ryggmärgsreaktioner (insändare) 20
Tommy Hansson svarar (insändare) 20
Georg Hardt: Visst värdigt Contra (insändare) 21
Tommy Hansson: Säljande miljö och geschäft i hotbilder 22
Michail Gorbatjov: Tre dagar som skakade världen (bokrecension) 23
Raisa Gorbatjova: Jag hoppas (bokrecension) 23
Maria-Pia Boëthius: Heder och samvete (bokrecension) 23
Per Nattzén: Operation Contra (bokrecension) 24
Dennis Jones: Warszawakonserten (bokrecension) 24

Contra nr 6 1993
Tommy Hansson ny ansvarig utgivare 2
Lögnarna mitt ibland oss: Bunny Ragnerstam hittar på vad som helst 3
Tommy Hansson: Ösel – svenskö med traditioner 4
C G Holm: Dalmasen som sökt politisk asyl i Belgien (intervju med   Göran Nordigård) 6
C G Holm: Sex månaders fängelse för mamma som hindrade sjuåring att slå sexåring 8
Steven Spielberg: Jurassic Park (känga åt jurister) (filmrecension) 9
15 f d sovjetrepubliker i sammanfattning 10
Republikerna i det forna Sovjet (7): Azerbajdzjan 18
Tommy Hansson: Efter kommunismens fall – blir islam nästa hot? 21
Böök försvann, men Wechselmann finns kvar… 23
Mats Johansson: Den nya reformationen (bokrecension) 24

Contra nr 1 1994
Klas Lithner: Hermansson och Ådalen 3
Tommy Hansson: USA: Vänsterns nya utopia 4
När Clinton griper in… (om borgmästarvalet i New York) 7
Vänstern demaskeras i ny, kontroversiell Contra-bok (Åter till det kalla kriget) 8
Känd artist prisar Ronald Reagan (Leonard Cohen) 9
Tommy Hansson: Guillous obehagliga Irak-bok 10
Tommy Hansson: Jämställdhetsmaffian (fp) slår till: Regleringspolitik mot könsroller 15
Republikerna i det forna Sovjet (8): Estland 16
Contraframgång i Europadomstolen 19
C G Holm: Den glada Casinoekonomin och den svenska krisen 20
Anders Wollin: Kommunismen är inte ”god i teorin” (insändare) 22
Magnus Cappelin: Asyl – en missbrukad rätt (insändare) 22
Carl Carlsson: Generande dumt (insändare) 22
David Ståhl: Tibet – våldtaget land på världens tak (bokrecension) 23
Ingrid Segerstedt Wiberg och Ingrid Lomforss: När Sverige teg (bokrecension) 23
Klas Eklund: Hur farligt är budgetunderskottet (bokrecension) 24
Ingmar Karlsson: Det lilla Europa 24

Contra nr 2 1994
Tommy Hansson: Fenomenet Zjirinovskij – Bekymmersamma paralleller 3
Rättvisan och psykologin (bok av Lennart Hane, bokpresentation) 6
C G Holm: 15 miljarder av skattebetalarnas pengar till organisationsbyråkraterna 8
Tommy Hansson: Svensk quisling vi slapp (Hilding Hagberg) 10
Republikerna i det forna Sovjet (9): Ukraina 15
Lars William Saure: Nyliberalt ungdomsparti kan bli störst i Ungern (Fidesz) 18
Nils Tore Gjerde: Försvara Estland (insändare) 20
Paul Karlsson: Den verkliga rättsrötan (insändare) 20
Anders Wollin: Politikersamhället löser icke miljöproblemen (insändare) 20
Magnus Cappelin: Begreppsförvirring i medierna (insändare) 21
Leif Leifland: General Böhmes val (bokrecension) 22
Martin Allwood: Fundamentalism i islam och kristendom (bokrecension) 22
Bo Hugemark: Tredje världskrigets slut (bokrecension) 23
C-J Charpentier: Afghanistan – landet på världens tak (bokrecension) 24

Contra nr 3 1994
Kenth Olsson: UD struntade i Bengt Stures tillfångatagna besättning 3
Försonlig Kim Dae-jung i Stockholm (Sydkorea) 5
Tommy Hansson: Tio år efter massakern på KAL007 – Sanningen bakom dimridåerna 6
Tommy Hansson: Först KAL-katastrofen – sedan attentatet mot Chun 9
Republikerna i det forna Sovjet (10) Tadzjikistan 10
C G Holm: Kommunerna glömde bort att de skulle betala pensioner… 16
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar Douglas MacArthur 18
Den svenska etatismen 20
Tommy Hansson: MPLA vill inte dela makten med UNITA i Angola 21
Yngve Möller: Sverige och Vietnamkriget (bokrecension) 22
Magnus Henrekson, Kari Lantto o Mats Persson: Bruk och missbruk av sjukförsäkringen (bokrecension) 23
Anders Wollin: Djurvännerna drivs av hat mot människan (insändare) 23
Eric af Wetterstedt: JO bör granskas av KU (insändare) 23
Carl Johan Hardt: Ja till livet – nej till abort (insändare) 23
M. R. Litzén: Legalt hasch i religionsfrihetens namn (insändare) 24
Sven Dahlin: Fel om presstödet till Norrländska Socialdemokraten (insändare) 24 

Contra nr 4 1994
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar Nixon vänsterns fiende nr ett 3
Tommy Hansson: Grafton-affären 1905 – Finsk motståndskamp bar frukt 6
Republikerna i det forna Sovjet (11): Litauen 8
Tommy Hansson: Nordirland – fredlig utveckling trots allt? 15
IRA har inget stöd i söder (intervju med ambassadör Paul Dempsey)/Irland 18
I Faderns namn kritiserar både IRA och England (filmrecension) 19
C G Holm: Bakslag för nyliberaler när Fremskrittspartiet splittras 20
Robert Harris: Faderland (bokrecension) 22
Sverker Åström: Ögonblick (bokrecension) 22
Eric af Wetterstedt: En byråkratisk vardagsmiddag (insändare) 23
Monica Wiegert: En socialistisk familjepolitik (insändare) 23
Nils Tore Gjerde: Stöd Ukraina! (insändare) 23
Magnus Cappelin: Inkonsekvens om krigsförbrytare (insändare) 24
Siegfrid Amper: Kräsen syn på arbete (insändare) 24

Contra nr 5 1994
Anders Wollin: Välfärdsstaten inte trygg (insändare) 2
Boris Berg: Vem ger politisk asyl (insändare) 2
Tommy Hansson: Nordkorea efter Kim Il-sung – Mardrömsstat med kärnvapen 3
Republikerna i det forna Sovjet (12): Vitryssland 7
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar Exkommunisten som räddade USA (Whittaker Chambers) 15
C G Holm: En sup om dagen gör Dig friskare 19
Terry Waite: Gisslan (bokrecension) 21
Bo Hugemark: Vindkantring (bokrecension) 21
Sovjetmyten i Sverige (bokrecension) 22
Erik Eriksen: Uppmaning till Bill Clinton (insändare) 23
Nils Tore Gjerde: Sveket mot Libanon (insändare) 23
Siegfrid Amper: Akta er för förlorare (insändare) 23
Evald Olsson: Den svenska virrigheten (insändare) 23
Lena Wallin: Mot djurförsök (insändare) 24
Marek Zyto: Följetongen Arafat (insändare) 24

Contra nr 6 1994
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar Solzjenitsyn – symbol för kampen 3
Republikerna i det forna Sovjet (13): Turkmenistan 6
Tommy Hansson: Finns det hopp för Inkhata? 8
C G Holm: Den nya regeringen – Är detta vad svenska folket vill ha? 15
Verklighetens folk försvinner: Snart bara politikerproffs och ombudsmän i riksdagen 20
Sevärd TV-serie om Vietnamkriget (Pluton B) 21
Marek Zyto: Dubbelmoral om kosherslakt (insändare) 22
Evald Olsson: Den svenska lögnen (insändare) 22
M. R. Litzén: Om Skandia inte tror på Sverige – anförtro inte pengarna till Skandia! (insändare) 22
En sup om dagen? (insändare) 22
Hans Fredrik Dahl: Vidkun Quisling – en norsk tragedi (bokrecension) 23
Jaan Kross: Motstånd (bokrecension) 24

Contra nr 1 1995
Teatervarning (Hair) 2
Tommy Hansson: Amerikansk utrikespolitik – Clinton klantar till det 3
Kampen för frihet i etern (radio) 6
Tommy Hansson: Struntar kyrkan i kristen etik? (homosexualitet) 8
Republikerna i det forna Sovjet (14): Armenien 9
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar Churchill – bäst i snålblåsten 15
Det postkommunistiska Rumänien: Kommunisterna fick andra namn… 18
Småpartierna i riksdagsvalet: Rasisterna bakåt – men deras kusiner socialisterna tog röster 22
Hans von Hofsten: I kamp mot överheten (bokrecension) 23
J-C Charpentier: Den kluvna draken (Kina) (bokrecension) 23
Anders Isaksson: När pengarna är slut (bokrecension) 24

Contra nr 2 1995
Contra snart med vind i seglen igen 2
Marsianerna har landat 3
Tommy Hansson: Aftonbladets utveckling från brunt till rött… 5
Republikerna i det forna Sovjet (15): Lettland 8
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar Humanisten Andrej Sacharov 15
Det postkommunistiska Rumänien De olycksbådande extremnationalisterna 17
Miljöextremister i farten: KdSare vill förbjuda vattenklosetter 19
Birgitta Dahl: Stödde folkmordet i Kambodja 20
Sture Antonsson: Ärkekommunisten får som han vill (insändare) 22
Nils Tore Gjerde: Balterna söker säkerhet (insändare) 22
Magnus Cappelin: Om Ingvar Kamprad och Margareta Winberg (insändare) 22
Nils Tore Gjerde: Georgiens öde (insändare) 23
Boris Berg: Låt oss äta vårt godis herr Överförmyndare! (insändare) 23
Thure Wallin: Vi har inte längre råd med Lyx-Svensson (insändare) 23
Anders Wollin: Alltruism eller egennytta (insändare) 24

Contra nr 3 1995
C G Holm: Kalla krigets hjältar – Brian Crozier, CIA och Contra 3
Dödsstraff: Tommy Hansson: Rättvisa – inte hämnd 5
C G Holm: Vår undermåliga rättsapparat 7
Tommy Hansson: Clinton fortsätter klanta till det 8
Niclas Thorselius: Contra hos de privata Palmespanarna – en underhållande afton 9
Republikerna i det forna Sovjet (16): Och sedan alla de små krutdurkarna 15
Kommunistvännen som blev EU-kommissionär (Anita Gradin) 19
Tommie Ullman: The SeXY Factor En uppgörelse med feminazismen (Frances Kendall) 20
Björn Lundahl: Sagan om kejsarens nya kläder 21
Lars Lundberg: Bilder av Bildt (bokrecension) 23
Hans Zetterberg: Sociologins följeslagare (bokrecension) 23
TV4 bilaga

Contra nr 4 1995
Boken om Baltutlämningen 2
Lögnarna mitt ibland oss: Spionjägare på TV4 hittar ankor när de kastar sig över SÄPO och Contra 3
Niclas Thorselius: Älska sanningen 6
Republikerna i det forna Sovjet (17): Vad hände se’n? 7
Tommy Hansson: Det kalla krigets hjältar Chiang Kai-shek – han enade Kina 15
Tommy Hansson: Grov okunskap i Bonniers stora lexikon (Kina) 17
Pierre Schori: Från Maastricht till Sarajevo (bokrecension) 18
Boris Berg: Endast Sverige svenska byråkratdårar har (insändare) 19
Magnus Cappelin: Det adekvata uttrycket asylmissbrukare (insändare) 19
Evald Olsson: Stämpel på nationen (insändare) 19
Larz Gustafsson: Åt alla dem som tagit emot honom (insändare) 20
Paul Karlsson. Invandrarverket har fullgoda skäl (insändare) 20
Paul Karlsson. För eller emot dödsstraff (insändare) 20
Nils Tore Gjerde: Libanons framtid (insändare) 21
Evald Olsson: Hur stor skada har de röda vållat Sverige? (insändare) 21
David Stavenheim: Churchill – en hjälte? (insändare) 21
Christian Braw: Quislings tro (bokrecension) 22
Björn Elmbrant: Så föll den svenska modellen (bokrecension) 22
Göran Åberg och Carl Henrik Martling: Det nya Europa i religionsperspektiv (bokrecension) 23
Bertil Dunér: Fria och lika i värde (bokrecension) 23
Max Engman (red): Studier kring riksupplösningar och nya stater (bokrecension) 24

Contra nr 5 1995
Boken om Baltutlämningen (bokpresentation) 2
Alex Eriksson: Så stoppades Ultima Thule 3
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar – Undermannen Park Chung-hee 7
Curt Ekholm: Sakligt om FN-insats i Kongo (Nils Sköld) 10
Tommy Hansson: John Reed fick en miljon dollar av Moskva 15
Tommy Hansson: Sydostasiens underutvecklade hörn – Burmas bisarra vänsterdiktatur 16
John Boorman: Skugga över Rangoon (filmrecension) 18
Tommie Ullman: Den rödbruna röran 19
Tommy Hansson: Visst var Churchill en hjälte! (insändare) 21
Magnus Cappelin: Asylmissbrukare igen (insändare) 21
Thorwald Arvidsson: Osakligt Contra (insändare) 22
Niclas Thorselius: Svar (insändare) 22
Göran Rosenberg: Da Capo al Fine (bokrecension) 22
Magnus Palm (red): Dygdernas bok (bokrecension) 23
Fredrik N:son Lüning: Gulfkriget – som jag upplevde det (bokrecension) 23
Bo Rothstein: Vad bör staten göra? (bokrecension) 23

Contra nr 6 1995
Tommy Hansson: Inför det amerikanska presidentvalet – den republikanska kapplöpningen 3
Tommy Hansson: Tacka Rush Limbaugh för högervågen 7
Erik Ekelund: Ingen av officerarna bar uniform (bokpresentation) 8
Tommy Hansson: Det kalla krigets hjältar, Påven – ett moraliskt föredöme 15
Tommy Hansson: ÖB om den svenska nedrustningen 17
C G Holm: Detta kan vi vänta oss av EMU 19
Tommy Hansson: Utvecklingen i Angola och Sydafrika – Sydafrikanska legosoldater hjälper MPLA 21
Tor Åhman: Utrikespolitisk uppslagsbok (bokrecension) 23
Jeffrey Sachs: Polens väg tillbaka (bokrecension) 23

Contra nr 1 1996
Wei Jingsheng åter dömd: 29 års fängelse sammanlagda straffet för Kinas ledande frihetskämpe 3
Tommy Hansson: TVs vänstervridning – Möt TV-bolsjeviken John-Sune Carlsson 6
Tjugo år sedan Gunnar Unger avled: Oöverträffad gisslare av vänstern 8
Staffan Skott: Slutet på den sovjetiska parentesen (bokrecension) 10
Tommy Hansson: Det kalla krigets hjältar – Sibirien-resenären Andrej Amalrik 15
Tommy Hansson: Världens mest spridda förfalskning (Sions Vises protokoll) 17
Ultima Thule: Nordens Lejonkung (skivrecension) 18
Rush Limbaughs 35 sanningar 19
Evald Olsson: Samverkan för fred i EU (insändare) 20
Paul Karlsson: En förrädares rättigheter (insändare) 20
David Stavenheim: Separationen kyrka-stat (insändare) 20
Wilhelm T L Ohlsson: Vem kan ha råd med landsting (insändare) 21
Marek Zyto: Efter mordet på Rabin (insändare) 21
Gunnar Du Rietz: Välfärdsstatens finansiering (bokrecension) 22
John Holck-Bergman: Kannibalerna (bokrecension) 22
Anatolij Sudoplatov: Direktoratet. Stalins spionchef berättar (bokrecension) 23

Contra nr 2 1996
Mordhot, rakblad och tamponger från Ung Vänster 2
Tommie Ullman: Invandringen – från tillgång till kris 3
Tommy Hansson: Miljöknäppisarna och den besvärliga verkligheten 6
Tommy Hansson: Rökarna – en förföljd folkgrupp 8
Marek Zyto: Rapport om den svenska demokratin 9
Manuel Auelet: Castro-propaganda på universitetet 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar Mindszenty – Ungerns frihetssymbol 15
Wei Jingshengs brev till Deng Xiaoping 17
Jan Gillberg: Schein och det omvända McCarthy-komplexet 20
Utvisa inte kubanerna (insändare) 21
Magnus Cappelin: Rasism mot egna landsmän (insändare) 22
Erik Eriksen: En svensk julsaga (insändare) 22
Paul Karlsson: Hjälp i hemlandet mer effektiv (insändare) 22
Torbjörn Holmgren: Det rödsvarta spöknippet (bokrecension) 23
Ingmar Karlsson: Islam och Europa (bokrecension) 23

Contra nr 3 1996
Tommy Hansson: Hur skall det gå för kärnkraften? 3
C G Holm: Socialbidragsnotan dubblad på fem år 5
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar Den kompromisslöse Bukovskij 8
Tommie Ullman: Sköna maj välkommen? (om Första Maj) 10
Sven Rydenfelt: Sötebrödsdagarna är slut… 15
Harry Schein: Osanningar och vanföreställningar 16
Contra på nätet 17
Tommy Hansson: I revolutionens tjänst UFF – under falsk täckmantel 18
Contra slogs för etiska regler på TV4s bolagsstämma 20
Boris Berg: Jag bekänner… (insändare) 21
Uddo Palmblad: Sanslöst att tala om förföljelse av rökare (insändare) 21
Magnus Cappelin: Regeringens cyniska inställning en skam för landet (insändare) 21
Erik Eriksen: Integrationsproblem? (insändare) 22
Tommy Hansson: Amerikansk fackföreningsrörelse går åt vänster 22
Anton Tjechov: Ön Sachalin (bokrecension) 23
Bo Hugemark: Nya fronter? (bokrecension) 23
Chitra Subramanian: En personlig betraktelse om Bofors (bokrecension) 24

Contra nr 4 1996
Expo en skandal
Ung Vänster/Kalle Larsson: Om förtal utan verklighetsförankring (inändare) 5
Tommy Hansson: Kulturen – skyddad verkstad för vänstern 6
Röd-grön retorik i kvadrat: Sopoperan 8
Svante Hjertstrand: Mer eller mindre viktigt 9
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: J Edgar Hoover – FBI-chef i 48 år 15
Bertil O. Wedin vår man i Mellanöstern presenterar sig: Om en lunch med Margaret Thatcher och annat 17
Ny sensationell biografi: Stalin planerade det tredje världskriget (Evdard Radzinsky: Stalin) 20
Anders Fjällström: Contra om Ultima Thule (insändare) 21
Evald Olsson: Den europeiska sjukan (insändare) 21
Douglas Borg: Ge inte efter om Gyllene Paviljongen (insändare) 22
Michael Schreiter: Böter för icke-röstande (insändare) 22
Torbjörn Holmgren: Falska profeter (insändare) 22
Ingrid Björkman, Jan Elfversson, Åke Wedin: Invandring – sammanbrott eller utveckling (bokrecension) 23
Johannes Paulus II: Våga hoppas (bokrecension) 23
Ben Kierman: The Pol Pot Regime: Race, Power and Genocide in Cambodia (bokrecension) 24

Contra nr 5 1996
Tommy Hansson: USA-valet Doles bästa hjälp kan bli Clinton 3
Joakim Förars: Israel efter Rabingate – Vänstern har mycket att förklara 4
Bertil Wedin: Den censurerade Cypernundersökningen om Palmemordet 6
Birger Hagård: Europarådet – vad är det? 10
Fördelen med att inte vara president längre (intervju med Lech Walesa) 15
Tomas Kohn: Studenter som terrorister 17
Tommy Hansson: Laos under kommunismen 18
Tommy Hansson: Civilkurage under Andra världskriget (om Bulgarien) 20
Thure Wallin: Med vilken rätt… (insändare) 21
Carl Carlsson: Säg emot en sosse (insändare) 21
Yvette Eberlin: Massmedia förslavade Sverige (insändare) 21
Nils Tore Gjerde : Slå ring om Baltikum (insändare) 22
Magnus Cappelin: Blågul nazism (insändare) 22
Nils Tore Gjerde: Imperiet slår tillbaka (insändare) 22
Percy Barnevik, Staffan Heimersson m fl: Röster om energin och framtiden (bokrecension) 23
Stanislav Govoruchin: Den kriminella revolutionen i Ryssland (bokrecension) 24

