”Veckans Contra” är Contras elektroniska veckobrev. Skickas som e-post en gång i veckan. Prenumerera på ”Veckans Contra”, som förutom ”Veckans kommentar” innehåller en hel del annat läsvärt, genom att mejla till prenumerera@contra.nu Prenumeration är gratis.

Avbokning sker genom ett mejl till avboka@contra.nu


Sverige fortfarande i norsk situation

Trots opinionsundersökningar som visar på framgångar för moderaterna och folkpartiet och bakslag för socialdemokraterna befinner sig Sverige i en norsk...

Birgitta Dahl kryper till korset

Skulle Sveriges riksdag kunna välja en talman som backade upp Hitlers koncentrationsläger? Svaret är ett entydigt ja. Sveriges riksdag har...

Kan man lita på Folkpartiet?

Folkpartiet har hållit landsmöte i Göteborg och den naturliga frågan att ställa är, går det att lita på Folkpartiet? Äldre...

Vi under skatter digna ned

Rubriken har vi denna gång lånat från en genial rad ur den socialistiska kampsången Internationalen (den tredje versen, som inte...

Hungersnöd i socialismens Nordkorea

Hungersnöden är nu akut i Nordkorea. Människor svälter och barn är undernärda (med konsekvenser för både deras fysiska och mentala...

Landsförrädaren befriad

I veckan frigavs den livstidsdömde landsförrädaren Stig Bergling/Eugen Sandberg av en regelföljande kriminalvårdsmyndighet som fått sina handlingsramar direkt från regeringen....