Av Filip Björner

Folkhälsomyndigheten (FoHM)vilseledde avsiktligt allmänheten under 2020. I denna artikel fokuserar vi på de tidigaste misstagen, förnekelsen, lögnerna och den medvetna otydligheten.

Innan vi granskar FoHMs desinformation bör vi konstatera vad som har inträffat under 2020. Minst 8 500 personer avled förra året av det kinesiska viruset. Därtill har tusentals individer genomlidit den plågsamma sjukdomen – med eller utan hjälp av respirator – utöver alla dem som blev lindrigt drabbade. Dessutom har tiotusentals personer lidit av följdverkningar som till exempel konkurser och arbetslöshet.

Det är viktigt att de avlidnas antal inte relativiseras bort. En del av dem kunde ha dött under året av andra orsaker än virussjukdomen, men i så fall så hade flera av dem fått somna in mer värdigt med anhöriga vid sin sida. Många av de som dog av det kinesiska viruset var isolerade och fick aldrig säga farväl till älskade personer. Flera av dem utsattes till och med för palliativ vård (vård i livets slutskede, avsedd att lindra inte bota) utan att någon läkare fattade beslutet och utan att de anhöriga fick reda på det förrän personen avlidit, enligt de regler som gäller.

Tusentals människor dog i onödan. Några var friska och yrkesaktiva innan de drabbades. Skulle till exempel Adam Alsing ha dött vid 51 års ålder om han inte hade fått det kinesiska viruset? Enligt vännernas och de anhörigas vittnesmål så är det osannolikt.

Nedtoning av faran

Världshälsoorganisationen – WHO – fick reda på det nya virusutbrottet i Wuhan den 31 december 2019. Fiskmarknaden med smitthärden stängdes ner den 1 januari. WHO skrev på sin sajt den 9 januari: ”According to Chinese authorities, the virus in question can cause severe illness in some patients and does not transmit readily between people.”(1)

DNA-sekvenskoden för det nya kinesiska viruset offentliggjordes den 12 januari. Samma datum skrev WHO på sin webbsida: ”At this stage, there is no infection among healthcare workers, and no clear evidence of human to human transmission.”(2) Men redan nästa dag skrev WHO om ett fall i Thailand: ”The possibility of cases being identified in other countries was not unexpected.” (3)

Tre dagar senare, den 16 januari fick FoHMs talesman Anders Tegnell i radioprogrammet P1-morgon frågan om det nya viruset kunde smitta från människa till människa. Han svarade nedtonande: ”Nej det är inte fastslaget, det är möjligt att det har en liten sådan kapacitet men för att bli riktigt stort och allvarligt i sådana utbrott så måste virus vara ganska bra på att sprida sig från människa till människa och det är det helt uppenbarligen inte.”(4)

Den 20 januari kom larmet i ett enkelt telegram från AFP: ”China virus contagious between people: government expert”.(5) Det larmet föranledde Aftonbladet att direkt kontakta FoHM. Tegnell svarade då: ”Att det smittar mellan människor i vissa situationer finns det redan en del som tyder på. Men det smittar inte ’effektivt’, som vi epidemiologer säger, eftersom vi inte har sett någon spridning i exempelvis sjukvården.”(6)

Aftonbladets egen artikelrubrik, som berodde mer på information från  Japan, Sydkorea och Thailand än på Tegnells nedtoning av farhågan, löd: ”Kinesiska viruset har spridits till flera länder – även via människor”. Den rubriken var ett enkelt och krasst konstaterande av fakta. Saken var biff. Smittan spreds mellan människor.