Contra nr 6 1996
Tryckproblem 2
C G Holm: Hur sköter sig Din kommun? 3
Tommy Hansson: Harry Söderman – motståndsman och innovatör 7
Utlämnad till fyrtiofem års kommunistiskt helvete: Nu har han skrivit boken om Baltutlämningen (Valentins Silamikelis) 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Fader Jerzy Popieluszko – martyr och folkledare 15
Sten Dybeck: Ett Sverige ur tiden 18
Tommie Ullman: Amnesty-rapport avslöjar fruktansvärda övergrepp i röda Kina 19
Tommy Hansson: Frågetecken efter dom i Sydkorea 21
Nils Tore Gjerde: Libanon – Mellanösterns glömda tragedi (insändare) 22
Bo Johansson: Vill Du ha 170 000 om året? (insändare) 22
Björn Sjövall: Existentiella skratt (bokrecension) 23
Kurt Wickman: Singapore – föredöme eller skräckexempel (bokrecension) 23
Christopher Lasch: Eliternas uppror (bokrecension) 24

Contra nr 1 1997
C G Holm: Medlemmar i Hells Angels och “rejvare” måste få grundläggande mänskliga rättigheter garanterade 3
Niclas Thorselius: Så kommunistiskt är (v)! 5
Klas Lithner: God morgon, Alexander Chrisopoulos, f d vpk-riksdagsman 7
Björn von der Esch: Sanningens minut för EMU 9
Tommy Hansson: Den bedrägliga Kinsey-rapporten, en på sextio inte en på tio 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Tingsten – en svensk Napoleon 15
Tommy Hansson: Volvo delar ut priser till miljöcharlataner 18
Bertil Wedin: Cypern och det kalla kriget 19
Vi har lång tid kvar innan vi får njuta av frukterna (intervju om Lettland med Valentins Silamikelis) 21
Marek Zyto: Tunneln i Jerusalem (insändare) 23
Hermann Schultze: Beprövat hatobjekt (insändare) 23
David Stavenheim: Rituell slakt (insändare) 23
Erika Schwarze: Kodnamn Onkel (bokrecension) 24 

Contra nr 2 1997
Tommy Hansson: Svenska staten vs religionsfriheten (Zacharias Anthelius, bokpresentation) 3
Joakim Förars: Israel: Hoppet om fred är ute 7
Carl-Johan Hardt: Målet Holm mot Sverige – en juridisk långkörare 9
Per Ahlmark: Det öppna såret (bokrecension) 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Anatolij Sjtjaranskij – lägerfången som blev minister 15
Luis M. Antunes: Amin på väg tillbaka? (Uganda) 17
Ülo Ignats: Estniska kyrkan i KGBs grepp 18
Julie Ann Fischer och Rune Westin: Sydneys privata OS 2000 20
Anders N Å Larsson: Invändningar mot fornstora da’r (insändare) 21
Jan-Erik Sundqvist: Om svenska ministrars besök på Åland (insändare) 21
Siegfrid Amper: Samarbete istället för grus i maskineriet (insändare) 21
Eric Thorburn: Arbetsfrämjande åtgärder (insändare) 22
Nils Tore Gjerde: Solidaritet med Taiwan – det demokratiska Kina (insändare) 22
Bertil Torekull: Svenskan och hennes hövdingar (bokrecension) 23
Olof Petersson: Hur styrs Europa? (bokrecension) 23
Per T. Ohlsson: Gudarnas ö (bokrecension) 24

Contra nr 3 1997
Förtrycket i Vitryssland hårdnar (intervju med Dimitrij Semjonov) 3
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Den dynamiske Jonas Savimbi 5
Tommy Hansson: SIDA-rapport visar – Angolas situation katastrofal 7
Bertil O. Wedin: Turkiet i förvandling – Islamisterna hotar Atatürks idéer 8
C G Holm: Klockan klämtar för demokratins Hongkong 11
Bertil Häggman: Nixon hade rätt – Hiss var skyldig 12
Björn Sjövall: Det etiska paradigmskiftet 22
Eugen Omar: Quo Vadis (om Spanska inbördeskriget) 23
Tom G A Hardt: En ovederhäftig artikel (om Sverige och religionsfriheten) (insändare) 26
Sven Rydenfelt: Om rejvare m m (insändare) 27
Mikael Härdig: Till religionsfrihetens skydd 27
Heikki Ylikangas: Vägen till Tammerfors (bokrecension) 28

Contra nr 4 1997
Stig Johansson: Palmeutredning på villovägar 3
Tommy Hansson: Den nya fascismens ansikten 7
John Bouvin: Sveriges många ödesfrågor 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Kravtjenko valde friheten 15
C G Holm: I morgon hotar cyberkriget – konsten att slå ut ett modernt samhälle 18
Tommy Hansson: Kärnavfallets slutförvaring 20
Monica Wiegert: Dagis är det svenska Lebensbornprojektet (insändare) 21
Magnus Cappelin: Om kostnaderna för asylmissbruket (insändare) 22
Siegfrid Amper: Sverige bör vara med att utforma det nya Europa (insänndare) 22
Thomas av Aquino: Opuscula (bokrecension) 23
Simon Wiesenthal: Rättvisa – men inte hämnd (bokrecension) 23
Robert Skidelsky: Världen efter kommunismen (bokrecension) 24

Contra nr 5 1997
Stig Johansson: Högerextremisterna och Palmemordet 3
Tommy Hansson: Ryssland/Sankt Petersburg: Reformerna är fast förankrade 6
Bertil O. Wedin: Maktspelet i Västasien 9
Göran Albinsson Bruhner: Mobbningen har många skepnader 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Tryggve Lie räddade Israel och Korea 15
Tommy Hansson: Folke Bernadotte – en officer och gentleman i FNs tjänst 17
Tommy Hansson: Monument över den röda politiska terrorn i Italien 18
C G Holm: Vi under skatter digna ned 19
Nils Tore Gjerde: Samarbete med Ukraina (insändare) 21
Robert Robello: LO är ett skämt (insändare) 21
Thure Wallin: Välfärdssamhällets sabotörer (insändare) 21
Magnus Cappelin: Det politiskt korrekta (insändare) 22
Johan Norberg: Motståndsmannen Vilhelm Moberg (bokrecension) 23
Kati Marton: Döden i Jeursalem (bokrecension) (om Folke Bernadotte) 23

Contra nr 6 1997
Stig Johansson: Olagliga register över ”högerextremister” förstördes av SÄPO 3
C G Holm: Får vi valuta för alla pengar som satsas på polisen? 4
Tommie Ullman: Edmund Burke – Historiens och erfarenhetens röst  5
Carl-Johan Hardt: Avvecklingen av kärnkraften – en juridisk omöjlighet? 8
Tommy Hansson: Reklamens mansbild – den dumme tönten 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Den obrutne pastor Wurmbrand 15
Per Forsman: Mellanöstern – ett krigsscenario 18
Tommy Hansson: Kommendanten i Auschwitz (Rudolf Höss) 20
Evald Olsson: Per-Albin Hansson var okunnig (insändare) 22
Bengt Barkman: Skotten i Ådalen (insändare) 22
Nils Tore Gjerde: Dramatik för Libanons kristna (insändare) 22
Tomas Larsson: Asiatiska utmaningar (bokrecension) 23
Lars Trägårdh: Civilt samhälle kontra offentlig sektor (bokrecension) 23
Ingemar Dörfer: Sverige är inte neutralt längre (bokrecension) 24

Contra nr 1 1998
Block om Sydkorea av Tommy Hansson: Intervju med professor Hahm Jae-bong: Subversion del av Nordkorea 3
Intervju med Lee Jong-chan, som övertalade Kim Dae-jung att ställa upp i presidentvalet 5
Därför förlorade regeringspartiet, intervju med Lee Jae-keon 6
Vår kris är en likviditetskris, Kim Yoon-soo om den ekonomiska krisen 8
Olle Torge: Polisens affärer 9
Jan-Peter Östberg: Kärlek, genetik och samhälle 10
Politiskt inkorrekta etiketter: Hur många rätt får vi den här gången? 16
Jan-Erik Johansson: Kalla krigets hjältar – Jan Palachs flammande protest 18
Tommy Hansson: Carl Tham – en vilsegången opportunist 19
Bertil Wedin: Om EUs nej till Turkiet 20
Siegfried Amper: Rysaren i Kyoto (insändare) 22
Evald Olsson: Sverige är förunderligt (insändare) 22
Hannan Ashrawi: Fredens sidor (bokrecension) 23
Eskil Block: Efter neutraliteten (bokrecension) 23
Björn Elmbrant: Politikens ABC (bokrecension) 24

Contra nr 2 1998
Marek Zyto: Att överleva Förintelsen (bokpresentation) 3
Tommy Hansson: Säkerhet främst i Ignalina 5
Tommy Hansson: En halv miljard för kärnsäkerhet i öst… 7
Tommy Hansson: Ny optimism präglar Litauen 8
Krigsförbrytaren (intervju med Tommy Hansson) 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Kosmopoliten Arthur Koestler 15
Tommy Hansson: Sydafrika mot katatsrof under ANC och Mandela 17
Gunnar Palm: Indien – en papperstiger 18
USA-teknologi till Kina 19
Intervju med Martin Contra: Martin simmade till Väst 20
Joakim Förars: Burkes idéer väl avvägda och insiktsfulla (insändare) 22
Arkadij Vaksberg: Herrar och lakejer (bokrecension) 23
Knut Carlqvist: Kung Erik av folket (bokrecension) 23

Contra nr 3 1998
Det Gröna Sverige – en skräckvision av Tommy Hansson 3
C G Holm: Domedagsprofeterna har fel! 5
Bertil O. Wedin: Maskeringen av Sverige, Palme och hans motståndare 8
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Inga vänstervalser med Franz Josef Strauss 15
Allan C. Brownfeld: Slaveriet inte unikt för USA 17
David Andersson: Det omdiskuterade dödsstraffet (längre bokrecension) 20
Jan-Erik Johansson: Röda Kinas blodiga historia 22
Margaret Thatcher: Åren på Downing Street (bokrecension) 24

Contra nr 4 1998
Tom G. A. Hardt (dödsruna) 2
Karl-Göran Bottwyk: Ingen arbetarbakgrund hos vänstern 3
Allan C. Brownfeld: Multikulturalisterna förfalskar historien 5
Tommy Hansson: Dubbelt medborgarskap hotar amerikanska ideal 6
C G Holm: Svenskt pensionssystem i gungning 7
Viveka Freeland: Destruktiv modern feminism 10
Bertil Häggman: Kalla krigets hjältar: Goldwater – konservativ ledstjärna 15
Tommy Hansson: Ryska inbördeskriget – När Lenins välde hängde på en skör tråd 17
Tommy Hansson: Måttligt drickande förlänger livet 20
Per-Olof Eklund: Risker med Ignalina (insändare) 22
Thure Wallin: Europas sista kommunistparti? (insändare) 22
Ragnar Kerttu: “Farliga” paraboler jagas (insändare) 22
Slavenka Drakulic: Hur vi lyckades övervinna kommunismen med ett leende på läpparna (bokrecension) 23
Kjell-Albin Abrahamsson: Polen. Diamant i aska (bokrecension) 22
Bengt Nordell: De sista offren – en bok om finländska krigsinvalider i Sverige och svenska hjälpen till Finland 1939-45 (bokrecension) 24

Contra nr 5 1998
Klas Lithner: Tidig svensk röst för eutanasi 3
“Norska statens fiende” plockades på tio miljoner för att hon var gift med en tysk 4
C G Holm: Ingen succé för småpartierna i valet 6
Filip Lundberg/Tommie Ullman: Inga ursäkter kan skapa förtroende för Birgitta Dahl 8
Tommy Hansson: Det gröna hotet mot friheten 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Orwells satir sänkte Sovjet 15
Tommy Hansson: Mördande kommunalpolitik 18
Olle Torge: Det är rätt att registrera landsförrädare (insändare) 22
Magnus Cappelin: Att mäta med olika måttstockar (insändare) 22
Nils Tore Gjerde: Syrien ut ur Libanon (insändare) 22
Bill Persson: Mannen som köpte världen (bokrecension) 23
Kent Zetterberg: I skuggan av Stalin (bokrecension) 23
Kristian Gerner, Stefan Hedlund, Niclas Sundström: Hjärnridån. Det europeiska projektet och det gåtfulla Ryssland (bokrecension) 24

Contra nr 6 1998
Valentins Silamikelis: Letter och ryssar i Lettland 3
Contra flyttar till Söderhavet 6
Tommy Hansson: Vill K-G Hammar förbjuda Bibeln? 8
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar Laszlo Tökés låg bakom diktatorns fall 15
Torsten Hammargren: Makabert 80-årsminne, Mordet på tsarfamiljen 17
Gunnar Palm: Gamla och nya rön om Raoul Wallenberg och Adolf Eichmann 19
Magnus Cappelin: Nobelpris, hyckleri och kommunism (insändare) 22
Nils Tore Gjerde: De kristna angriper Syriens närvaro (insändare) 22
Ingemar Krusell: Palmemordets nakna fakta (bokrecension) 23
Lena Lilieroth: Skinnskallar (bokrecension) 23
Ulf Nilsson: Expressens nedgång och förfall (bokrecension) 24

Contra nr 1 1999
Tommy Hansson: Slyngeln i Vita Huset (I) Moskvas man – eller bara Hillarys? 3
Alexis Gainza Solenzal och Carlos Manuel Estefania Auelet: Fidel Castros förlängda armar 7
Allan C. Brownfeld: Våld i TV – ett hot mot civilisationen 9
Bertil Häggman: Amerikansk antikommunism 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Gouzenko avslöjade sovjetspionage 15
C G Holm: Kurderna – folket utan eget land 18
Thomas Hartmann: Vill Contra förbjuda vissa människors existens? (insändare om synen på homosexualitet) 21
Torbjörn Holmgren: Trotskij – inte Stalin (insändare) 21
Gunnar Gavelin: Om skolans historieundervisning (insändare) 22
David Stavenheim: Islam – ingen svensk religion (insändare) 22
Torbjörn Lodén: Från Mao till Mammon. Idéer och politik i det moderna Kina (bokrecension) 23
Hans Dahlberg: Östersjön. Kampen om ett hav 862-1990 (bokrecension) 23

Contra nr 2 1999
Intervju med Oleg Gordievsky: Schori KGBs viktigaste källa 3
Tommy Hansson: Slyngeln i Vita Huset (II) Oklahoma-bomben räddade Clinton 7
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: James Burnham 15
Nils Tore Gjerde: Kina, Makedonien och Taiwan (insändare) 17
Stefan M. I. Karlsson: Paleoalliansen i USA 18
Tommy Hansson: Kommunen som jagar korvgubbar 21
C G Holm: Bakgrund om Kosova-konflikten 22
Per Ossmer: Beria (bokrecension) 24

Contra nr 3 1999
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Havel – dramatikern som blev president 3
Tommy Hansson: Berättelsen om Pocahontas: Så förfalskar Disney historien 6
Allan C. Brownfeld: Clintons utrikespolitik i spillror 8
Gunnar Palm: Soluppgång i Västerlandet 10
Skottlossning mot kommunistiska lögner (Staffan Skotts bok “Aldrig mer!”) 15
C G Holm: Krutdurk Balkan 17
Nya möjligheter när kommunismen föll (Intervju med Irina Elkonin-Johansson) 22
Curt Nicolin: Ny strategi för Sverige (bokrecension) 23
Per Lindeberg: Döden är en man (bokrecension) 23
Wilhelm Agrell: Rustningens drivkrafter (bokrecension) 24

Contra nr 4 1999
C G Holm: Landsförrädaren Stig Wennerström lever i landets mest exklusiva kvarter på ålderns höst 3
Jan-Erik Johansson: Enbomaffären – svenska kommunister redo för sabotage 4
Stefan M. I. Karlsson: Irland – okänt systemskifte 7
C G Holm: Lille Oleg från Uzbekistan hoppas på en framtid i Sverige 9
Stig Johansson: Visst spionerade socialdemokraterna på svenskarna 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Wei – ensam mot regimen i Peking 15
Erik von Kuehnelt-Leddihn in memorian 17
Tommy Hansson: Katastrofernas Afrika 18
Nils Tore Gjerde: Två Kina! (insändare) 20
Thure Wallin: Ärkebiskopens piruetter (insändare) 20
Evald Olsson: Nedtystade mord (insändare) 21
Nils Tore Gjerde: Syrien ut ur Libanon (insändare) 21
Per-Olof Eklund: Nazismen är vänsterextremistisk! (insändare) 21
Evald Olsson: Vad gick inte snett i Sverige? 22
Tony Blair: Min dröm (bokrecension) 23
Robert D. Putnam: Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien (bokrecension) 23
Ingrid Björkman, Elfversson, Wedin: Flyktingpolitikens andra steg. 24

Contra nr 5 1999
Bertil Häggman: Nya uppgifter om kommunistspionaget i USA 3
Tommy Hansson: Verkligheten enligt Maj Wechselmann 6
Paul Katancic: Språken på Balkan i den politiska propagandan 8
Intervju med Michail Khanin: Antisemitismen vinner åter terräng i Ryssland 10
Allan C. Brownfeld: Det kriminella Nordkorea 15
Tommy Hansson: Proggens sista dödsryckningar 17
Tommy Hansson: Angolansk toppolitiker till Contra: “Doktor Savimbi kontrollerar Angola idag” 20
Jakob Eriksson, partisekreterare i Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna hellre till vänster (insändare) 22
Magnus Cappelin: Om mytbildning (insändare) 22
Christer Isaksson: Palme privat (bokrecension) 24

Contra nr 6 1999
Dragan Jovius (dödsruna) 2
Tommy Hansson: De som förstörde Sverige: Alva Myrdal socialiserade familjen 3
Olof Palme och Sten Andersson parenteser (om Sveriges förbindelser med Israel) 4
Stefan M. I. Karlsson: Sverige 2000: Marxismen lever! 5
Tommy Hansson: Stalins Barbarossaplan: Världskriget främjar världsrevolutionen 8
Eniel Bosch: Kuba – med sol, men utan mänskliga rättigheter 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Grigorenko – dissidenternas nestor 15
Jan-Erik Johansson: Ivan Alxandrovitj Serov, mördare åt Stalin, Han var den sanne kommunisten 18
Contra tjugofem år 20
Militärkuppen i Chile 1973 (nytryck av artikel ur Contra nr 1 1975) 20
Nils-Gösta Vannerberg: Ragnarök inställt (bokrecension) 23
Markus Wolf: Mannen utan ansikte (bokrecension) 23
Mauricio Rojas: Efter folkhemmet (bokrecension) 24

Contra nr 1 2000
Tommy Hansson: Inför amerikanska presidentvalet – Keyes republikansk outsider 3
Bertil Häggman: Värre än McCarthy (om Venona) 5
C G Holm: När avslöjas Sveriges östtyska agenter? 6
Tommy Hansson: Mannen som förstörde Dagens Nyheter – Olof Lagercrantz 8
Birger Larsson: Den globala nationalismen 9
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Dalai lamas fredliga motstånd 15
Bertil Häggman: Kinainflytande i USA förr och nu – Amerasia och Chinagate 18
Marek Zyto: Kuban sextio år senare 22
Kim Dae-jung: Brev från fängelset (bokrecension) 23
Wilhelm Wachtmeister: Som jag såg det (bokrecension) 23

Contra nr 2 2000
Jan-Erik Johansson: Vänsterpartiet och dess föregångare. Femte kolonnen står redo! 3
Tommy Hansson: Det anarkosyndikalistiska våldet 5
Tommy Hansson: Revolutionen som aldrig blev av (Tornedalen) 6
Tommy Hansson: De förstörde Sverige: Värdenihilisten Axel Hägerström 9
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Pjotr Popov – CIAs förste sovjetagent 15
Predikanten vi slapp (om Bill Bradley) 17
C G Holm: “Den vise har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta till vänster” (Predikaren 10:2) 18
Marek Zyto: Arvet efter sovejtokratin 19
Magnus Cappelin: Kan en nazist se ut hur som helst (insändare) 21
Torbjörn Holmgren: Utan värden, inga tillgångar (insändare) 22
Paul Karlsson: Advokater de verkliga vinnarna (insändare) 22
Återhämtning i Sydkorea 22
Ryska röster – red Agneta Söderberg (bokrecension) 23
Bosse Schön: De stred för Hitler (bokrecension) 23

