Vi har under senare tid undfägnats med information om att olika personer registrerats av SÄPO under 1960- och 1970-talen. De som sprider informationen ondgör sig över att registrering förekommit. Och ibland kan det verka som om SÄPO sysslat med onödiga saker, som till exempel att granska kommunisters uttalanden i riksdagsdebatter. De finns ju vederbörligen dokumenterade i protokollet och där slösade polisen bort resurser.

Däremot var det förvisso rätt att granska kommunisters göranden och låtanden i andra sammanhang. Under1920-talet var kommunismen en enhetlig internationell rörelse med syfte att från främmande mark störta det demokratiska styrelseskicket och införa diktatur. I Sverige och andra länder. Under och efter Andra världskriget fick vi erfara att det inte bara var tomma hot. När kommunisterna fick chansen tog de den med hjälp av sovjetiska stridsvagnar och experter från KGB. Tiotusentals människor i våra grannländer på andra sidan Östersjön slutade sina dagar i Sibirien, eller i boskapsvagnar på väg mot Sibirien. Att övervaka anhängare av en sådan ideologi är varje demokratiskt samhälles plikt. Gör vi det inte hamnar vi en dag själva i boskapsvagnarna. Men övervakningen behöver inte göras i hemlighet. Dra fram hela skiten i ljuset! Berätta vilka riksdagsledamöter som gått på utbildning i partiskolor i Östtyskland. (SÄPO hade kontroll över vilka som deltog i kurserna). Vilka som deltagit i partikongresser i Rumänien och framfört hyllningar till diktatorn Ceausescu, vilka som talat på massmöten tillsammans med diktatorn i Havanna (javisst ja, det var inte en person som själv kallade sig kommunist, utan Olof Palme, med kumpanen Pierre Schori). Vilka som fått ekonomiskt understöd från olika diktaturregimer, i det uppenbara syftet att de ska gå diktatorernas ärenden senare. Albanien betalade till exempel ledande kommunister i Sverige. Contra har dokumenten från kommunismens konkursbo i Tirana! I boken “Maoisterna” berättas hur lokala kommunister runt om i landet fick betalt från kinesiska ambassaden i Stockholm. Sveriges Kommunistiska Parti (sedermera Vänsterpartiet Kommunisterna och ännu senare Vänsterpartiet) fick finansiering från Sovjet och Östtyskland, bland annat genom nästan gratis tryckning av skrifter och genom att partiets ledning närstående personer kunde driva företag som importerade leksaker, fisk (!) med mera från Östtyskland och andra stater.

De personer som deltog i den här verksamheten har ledande poster i Vänsterpartiet idag. Det är inte personernas ändrade uppfattning som gjort risken för landsförräderi mindre, utan att det finns färre av samma skrot och korn som styr diktaturer i vår omedelbara närhet.

Visst fanns och finns det goda skäl för SÄPO att övervaka kommunister. Vi ska vara glada för att de gjorde det då. Och vi bör se till att de gör det nu. Vi ska dock vara mindre glada för att verksamheten drevs i nära samarbete med det socialdemokratiska partiet och dess egen hemliga polis, SAPO. Vi ska också vara på vår vakt mot att det skett en medveten politisk styrning, som bland annat innebar att SÄPO tog emot och tydligen verkställde order om övervakning av en demokratisk opinionsgrupp som Demokratisk Allians. Att skattebetalarnas pengar använts till sådant är en skandal och de ansvariga borde självklart dras inför rätta – både de politiskt ansvariga och de poliser som inte hade ryggrad nog att vägra utföra sådana uppdrag. Den mest ansvarige lär vi dock aldrig komma åt. Han blev skjuten på Sveavägen 1986.