Varför avstod FoHM från att ta larmet från den kinesiska expertisen på allvar? Var det möjligen i syfte att undvika panik? Ja, ett av svaren från Anders Tegnell till Aftonbladet samma dag tyder just på det: ”Vi är i den fas då det kommer in mycket information och det är svårt att veta vad den står för. Då ska vi inte överreagera, utan vänta och se. Det finns ganska få signaler som talar för att vi ska gå mot panik.”(7)

Den 20 och 21 januari gjorde ett WHO-team en egen undersökning av drabbade på plats i Wuhan. Resultatet beskrivs på WHOs sajt den 22 januari: ”Data collected through detailed epidemiological investigation and through the deployment of the new test kit nationally suggests that human-to-human transmission is taking place in Wuhan. More analysis of the epidemiological data is needed to understand the full extent of human-to-human transmission. WHO stands ready to provide support to China to conduct further detailed analysis.”(8)

Men samma dag publicerar WHO en mer alarmerande nyhet om flera smittade i sjukvården: ”The facilities for fever triage and for treatment of suspected and confirmed cases were visited in Zhongnan hospital. The delegation witnessed the systems that have been put in place to provide high quality diagnostic, treatment, and isolation services. The identification of infection among 16 health care workers reinforces the importance of ensuring appropriate infection prevention and control measures are in place for patients, staff and hospital visitors at all times. All health professionals should adhere to infection control procedures even in parts of the health care system that do not usually deal with cases of infectious disease.”(9)

Den 23 januari uppgav WHO att smittan spreds till Sydkorea och troligen fanns i Singapore. De kände just då till 557 fall varav 17 hade dött, vilket var hela 4 procent. Det var för tidigt för att kalla det en pandemi, men WHO gjorde då ett uttalande till alla länder i världen: ”It is expected that further international exportation of cases may appear in any country. Thus, all countries should be prepared for containment, including active surveillance, early detection, isolation and case management, contact tracing and prevention of onward spread of 2019-nCoV infection, and to share full data with WHO. ”(10)

Men fortfarande, den 24 januari, avstod FoHM från att ta larmet på allvar. Då kunde man på myndighetens webbsida läsa: ”Smittspridning mellan människor tros också förekomma.”(11)

Nej, FoHM var definitivt inte snabba med att konstatera fakta. För FoHM var det istället viktigare att förebygga panik än att förebygga smittspridning.

Från nedtoning till förnekelse

FoHMs nedtoningsstrategi i början av januari 2020 övergick till en förnekelsestrategi som låg hårt fast i början av feb–ruari. De hamrade då in påståendet att Sverige inte skulle beröras. FoHM drev det budskapet så starkt att det var närmast omöjligt för en kritisk röst att komma till tals utan att utsättas för hån.

Vi var dock ett antal personer som i början av februari insåg allvaret när vi jämförde statistiken från den globala sars-epidemin med statistiken för det nya virusutbrottet. Enligt FoHMs egna uppgifter till media så fanns det den 1 februari 11900 fall av det kinesiska viruset, varav 259 personer hade avlidit. Den 4 februari skrev jag i en Facebookgrupp: ”På mindre än två månader har fler människor smittats av detta virus än alla de som smittades av sars under en niomånadersperiod 2003.” Och då drog jag till med tiden, eftersom de första fallen kom i slutet på december. Det handlade om bara cirka 40 dagar. Jag föreslog i det inlägget att vi borde se över våra beredskapslager. Men flera debattörer kallade mig då för ”alarmist” och några av dem hänvisade till FoHM som påstod att Sverige inte skulle beröras.

Jag skrev ett nytt inlägg i samma Facebookgrupp den 10 februari: ”Antalet smittade i viruset 2019-nCoV är nu 40356. Dödsfallen är 910. Och 3 317 har friskförklarats. Samtliga dödsfall, utom två, har skett i Kina. Och alla har skett i Asien. Men samtidigt har bara 5 personer friskförklarats utanför Asien. Detta coronavirus smittar och dödar fler än vad sars gjorde. Jag anser att vi bör känna oss oroliga eftersom smittspridningen inte är under kontroll i Kina. En rimlig sak våra politiker skulle kunna göra, vore att avsätta medel för utbyggnad av någon av de karantänbevakade intensivvårdsavdelningar som redan finns. Det vore klokt att i god tid utöka platserna vid något av storsjukhusen i vårt land. Skulle det bli ett rejält utbrott här så är de platser som finns idag för få.” En person svarade: ”Du ska inte vara orolig.” De flesta trodde då fortfarande att det som FoHM påstod var sant.(12)

Senare har jag sett liknande berättelser från andra personer som likt mig tidigt tog utbrottet på allvar och som självständigt räknade på de officiella siffrorna och gjorde jämförelser med sars och mers. Vi blev alla utsatta för hån och glåpord, med hänvisningar till det som FoHM påstod om saken.