Contra nr 3 2000
Tommy Hansson: Skolkontrovers i Södertälje – Yttrandefrihet för lärare? 3
C G Holm: Boven 1758 Nilsson driver gäck med makthavarna 4
C G Holm: A-kassa hotade kräva tillbaka redan betald ersättning om den arbetslösa skaffade nytt jobb 6
Ordna din egen arbetslöshetsförsäkring 6
Tommy Hansson: De förstörde Sverige: Röde Herman framgångsrik aktör (C H Hermansson) 8
Karl-Göran Bottwyk: När Olof Palme hyllade en mördare (Anton Nilsson) 9
Tommy Hansson: 50 år sedan Koreakriget bröt ut – MacArthur räddade Sydkoreas frihet 15
Marek Zyto: Livegenskap och kommunism 18
Al Sharpton – hatets kolportör 19
En plattform för Contra 20
Korruption i Ungern 22
Per-Olof Eklund: Bra i den nya Bibelöversättningen (insändare) 22
Thure Wallin: Skitsnack (insändare) 22
Magnus Cappelin: När kommer frigörelsen (insändare) 22
Ulf Sundberg: Svenska krig 1521-1814 (bokrecension) 23
George Soros: Den globala kapitalismens kris (bokrecension) 23
Vad gjorde polisens terroriststyrka i Värmland? 24

Contra nr 4 2000
Gunnar Palm: Världshandel i frihet och tillväxt nödvändig för utveckling 3
Tommy Hansson: Var finns dagens Helge Jung? 5
Tommy Hansson: Castro-lakejen Garcia Márques och Elián 7
Tommy Hansson: De förstörde Sverige: Palme förpestade debattklimatet 8
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Den realistiske visionären Adenauer 15
Jan-Erik Johansson: Han vävde kommunismens blodiga nät (Ernst Wollweber) 18
Alf Enerström: Återstår – Göran Persson! 20
Marie Demker: Religion och politik (bokrecension) 23
Chrys C. Caragounis: Bibelns syn på homosexualitet (bokrecension) 23

Conra nr 5 2000
Bush-Cheney kan ge nytt hopp för USA 3
Jaan Sepp: Den förtryckta tjetjenska nationen 6
Marek Zyto: “Reclaim the Streets” och “Krossa IMF” (insändare) 8
Alf Enerström: En lönsam bransch: Socialgeschäftet 9
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Casey väckte CIA ur Törnrosasömnen 15
Feminismen skapar kris i USAs försvar 17
Tommy Hansson: De förstörde Sverige: Den vältalige tvivlaren Hedenius 19
Jan von Konow: Försvarsmakt utan ryggmärg 21
Jan Samuelsson: Islam i Sverige (bokrecension) 23
Annika Åhnberg: Isprinsessa (bokrecension) 23
Helena Rivière: Bidragskulturen (bokrecension) 24

Contra nummer 6 2000
Brian Crozier vs Sovjetunionen (intervju med Brian Crozier) 3
Tommy Hansson: Gangstern och bluffmakaren Arafat 7
Tommy Hansson: Sverige och Kristallnatten 8
C G Holm: Myten om IT-ekonomin 9
Alf Enerström: Vad hände med Östersjömiljarden? 15
Gunnar Gavelin: Raoul Wallenberg – vår gemensamma skuld 16
Karl-Göran Bottwyk: Ingen informationsfrihet på folkbiblioteket 18
Tommy Hansson: De förstörde Sverige: Myrdal – socialist och rashygieniker 21
Kjell Albin Abrahamson: Vitryssland. 89 millimeter från Europa (bokrecension) 23
Magnus Cappelin: Vådaskott i nazistjakten (insändare) 24

Contra nummer 1 2001
C G Holm: När SSUs ordförande blev nazistledare (Nils Flyg) 3
Tommy Hansson: De förstörde Sverige: Skå-Gustav Jonsson – Social-Sveriges chefsingenjör 6
Allan C. Brownfeld: Så hotas yttrandefriheten vid USA-skolor  8
C G Holm: Läkarna väljer liv eller död för patienten 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Reformbaptisten Vins kamp för tron 15
Tommy Hansson: The Beatles antikommunistiska budskap i “Revolution” 17
Göran Atmer: Höga hyror i låginkomstregioner – ett organisationsintresse (insändare) 18
Evald Olsson: Förbrytaren Undén (insändare) 18
Magnus Cappelin: Kamp för socialismen! (insändare) 18
Alf Enerström: Nej, kvinnor skall inte arbeta (insändare) 18
Magnus Cappelin: Kompensation till offren (insändare) 19
Skjut konungen! Det kunde ha hänt under Stockholms -OS 1912! 20
Socialismen är uppror mot Gud 21
Tommy Hansson: Imsens kamp mot bögerieländet 22
Ingegerd Troedsson: Frigör familjen (bokrecension) 23
Kevin Kelly: Den nya ekonomien (bokrecension) 23

Contra nummer 2 2001
Tommy Hansson: Tillståndet i världen är gott 3
Tommy Hansson: Snart är vår energiproduktion borta med vinden 7
Svenska dårskaper: Nämnden för bankkontorsetablering 8
C G Holm: Det fria ordet sitter trångt i Sverige 9
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Kirkpatrick förordar robotförsvar 15
Tommy Hansson: USA-vänsterns hatkampanjer 17
Tommy Hansson: De förstörde Sverige: Stellan Arvidsson – svenska skolans dödgrävare 18
Alf Enerström: Etik, politik och dödshjälp 19
Magnus Cappelin: Smädelser och stenkastning som argument (insändare) 22
Boris Berg: Persson och Ringholm har stulit mitt livsverk (insändare) 22
Jonas Gummesson: Olof Palmes ungdomsår (bokrecension) 23
Nicolaus Rockberger: Mitt Europa (bokrecension) 23
Thage G. Peterson: Resan till Berg (bokrecension)

Contra nummer 3 2001
Magnus Cappelin: Hyckleriet – en svensk nationalegenskap (insändare) 2
Johan von Nettelbeck: Den kommunistiske pionjären Cabet 3
Tommy Hansson: Vänstern har ingenting lärt av historien! 5
C G Holm: Där medborgarna har mer att säga till om än kommunalrådet 8
Tommy Hansson: Den maktgalne mördaren Mugabe 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Weinberger stärkte USAs försvar 15
Dalai Lama: Etik för ett nytt millenium (bokrecension) 17
Allan C. Brownfeld: Anarkismen på väg bli fashionabel 18
Tommy Hansson: De förstörde Sverige: Sten Anderssons lismande falskhet 20
Tommy Hansson: Contra i Prag 22
Lennart Samuelson: Röd koloss på larvfötter (bokrecension) 23
Gro Harlem Brundtland: Mitt liv som kvinna och politiker (bokrecension) 23
Tove Lifvendahl: Gösta Bohman – hjälten och myten (bokrecension) 24

Contra nummer 4 2001
Magnus Cappelin: Om Tryckfels-Nisses practical jokes (insändare) 2
Tommie Ullman: De sökte idealen – och fann döden (Kirunasvenskarna) 3
Allan C. Brownfeld: Varför görs inget år grön terrorism? 7
Tommy Hansson: Bush har överraskat positivt – men måste kommunicera bättre 8
Gåtan Oklahoma City ännu inte löst 9
Tommy Hansson: De förstörde Sverige: Leijons familjepolitiska revolution 10
Tommy Hansson: Horowitz resa från mörker till ljus 15
Karl-Göran Bottwyk och C G Holm: Vilda Vänsterpartiet 20
Carl Johan Ljungberg: Fagerberg (bokrecension) 22
Dag Sebastian Ahlander: Raoul Wallenberg – hjälten som försvann (bokrecension) 22
Adam Hochschildt: Kung Leopolds vålnad (bokrecension) 23
Niclas Sennerteg: Stalins hämnd: Röda armén i Tyskland (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2001
USA-hatets vänner på gång igen (om reaktionerna på 11 september) 3
Allan C. Brownfeld: USA bojkottar skurkstaten Sudan 7
Tommy Hansson: Birgitta Dahl – ett omdömeslöst val av talman 9
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Josef Froliks avhopp skakade Prag 15
Tommy Hansson: Madame Kollontaj – revolutionär och feministisk förebild 18
Gunnar Gavelin: Raoul Wallenberg-monumentet (insändare) 20
Evald Olsson: Sverige – inget land att räkna med (insändare) 20
Boris Berg: Ett stort tack till Sveriges Television (insändare) 20
Patrik Nyberg: Ombud för de tystade 21
Tommy Hansson: Thatcher räddade skotska whiskyn 22
Anders Sundelin: Fallet Wennerström (bokrecension) 23
Gunnar Adler-Karlsson: Superhjärnornas kamp (bokrecension) 24
Mats WIklund: Varning – livet kan leda till döden (bokrecension) 24

Contra nummer 6 2001
Tommy Hansson: Nya framsteg för homosexlobbyn 3
Torsten Hammargren: 60 år sedan Operation Barbarossa – Hitlers gigantiska misslyckande 6
Bertil Häggman: Fattiga Albanien satsade på svenska marxistleninister 9
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Walesa – östmotståndets symbolgestalt 15
Svenska media är enögt propalestinska! (samtal med israeliska ambassadrådet Rafael Harpaz) 18
Salt som förlorat sin sälta: En studie i politiskt förfall 19
Tommy Hansson: Tage Lindboms personliga konservatism 20
Simon Westberg: Sverigedemokraterna inte konservativa (insändare) 23
Evald Olsson: Det röda vansinnet (insändare) 23
Eric Thorburn: Det kommunistiska hotet (insändare) 23
Per-Olof Eklund: Islam ingen fredens religion (insändare) 23
Magnus Bergsten: Svenska kungar och mäktiga män (bokrecension) 24

Contra nummer 1 2002
Anssi Kristian Kullberg: bin Ladin slogs aldrig mot Sovjet! 3
Filip Hedberg: Borgerlig ideologi ett vapen mot socialdemokratin (insändare) 9
Allan C. Brownfeld: Ökat intresse för grundlagsfäderna i USA 10
Tommy Hansson: De förstörde Sverige: Herman Lundborg – rashygienens häxmästare 15
Tommy Hansson: Partisanernas massakrer i Finland 17
C G Holm: Uppochnervända världen i Hyres-Sverige 20
Roland Jacquard: Bin Ladin (bokrecension) 23
Bengt Olle Bengtsson: Genetik och politik (bokrecension) 23

Contra nummer 2 2002
Tommy Hansson: Frågetecken kvar trots Kokks IB-vitbok 3
Allan C. Brownfeld: Åtta av tio muslimer födda utomlands 8
Jonas Savimbi är död – men drömmen om frihet lever 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Buckley beredde väg för Reagan 15
Tommy Hansson: Den stridbare liberalen Melker Johnsson 18
C G Holm: Solen eller människan bakom jordens höjda medeltemperatur? 21
Staffan Skott: Aldrig mer! (bokrecension) 24
Blackhawk Down (filmrecension) 24

Contra nummer 3 2002
Tommy Hansson: Allt började i Dublin påsken 1916 3
Jordskredsseger för Bertie Ahern och Fianna Fail – men Sinn Fein framåt 5
Trots fredsavtal: IRA har dödslistor 6
Tommy Hansson: Anna Lindh en skammens utrikesminister! 7
Vilka är egentligen palestinierna? 8
Staffan Sjövall: En utbildningspolitisk katastrof 9
Tommy Hansson: De förstörde Sverige: Undéns ryggmärgsmässiga prosovjetism 15
Antero Leitzinger: Den islamistiska terrorismens rötter 18
Tommy Hansson:Kalla krigets hjältar: Bevin lade grunden till NATO 21
Pedofilpräster i USA 22
Lars Lundberg: Om Adrien de Gerlache de Gomery (bokrecension) 23
Marek Zyto: “Levande historia” och ett dödshotat Israel 24

Contra nummer 4 2002
Contras valspecial: Persson gladast – men räcker det? 3
Mona Sahlin – socialdemokratisk “jungfru Maria” 5
Alf Svensson – präktig kristdemokrat med basröst 6
Vägledning inför valet: Contras politiskt korrekta ordlista 8
Bertil Häggman: En ny tid – nya doktriner 10
Tommy Hansson: De förstörde Sverige: Castro, Neto och Palme Schoris idoler 15
En nästan politiskt korrekt Hollywood-film (We were Soldiers, filmrecension) 17
Tommy Hansson: Dragan Jovius – expert på sovjetspioneri 18
Antero Leitzinger: Den islamistiska terrorismens rötter 20
Magnus Cappelin: Nyhetstorka i kvällspressen… (insändare om Walter Sommerlath) 23

Contra nummer 5 2002
Ondskans imperier 1871-1991 3
Constantin Frantz förutspådde det preussiska eländet 7
C G Holm: Valsystemet missgynnar de små – och Valmyndigheten klarar inte ens av att sammanställa rösterna 8
Tommy Hansson: Religionen viktigast i Dacke-upproret 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Friedmans teorier räddade Väst 15
Allan C. Brownfeld: USAs säkerhetsorgan och bin Ladin-terrorn 18
Klockan är fem i tolv i Vitryssland 20
Framtiden ser ljus ut, intervju med Svetlana Kurs 21
Tommy Hansson: Chomsky legitimerar töntvänstern 22
Bengt Liljegren: Karl XII. En biografi. (bokrecension) 23
John Järvenpää: Invandring och demokrati (bokrecension) 24

Contra nummer 6 2002
Blix: Fel man för fel jobb 3
Tommy Hansson: Det svenska språket krackelerar 5
C G Holm: Venezuela på väg mot ruin och kaos 9
Tommy Hansson: Kulturradikalernas kamp för kaos 15
Tomas Cramér: Samerna och det svenska storsamhället 19
Johan von Nettelbeck: Kan man verkligen lita på Postverket? (insändare) 22
Antiisraeliska judar utnyttjas av förintelseförnekare 22
Birgitta Kurtén-Lindberg: Tokfeminismen (bokrecension) 23
Roger Scruton: The West and the Rest (bokrecension) 23
R J Evans: Till historiens försvar (bokrecension) 24

Contra nummer 1 2003
Andres Küng (dödsruna) 2
Bertil Häggman: Kalla kriget och kålsuparteorin 3
Tommy Hansson: De röda hoten mot Sverige 6
C G Holm: Svenske justitieministern skrev 1973 under ett olagligt beslut om övervakning av oppsoitionella – övervakningen fortsatte i tjugofem år 9
Tommy Hansson: Arvid Fredborg – konservativ antinazist 15
Allan C. Brownfeld: al-Qaida har blivit mer flexibelt 18
Ramona: Så var det i verkligheten 20
Johan von Nettelbeck: Ytterligare exempel på språkfel (insändare) 21
Bosse Risberg: Sover Persson på gatan (insändare) 21
Håkan Holmberg och Anders Johnson: Man märker avsikten (bokrecension) 23
Wilhelm Agrell: Övrig illegal verksamhet (bokrecension) 23
Göran Svedberg och Erik Mårtensson: Gammalsvenskby i Ukraina (bokrecension) 23
Folke Bernadotte: Slutet (bokrecension) 24

Contra nummer 2 2003
Tommy Hansson: Därför gick tyskar och fransmän samman 3
Intervju med Yung-Woo Han: Ett krig i Korea vore en katastrof 4
Patrik Nyberg: Rättsrötan och den politiska korrektheten – friade personer blir ändå dömda 6
Anssi Kristian Kullberg: Vem styr i Afghanistan? 8
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar – Kennans 8000 ord skapade historia 15
Tommy Hansson: Bör Operan få fortsätta kalla sig kunglig? 17
Bertil Häggman: Världsinbördeskriget rasar vidare! 18
Irakkriget ska göra Mellanöstern säker för demokratin 19
Tomas Cramér: Samernas rätt måste respekteras 20
Jonas de Geer: Vänbok till Tage Lindbom (bokrecension) 22
Irving Babbit (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2003
Tommy Hansson: Intryck från Ukraina – Sovjettiden kvar trots modernisering 3
Dörren till Sverige stängd för Ukrainasvenskarna 7
C G Holm: Krona eller euro? 8
Valutaunion är inget nytt under solen 10
Euron i teori och praktik 22
Tommy Hansson: Andres Küng – Baltikums vän och antikommunist 15
Peter Brownfeld: Tjetjenien kan bli nästa stora terrorbas! 18
Jag tycker det finns för litet idealitet. Intervju med Siv Westerberg av Patrik Nyberg. 20
Bengt Thelin: Dag Hammarskjöld. Barnet. Skolpojken, Studenten. (bokrecension) 23
Eric Sjöquist: Dramat Raoul Wallenberg (bokrecension) 23

Contra nummer 4 2003
Tommy Hansson: Bushadministrationen – och Contra (?) stoppade Schori, men: Han har bara sig själv att skylla! 3
Tommy Hansson: Den nationalsocialistiska ondskan 4
Anssi Kristian Kullberg: Krigsherrarna i Afghanistan 8
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar – Sju år i arbetsläger för Sinjavskij 15
EMU-valet närmar sig 17
Tommy Hansson: Svenska Dagbladet – en vänsterblaska? 18
Med SvD för Saddam Hussein och “Bagdad Bob” 21
Vi får inte tillåta att Taiwans folk blir glömt (insändare) 22
Eurodebatten spårade ur (insändare) 22
Karl-Göran Bottwyk: Rånaren och den autonoma vänstern 23
Svante Nycander: Makten över arbetsmarknaden (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2003
Gunnar Palm: Därför dog patienten Sovjet! 3
Tommy Hansson: Karl Marx varnade för den ryska expansionismen 4
Isabella Hansson: Ett judiskt öde i nazismens Europa (Anne Frank) 5
Allan C. Brownfeld: Religion, politik och nationalism 8
Anna Lindh – offer för sossesamhället 15
Tommy Hansson: Livslånge rebellen Ture Nerman 16
Svante Hjertstrand och Ture Nerman kolleger i Nya Tisdagsklubben 20
Ett besök i tsarens palats 21
C G Holm: Östtyskt mordkommandos dåd i Stockholm avskrevs som olycka (Cats Falk) 22
Ardavan Khoshnood: SÄPO skyddade iranskt mordkommando i  Sverige 23
Tommy Möller: Politikens meningslöshet (bokrecension) 24

Contra nummer 6 2003
Kalle Strokirk: Patriarkatets spöke på marsch (ur Antifeministiska manifestet) 3
Tommy Hansson: Mördaren som ”bara lydde order” (Adolf Eichmann) 5
Bush garanterar säkerheten på Koreahalvön 8
C G Holm: Norra Cypern – innanför eller utanför EUs gräns? 9
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Lee Shapiro – äkta martyr i Afghanistan 15
Fredrik Runebert: Islamismen – tredje våldsideologin 17
Ingemar Nordin: Därför har djurrättsaktivisterna fel (bokrecension) 19
Bertil Häggman: Den amerikanska frihetsrevolutionen 20
Chris Arkefors: Silvio Berlusconi – EUs ordförande – baktalad som få 21
Orvar Nilsson: När Finlands sak blev min (bokrecension) 23
Nils Tore Gjerde: Hårt religionsförtryck i Vietnam (insändare) 24

Contra nummer 1 2004
Tommy Hansson: Bushadministrationen – och Contra (?) stoppade Schori, men: Han har bara sig själv att skylla! 3
Tommy Hansson: Den nationalsocialistiska ondskan 4
Anssi Kristian Kullberg: Krigsherrarna i Afghanistan 8
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar – Sju år i arbetsläger för Sinjavskij 15
EMU-valet närmar sig 17
Tommy Hansson: Svenska Dagbladet – en vänsterblaska? 18
Med SvD för Saddam Hussein och “Bagdad Bob” 21
Vi får inte tillåta att Taiwans folk blir glömt (insändare) 22
Eurodebatten spårade ur (insändare) 22
Karl-Göran Bottwyk: Rånaren och den autonoma vänstern 23
Svante Nycander: Makten över arbetsmarknaden (bokrecension) 24

Contra nummer 2 2004
Tommy Hansson: Korstågen -reaktion mot islamiskt våld 3
Förbjudet praktisera kristendom i arabvärlden 6
Allan C. Brownfeld: Nyttiga idioter som hjälpte Sovjetunionen 7
Bertil Häggman: Östtyska Stasis verksamhet i Danmark 10
Tommy Hansson: Så sveks demokraten Tshombe 15
Hammarskjölds begär att hämnas Lumumba blev hans död 19
Dubbelspel, förräderi, arkebuseringar (om kommunistiska spioner) 20
Jan Linder: Svår neutralitet (bokrecension) 23
Wilhelm Agrell: Venona (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2004
Karl-Göran Bottwyk: Vilda vänsterpartiet. Mord på vårdhemmet 3
“Tintin i Sovjet” gisslar kommunismen 4
Tommy Hansson: Miljörörelsemyter hotar fattiga länder 5
Tyska sjötransporter (under Andra världskriget) 7
Bertil Häggman: Den norska vänstern och Stasi 8
Mer kulturstöd under Bush 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar -Conquest beskrev Stalins terror 15
Mazel och Malm fick applåder på Nalen (om Israel) 18
Birger Hjelm: 63 000 steriliserade. Ingen mer ersättning längre. Är debatten över? 19
Rune Bokholm: Tisdagsklubben (bokrecension) 23
Mattias Holm: Låt inte terroristerna vinna! (insändare) 24
Eric N. Thorburn: Sverige in i NATO (insändare) 24
Kim Lindblom: Sambeskattning ger fler barn (insändare) 24

Contra nummer 4 2004
Allan C. Brownfeld: Slöseriet i Washington 3
…men Bushs skattesänkningar ger resultat! 5
Tommy Hansson: Bismarck – byggmästare eller dödgrävare? 6
C G Holm: Socialdemokratiska kvinnor gick i bräschen för steriliseringslagarna 8
Tommy Hansson: Sven Stolpe gisslade rödskäggen 15
Nils Tore Gjerde: Stöd Taiwan (insändare) 18
Magnus Cappelin: Socialism och hyckleri (insändare) 18
Nils Tore Gjerde: Vietnam – dödsoffer och förföljelser (insändare) 18
Tommy Hansson: Miljörörelsens paranoida kemofobi 20
Roh friad av Seoul-domstol 22
Tore Forsberg: Spioner och spioner som spionerar på spioner (bokrecension) 23
Hanne Kjöller: När världen kom till Göteborg. Om våldet och dess möjliggörare (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2004
C G Holm: John Kerry – miljardärsmaken som vill bli USAs president 3
Fredrik Runebert: Fallet Douglas Borg och rättssäkerheten 6
Tommy Hansson: McCarthy, Angleton, Rand enligt Buckley 8
Tommy Hansson: Mytbildningen kring växthuseffekten 15
Tommmy Hansson: Himmelrike med förhinder 18
C G Holm: Ingen demokrati i muslimska länder 21
Magnus Ivarsson: Begreppsförvirring i (S)verige 22
Niclas Sennerteg: Warszawas bödel (bokrecension) 23

Contra nummer 6 2004
Tommy Hansson: Expressen– Debattsidan höjdpunkten 3
C G Holm: Bosnien-Hercegovina ännu inget turistland 6
Tommy Hansson: Antisemitismen genom århundradena 8
Bertil Häggman: Helms – viktigast  efter Reagan och Bush 10
Nedslag i Europas historia: Stauffenberg och attentaten mot Hitler av Tommy Hansson 15
Allan C. Brownfeld: Bosättarextremismen hot mot Sharon 18
Tommy Hansson: Det är demokraterna som splittrar! 21
Fredrik Runebert: Peter den store den värste skattehöjaren 22
Nils Tore Gjerde: Slut på politisk apartheid (om Taiwan) (insändare) 22
Eva F. Dahlgren: Farfar var rasbiolog (bokrecension) 23
Håkan Holmberg och Anders Johnson: Man märker avsikten (bokrecension) 23
Anders Johnson: Frihet är det bästa ting (bokrecension) 24

Contra nummer 1 2005
Argument tog striden med vänstern! Intervju med Svante Hjertstrand 3
Tommy Hansson: Det oheliga krigets ekonomi och anatomi (islam) 6
Tommy Hansson: Så gick det till när PLO och Falangen rånade en Beirut-bank 7
Fredrik Runebert: Al-Qaida – en angelägenhet för överklassen? 8
Nils Tore Gjerde: Taiwan håller stånd (insändare) 10
Kalla krigets hjältar: Stalin och Mao ville mörda John Wayne av Tommy Hansson 15
David Stavenheim: Herrens bön i klandervärd nyöversättning 18
Tommy Hansson: Har kyrkan en framtid? 18
Erkki Hautamäki: Finland i stormens öga (bokrecension) 20
Fredrik Bermar: Anti-Bush-vinkling i svenska media (insändare) 21
Fredrik Runebert: Feminister, kommunister och suffragetter 22
Andy Dougan: Dödsmatchen (bokrecension) 23
Eqbal Ahmad: Terrorism (bokrecension) 24

Contra nummer 2 2005
Sven Rydenfelt – dödsruna 2
Vad händer med Sveriges försvar? 3
Överste Lyths snapsvisor 4
Tommy Hansson: När ryssen slogs tillbaka vid Stäket 5
Fredrik Runebert: Mer kunskap i friskolor! 6
David Stavenheim: Det cyniska sveket i försvarsfrågan (insändare) 6
Fallet Åke Green – Yttrandefriheten inför rätta 8
Tommy Hansson: Lord Cardigan i myt och verklighet 15
Allan C. Brownfeld: Saudiarabien bakom terrorhotet 18
Fredrik Bermar: Bojkotta sossarna (insändare) 20
David Stavenheim: Politiskt korrekt litteraturpris (insändare) 20
Fredrik Runebert: EUs nya konstitution 21
Nils Tore Gjerde: För en livsduglig demokrati i Libanon! 23
Carl von Roland: Flykten från Ryssland (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2005
Eric Brodin – dödsruna 2
Tommy Hansson: Den stridbare antinazisten Sven Grafström 3
Joakim Förars: Bosättarfrågan i Palestina 6
Nils Tore Gjerde: Kina ökar spänningen (insändare) 7
Birger Hjelm: Tio miljarder för omhändertagande av barn – varje år 8
Filip Björner: Ayn Rand – en seriös filosof 15
Tommy Hansson: Nixon och Agnew ler i sin himmel 19
Magnus Cappelin: Den politiserade kyrkan (insändare) 20
Nils Tore Gjerde: Syriens ockupation slut! (insändare) 20
Tommy Hansson: Om konsten att minnas – och att glömma. Om Thede Palm i serien svenska skribenter 21
Ingegerd Troedsson: Frigör familjen (bokrecension) 24
Kalle Güettler: Frivilliga (bokrecension) 24

Contra nummer 4 2005
Tommy Hansson: Bör USA bomba Nordkorea? 3
Sven Grafströms uppgörelse med kommunismen 4
Det nya Ungern 7
Fredrik Runebert: Skattmasens manifest – om en bok av Mikael Wokander 8
C G Holm: Ny attack mot yttrandefriheten! Om domen mot Leif Liljeström 9
Allan C. Brownfeld: Förtroendet för massmedia sjunker 15
Tommy Hansson: Mordet på Heydrich och massakern i Lidice 17
Tommy Hansson: Maktmänniskan Albert Speer 19
Nya Vänsterpartiet – Feministiskt initiativ (research av Fredrik Runebert, Karl-Göran Bottwyk och C G Holm) 20
Stig Fredriksson: Alexanders kurir (bokrecension) 23
Tobias Ljungvall: Kontroll. Rapoort från Vitryssland (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2005
Tommy Hansson: Hollywood – högern finns också 3
Nils Tore Gjerde: Lyssna till Dalai Lama (insändare) 5
C G Holm: Islams våldsamma rötter 6
Lukas Runsäter: Vad ger F! tolkningsföreträde? 9
Rikshäxan Tiina Rosenberg i aktion 10
Tommy Hansson: 30 år efter Vietnamkrigets slut – Ingen yttrandefrihet under Vietnamåren 15
Tommy Hansson: Kommunisternas terror i Sydvietnam 18
Fredrik Runebert: Den reparativa rättvisans principer 19
Mattias Holm: Parlamentet står emot ministrarna – om mjukvarupatent och lagring av telekommunikationsdata 20
D D Guttenplan: Förintelsen inför rätta (bokrecension) 21
Tommy Hansson: Lyckad konservativ idékonferens i Uppsala 22
Olof Djurfeldt: Försvara äktenskapet 24

Contra nummer 6 2005
Nils Tore Gjerde: FN fyller 60 år – utan en av sina grundare (insändare) 2
Ung student i kommunismens tjänst. Intervju med Julio Ferrer av Fredrik Bermar. 3
Kinesiska kulturrevolutionen – det bortglömda massmordet 4
Tommy Hansson: Irak – lärdomar från britternas kamp 7
Ali Bashir: Saddams livläkare berättar (bokrecension) 8
C G Holm: Lösenorden har något att säga 10
Allan C. Brownfeld: Religionens plats i USAs histora 15
Christer Arkefors: Turkiet i eller utanför EU? 17
Gunnar Bernstrup och Jörgen Westerhov: 40 “lyckliga” år (bokrecension) 19
Fredrik Runebert: Realister mot neokonservativa i amerikansk utrikespolitik 21
Eric N. Thorburn: Tigande journalister och politiker (insändare) 22
Föreningen Gamla Christianstad: I Baltutlämningens skugga (bokrecension) 23
Tommy Lilja: Judarna _ evighetens hjältar (bokrecension) 23
Alexis Gainza Solenzal: Kuba sett ur exilen (bokrecension) 24

Contra nummer 1 2006
Gunnar Ragnå (dödsruna) 2
Tommy Hansson: Barriären som räddar liv (rapport från Israel) 3
Ett besök vid Västra Tempelmuren i Jerusalem 6
Tommy Hansson: Islamistterrorns holländska anknytning 7
C G Holm: Invandrarna och brottsligheten 8
Kalla krigets hjältar: Thatchers vision räddade England av Tommy Hansson 15
Fredrik Runebert: Plattskatten vinner terräng 19
Tommy Hansson: Ivar Los roll som statarprofet ifrågasatt 20
De kommunistiska Castro-kramarna i Gislaved 21
Magnus Ivarsson: Det tysta Sverige (insändare) 22
Nils Tore Gjerde: Stoppa Libanon-morden (insändare) 23
Nils Tore Gjerde: Ett demokratiskt Europa! (insändare) 23
Nils Tore Gjerde: WHO och Taiwan (insändare) 23
Stanley Sjöberg: Ärlighet och respekt mellan kristna och muislimer (bokrecension) 24

Contra nummer 2 2006
Tommy Hansson: Karl Gerhards budskap ännu aktuellt! (om Muhammed-teckningarna) 3
Några svenska pressröster kring Muhammed-teckningarna 6
Inga protester mot arabisk satir 6
C G Holm: Civilisationernas kamp 7
I Jesu fotspår i norra Israel 10
Allan C. Brownfeld: Lobbyisternas makt över Washington 15
Tommy Hansson: Finlands väpnade kamp hav frihet 17
Rolf Karlman: Den sovjetiska militärbasen i Porkala 20
Lukas Runsäter: Revolten mot vänsterhegemonin – South Park Conservatives 21
Christian Westling: Team America – World Police 22
Magnus Cappelin: När får Palme rätt? (insändare) 23
Nils Tore Gjerde: Sökmotorcensur i Kina (insändare) 23
Mauricio Rojas: Farväl till gemenskapen (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2006
Tommy Hansson: Islamismen och den politiska fanatismen 3
C G Holm: Raoul Wallenberg hyllas i världen – och skändas i Stockholm 6
Tommy Hansson: Domedagsprofetior om miljön ingen nyhet 8
Fredrik Runebert: Sagan om välfärdens återkomst 10
Jeong Yong-seok: Vänstern på frammarsch i Sydkorea 15
Park Chung-hees dotter är oppositionens hopp 19
Fortfarande problem i förhållandet Korea-Japan 19
300 000 internetpoliser övervakar Kinas datorer. Intervju med Man-Yan Ng av C G Holm. 20
Joakim Förars: Motkulturen och dess kritiker 22
Carl Johan Ljungberg: I röda tankespår (bokrecension) 24

Contra nummer 4 2006
Bertil Häggman: Iran – våld och imperiedrömmar 3
al-Qaidas radikala tolkning av de muslimska påbuden 5
Nils Tore Gjerde: Det demokratiska Taiwan och det kommunistiska Kina 6
Tommy Hansson: Lär dig politisk korrektiska! 7
Fredrik Runebert: Reformerad arbetsrätt ger lägre sjukfrånvaro 10
Tommy Hansson: Carter – katatstrof i och utanför Vita huset 15
C G Holm: Ronald Reagans robotförsvarsprogram börjar tas i bruk 19
Tommy Hansson: Segerstedt gisslade Hitler och Lenin 20
Nils Tore Gjerde: Res till Taiwan! (insändare) 22
Kjell Albin Abrahamson: Enkel biljett till Polen (bokrecension) 23
Magnus Hagevi: Religion och politik (bokrecension) 23
Exit Folkhemssverge (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2006
Tommy Hansson: Antikommunistisk protest mot Russel-jippot 3
Tommy Hansson: Sverige kan inte längre försvaras 5
Israels ambassadör hoppas på större förståelse 7
C G Holm: Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ säkrade Alliansens seger 8
Fredrik Runebert: Centerpartiet utmanar arbetsrätten för ungdomarnas skull 10
Allan C. Brownfeld: Religionerna kan föra oss samman 15
Benedictus XVI, profeten Muhammed och islam 17
Tommy Hansson: 60 år sedan naziförbrytarna hängdes 18
Tommy Hansson: Vad händer med terroristen Guzmán? 22
Anthony Beevor: Spanska inbördeskriget (bokrecension) 23
Carl Björeman: Soldat och general under Kalla kriget 23

Contra nummer 6 2006
Med segelbåt till Sibirien (om Tage Söderström) 3
Dokdo/Takeshima – omstridd ögrupp 4
Bertil Häggman: Var Leo Strauss en nykonservativ? 5
David Stavenheim: Mångkultur – en helig ko? (insändare) 7
C G Holm: Klimathysterin – vetenskap eller humbug? 8
Milton Friedman död: Ett samtal med Nobelpristagaren om ”Frihet att välja” 15
Tomas Ibsen Göransson: Golda Meir: Hon var med och skapade Israel 19
Människans villkor enligt tre religioner
Tommy Hansson: Philip Agee – vänsteridol på dekis 21
Nils Tore Gjerde: Självständighet för Tibet (insändare) 22
Mohammad Fazlhashemi: Ocidentalism (bokrecension) 23
Kurt Wickman: De asiatiska mirakelekonomierna (bokrecension) 24

Contra nummer 1 2007
Tommy Hansson: Rysslands nya diktatur under Putin 3
C G Holm: Mediavänstern härjar än 6
Fredrik Runebert: Thomas Sowell krossar myter om svarta 8
Magnus Cappelin: Om Hess och andra myter (insändare) 10
Allan C. Brownfeld: 400 år sedan första brittiska USA-bosättningen 15
Libanon – ett exempel på hur det kan gå för ett land utan försvarsförmåga 17
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar – Ryszard Kuklinski försåg USA med östhemligheter 18
David Stavenheim: Daghem – det stora sveket mot våra barn (insändare) 19
Israelvännen Fredrick Federley tackade för stöd 20
C G Holm: Euron firar åtta år 21
Arvin Khoshnood: Shahens tragedi – och Irans 22
Tommy Hansson: Hög tid att sätta stopp för Irans maktambitioner 23
Günther K. Koschorrek: Frontschwein (bokrecension) 24
Magnus Jacobson: Marsrevolutionen 1848 (bokrecension) 24

Contra nummer 2 2007
Claes Almgren (dödsruna) 2
Theo Hartman: Från kommunism till islamofascism 3
Tommy Hansson: Kriget i Tjetjenien fortsätter att skörda offer 6
Fredrik Runebert: Skräckväldet i Saddam Husseins Irak 8
Mars blir varmare – trots att marsianerna inte sprider koldioxid i atmosfären 9
C G Holm: Iraks ekonomi på väg uppåt 10
Tommy Hansson: Bornholm: Omstridd och ockuperad ö 15
C G Holm: Vilda vänsterpartiet – Eva anhölls för anstiftan till dråpförsök – blev befordrad till kommunalråd 18
Ardavan Khoshnood: Sverige måste agera! (om Iran) (insändare) 18
C G Holm: Minnen från en ond tid kan beskådas i Öst 20
C G Holm: Demokratin sitter trångt i Gyurcsánys Ungern 21
Karelen – ett gränsland i Norden (bokrecension) 22
Fredrik Bergström och Robert Gidehag: Till 40 procent fri (bokrecension) 22
Mats Ögren: För Sverige nuförtiden (bokrecension) 22
Anders Johansson: Den glömda armén (bokrecension) 23

Contra nummer 3 2007
Per-Olof Nilsson överfallen och misshandlad 2
Magnus Stenbokc (dödsruna) 2
Tommy Hansson: Kommunismens grymheter kartlagda 3
Bertil Häggman: Det kom ett brev från Karl Mewis i Rostock… 6
Tommy Hansson: McCarthy och kommunismen i USA 8
Bertil Häggman: Linné, Hammarskjöld och Nemesis divina 9
C G Holm: Första cyberkriget – Ryssland försökte knäcka Estlands infrastruktur 10
Allan C. Brownfeld: Marjorie Arsht – en republikansk pionjär 15
Fredrik Runebert: Kapitalets mysterium – varför fungerar inte kapitalismen överallt? (om Hernando De Soto) 18
C G Holm: Islam har sedan begynnelsen spritts med våld 20
Georg Sessler: Jag lever fast jag är född (bokrecension) 21
Torbjörn Holmgren: Trotskij och trotskismen (bokrecension) 22
Guido Knopp: Krigsfångarna (bokrecension) 22
Lennart W Frick och Lars Rosander: Bakom hemligstämpeln (bokrecension) 23

Contra nummer 4 2007
Irina Elkonin Johansson (dödsruna) 2
Tommy Hansson: Kommunismens och shamanismens Nordkorea 3
Arvin Khoshnood: Iran – Total bojkott enda lösningen 6
C G Holm: Oljepriserna kommer att sjunka – men det finns andra goda skäl att minska oljeberoendet 8
C G Holm: Klimatförändringen slog ut större delen av mänskligheten – men det var nedkylning det handlade om 15
Tommy Hansson: Sun Myung Moon – grundade Washington Times 16
Allan C. Brownfeld: Ökade utgifter underr Bush 18
C G Holm: Det arabiska imperiet byggdes upp på bara hundra år 20
Fredrick Taylor: Dresden (bokrecension) 23
Nils Tore Gjerde: Ett demokratiskt Kina (insändare) 24

Contra nummer 5 2007
Tommy Hansson: Den politiska korrekthetens våta filt 3
Nils Tore Gjerde: Världssamfundet och Taiwan (insändare) 5
Fredrik Runebert: Neokonservatismen efter Irak 6
C G Holm: Jihad – det heliga kriget 8
Fångars organ till salu i Kina 10
Torsten Hammargren: Svenskt vittne till Lenins kupp 15
Janis och Gunta Rozkalns är samhällets samvetsröst – en gång i sovjetiska fångläger, idag i ett demokratiskt Lettland 18
C G Holm: Med biobränsle för världssvält 21
Thorsten Sandberg: Gustav III:s spioner (bokrecension) 23
Björn Rydberg och Emma Ljunggren: Vem slår Eva? (bokrecension) 23
Alexander Kan: Sverige och Ryssland (bokrecension) 24

Contra nummer 6 2007
Tommy Hansson: Cirkus Reinfeldt och regeringens svek 3
Sossarnas betongvälde står starkt! 9
David Stavenheim: Det kristna sanningsmedvetandet contra islam (insändare) 10
Nils Tore Gjerde: Kina, Taiwan och Tibet (insändare) 10
Allan C. Brownfeld: Till minne av kommunismens offer
C G Holm: Enda kungariket i Himalaya satsar på demokrati (om Bhutan) 18
C G Holm: EUs klimatpolitik slår hårt mot dem som släpper ut minst! 21
Judiskt motstånd under Andra världskriget (bokrecension) 22
Torkel Ivarsson: Sista resan till Ingermanland (bokrecension) 23
Andreas Braw: Statsfinansierad tvångs-TV (insändare) 24