Gång på gång spred FoHM falska påståenden, baserat enbart på blint önsketänkande. Den 7 februari hade till exempel Svenska Dagbladet en löpsedel med citatrubriken: ”Coronaviruset kommer inte att spridas i Sverige.” Citatet kom direkt ur munnen på FoHMs chef Johan Carlson.

För min egen del måste jag påpeka här att jag aldrig någonsin tidigare i mitt liv har varit i närheten av att uttrycka oro till medmänniskor över ett virusutbrott. Jag har heller aldrig tidigare misstrott FoHM eller någon annan myndighet i detta avseende.

Saken var helt enkelt den att de officiella siffrorna visade på en tiodubbling av antalet insjuknade under en 40-dagarsperiod. Den farten höll i sig en bit in i februari, och det skulle alltså innebära att ifall inga som helst skyddsåtgärder vidtogs så skulle nästan hela världens befolkning bli smittad imom loppet av bara lite mer än 200 dagar, räknat från den 10 februari.

Den 8 februari sade Tegnell till media om sportlovsresor till Alperna: ”När det gäller den här typen av resor finns det absolut ingen anledning att bekymra sig för Coronaviruset. I exempelvis Alperna och Sydeuropa finns det ingen spridning över huvudtaget.”(13)

Så sent som den 27 februari påstod Anders Tegnell till Svenska Dagbladet: ”För att smittas krävs det att man är nära någon en längre tid, till exempel på en arbetsplats eller i hemmet. Det är väldigt osannolikt att bli smittad bara genom att passera någon utomhus eller stå bredvid någon en kort stund i kollektivtrafiken […] Viruset smittar inte heller via ytor eller föremål…”(14)

Från förnekelse till rå kalkyleringsstrategi

FoHMs väg från panikförebyggande nedtoning till förnekelse och sedan tillbaka till mer nedtoning slog tillbaka mot dem själva.  En månad efter Johan Carlssons påstående till Svenska Dagbladet rådde därför en inre panikstämning inom FoHM. Det var ju helt uppenbart att de hade haft fel, så vad skulle FoHM nu göra?

De kunde ha struntat i att försöka kamouflera sitt eget misslyckande. De kunde ha låtit bli att försöka rädda sin egen prestige, och istället ha inriktat sig på att rädda människoliv. De kunde ha valt en förnuftig och human väg, men de bollade istället med idéer kring hur de kunde släta över det egna initiala misslyckandet.

Därför började Tegnell och hans kollegor att i hemlighet fundera kring en flockimmunitetsstrategi. Samma tanke dök upp hos en bekant till Tegnell, Johan Giesecke. Giesecke hade varit statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet 1995–2005 och han har varit forskningschef vid Europeiska smittskyddsmyndigheten. Smittskyddsinstitutet slogs den 1 januari 2014 ihop med Statens folkhälsoinstitut. Tillsammans blev de Folkhälsomyndigheten. Giesecke hade fortfarande via mejl god kontakt med Tegnell och med andra personer inom FoHM och deras vänkrets.

Deras mejlkorrespondens i mitten av mars visar att de backade upp varandra, och att Giesecke var mycket ivrig på att trumma för idén att bedriva en strategi för att uppnå en tänkbar flockimmunitet.(15) Strategin beskrevs faktiskt redan den 13 mars i ett Facebookinlägg av Annika Linde, som hade varit statsepedemiolog vid Smittskyddsinstitutet från 2005 till 2013: ”Om cirka 60 procent av befolkningen smittats med ett virus med den smittsamhet som Corona och influensa har får man en flockimmunitet, som gör att spridningen upphör. De som inte smittats skyddas mot smitta av den stora, immuna flocken.”(16) Hon beskriver strategin ganska ingående. Och hon påpekar: ”Vad jag beskrivit är i själva verket vår Folkhälsomyndighets strategi. Jag ser den som den bästa möjliga i ett ganska omöjligt läge!”