Contra nummer 1 2008
C G Holm: Kinesiska skuggbilder inför OS 3
Tommy Hansson: John S. McCain for President! 4
Fredrik Runebert: Mansförtryck och kvinnovälde 8
Stig Daun: Tillgänglighet och sjukvården 10
Tommy Hansson: Svart nejlika med skavanker (om Harald Edelstam)
C G Holm: Det muslimska samhällets struktur bäddar för våldsdåd utförda av frustrerade unga män 18
En speciellt farlig fiende till staten… om livet i det sovjetiska Lettland Intervju med Janis Rozkalns 20
Anders Johnson: Ett porträtt av Torgny Segerstedt. Bokrecension. 23
Pete Earley: Comrade J. Bokrecension 23
Stockholm som spioncentral. Bokrecension 24

Contra nummer 2 2008
Tommy Hansson: hotet kommer från öster – då som nu 3
Det svensk-norska försvarssamarbetet – likheter och olikheter 6
Sverige i den östliga stormaktens perspektiv 6
Nils Tore Gjerde: Taiwan och Kososvo (insändare) 7
C G Holm: När muslimerna erövrade Indien 8
Fredrik Runebert: Den intelelktuelle giganten Friedrich von Hayek 15
Tommy Hansson: Underskatta inte Hillary Clinton 18
Det behövs många Muhammed-teckningar. Per Gudmundson på Samfundet Sverige-Israel 20
Magnus Ivarsson: 30-talet åter? 22
Rolf Michaelis: Estländare i tysk tjänst (bokrecension) 23
Ion M. Pacepa: Programmed to Kill (bokrecension) 23
Susanna Popova: Överklass (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2008
Valentins Silamikelis död 2
Tommy Hansson: Det våldtagna Tibet har börjat tröttna 3
Tommy Hansson: Lidandet kan bara upphöra när Tibet är fritt 6
Nils Tore Gjerde; En internationell granskning av Tibet måste komma till stånd (insändare) 7
Tommy Hansson: Propagandakulisserna i Berlin och i Peking (om Olympiaderna 1936 och 2008) 8
C G Holm: 40 år efter kårhusockupationen 9
Allan C. Brownfeld: Domare Thomas och vänsterns hets 15
Tommy Hansson: Högern tar över i Sydkorea 18
Tommy Hansson: Från Kim Jong-ils PR-man till mobilförsäljare i Surrey 19
Fredrik Runebert: “Rättvisemärkt” – halvdåliga produkter och en organisation som skär 80 procent emellan 20
Christopher Alam: Från Jihad till Jesus (bokrecension) 23
M Stanton Evans: Blacklisted by History (bokrecension) 24 

Contra nummer 4 2008
Contra-medarbetaren Alexander Solzjenitsyn död 2
Tommy Hansson: En socialist i Vita Huset? Om Barack Obama. 3
Tommy Hansson: Bort med eländet (om Branting-monumentet) 7
C G Holm: Våldets och fredens religioner 8
Tommy Hansson: Visst kränkte sovjetiska ubåtar våra kuster 10
Contra nummer 200 – jubileumsbilaga 13
Tommy Hansson: Familjen och den politiska korrekthetens diktatur 19
Fredrik Runebert: Realism och idealism i amerikansk utrikespolitik 21
Iran hotar världsfreden (Eviatar Manor) 22
Yttrandefriheten sitter trångt 23
Stig Daun: Informationssamhället – en rysare i tiden 24
Davids Stavenheim: Greve Hamilton och andra krigssvenskar 25
Nils Tore Gjerde: Självstyre för Tibet (insändare) 26
Heather Pringle: Härskarplanen (bokrecension) 27
Robert Edwards: Finska vinterkriget (bokrecension) 27 

Contra nummer 5 2008
C G Holm: Ryssland invaderar Georgien i gammal sovjetisk stil 3
Tommy Hansson: Socialsveriges övergrepp mot familjer (om Birger Hjelm) 6
Nils Tore Gjerde: Stoppa Rysslands framfart i Georgien (insändare) 8
Stig Daun: Politisk handlingsförlamning (insändare) 8
Tommy Hansson: McCains mod och valet av Sarah Palin 9
Tommy Hansson: Den amerikanska succén i Afrika 10
Tommy Hansson: Kommunistdiktaturen slog till under Peking-OS 15
Tommy Hansson: Domen mot Pollard – ett justitiemord 16
Tommy Hansson: Sovjetspion dekorerad av Putin (om George Blake) 18
Fredrik Runebert: Robert Nozick – den nyfikne filosofen 19
Bertil Häggman: Skall terrorister behandlas med medkännande? 21
Tommy Hansson: Öknarna allt grönare 21
Allan C. Brownfeld: Brottsligheten i USA vänder uppåt! 22
Tommy Hansson: Siri Derkerts socialistiska klotter i tunnelbanan 23
Amos Oz: Hur man botar en fanatiker (bokrecension) 24
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden (bokrecension) 24

Contra nummer 6 2008
Peter Hartvig (dödsruna) 2
Tommy Hansson: Sveriges krigsbistånd till Afrika 3
Biståndet stramas upp – men på SIDA rullar pengarna… 4
C G Holm: Den islamistiska terrorn i Indonesien 6
Nils Tore Gjerde: Demokratiseringen på Taiwan en förebild (insändare) 7
Tommy Hansson: Manifestation mot förföljelsen av kristna i Indien 8
Muslimerna och moskéerna i Finland allt fler 8
C G Holm: Jimmy Carters regleringar lade grunden till finanskrisen 9
Israels nye ambassadör Benny Dagan: ”Israel är berett vidta åtgärder mot Iran” 10
Bertil Häggman: FBI, Hoover och kampen mot kommunismen 15
Fredrik Runebert: Ludwig von Mises kan förklara dagens finanskris 18
Tommy Hansson: Prinsessan som avskydde kommunismen (prinsessan Sibylla) 20
Stig Daun: Därför har Sverige blivit en B-stat 22
Franz T Cohn: Politiskt inkorrekt. Tio år för Israel i motvind (bokrecension) 23
Lasse Wierup: Svensk maffia (bokrecension) 23
Jan Mårtensson: Spionen (bokrecension) 24

Contra nummer 1 2009
Tommy Hansson: Det svenska samhällets destruktörer 3
Bertil Häggman: Efter Georgien – står Ukraina i tur? 5
Ung missionär offer för religionsförtryck i kazakstan (om Elizabeta Drenitjeva) 7
C G Holm: Synen på konvertiter, dödsstraff det enda rätta för den som överger islam 8
Stig Daun: Min rätt som man 10
Mars har blivit varmare – är marsianerna bovar i dramat? 10
Tommy Hansson: Den ansvarslösa nedrustningen i Sverige 15
Allan C. Brownfeld: Majs blir etanol när Afrika svälter 17
Fredrik Runebert: Det ansvarslösa samhället 19
Maurice P. McTigue: Nya Zeelands väg från socialismen 21
15 sekunder kan vara skillnaden mellan liv och död (om Israel) 23
Per Ossmer: Caprice serieuse (bokrecension) 24

Contra nummer 2 2009
Tommy Hansson: Paralleller mellan autonoma och RAF 3
David Stavenheim: Bernadotte: medlare och mordoffer 5
C G Holm: Medeltiden lever kvar – i den islamska sharialagen 7
David Stavenheim: Ärkebiskopens nya religion 9
Nils Tore Gjerde: Georgien och NATO (insändare) 9
Stig Daun: Flykten från ansvar 10
Nils Tore Gjerde: Obama censurerad i röda Kina insändare) 10
Tommy Hansson: Ceasar och andra politiska mord 15
”Svensk kultur bör vara normen”. Dick Erixon intervjuas av C G Holm 18
Maurice P. McTigue: Nya Zeeland införde nytt tänkande om staten 20
Toivo Kuuskla: Vila i frid, vår klassiska glödlampa! 22
Björn Cederberg: Kamrat Spion (om Stasi, bokrecension) 24

Contra nummer 3 2009
Tommy Hansson: Yrkesarmé eller allmän värnplikt? 3
Alla regeringskritiker ”förrädare” i Putins Ryssland 5
C G Holm: Upplysning om kommunismen – och dess brott 6
Tommy Hansson: KGBs roll i Polens underkuvande 8
Tommy Hansson: MPLA förbereder enpartidiktatur i Angola? 10
Allan C. Brownfeld: Utan Bill Buckley ingen president Reagan 15
Stig Daun: Fler kameror i trafiken! 17
Nils Tore Gjerde: Stoppa den brutala kinesifieringen av Tibet! (insändare) 17
Fredrik Runebert: George Reisman – Lösningen på finanskrisen är ökat sparande 18
Fredrik Runebert: har kultureliten lärt sig något av ”Mia-debatten”? 20
Richard Oostrum: Inte längre gay (bokrecension) 22
Pär Ström: Storebror tar fram munkavlen (bokrecension) 23
Jörg Friedrich: Branden (bokrecension) 23
Gunnar Åselius: Kalla kriget (bokrecension) 24

Contra nummer 4 2009
Tommy Hansson: Så gick det till när vi förlorade Finland 3
–Gustaf IV Adolf blev syndabock för krigsnederlaget 6
–Nationalromantiken – en följd av Finska kriget 7
C G Holm: Litauen minns kommunismen – och dess offer 8
Fredrik Runebert: “Tebjudningar” – en amerikansk skatteprotest 10
Tommy Hansson: Visst hade Saddam massförstörelsevapen! (om George Sadas bok “Saddams hemligheter”) 15
C G Holm: Konvertiter från islam hotas med döden 18
Fredrik Runebert: Patientrörligheten – hur fungerar den? 20
NilsTore Gjerde: Det måste bli slut på rysk inblandning i Baltikum (insändare) 21
Stig G. Daun: Den svenska kompetensen som försvann 22
Krister Pettersson: Ett barn kostar en miljon – fel åsikt fyra miljoner till! (insändare) 22
Mats Johansson: Det nya kalla kriget (bokrecension) 23
Lajos: Contra politiskt korrekt??? (insändare) 24
Roger Moorehouse: Uppdrag döda Hitler (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2009
C G Holm: Etnisk rensning i Europas mitt (tyskarna i Rumänien) 3
Tommy Hansson: Darwin utmanas 200 år efter sin födelse 6
–”Intelligent Design” 7
Fredrik Runebert: Kommuner prioriterar fritid och kultur 9
Gunnar Palm: 70 år sedan Vinterkriget inleddes 15
Allan C. Brownfeld: Den traditionella moralen i kris 17
Roni Doumit: Valet i Libanon – Håll Hizbollah borta från regeringen 18
Nils Tore Gjerde: Libanon står inför stora politiska utmaningar (insändare) 19
C G Holm: Liten tolerans för minoriteters rättigheter i muslimska länder 20
Bo C. Pettersson: Sveriges föräldrar hårt hållna av sin regering (om hem undervisning) 22
Baltiska kommittén – Svenskt initiativ bakom bildandet av WACL 23
Tobias Berglund och Niclas Sennerteg: Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga (bokrecension) 24

Contra nummer 6 2009
C G Holm: Klimatmötet – politikernas försök att styra världen 3
Fredrik Runebert: Djurens rätt – eller mänskliga rättigheter 6
Tommy Hansson: Tjugo år efter Berlinmuren – Vi minns murens och kommunismens fall 8
De svenska världsmästarna i Mänskliga Rättigheter (annons från Rune Andersson) 10
David Stavenheim: Johannes Paulus II – en av de viktigaste bakom kommunismens fal 15
Roni Doumit: De kristna kopterna är förföljda i Egypten 18
Ann-Mari Lahti: På smuggelresa till Tallinn 19
Frank Gordons: Den politiska krisen i Moldavien 21
Roger Klang: Lagen om anställningsskydd diskriminerar yngre, äldre, invandrare… 22
Boris Grigorjev: Illegalister (bokrecension) 24

Contra nummer 1 2010
Tommy Hansson: Gabriella Kassius minns Raoul Wallenberg 3
C G Holm: Armenien räknar sig till Europa 4
Contramedarbetaren Bertil Häggman fick skadestånd för SÄPOs övervakning av honom. Intervju med Bertil Häggman 6
Stig Daun: Vetenskap och religion 8
Vänsterns våldsverkare går fria 9
Isbjörnarna blir bara fler 10
Alltfler judar flyttar från Malmö – kommunalrådet Ilmar Reepalu vet ingenting om vad som händer i hans stad 15
Fredrik Runebert: Murray N. Rothbard – den revolutionäre libertarianen 16
Fredrik Runebert: Människorna, marken och makten 18
Bertil Wedin: En djärv antikommunists spännande liv (om Carl Magnus Armfelt) 20
Georg Adolphi: Homosexäktenskap (insändare) 24

Contra nummer 2 2010
Vera Efron skrev boken som polisen uppfattade som ett hot
Intervju med Vera Efron 3
Maldiverna klarar sig bra – havsytan sjunker 5
C G Holm: Ny billig energikälla på väg! (om skiffergas) 6
Tommy Hansson: Nya ”tsarer” koncentrerar makten till presidenten 7
Nordkoreas usla ekonomi kan leda till kollaps 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar: Spiro Agnew – sanningssägaren som tvangs avgå 15
C G Holm: ”Paradiset” lockar självmordsbombare att begå sina illdåd 18
Fredrik Runebert: Ekonomiska frizoner ökar integrationen 20
Vilda vänsterpartiet 22
Frank Gordons: Ryssarna i Lettland provocerar 23
Nils-Tore Gjerde: Ukraina – en splittrad nation (insändare) 24
Åsa Backman: Sexköp i Europa (insändare) 24

Contra nummer 3 2010
Magnus Ivarsson: Vänsterns konungadöme – är svenskarna världens egendomligaste folk? 3
C G Holm: ”Valfläskforskning” En röst kostar 40.000 kronor… 6
Fredrik Runebert: Ayaan Hirsi Ali. Från muslimsk lojalitet till islams största kritiker. 8
C G Holm: Georgien – landet som vill höra till Väst 15
David Stavenheim: Mussolini – en studie i makt 18
Stig G. Daun: Vad är meningen med EU? (insändare) 19
Tommy Hansson: Svenskans hotade ställning i Finland 20
Ann-Mari Lahti: Varför har inte kommunisterna i väst lärt sig? (insändare) 21
Brevet kostade två års fängelse (om Zoltán Cséplö) 22
Frank Gordons: Öde utan nåd (om Polen) 23
Stellan Bojerud: Nazismen i Sverige 1924–1945 (bokrecension) 24

Contra nummer 4 2010
C G Holm: Lars Ohly har svårt att skilja på demokrati och diktatur 3
C G Holm: Mona Sahlins affärer 4
C G Holm: Opinionsundersökningar inför valet 5
Fredrik Runebert: Är arbetslinjen rätt utformad? 6
Olev Ott: Deportationerna i Estland 1941 (bokrecension) 7
C G Holm: Det var varmare på medeltiden – och då blomstrade jordbruket 8
C G Holm: Kvinnans underordnade ställning i islam 10
Nils Tore Gjerde: Ryskt tillbakadragande från Georgien (insändare) 10
Tommy Hansson: Professor Birgitta Almgren och Stasi-akterna 15
Fredrik Runebert: Fréderic Bastiat – Illusionen om statens fördelar 18
David Stavenheim: Engelbrecht-divisionen och midsommarkrisen 20
Stig G Daun: De ljuva löftenas tid (insändare) 21
Fredrik Reinfeldts farfars farfar i knivslagsmål med man som inte vill följa ”arbetslinjen” 22
Frank Gordons: 65-årsminnet av Andra världskriget 23
Rolf H. Lindholm: Kalla kriget och Sverige (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2010
Ann-Marie Bratt (dödsruna) 2
Ann-Mari Lahti: Mitt möte med KGB 3
Val 2010 (kommentar av C G Holm): S-väljarna sa nej till samarbetet med V 5
De som inte kom in i Riksdagen 6
Hans-Kristian Neerskov: Kriget i Sydossetien 8
Bertil Häggman: Svenska antikommunisters mänskliga rättigheter 10
Fredrik Runebert: Närvarande poliser minskar våldet 15
C G Holm: Josef Stalin – bankrånaren som blev diktator 16
Roger Klang: Res miljövänligt – ta flyget! 18
David Stavenheim: Sverige och invandringen 20
Nu har istäcket börjat växa i Arktis 22
Frank Gordons: Rödbrunt blandat med svart 23
David Stavenheim: Varför vurmar vänstern för islam – men inte för kristendomen? 24

Contra nummer 6 2010
C G Holm: Kommunister hyllas i Stockholm (om statyer) 3
C G Holm: Fartygen som försvann i Östersjön 4
Susanne Berger och Kerstin von Seth: Ny information om försvunna svenska fartyg 7
Maria Walden: Aktiv kommunist gör upp med sitt förflutna 10
C G Holm: Muhammeds kvinnor – 13 fruar från 9 år och uppåt 15
Fredrik Runebert: Mario Vargas Llosa 16
Fredrik Runebert: Teaparty-rörelsen växer vidare 18
Finansinspektionen – Nästintill oinskränkt makt utan allmänhetens kontroll 20
Stig G Daun: Att flyta med strömmen (insändare) 22
Frank Gordons: Två världar – två tankar. Ryssland och Kina i Fjärran Östern 23
Hans Hägerdal: Kinas historia (bokrecension) 24

Contra nummer 1 2011
Lennart Hane (dödsruna) 2
Fredrik Runebert: Kampen om lyckan 3
Intervju med Rofael Kutaimy: Fyra mardrömstimmar av våld och terror (massaker i Bagdads syrisk-kaldeiska-katedral) 6
Ann-Mari Lahti: Än dyrkas marxismens gudar: Så gick det till i Sveriges kommunistiska parti 8
C G Holm: Wikileaks – en farlig vänsterrörelse 10
Janis Vikmanis och Bertil Hoffman: ”Intelligent design” 15
C G Holm: Europas diktaturer: Azerbajdzjan 18
David Stavenheim: Folkhemmets balkanisering 21
Nils Tore Gjerde: Norge och Georgien (insändare) 22
Frank Gordons: Först ”dusjegubka” – sedan Gaswagen 23
Niclas Sennerteg: Tyskland talar. Hitlers svenska radiostation (bokrecension) 24

Contra nummer 2 2011
The Soviet Story 2
C G Holm: Socialistinternationalens förlorare 3
Intervju med jämställdisten Pär Ström, som talar ut om könsdiskriminering 4
Fredrik Runebert: Integritet och säkerhet 6
Ann-Mari Lahti: Estland efter tjugo år 9
Maria Walden: Oppositionen i dagens Ryssland 10
Roger Klang: Två getter och lite taggtråd 15
C G Holm: Frihetsmonument i Stockholm 18
Bjørn A. Wegge: Kosmugglaren som tog sig till Sydkorea 20
Krister Pettersson: Tänk dig ett land (dagisstaten) (insändare) 21
Bertil Häggman: En frihetsakademi för 2000-talet 22
Håkan Juholt som (s)-ledare 23
Per Holmer: Vår man på Aran (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2011
Contra hade bokbord den 1 maj 2
C G Holm: Islamistisk terror i Skandinavien 3
Fredrik Runebert: Sparandets dygder 6
C G Holm: Vindkraft lever på dolda subventioner 8
Ann-Mari Lahti: Historieprofessor och demokratiaktivist (Michail Suprun) 10
Tommy Hansson: Lauri Törni slogs mot kommunister i Finland och Vietnam 15
C G Holm: Sex feministiska myter (skrift av Pär Ström) 18
Arvin Khoshnood: Internationell handel främjar inte demokrati i Iran 20
David Stavenheim: Sveriges neutralitetspolitik i ny belysning 22
Niklas Ekdal: Europa och skulden (bokrecension) 24

Contra nummer 4 2011
Ülo Ignats (dödsruna) 2
C G Holm: Fortsatt partipolitisk styrning av Svenska kyrkan 3
Lennart Hane: Generalklausulen – en fara för rätt och stat 6
Fredrik Runebert: Ny centerledare 10
Fredrik Runebert: Glädjedödarna (bok av Mattias Svensson) 16
Allan C. Brownfeld: Walter Williams – en av USAs främsta nationalekonomer 18
Ann-Mari Lahti: Samtal med en gammal KGB-man (Vladimir Pohl) 20
Ben Hedenberg: Ett finansiellt Armageddon 22
C G Holm: Lyckan i Norrland 24

Contra nummer 5 2011
Valentin Agapov (dödsruna) 2
Izvestija skriver om Contra 3
Tommy Hansson: Vindkraften en asocial företeelse på landsbygden 4
C G Holm: Vem har råd med vindkraft? 5
Isak Nygren: Finns det muslimska feminister? 7
Fredrik Runebert: Vänsterpartiets nya ledare 8
Kommunismens brott – ny hemsida 10
Kirunasvenskarnas bistra öde (riksdagsmotion av Gunnar Andrén) 15
C G Holm: Svensk kyrkoherde var Stasi-medarbetare 20
Tommy Hansson: Har judar någon framtid i Malmö? 22
Fredrik Runebert: Den iranska teokratin 23