Dagens Nyheter uppmärksammade detta i en artikel den 14 mars.(17) Men Anders Tegnell förnekar i den artikeln att det skulle vara FoHMs strategi. Samtidigt säger han dock att en flockimmunitet vore en  positiv effekt. Under de månader som följde därefter säger Tegnell och andra FoHM-medarbetare gång på gång att Sveriges strategi inte syftar till att uppnå flockimmunitet. Men detta uppfattas av många som märkligt och FoHMs strategi ifrågasätts som otydlig.

Den 16 mars publicerar Aftonbladet en artikel där Tegnell säger om begreppet ”flockimmunitet” att: ”Vi har varit lite försiktiga med att använda det ordet för det andas ju lite att man har gett upp och det är ju inte alls det som det är frågan om.”(18)

FoHMs kommunikation balanserar denna period mellan lögn och otydlighet. Efter Dagens Nyheters intervju mejlar Annika Linde till Tegnell och hon skriver bland annat att: ”…jag ska försöka hålla mig ännu bättre undan media i fortsättningen”. I Tegnells svar skriver han: ”Uppskattar din lojalitet eller hur man ska uttrycka det.”

Efter detta fortsatte Tegnell och andra företrädare för FoHM med den mediala tekniken att genomgående glida på frågor och sväva ut i otydligheter.

Den 17 mars publicerade Göteborgs-Posten en debattartikel av fyra professorer (i respektive klinisk virologi, klinisk farmakologi, internmedicin och oral medicin) där de angrep FoHMs och regeringens strategi. Rubriken löd: ”Den svenska strategin att låta Coronaviruset spridas är cynisk”.(19) Det föranledde flera lögner och otydlighetsglidningar från FoHM. Den 19 mars ljög Sveriges socialminister, Lena Hallengren, rakt ut i tidningen Världen idag: ”Folkhälsomyndigheten har ingen sådan strategi, det är en missuppfattning.”(20)

Fem månader senare publicerade journalisten Emanuel Karlsten ett utdrag av mejlen mellan Tegnell, Giesecke och andra FoHM-medarbetare på sin blogg, där det alldeles tydligt framkommer att det redan i mars fanns en konsensus inom FoHM om att flockimmunitet var målet. Men den 14 augusti påtalade Aftonbladet dessutom att Tegnell har raderat många av de mejl som tidningen ville begära ut. I den artikeln tas frågan upp om inte FoHM måste registrera och bevara alla myndighetsmejlen. Men det är oklart om Tegnells mejlraderingar är lagliga eller olagliga, eftersom det beror på innehållet i de mejl han har raderat.(21) Det går alltså inte att bedöma om Tegnell har agerat olagligt, just eftersom mejlen har raderats.

Tre huvudstrategier

Det finns i princip tre huvudstrategier som länder kan följa i kampen mot det kinesiska viruset. Dessa strategier beskrevs den 15 mars på ett skissartat sätt i ett mejl till Anders Tegnell från pensionären Peet Tüll. Han var tidigare medicinalråd och chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet. Och det var Tülls tjänst som Anders Tegnell övertog och som utvidgades när FoHM grundades. I mejlet påpekade Tüll att det ”finns tre strategier för att stoppa epidemin”.

Den första strategin skulle kunna vara en lockdown av Sverige i fyra veckor. Den andra strategin (som är den som framgångsrikt har tillämpats i Sydkorea) skulle kunna vara att smittspåra i möjligaste mån och sätta smittade i karantän i två veckor (vilket skulle medföra att hela samhället i övrigt är öppet och samhällets ekonomi kan fortsätta närmast ostört). Den tredje strategin skulle kunna vara att låta smittspridningen få fortgå, långsamt eller fort, ”för att uppnå en hypotetisk ’herd immunity’”. Om den sistnämnda strategin skrev han att: ”Det framgår för mig som en uppgiven och huvudlös strategi, vilken jag aldrig skulle ha accepterat i min tidigare roll.”(22)

Som vi vet så valde FoHM den tredje strategin. Och med tanke på kritiken från Tegnells företrädare Tüll – samt med tanke på alla de negativa skriverierna om Sverige i utlandet – så kan vi kanske bättre förstå varför FoHM valde att växelvis förtiga, ljuga och vara otydlig om strategins faktiska målsättning. För den förutsatte att flera tusen människor skulle dö.