Contra nummer 6 2011
C G Holm: Dags att säga nej till FN? 3
Fredrik Runebert: Brist på dygder skapade finanskrisen 6
SÄPO talar klartext om våldsbejakande islamism 8
Kalla krigets hjältar: Ronald Reagan lade grunden till Västs seger i Kalla kriget 15
C G Holm: Ett nytt Hongkong i Honduras? 18
Ann-Mari Lahti och Maria Walden: Svenska Memorial 19
Fredrik Runebert: Den nya borgerligheten 20
Magnus Bärtås och Fredrik Ekman: Alla monster måste dö. Gruppresa till Nordkorea. (bokrecension) 24

Contra nummer 1 2012
Sven Enberg: Genushysteri på dagis 3
Svensk stalinist i etiopiskt fängelse 5
Roger Klang: Börsrobotarna och finanskrisen 6
C G Holm: Lågt i tak i Svenska kyrkan 8
Mats Jangdal: Äganderättens försvagning 10
Kalju Mätik: Mitt arbete i den underjordiska oppositionen i Estland 15
Ann-Mari Lahti: Ockupationsmuseet i Tallinn 17
C G Holm: Ask lägger locket på om Stasi igen 18
Fredrik Runebert: Wilhelm Röpke – social trygghet i en föränderlig värld 20
Nya problem för vindkraften 22
Maria Walden: Journalisten Anna Politkovskaja sa ifrån – det kostade henne livet 23
Adam Winkler: Rätten att bära vapen (bokrecension av boken ”Gunfight”) 24

Contra nummer 2 2012
Sven Enberg: Svensk skola på efterkälken 3
C G Holm: Peak Whale eller Peak Oil? (om en rapport av Erik Lakomaa) 6
C G Holm: Geopolitiken är tillbaka (om en skrift av Bertil Häggman) 8
Fredrik Runebert: Knapptryckarkompaniet (om Anne-Marie Pålsson) 15
Tommy Hansson: Religionsfrihetens martyrer – om borgmästaren i Södertälje 18
Ann-Mari Lahti: Fotosession vid ryska ambassaden 19
Britt Louise Körninger: Utrymme för värdekonservativt parti? 20
Vänsterkristna och den fria debatten 21
C G Holm: Terroristrättegången i Köpenhamn 22
Staffan Thorsell: I Hans Majestäts tjänst (bokrecejnsion) 23

Contra nummer 3 2012
Vinst i vården 2
Tommy Hansson: Romneys väg till Vita huset? Mitt Romney mer avspänd och konservativ nu 3
Ur Mitt Romneys cv 5
C G Holm: Barnfattigdomen finns inte 6
C G Holm: Nu går flyttlassen från Kalifornien 8
Nils Tore Gjerde: Georgien och NATO (insändare) 10
Sten Dybeck: Politikerna har förstört bostadshyresmarknaden 10
Fredrik Runebert: Dubbelspelet inom energipolitiken 15
Svante Hjertstrand: Vad hände i Ndola? 18
Att rösta nej till verkligheten 19
Ann-Mari Lahti: Vad händer i Ryssland 20
Maria Walden: Natalja Estemirova 21
Britt Louise Körninger: När kommer den ”västerländska våren”? 22
David Stavenheim: Sveriges neutralitetspolitik i ny belysning 23

Contra nummer 4 2012
Alex Milits (dödsruna) 2
Intervju med Janis Rozkalns: Någonstans hos KGB finns det en Wallenberg-dossié som de aldrig visat oss 3
Isak Nygren: Jag jobbade på kibbutz i Israel 6
C G Holm: Svenskar går i exil för att slippa Jan Björklund 8
Tommy Hansson: Sverker Åström – svensk utrikespolitiks mörka skugga 15
Stig Daun: Maktens parasiter (insändare) 17
Stig Daun: Insemination (insändare) 17
Fredrik Runebert: Majoritetens tyranni (om Björn Wahlroos) 18
Britt Louise Körninger: OS – neutralt eller politiskt korrekt 22
Sten Dybeck: Bostadshyresmarknaden 23
Kjell Albin Abrahamson: Ukraina (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2012
Bian Crozier (dödsruna) 2
C G Holm: Mansförbjudet (om Pär Ströms bok) 3
Mobben och hot stoppar den fria debatten 5
Carl Andersson: Sverigedemokraterna. Väljarbasen och förhållandet till välfärdsstaten 6
SD till höger eller vänster 7
Nils Tore Gjerde: Ukraina – demokrati på tillbakagång (insändare) 9
Vem granskar granskarna? 10
Tommy Hansson: Syndikalisternas nya ansikte 15
Fredrik Runebert: Tillväxtverkets miljardrullning 16
C G Holm: Befolkningsexplosionen som försvann 20
Alex Kershaw: Raoul Wallenbergs sista dagar (bokrecension) 21
David Stavenheim: Hur mycket mångfald tål demokratin? (om Andreas Johansson Heinös avhandling) 22
Christa Schroeder: Hitler var min chef (bokrecension) 23

Contra nummer 6 2012
Sune Lyxell (dödsruna) 2
C G Holm: Det finns ingen bostadsbrist, bara hyresbostadsbrist i Sverige – den enda delen av bostadsmarknaden utan marknadsstyrning 3
Nils Tore Gjerde: Sanningen om Georgien-kriget (insändare) 6
Antony Beevor: Andra världskriget (bokrecension) 7
Sven Enberg: Det var inte så länge sedan Norra ishavet var isfritt! 8
Patrik Nyberg: Föll Catrin da Costa offer för en seriemördare? 10
Fredrik Runebert: Regeringens tunna kamp mot regelbördan 15
Tommy Hansson: Vladimir Putin – En studie i hänsynslös maktutövning 18
Britt Louise Körninger: Skäms européerna för sin bakgrund? 20
C G Holm: Kina expanderar i Sydkinesiska sjön 22
David Stavenheim: SS-bataljon i Luleå 24

Contra nummer 1 2013
C G Holm: Skattetrycket har minskat 3
Bertil Wedin: Rysslands egentliga planer för Cypern och Europa – var sovjetrikets fall en bluff? 4
Nils Tore Gjerde: Tibet i flammor (insändare) 7
Allan C. Brownfeld: Det fiskala stupet – och USAs verkliga problem 8
David Stavenheim: Skogsbröderna –partisankriget i Litauen 1944–1953 15
Fredrik Runebert: Den statliga annekteringen av civilsamhället 18
Isen vid Nordpolen och den ”globala uppvärmningen” 20
Christoph Andersson: Operation Norrsken (bokrecension) 22
Stig Daun: Kyrkan som försvann 24

Contra nummer 2 2013
C G Holm: Ryssland rustar upp 3
Roger Klang: Strategi för dummisar 6
Fredrik Runebert: Kinesisk nykolonialism i Afrika 8
Bertil Wedin: Brottslig vänster i Skatteverk och andra myndigheter 15
Tre år utan svar – men massor med påhälsningar från ”the feds” 17
Sten Dybeck: Vägen till en fungerande bostadsmarknad 18
Sven Enberg: Miljöpartiets skräckkongress 19
Nils Tore Gjerde: Georgien 19
Sven Enberg: Den svenska medelklassen har inte råd att klara sig själv – på grund av höga skatter 20
Tommy Hansson: Sovjets invasion av Polen 1939 22
Dick Harrison och Desirée A. Schein: Från en säker källa… (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2013
C G Holm: Mänskligheten behöver gentekniken 3
Patrik Nyberg: Känd styckmördare testades aldrig 6
Fredrik Runebert: De baltiska tigrarnas revansch 8
Sven Enberg: Moderaterna och sossarna ”äger” nästan alla politiska frågor – men SD och MP har var sin specialfråga 15
C G Holm: Partimedlemmarna vill inte betala – skickar räkningen till staten och skattebetalarna 16
Sven Enberg: De priviligierades ”hetslagstiftning” 18
Allan C. Brownfeld: Vi behöver fäder på plats! 20
Tommy Hansson: Rohani är president – men väktarrådet bestämmer 21
Tommy Hansson: Mohamed Omar har lämnat islamismen 22
Julius Soreff: Mer om vägen till en fungerande bostadsmarknad (insändare) 23
Micke Leijnegard: 68:orna (bokrecension) 24

Contra 4 2013
C G Holm: DN-skandalerna blir fler (Carema) 3
Geoffrey Macnab intervjuar Lech Walesa 5
Filip Björner: Det blir allt bättre i världen 8
C G Holm: En bättre skola – vem ordnar det? 15
Fredrik Runebert: Myten om ”vardagsrasism” i Sverige 16
Tommy Hansson: Helle Klein – socialist och Israel-hatare i prästkappa 18
Géza Molnár: Förföljelsen mot kristna i Mellanöstern allt värre 20
Sten Dybeck: Några tankar om Sveriges försvar (insändare) 23
Stig G. Daun: Integritet och självbevarelsedrift (insändare) 23
Ove Svidén: Fri propaganda, mot en tvingande licensavgift (insändare) 23
Nils Tore Gjerde: Rysslands sanna ansikte (insändare) 23
Jonas Jonasson: Analfabeten som kunde räkna (bokrecension) 24

Contra 5 2013
Birger Hagård (dödsruna) 2
Fredrik Runebert: Fremskrittspartiet och Sverigedemokraterna – ideologiska motpoler 3
Tommy Hansson: Olika nyanser av rött – kommunismen av idag 7
Allan C. Brownfeld: Det dysfunktionella Washington är bra för den politiska klassen 9
Roald Volmer: Baltiska minnestavlor flyttade i Slite hamn för att ge plats åt ryska gasprojektet 14
C G Holm: Myter om pensioner och pensionärer 15
Kim Lindblom: Censur i Sverige och Ryssland (insändare) 17
Britt Louise Körninger: De gamla bruksmiljöernas klasskillnad banade väg för socialismen i Sverige 18
Bertil Häggman: Information om kommunismens brott 20
C G Holm: En månad med Svenska Dagbladet – Nästan inga nyheter, desto mer kommentarer och kampanjer 22
Olof Frånstedt: Spionjägaren, del 1 (bokrecension) 24

Contra 6 2013
Fredrik Runebert: Slöseriombudsmannen granskar slöseriet med skattepengar 3
C G Holm: Svenska dårskaper – När det var straffbart att ordna jobb 6
Géza Molnár: Våldsbejakande extremism – vänstervåld behandlas med silkesvantar 8
Nye påven rivstartar i fel riktning 10
C G Holm: Myten om jordens ständiga undergång 15
Tommy Hansson: Östtyskland stödde RAF och nynazister 18
Allan C. Brownfeld: Karl Marx var en stinkande rasist och antisemit 20
Ryska robotar hotar Gotland och sydöstra Sverige 22
Försvaret klarar inte sitt uppdrag 23
Nils Tore Gjerde: I skuggan av Sotji (insändare) 23
Kjell-Olof Feldt och Birgitta von Otter: Barnläkarfallet – en förnekad rättsskandal (bokrecension) 24

Contra nummer 1 2014
C G Holm: Mindre klasser populärt slag i luften 3
C G Holm: Vilka opinionsinstitut ska vi tro på? 6
Géza Molnár: Personvalet fungerar som en säkerhetsventil mot maktkoncentration 8
Anna Artunyan: Tsar Putin (bokrecension) 10
David Stavenheim: Sverige – blivande muslimstat? 15
Fredrik Runebert: Staten skapade individen 18
Patrik Nyberg: Psykoanalysen och bluffen med bortträngda minnen 20
Sten Dybeck: Ukraina i världen 21
Nils Tore Gjerde: Olaglig folkomröstning på Krim 21
Géza Molnár: Stepan Bandera – Ukrainas hjälte 22

Contra nummer 2 2014
C G Holm: Vänsterns företag kontrollerar dig! 3
Fredrik Runebert: Privata skolor lockar fattiga i u-länder 6
Bertil Häggman: Danmark går i täten när det gäller att avslöja det Kalla krigets hemligheter 8
Professionell attack mot amerikanska elförsörjningen 10
C G Holm: Kommunistisk skamfläck mitt i Stockholm 15
Géza Molnár: Nya avslöjanden om världens värsta diktatur i FN-rapport 16
Filip Björner: Kinas ekonomi börjar svaja 18
Tommy Hansson: Ny al-Qaida-grupp bildad i Gaza 20
Olof Frånstedt: Spionjägaren del 2 (bokrecension) 22
Kjell Albin Abrahamson: Låt mig få städa klart! Om kommunister, kryptokommunister och antikommunister (bokrecension) 23

Contra nummer 3 2014
Toivo Kuuskla (dödsruna) 2
Britt-Louise Karlsson: Ersätter sexuell politik kärnfrågorna ekonomi, försvar och statsskick? 3
Stig Daun: Feminism, miljö och invandring (insändare) 4
C G Holm: Sveriges farligaste parti (Miljöpartiet) 5
C G Holm: Skräcködlan från Simrishamn (Gudrun Schyman) 7
C G Holm: Urtidsödlan från Umeå (Jonas Sjöstedt) 9
Contras ord på vägen inför valet 10
Tommy Hansson: Med sikte på Sverige – Sovjet planerade för krig mot Sverige 15
Géza Molnár: När spricker den ”gröna bubblan”? 18
Roald Volmer: De deporterades historia 20
Bertil Wedin om Palmemordet: Varför så tyst om SvDs källa? 22
Filip Björner: Oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män är 5 procent – och skillnaden minskar raskt 24

Contra nummer 4 2014
Politikerna mot folkviljan 2
Fredrik Runebert: Varning för Thomas Piketty! 3
C G Holm: Så här gick det i valet 6
C G Holm: Ryska låtsasländer blir fler 8
Gör som Jonas – Sprid Contra i grannskapet 10
Géza Molnár: Vad kostar invandringen? 15
Stig Daun: Om insemination (insändare) 17
Géza Molnár: Ryska elitförband tillbaka 18
Filip Björner: Sweet Home Alabama 20
Felaktig uppfattning om egna inkomsten ger mer vänsteruppfattningar 21
Tommy Hansson: Angolas president dos Santos god för 142 miljarder kronor – samtidigt som folket svälter 22
Russian Lessons (filmrecension) 24

Contra nummer 5 2014
Ledare: Uppmärksamma männens situation när kvinnorna tar ledningen 2
C G Holm: Kvinnans roll i samhället 3
Sanningen om Michael Brown 5
Filip Björner: Hizb ut-Tahrir, Khorasan och Islamiska Staten 6
Tommy Hansson: Ayatollah Khomeini hjälptes till makten av Jimmy Carter. 25 år sedan den islamistiska terrorns fader dog 15
Arbetslöshet i Sverige 17
Hur hantera hemlösa? 18
Bertil Häggman: Kritisk granskning av arvet efter 1968 19
Roger Klang: Putins storstrategi 20
Sven Enberg: Amerikanska staten vill kontrollera privatekonomin: FATCA – ett projekt som inkräktar på Sveriges suveränitet 22
Nils Tore Gjerde: Vart går Georgien? 24

Contra nummer 6 2014
Ledare: Brev om Decemberöverenskommelsen 2
Géza Molnár: Fakta om Decemberöverenskommelsen 3
C G Holm: Regeringen försöker med kirurgisk precision slå till mot sysselsättningen – det misslyckades i höstas, men Decemberöverenskommelsen ger dem en ny chans 4
Kjell Albin Abrahamson: Oljerika Venezuela utan toalettpapper 6
Riksarkivets ansvarig för gallring av Contra-medarbetares Säpo-akt 7
C G Holm: Har Muhammed funnits? 8
Contra 40 år 10
Sten Dybeck: Låt oss modernisera texten till Sveriges nationalsång 10
David Stavenheim: Mångfald – en trojansk häst 15
”Identitetspolitik” – den politiska korrekthetens rasism 16
Allan C. Brownfeld: På lösa boliner när det amerikanska samhället kallas rasistiskt 18
C G Holm: Det jämlika Sverige 20
Filip Björner: Terrorgruppen Khorasan är värst 22
Nils Tore Gjerde: Tibet i flammor (insändare) 23
Jan Mosander: Bland spioner, kommunister och vapenhandlare (bokrecension) 23

Contra nummer 1 2015
Ledare: Får högerväljarna en chans? 2
C G Holm: Oppositionen kan rösta igenom sina förslag, men det blir inget av dem i praktiken 3
Kjell Albin Abrahamson: När ytterligheter gosar med varandra 4
C G Holm: Michail Chodorkovskij framträder – efter ett drygt års tystnad i Väst 5
Filip Björner: Klimatfobi och islamångest – men tidningarna skriver om klimatångest och islamofobi 6
Allan C. Brownfeld: Terror i Paris 8
Nils Tore Gjerde: Rysk propaganda och desinformation (insändare) 10
Fredrik Runebert: Regelråd med alarmerande uselt resultat 15
Moskva och fredsrörelsen 17
Tommy Hansson: ”Je suis Charlie Martell”, Karl Hammaren krossade de muslimska erövrarna 18
David Stavenheim: Karelska Näset 1944 – Nordens öde avgörs 20
C G Holm: I Öst satsar man på försvaret 23

Contra nummer 2 2015
Ledare: Mänsklighetens undergång – igen 2
C G Holm: Tiggarkulturen kommer till Sverige 3
Kjell Albin Abrahamsson: Medelålders vit kvinna med uttalsproblem 7
Tommy Hansson: Ryssland och Kina förenar sina styrkor för att bryta USAs dominans 8
Svante Hjertstrand: Skolavlutningen och gyllene regler (insändare) 10
Nils Tore Gjerde: Ett annat Ryssland (insändare) 10
Muammar Khadaffis kusin varnar för att IS är på väg till Europa 15
Filip Björner: Varför förlorar vi trots kapitalismens överlägsenhet 16
Britt-Louise Hoberg Karlsson: President Putins ideologi är den rysk-ortodoxa tron 18
Bertil Häggman: En västlig politisk-subversiv offensiv mot jihadisterna 21
Tommy Hansson: Klimat och uppvärmning har blivit pseudoreligioner 22

Contra nummer 3 2015
Ledare: Önsketänkande om fred – eller ett effektivt försvar 2
C G Holm: Sossarna räddar röster genom invandringen 3
Kjell Albin Abrahamson: Inte min cirkus, inte mina apor 6
Robert Conquest (dödsruna) 7
C G Holm: Hädelselagar används som ett led i förföljelsen av kristna i muslimska länder 8
Carl-Johan Ljungberg: Bill och Hillary Clinton på privatekonomisk kampanjstråt – svenska miljardärer med och betalar 10
Fredrik Runebert: Hyresrätt och låga skulder eller ägt boende och höga skulder 15
Filip Björner: Det stora slaget 18
Joakim Förars: Sann etik grundar sig på altruism 21
Stig G Daun: Sveriges häktningsrutiner (insändare) 22
Per Svensson: Vasakärven och järnröret (bokrecension) 22
Anders Fjällström: Det nya Sverige 23
Martin Kragh: Rysslands historia. Från Alexander II till Vladimir Putin (bokrecension) 23 

Contra nummer 4 2015
Ledare: Putin, Obama och Merkel i Mellanöstern 2
C G Holm: Kalla kriget 2.1 – det Onda Imperiets återkomst 3
Karl-Edvard driver opinion i skolan, facket. biblioteket och lokaltidningen… 5
Kell Albin Abrahamson: Närgående skildringar av Venezuelas förfall 6
Nils Tore Gjerde: Rysslands smygande ockupation (insändare) 7
Tommy Hansson: Marika Formgren sågar värdegrundsdemokratin 8
Patrik Nyberg: Det kvinnliga spåret i da Costa-fallet 10
Kalken i Ojnareskogen är en viktig resurs för Gotlands ekonomi 10
Krim – tatarer, ukrainare och ryssar 15
Bertil Wedin: När KGB levererade vapen till Akel, och varför vi behöver vakna upp 16
Tommy Hansson: Islamrädsla – vårt bästa skydd mot islamistterrorn 18
Allan C. Brownfeld: I USA har man en smältdegel – inte mångkultur 20
Peeter Luksep (dödsruna) 22
Yuval Noah Harari: Sapiens (bokrecension) 23

Contra nummer 5 2015
Ledare: Sverige och NATO 2
C G Holm: Putins krig 3
Kjell Albin Abrahamson: Återföreningen av Tyskland 25 år 6
Bertil Häggman: Ryssland – det stora hotet mot Väst 7
Tommy Hansson: Vänsterns urartning: Från marxistiska intellektuella till mytomaner, antisemiter och proislamister 8
DAB-radion – nästan en miljard bortkastade skattepengar 15
Jonathan Norström: USA tappar när man mäter friheten i världen – Hongkong fortfarande i topp 16
Tommy Hansson: Från Marx och Engels klanideal till dagens rasvänster 18
Allan C. Brownfeld: Låt oss granska kapitalismens grunder 20
C G Holm: Förorterna som Moder Svea glömde 22

Contra nummer 6 2015
Ledare: Om jag vore statsminister 2
C G Holm: Klimatextremismen kostar 3
Frank Gordons: Putin växlar från Luhansk till Latakia 5
Kjell Albin Abrahamson: Religiös och politisk extremism, islamism och kommunism 6
Bertil Häggman: Media och säkerhetspolisen jagade borgerliga antikommunister under Kalla kriget 7
Tommy Hansson: Ljusets fiender. När kommunism och islamism gör gemensam sak 8
Géza Molnár: KGB-museet i Tallinn 15
Jonathan Norström: Krisen på mjölkmarknaden 16
Tommy Hansson: Om en borttappad sko och ett spionöde med svenska kopplingar (Vladmir Petrov och Jevdokia Petrova) 18
Allan C. Brownfeld: Häcklarnas veto 20
Karl-Olov Arnstberg: Romer i Sverige (bokrecension) 23

Contra nummer 1 2016
Ledare: Vi lär oss inte för skolan, utan för livet 2
Tommy Hansson: Rasvänstern tar över i statsmedia 3
Kjell Albin Abrahamson: Hur pass mycket ska vi oroa oss över den polska utvecklingen 6
Géza Molnár: Solidaritetsmuseet i Gdansk 7
C G Holm: Skurkar från Sverige och utlandet 8
C G Holm: Flyktingströmmen och pensionerna 10
Helge Eyser: Funderingar kring tolerans 15
Tommy Hansson: Ett fossilfritt Sverige 16
C G Holm: Polens affärer – slå vakt om demokratin i EUs medlemsländer 18
Allan C. Brownfeld: Anarkism mot kommunism 20
Svenska kyrkan som vänsterprojekt 22
Karen Dawisha: Putin’s Kleptocracy (bokrecension) 23

Contra nummer 2 2016
Allan C. Brownfeld: Den nya rasismen – identitetspolitik 3
Stig Daun: Vår identitet i det moderna samhället 5
Kjell Albin Abrahamson: När Fidel Castro dör 6
Patrik Nyberg: Nordmarksflickan begär miljonskadestånd 7
C G Holm: Det är redan skatteväxlat klart 8
Britt-Louise Hoberg Karlsson: Det ryska hotet mot Sverige (om Roger Klangs bok) 15
Tommy Hansson: Så gullar medierna med Naturskyddsföreningen 16
Britt-Louise Hoberg Karlsson: Kristdemokraternas sekulära pilgrimsfärd 19
Tommy Hansson: Ökad misstro i Ryssland 20
Nils Tore Gjerde: Frysta konflikter (insändare) 21
Patrik Nyberg: Åklagare tvingas driva JKs feministiska agenda 22
C G Holm: Ensamkommande flyktingbarn kostar mångdubbelt 23

Contra nummer 3 2016
Ledare: Förtjänsten med en gemensam kultur 2
Gunnar Wiktorsson: Allemansrätten ett nytt påfund 3
Kjell Albin Abrahamson: Sven-Eric Liedman sår sina marxistisk-leninistiska klokheter på alla åkrar 4
Nils Tore Gjerde: NATO provocerar (insändare) 7
Svante Hjertstrand: Mona Sahlin bedöms alltför hårt (insändare) 7
Nils Tore Gjerde: Ryskt ”tillbakadragande” (insändare) 7
C G Holm: Monokultur eller mångkultur? 8
Filip Björner: Ras, klass och sharia 15
Frank Gordons: Rosgvardija – Putins nya “livvaktsstyrka” på 400 000 man 20
Bertil Häggman: Leninkrasch – ny ukrainsk konstform 21
Gunnar Palm (dödsruna) 21
Tommy Hansson: FN – Ban Ki-moon, Israelhatare i Hammarskjölds efterföljd 22
Michel Houellebecg: Underkastelse (bokrecension) 24
Lennart Eriksson: Endgame (bokrecension) 24

Contra nummer 4 2016
Ledare: Decemberöverenskommelsen har dessvärre överlevt sin påstådda död 2
C G Holm: Genmodifierade grödor räddar världens livsmedelsförsörjning 3
Kjell Albin Abrahamson: Vulgärvänstern vill inte veta av skillnaden mellan flytt och flykt 6
Allan C. Brownfeld: Yttrandefriheten under attack 8
C G Holm: Strandskyddet orimligt vittomfattande 10
Tommy Hansson: Stasi ledde östtysk skolpropaganda riktad mot Sverige 15
André Juthe: Varför kommunism, islamism, nazism och fascism är samma andas barn 18
Fredrik Runebert: Låg avkastning på utbildning i Sverige 22
Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin: Invandring och invandringspolitik skärskådas (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2016
Ledare: Vinst i vård och skola 2
C G Holm: Artrikedomen är inte på väg att försvinna 3
Allan C. Brownfeld: Girighet och själviskhet visar att kapitalismen inte är ett självändamål 6
Tommy Hansson: Gotlands återmilitarisering 8
Sverige klarar inte att själv hävda sin suveränitet 10
Svenska kyrkans märkliga politik 15
Tommy Hansson: Integration förutsätter en svensk kultur 16
Kjell Albin Abrahamson (dödsruna) 19
Nils Tore Gjerde: Dömd för sanningen om Sovjet (insändare) 19
C G Holm: Livsfarlig vindkraft lever högt på subventioner 20
Frank Gordons: I Ryssland blir folket manipulerat, men i Kreml lever skräcken kvar 22
Juang Chang och Jon Halliday: Den sanna historien om Mao Tse-tung (bokrecension) 23

Contra nummer 6 2016
Ledare: När ska (S) vakna inför hotet från Öst? 2
C G Holm: Befolkningsexplosionen är över 3
Ulf Swenzén: Klimatalarmismen och media 5
Tommy Hansson: Garry Kasparovs mörka bild av Putins maffiastat 8
Nicholas J. C. Boyd: Seger för Donald J. Trump 15
Bertil Häggman: Återvändande till geopolitiken i Skandinavien 18
C G Holm: Skojarna vet att det finns pengar att hämta i assistansbranschen 19
Andreas Johansson Heinö: Farväl till folkhemmet (bokrecension) 23
Svante Hjertstrand: Si vis pacem para bellum Vill du leva i fred var beredd på krig (insändare) 24

Contra nummer 1 2017
Ledare: Falska nyheter 2
C G Holm: Det finns gott om råvaror 3
Fredrik Runebert: Den svenska modellen 6
Tommy Hansson: Religionsfriheten i Ryssland under stark press 9
Tommy Hansson: Så förhärligas islamistisk terror 15
Per Ossmer: Den gåtfulla fascismen 18
Alf Enerström (dödsruna) 19
Bertil Häggman: Svenska kommunister tränades av Moskva för omstörtande verksamhet 20
Allan C. Brownfeld: Träsket försvarar sig 22
Magnus Sandelin: Jihadi Cool (bokrecension) 24

Contra nummer 2 2017
Ledare: Låt inte politiken styras av media 2
C G Holm: Jakt på jägarna 3
Britt-Louise Hoberg Karlsson: Hungerstrejk som vapen 6
Giftspindeln bet kommunismen i Öst-Berlin 8
Dan Korn: Rasister det är vi allihopa (bokrecension) 10
Invandrarna och brottsligheten 15
Britt-Louise Hoberg Karlsson: Kurdiska kvinnor i kamp mot IS 18
Frank Gordons: Putins dubbelspel 19
Tommy Hansson: Den ryska dokusåpan: Show, nihilism och ondska 20
C G Holm: Vänta med klimatåtgärder – om det behövs har våra rika barnbarn bättre råd 22
Kalle Strokirk: De uppkäftiga (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2017
Ledare: Trygghet för alla – ett starkare försvar 2
C G Holm: Försmådda tröstar sig hos extremistpartierna 3
Britt-Louise Hoberg Karlsson: Finansieras terrorism av svensk statlig välfärd? 4
Britt-Louise Hoberg Karlsson: Polska ministrar kritiserar EU 5
Förre schackvärldsmästaren Garry Kasparov vågar inte åka tillbaka till Ryssland (intervju) 6
Medborgarrättsrörelsen i Sverige – engagemang för grundlagen och mänskliga rättigheter (intervju med Leif V. Erixell) 8
Frank Gordons: Latinska bokstäver i Kazachstan – ryssarna missnöjda 15
Allan C. Brownfeld: När objektiv sanning blir en ”rasistisk konstruktion” 16
Tommy Hansson: Så förstörde 68-rörelsen Svenska kyrkan 18
C G Holm: Skenbart konsumentinflytande på skattebetalarnas bekostnad 21
Kjell Albin Abrahamson: Stor var Lenin (bokrecension) 23

Contra nummer 4 2017
Ledare: Den svenska flumskolan 2
C G Holm: Försiktighetsprincipen är livsfarlig 3
Géza Molnár: ”Falska nyheter” blir svårare att avslöja 5
Britt-Louise Hoberg Karlsson: Politiskt korrekta eller konservativa i ledningen för Svenska kyrkan? 6
Multikulturalismen – en återvändsgränd (intervju med Leif V. Erixell) 8
Frank Gordons: Så jobbar ryssarna på att sprida kultur och inflytande 15
Allan C. Brownfeld: Slå vakt om det demokratiska samhällets värdighet 16
C G Holm: Terrorkrigare från Sverige 18
Nils Tore Gjerde: Rysslands smygande ockupation fortsätter i Georgien (insändare) 21
Bertil Häggman: Media och SÄPO jagade borgerliga antikommunister under Kalla kriget 22
Douglas Murray: The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam (bokrecension) 23
Efter revolutionen – Vänstern i svensk kulturdebatt sedan 1968 (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2017
Ledare: Vår identitet 2
C G Holm: Kemikalier, cancer och påverkan av arvsmassan 3
C G Holm: Muslimska Brödraskapet – strikt religiösa och konservativa, men i Sverige är de lierade med den värsta sekulära vänstern 6
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap lät sig styras av det Muslimska Brödraskapet 9
Nils Tore Gjerde: FN-styrkor till Donbass 10
Karl-Göran Bottwyk: ;er än hälften av S-ledamöterna i Regeringen är inte med i Svenska kyrkan 15
Allan C. Brownfeld: Antifas attacker mot det fria ordet måste stoppa 16
Tommy Hansson: Stark skildring av rysk Gotlands-ockupation (bokpresentation) 18
Filip Björner: Hårdare tag mot islam nödvändiga för att rädda vårt samhälle 20
Bo Knarrström: Danmark i krig. Strider, sabotage, likvideringar 1940–1945 (bokrecension) 23
Yuval Noah Harari: Homo Deus (bokrecension) 24

Contra nummer 6 2017
Ledare: Demokratin måste försvaras 2
Britt-Louise Hoberg Karlsson: Kristna flyktingar trakasseras i Sverige 3
Intervju med Finn Bengtsson 4
Intervju med Masha Gessen: I Putins Ryssland 7
C G Holm: Låt dig inte luras av Bitcoin 15
Tommy Hansson: ÖB Micael Bydén – ”Neutralitetspolitiken är död” 18
Jonas Bohman: Aurora 17 – äntligen en riktig manöver 20
Allan C. Brownfeld: Att skydda sig mot falska nyheter 22
Ian Wachtmeister (dödsruna) 24

Contra nummer 1 2018
Ledare: Låt inte Miljöpartiet spela bort pensionen!
C G Holm: Yttrandefriheten sitter trångt i de nya mediernas samhälle 3
Intervju med Karl-Olov Arnstberg 6
FN-deklaration felöversatt till svenska 8
Tommy Hansson: Carl Bildt – Utomordentliga insatser och bottennapp 9
Britt-Louise Hoberg Karlsson: Så kom mångkulturen till Sverige 16
Frank Gordons: Putin skärper greppet om Ryssland 18
Johan Paléus: Kontrollsamhället och kontanterna 20
Bengt Henningsson (dödsruna) 21
”Värdegrund” och integration 22
Birgitta Ohlsson: Duktiga flickors revansch (bokrecension) 23
Roger Moorhouse; Djävulens allians (bokrecension) 24

Contra nummer 2 2018
Ledare: Genuscertifierad forskning 2
C G Holm: Ekologiska livsmedel – slöseri med jordens resurser 3
Tommy Hansson: Drömmen om islamisk ordning – Sverige, Bosnien och Europa 5
Britt-Louise Hoberg: Obetydliga ideologiska motsättningar när Riksdagen införde mångkulturen i Sverige 8
Dan Ahlmark: Identitetspolitik – marxismens nya metod att angripa det fria samhället 15
Filip Björner: Jesper Söders kamp mot Daesh och svenska media 18
C G Holm: Vilka opinionsinstitut ska vi tro på i höst? 20
Geza Molnár: När far super är det rätt (sociala medier och politik) 21
Karl-Olov Arnstberg (red): Priset (bokrecension) 22
Göran Albinsson Bruhner: Glimtar från en 90-årings liv. Anekdotiska memoarer. (bokrecension) 23
Dan Ahlmark: Vakna upp! Dags att dö! (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2018
Ledare: Fördomar om män och kvinnor i universitetsvärlden 2
Tommy Hansson: Så skulle ett krig med Ryssland kunna gestalta sig 3
C G Holm: Våldsbejakande vänsterextremister 6
C G Holm: När global nedkylning blev global uppvärmning – det var bara fyrtio år sedan 8
Vården bäst i Alliansens landsting 10
Bertil Häggman: Burnham, Machiavelli och den politiska vetenskapen 15
Svenskar som slavar i Arabvärlden 16
Allan C. Brownfeld: Särintressen styr i dagens Washington 18
Patrik Nyberg: Känd journalist utreds för dödshot 20
Den som har jobbat många år med normallön får inte mycket extra i pension 21
Dan Korn: Kalle Anka på kräftskiva (bokrecension) 22
Steven Pinker: Enlightenment Now! (bokrecension) 23

Contra nummer 4 2018
Ledare 2
C G Holm: Inget partis bakgrund tål granskning 3
Stig Daun: Sveriges styre och förvaltning (insändare) 5
Nils Tore Gjerde: Fotboll, krig och fred (insändare) 5
Filip Björner styrelseledamot i Contra 5
Filip Björner: Miljöister 6
C G Holm: Isbjörnarna mår bra 8
Det går inte att lita på Kim Jong Un 10
Géza Mólnár: Våldsbejakande salafism vinner mark i Sverige 15
Allan C. Brownfeld: Vi har länge missförstått Rysslands mål 18
Tommy Hansson: Islamisternas inflytande i svenska partier 20
Ingmar Karlsson: De små folkens historia (bokrecension) 22
Göran Nilzén: Den besvärlige Gyllenkrok (bokrecension) 23
Nabeel Qureshi: Jihad (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2018
Ledare 2
Utanförskapsområden röstar (S) 3
Géza Molnár: Sveriges Unga Muslimer och extremismen 4
C G Holm: Jordan B. Peterson 6
Heather Mac Donald: #MeToo-rörelsens negativa följder 8
Några djupdykningar i valresultatet 15
Nils Tore Gjerde: Azovska sjön – Rysslands nya front mot Ukraina (insändare) 15
Tommy Hansson: Václav Klaus gör upp räkningen med EUs migrationspolitik 16
Filip Björner: – offren får inte hjälp 18
Dan Ahlmark: Att avsluta eller reformera EU 20
C G Holm: Många klimatforskare motståndare till IPCCs hypoteser om den globala uppvärmningen 22
Jens Gieseke: Stasi. Östtysklands hemliga polis 1945–1990 (bokrecension) 24

Contra nummer 6 2018
Ledare: Regeringsbildning 2
Sociala medier kontrolleras alltmer av vänstern 3
C G Holm: ”Global uppvärmning” är på väg att ersättas av ”klimatförändring” 4
Harry de Quetteveille: Trollfabriker försöker skapa osämja och underblåsa konspirationsteorier i Väst 6
C G Holm: Nya vilda Palmeteorier. Två böcker om Palmemordet. 10
Dan Ahlmark: Svenska kyrkan och kulturmarxismen 15
Debatt om Sverigedemokraterna:
Filip Björner: Socialdemokrati eller socialkonservatism hos Sverigedemokraterna? 18
Tommy Hansson: Nej, Sverigedemokraterna är inte socialdemokratiskt/socialistiskt! 20
Anders Sundelin: Diplomaten (bokrecension) 22
David Eberhard: Könsexperimentet (bokrecension) 23

Contra nummer 1 2019
Ledare: Vi hade klarat oss bättre utan en ny regering 2
Filip Björner: När utländska mutor avgjorde Sveriges öde 3
Tommy Hansson: Kampen mot islam och islamism 6
Filip Björner: Miljöister terroriserar bönder 10
C G Holm: Inga problem med några grader till 15
C G Holm: Orkaner och tornados minskar 16
C G Holm: Havsytan ökar med en meter på 600 år – men i Sverige sjunker den 16
C G Holm: Isbjörnarna blir fler och mår bättre 17
Filip Björner: Dataintrång bakom desinformation 18
C G Holm: Mysterier på Östersjön i det kalla krigets skugga 20
Eva Fastland: Sovjetistan (bokrecension) 22
Torbjörn Fagerström: Tankar från en utskälld forskare (bokrecension) 23
Hans Rosling m fl: Factfulness (bokrecension) 23

Contra nummer 2 2019
Ledare: Perspektiv på regeringsbildningen 2
Britt-Louise Hoberg: Nya försök att upphäva offentlighetsprincipen 3
Ben Riley-Smith: Kellyanne Conway 6
Nils Tore Gjerde: Religionsfrihet under press (insändare) 7
Dan Ahlmark: Äldre vita män 8
Rysslands satelliter 10
Vad ska man tro i klimatfrågan? Intervju med Per Welander, Stockholmsinitiativet 15
C G Holm: Korallreven klarar sig bra 16
C G Holm: Önation som skulle dränkas satsar på ny storflygplats 17
C G Holm: Vetenskapen högst oenig om klimatet 18
Tommy Hansson: Rysk historia från Rurik till Putin 19
Allan C. Brownfeld: I New York medges abort fram till födelseögonblicket 22
Magnus Utvik: På kant med (v)erkligheten (bokrecension) 23

Contra nummer 3 2019
Ledare: Skäms svenska folk – men lite mindre än förra gången 2
C G Holm: Koldioxid är livets gas – högre halter ger rikare skördar 3
C G Holm: Grönlandsisen växer igen 4
C G Holm: Liten del av koldioxiden från människan 5
Dan Ahlmark: Viktiga krafter bakom Sveriges utveckling 6
Britt-Louise Hoberg: Politiserat rättsväsende 8
Solpaneler – en miljöfara 10
Josh Glancy: Jordan Peterson. Om islamofobi, Twitter och Cambridge 15
Nils Tore Gjerde; Lag och rätt på havet 17
Folkmordet i Turkiet 1915 18
Tommy Hansson: Julian Assange fick vad han förtjänade 20
Kvinnovälde i media 22
Bertil Häggman: Nej till globalismen 23
Tege Tornvall: Tänk om det blir kallare? (bokrecension) 24

Contra nummer 4 2019
Ledare:  Skatteutplundringen fortsätter – men den göms undan 2
Filip Björner: Vindkraften är farlig – Del 1  3
Dan Ahlmark: Kulturkriget är ett kallt inbördeskrig 6
Britt-Louise Hoberg: 31 dagar i fyllecell och häkte på lösa grunder – aktivistiska poliser bakom (om Karl Hedin) 8
Jessikka Aro jagas av ryska troll. Intervju med Jessikka Aro. 15
Nils Tore Gjerde: Hongkong och det demokratiska Kina (insändare) 17
C G Holm: Plasten räddar liv 18
Allan C. Brownfeld: Identitetspolitik eller ett färgblint samhälle 20
Bertil Häggman: En ny konservatism 21
Stig Daun: Den kollektiva skulden 21
Janis Vikmanis: Min pappa såg Förintelsen 22
Robert Harris: München (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2019
Ledare: Demokrati är folkstyre 2
Alternativ-media tar plats C G Holm intervjuar Mikael Willgert 3
Helge Eyser: Allmänna arvsfonden – allmänna fantasifabriken 6
C G Holm: Muslimer bakom flertalet terrordåd 10
Filip Björner: Vindkraften är farlig – Del 2 15
C G Holm: Ingen fara med sommarens bränder i Brasilien 19
Tommy Hansson: Putins Ryssland utmanar Väst 20
Läsvärt om klimatet (tre bokrecensioner om böcker av Lennart Bengtsson, Elsa Widding och Gregory Wrightstone) 22