FoHM är en rådgivande myndighet, så ansvaret för den politik som har förts ligger tungt på riksdagens och regeringens axlar. Regeringen valde under våren 2020 att politiskt verkställa FoHMs strategi och strunta i omvärldens hårda kritik. Men i november började statsministern att fatta några beslut som avvek från FoHMs linje. Med en lite mer restriktiv politik har antalet avlidna sedan december blivit lägre än vad det annars skulle ha blivit.

Möjligen hörsammade Stefan Löfven till sist omvärldens kritik, när den anfördes av Norges tidigare socialdemokratiska statsminister Gro Harlem Brundtland som gäst i Skavlans TV-program den 6 november. Hon sade: ”Man kunde inte bygga upp immunitet med ett sådant virus. Det skulle vara med stora kostnader i form av sjukdom och död. Och de fick ju för många sjukdomstillfällen och allt för många dödsfall.”(23) Vid den tidpunkten hade Sverige sedan pandemins början haft 593 dödsfall per miljon invånare och Norge 52. Likväl är Sveriges strategi fortfarande mindre restriktiv än den som praktiseras i Norge, och därför dör fler svenskar än norrmän av det kinesiska viruset.

 

 1. https://web.archive.org/web/20200115194156/https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china
 2. https://web.archive.org/web/20200115180036/https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/
 3. https://web.archive.org/web/20200115230651/https://www.who.int/news-room/detail/13-01-2020-who-statement-on-novel-coronavirus-in-thailand
 4. https://web.archive.org/web/20201207212005/https://tegnellcitat.se/
 5. https://web.archive.org/web/20200418062959/http://afp.omni.se/afp-alert/a/zGP0AO
 6. https://web.archive.org/web/20210102080447/https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WbBgwL/kinesiska-viruset-har-spridits-till-flera-lander–aven-via-manniskor
 7. https://web.archive.org/web/20200125200922/https://www.who.int/china/news/detail/22-01-2020-field-visit-wuhan-china-jan-2020
 8. https://web.archive.org/web/20200201053624/https://www.who.int/china/news/detail/22-01-2020-field-visit-wuhan-china-jan-2020
 9. https://web.archive.org/web/20200125200924/https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
 10. https://web.archive.org/web/20200124110625/https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/
 11. https://www.facebook.com/groups/politiskdebattgrupp/permalink/3736054513101411
 12. https://kuriren.nu/nyheter/viruset-stoppar-inte-sportlovsresandet-nm5297550.aspx
 13. https://www.svd.se/allt-du-behover-veta-om-coronaviruset-x6gq
 14. https://emanuelkarlsten.se/har-ar-kontext-till-de-lackta-tegnell-mejlen https://emanuelkarlsten.se/tegnell-mejlen-berattelsen-om-johan-giesecke-och-folkhalsomyndigheten/
 15. https://www.facebook.com/monica.renstig/posts/10156765899140178
 16. https://www.dn.se/nyheter/sverige/forra-statsepidemiologen-langsam-spridning-kan-bygga-upp-immunitet/
 17. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6j7vaO/anders-tegnell-hyllar-brittisk-tanke-kring-flockimmunitet-dit-vi-beh
 18. https://www.gp.se/debatt/den-svenska-strategin-att-l%C3%A5ta-coronaviruset-spridas-%C3%A4r-cynisk-1.25515058
 19. https://www.varldenidag.se/nyheter/experter-svensk-hantering-av-coronasmittan-ar-cynisk/reptcs!KG@qXVzNiijlK46eLgT5Q/
 20. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vQ4EQ4/tegnell-raderade-mejl-fran-myndigheter-och-experter
 21. https://www.expressen.se/nyheter/varningen-till-tegnell-innan-valet-av-strategi/
 22. https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/brundtlands-kritik-mot-sveriges-strategi/