Contra nummer 6 2019
Ledare: Vi i Europa 2
Filip Björner: Vindkraften är farlig – Del 3 3
Allan C. Brownfeld: Så fungerade amerikansk politik 8
Nils Tore Gjerde: Demonstrationer och krav på nyval i Georgien 9
Per Ossmer: Vilka bråkar om Nobelpristagaren Peter Handke – och varför?  10
Vladimir Bukovskji – dödsruna 15
Folkkampanjen för ett tryggt samhälle 15
C G Holm: Toriumreaktorn – kärnkraftens framtid 16
Dan Ahlmark: Massindoktrinderingen i Sverige 18
Tommy Hansson: NATO 70 år – Försvarsallians i förvandling 20
Karl-Olov Arnstberg: Efter demokratin (bokrecension) 22
Gregory Wrightstone: Obekväma fakta om klimatet (bokrecension) 22

Contra nummer 1 2020
Ledare: Vår yttrandefrihet 2
Svante Hjertstrand 100 år 2
C G Holm: Rättvisa i domstolen? 3
C G Holm: Måste staten leverera när den tar betalt? 4
Tommy Hansson: Stasis spioneri på östtyska kristna 6
Dan Ahlmark: Hur ska massindoktrineringen åtgärdas? 8
Nils Tore Gjerde: Taiwan har talat!  10
Filip Björner: Vindkraften är farlig. Del 4. 15
Britt-Louise Hoberg: Sverige: Paradis eller helvete? 21
Susan J. Crockford: Isbjörnsliv (bokrecension) 23
K-G Olin: Spionkriget (bokrecension) 24

Contra nummer 2 2020
Ledare: Sveriges rykte 2
C G Holm: Undergången är nära 3
Tommy Hanson: klimatdiktatur och dödskult 4
Allan C. Brownfeld: Trångsynta angrepp på den amerikanska historien 6
Géza Molnár: svensk eller utländsk brottslighet 8
Svenska brott 15
David Stavenheim: Lars Vilks får inte glömmas 16
C G Holm:  Desinformation om Corona 18
Dan Ahlmark: På vilket sätt är den svenska högern fascistisk? 20
Karin Henriksson: USAs alla presidenter (bokrecension) 22
Johan Westerholm: Islamismen i Sverige (bokrecension) 23

Contra nummer 3 2020
Ledare: Genuspedagoger 2
Per Welander (dödsruna) 2
Koranen –våldets bok 3
Kina, de mänskliga rättigheterna och viruset. Julia Llewellyn Smith intervjuar Anastasia Lin 4
Dan Ahlmark: Vad är toxisk feminism? 8
C G Holm: Presidentvalet i USA 9
Britt-Louise Hoberg: Bok förbjöds i Danmark – gavs ut i Sverige 15
Tommy Hansson: Så blev P. O. Enqvist en megafon för KGB och Röda khmerer 16
C G Holm: När blir utlandsfödda självförsörjande? 18
Pia Hellertz: Till mitt försvar (om advokaten Sargon De Basso) 20
Jerome R. Corsi: Killing the Deep State (bokrecension) 23
Fredrik Malm: Naftasyndikat (bokrecension) 23

Contra nummer 4 2020
Stig Daun: Lågprioriterad sjukdom 2
Tommy Hansson: I gränslandet mellan kommunism och nationalsocialism 3
Allan C. Brownfeld: Exceptionella ledare i USAs tidiga historia 6
Pia Hellertz: “Familjen” i Angered 8
C G Holm: Magplask för Palmeutredningen 15
Igor Niechajev: Desinformation om Katyn 16
C G Holm: Korstågen – ett försvar mot muslimsk erövringspolitik 18
Tommy Hansson: BBC hjärntvättar Storbritannien med propaganda och dubbeltänk 20
Ivar Arpi och Anna Karin Wyndhamn: Genusdoktrinen (bokrecension) 23

Contra nummer 5 2020
Sten Dybeck: Kvinnorna har kapat public service 2
Belarus oppositionsledare: Intervju med Svetlana Tichanovskaja 3
Hasan Chowdhury: Det framtida rymdkriget 5
C G Holm: Nya konstiga ord 6
Britt-Louise Hoberg: President Trump och MAGA-doktrinen 9
Tommy Hansson: Spioneriets historia Från Mose till Pierre Schori 15
Britt-Louise Hoberg: Vanadin – en framtida nyckelmetall 18
Dan Ahlmark: En utrikespolitik baserad på MAGA 20
Douglas Murray: Kollektiv galenskap (bokrecension) 23

Contra nummer 6 2020
Ledare: Sverige är värt att försvara! 2
Britt-Louise Hoberg: Mineraler i Sverige 3
Britt-Louise Hoberg: Bönder, bergsmän och gruvfolk 6
Filip Björner: Det hegelska viruset i USA 8
C G Holm: Så arbetar Contra med språket 15
Dan Ahlmark: Är vår civilisation och vårt land dömt till undergång? 16
Tommy Hansson: Draken – en spjutspets under det Kalla kriget 18
Debatt 20
Bjørn Lomborg: Falsklarm (bokrecension) 22

Contra nummer 1 2021
Ledare: De gröna ökar koldioxidutsläppen 2
Filip Björner: Folkhälsomyndighetens desinformation om det kinesiska viruset 3
Desinformationspriset till Folkhälsomyndigheten 6
Géza Molnár: Svårt för gruvnäringenn att utvecklas med Miljöpartiet i regeringen 7
C G Holm: Friskolor en del av friheten 8
Anne M. Sørensen intervjuar Juan Guaidó 15
Vad händer i Venezuela? 17
Dan Ahlmark: Postmodernismens felaktiga syn på historien 18
Filip Björner: Förföljelse av troende 20
Jakob E:son Söderbaum: Modern konservatism (bokrecension) 22
Helen Pluckrose och James Lindsay: Cyniska teorier (bokrecension) 23

Contra nummer 2 2021
Ledare: Våra välsignade svenska statliga företag 2
C G Holm: Hotet från Huawei 3
Tommy Hansson: Lagen om hets mot folkgrupp – Verksamt vapen för vänsterns censurivrare 4
C G Holm: Vi under skatter digna ner! 6
Rysare från regeringskansliet 8
Géza Molnár: Amerikanska presidentvalet 10
Per Ossmer: 75 år sedan Baltutlämningen 15
Nils Tore Gjerde: Georgien – från kris till kris 17
Allan C. Brownfeld: Vart tog det färgblinda samhället vägen? 18
Filip Björner: Både Ebba och Esbjörn är offer 19
Ingwar Åhman-Eklund: Rädda Sverige från Särkulturen 21
Stig Daun: Den förbjudna konflikten 22
Thérèse Juel: Dömda (bokrecension) 23
Karl-Olov Arnstberg: Godhetstyranniet (bokrecension) 23

Contra nummer 3 2021
Ledare:Ett skäl ill att gå med i NATO 2
Tord Tannenberg (dödsruna) 2
Tommy Hansson: Israelisk-palestinska konflikten – Tvåstatslösning omöjlig 3
C G Holm: Vi behöver plats! 6
C G Holm: Taiwan. Den farligaste platsen på jorden. 8
Géza Molnár: Det ihåliga sysselsättningslöftet 10
Joakim Förars: Amerikanska presidentvalet 15
Stig Daun: Politisk korrekthet (insändare) 17
Nils Tore Gjerde: Georgien – nytt hopp (insändare) 17
Allan C. Brownfeld: Kritisk rasteori – ett angrepp mot Västerlandets civlisation 18
Muhammed, islam och islamism 20
Leif Erixell: Handbok i aktuell politik (bokrecension) 23
Hanne Kjöller: Vad får vi för forskningspengarna? Allt mindre! (bokrecension) 23

Contra nummer 4 2021
Ledare:Det är dags för oppositionen att visa vem som bestämmer 2
C G Holm: Många fördelar med livsmedelsindustrin 3
Sayragul Sauytbay intervjuas av Damian Whitworth 6
Nils Tore Gjerde: Taiwan och Litauen upprättar förbindelser 9
Géza Molnár: Kina trampar ner friheten i Hongkong 10
Filip Björner: Förfelad kamp mot penningtvätt 15
Rysk militärforskning 19
Britt-Louise Hoberg: Har svenska kristenheten utsett Israel till världens skurk? 20
Undergången dröjer 21
Sven Börjesson: En klimathistoria (bokrecension) 22
Wilhelm Agrell: Oleg Penkovskij. Spion på avgrundens rand (bokrecension) 23

Contra nummer 5 2021
Ledare: Slå vakt om demokratin! 2
Filip Björner:  Det rödgröna kriget om hederskulturen 3
C G Holm: Koldioxidhalten behöver öka för att vi ska garanteras ett bra liv! 7
C G Holm: Könsdysfori – en  modesjukdom 8
Géza Molnár: Koncentrationslägren i Sinkiang 10
Ai Wei Wei intervjuas av Kevin E. G. Perry 15
Tommy Hansson: Svensk satsning på försvaret – men långt kvar till 1950-talets nivå 18
Britt-Louise Hoberg: Talibanerna tillbaka i Afghanistan 20
Filip Björner: Nyans – ett islamistiskt parti 22
Asia Bibi: Nio år i dödscell (bokrecension) 23
Helena Merriman: Tunnel 29. Den sanna historien om den osannolika flykten under Berlinmuren. (bokrecension) 24

Contra nummer 6 2021
Ledare: Strandskyddet 2
Patrick Cockburn: Minnen från Sovjetunionens fall 3
Géza Molnár: Invandring och brottslighet 6
C G Holm: Över 300 myndigheter – och mest kvinnor i toppen 8
Britt-Louise Hoberg: Bruksmentalitet är inte Gnosjöanda 10
C G Holm: Efter mötet i Glasgow… 15
Tommy Hansson: Merkels destruktiva energi- och migrationspolitik 18
Géza Molnár: Konflikten kring Västfilippinska havet tar ny fart 20
Stig Daun: Motsatsernas förening 21
Karl-Olov Arnstberg: PK-folket (bokrecension) 22
Desmond Shum: Red Roulette (bokrecension) 23

Contra nummer 1 2022
Ledare: Den galna elmarknaden är ingen marknad 2
Andrew Billen intervjuar Éric Zemmour 3
Per Ossmer: Ungdomsrånen 6
C G Holm: IPCCs rapport är politisk – inte vetenskaplig 8
Mats Ödman: Hockeyklubban (insändare) 9
Britt-Louise Hoberg: Västvärldens svaga politiska ledning 10
Alain Elkann intervjuar Yu Jie 15
Tommy Hansson: Så skall det röda Kina nå världsherravälde 18
Géza Molnár: Vaccinationstvång mot grundlagen 21
Karl-Olov Arnstberg: Konsekvenserna (bokrecension) 22
Henrik Jönsson: Frihetligt självförsvar (bokrecension) 23

Contra nummer 2 2022
Ledare: Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas. Uran är redan förbjudet. 2
Richard Lloyd Parry: Nordkorea och Bitcoin 3
C G Holm: Om man inte talar svenska 4
Stig Daun: NATO-medlemskap (insändare) 5
Nils Tore Gjerde: Slava Ukrainie! (insändare) 5
C G Holm: Högre eller lägre temperatur – allt förklaras av ”den globala uppvärmningen” 6
Tommy Hansson: Vem är Vladimir Vladimirovitj Putin? 8
Ukraina 15
Filip Björner: NATO – Världens största fredsrörelse 16
Belaruser i Sverige 20
Bertil Wedin (dödsruna) 21
Allan C. Brownfeld: ”Progressiva” politiker utgör ett hot när brottsligheten ökar och skolorna politiseras 22
Jan Blomgren: Sveriges elförsörjning (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2022
Ledare: NATO 2
Kalle Strokirk (dödsruna) 2
Människans framsteg och dem som är däremot 3
Géza Molnár: Modulära kärnkraftverk – mindre och billigare än dagens 4
C G Holm: Putinkramare i E4-kyrkan 6
Nils Tore Gjerde: Krig och krigsförbrytelser i Ukraina 7
C G Holm: Barnomhändertaganden 8
Enes Kanter Freedom 10
Tommy Hansson: Kommunismen i Indonesien 15
Ulf Swenzén: Nationalsocialism och kommunism 18
Marina Ovsynnikova protesterar i rysk TV 20
Hans Gunnar Axberg: Statsministermordet (bokrecension) 22
Jessika Aro: Putins troll (bokrecension) 22

Contra nummer 4 2022
Per-Olof Nilsson (dödsruna) 2
C G Holm: Jordan B. Peterson 3
Britt-Louise Hoberg: Bofors Test Center (intervju med VD Stefan Krol) 4
Melinda Björner: Svårt med returglas på Systemet 6
Allan C. Brownfeld: Fruktan för att samhället slits itu 8
Nils Tore Gjerde: Ukraina – när tar kriget slut? (insändare) 9
Per Ossmer: Civila och flygattacker 10
Tommy Hansson: Underrättelsetjänsten 15
C G Holm: Hela Latinamerika rasar 18
C G Holm: Värmerekorden uteblev 20
Per Ossmer: Vilka är kurderna och vad vill de? 22
Johan Gustafsson: Slöseriet med dina skattepengar (bokrecension) 23

Contra nummer 5 2022
Ledare; Ny regering 2
C G Holm: Riksdagsvalet
Per Ossmer: Krigets lagar 4
Dan Ahlmark: Libertarianismens grunder (1) 6
Britt-Louise Hoberg: Åldersdiskriminering 9
Att vara kristen i Pakistan 10
Tommy Hansson: Kemiska stridsmedel 15
Allan C. Brownfeld: Grundlagsfadern Thomas Jefferson och friheten 16
Britt-Louise Hoberg: Rysk attack mot Sverige kan inte uteslutas 18
C G Holm: Myten om den ”sjätte massutrotningen” 20
Tommy Hansson: Det röda Kina – en koloss på lerfötter 22
Björn Törnvall: Jakten på Karl Hedin (bokrecension) 23

Contra nummer 6 2022
Ledare: NATO eller inte NATO 2
Intervju med Enes Kanter Freedom 3
Dan Ahlmark: Libertarianismens grunder (2) 6
David Charter: Ron DeSantis – Floridas guvernör och kanske USAs näste president 15
Nils Tore Gjerde: Förlorarnas hämnd (insändare) 18
C G Holm: Domedagsprofeterna har fel 19
Allan C. Brownfeld: Hotet mot yttrandefriheten och demokratin 21
Karl-.Olov Arnstberg: Sverige-syndromet (bokrecension) 23
Andreas Cervenka: Girig-Sverige (bokrecension) 23

Contra nummer 1 2023
Ledare: Polarisering 2
Karl-Edvard Hellkvist (dödsruna) 2
C G Holm: Det verkliga klimathotet 3
Britt-Louise Hoberg: När Turkiet blev medlem i NATO 4
Nils-Tore Gjerde: Vapen till Ukraina (insändare) 5
Nils Holm: Svensk spaning mot tyska mål! 6
Sten Dybeck: Låt oss modernisera texten till den svenska nationalsången 7
Dan Ahlmark: Diktaturer får ej härska över demokratier 8
Britt-Louise Hoberg: Den bibliska samhällsläran 15
Nils-Tore Gjerde: Ryssland – en terrorstat (insändare) 16
C G Holm: Myteri på sovjetiskt fartyg som satte kurs mot Sverige 17
Tommy Hansson: Kreml finns över hela Ryssland, men den som räknas är Kreml i Moskva 18
Allan C. Brownfeld: Reträtt i prestationsmått för att skydda dem som inte presterar 20
Leif V Erixell: Den svenska statsideologin (bokrecension) 21
Henrik Berggren: Spanska inbördeskriget (bokrecension) 23

Contra nummer 2 2023
Ledare: Lata fransmän 2
James Marriott: New York Times eget högerspöke fick nog. Intervju med Bari Weiss 3
Dan Ahlmark: Utvecklingen till fria människor 6
Tommy Hansson: Ryssarnas misslyckade ockupation av Gotland 1808 8
Nils Tore Gjerde: Barn i Ukraina (insändare) 10
C G Holm: Var Muhammed schizofren? 15
Allan C. Brownfeld: Den fria världens ledare 18
Britt-Louise Hoberg: Fredsmäklare istället för vapen 20
Per Ewert: Landet som glömde Gud (bokrecension) 22
Elsa Widding: Sunt förnuft om Energi & Klimat (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2023
Ledare: Gustav Vasa vald till kung för 500 år sedan 2
Svante Hjertstrand död 3
C G Holm: Mjölk – en livgivande produkt 4
Filip Björner: ”Faktagranskning” tål inte faktagranskning 6
Dan Ahlmark: Nationell suveränitet och globalism 8
Nils Tore Gjerde: Taiwans framtid (insändare) 15
Nils Tore Gjerde: Rysslands krig (insändare) 15
Nils Tore Gjerde: Är Kina på glid i Ukraina-konflikten (insändare) 15
Allan C. Brownfeld: Kan vi återupprätta yttrandefriheten? 16
Per Ossmer: Vargen – behövs den?  18
Brit-Louise Hoberg: Tron på den ”eviga freden” 20

Contra nummer 4 2023
Ledare:: Nej till islamska påtryckningar 2
C G Holm: Utdikning av sumpmarker 3
Dan Ahlmark: Demokratisk eller auktoritär kollektivism? 6
Janis Vikmanis:Underjordiskt tryckeri i Lettland 8
Géza Molnár: Den globala uppvärmningen 15
Nils Tore Gjerde: Kampen om säden (insändare) 17
Filip Björner: Vågar vi demonstrera för yttrandefriheten? 18
När blir brott ett accepterat handlingsalternativ 20
Britt-Louise Hoberg; Vad tror direktörer på? (bokrecension) 22
C G Holm: Kollektiv galenskap (bokrecension) 22

Contra nummer 5 2023
Ledare: Befolkningsfrågan 2
Filip Björner: Hamas 3
C G Holm: Kinas ekonomi på nedgång 6
Britt-Louise Hoberg: “All offentlig makt utgår från folket” 8
Några fakta om Muhammed 10
Tolv myndigheter om organiserad brottslighet 15
Allan C. Brownfeld: Polarisering och våld i amerikansk politik 18
Nils Tore Gjerde:: Spannmålsproduktion i Ukraina; Ukraina producerar, Ryssland förstör (insändare) 19
Drönare til Ukraina 19
Matthew Campbell: Javier Milei – libertarian i Argentin 20
Brottsplats Moskva 22
Britt-Louise Hoberg;: Är Sverige på väg att tappa välfärden? 23

Contra nummer 6 2023
Ledare:NATO 2
Fredril Runebert: Barnomhändertaganden 3
Fredrik Malmberg: Islam och hotet mot den västerländska demokratin 6
Nils Tore Gjerde: Ukraina (insändare) 9
Pius XII – hjälpte judar med tyst deiplomati 10
Filip Björner: Nordkoreas ubåtar 15
Allan C. Brownfeld: En arabisk jude berättar 18
Stig Daun: Missionären (insändare) 19
Dan Ahlmark: Den nya ekonomin – World Economic Forum 20
Steven E. Koonin: Unsettled (bokrecension) 22
Joakim Lamotte: Där stormen är (bokrecension) 23

Contra nummer 1 2024
Ledare: Årgång 50 2
Britt-Louise Hoberg: Hot om terror och krig 3
Bertil Malmberg: Om ubåtar (insändare) 6
C G Holm: Nya tider i Argentina 7
Gunnar Johansson: Israels historia 9
Filip Björner: Muslimska btödraksapet mot Salwan Momika 15
Bertil Malmberg: Islams offer 19
C G Holm: Valet till Europaparlamentet 21
Filip Björner: Nazimarxismen mot Israel (Eurovision Song Contest) 22
Brigitte Gabriel: They must be stopped (bokrecension) 23
Liza Alexandrova-Zorina: Imperiets barn (bokrecension) 24