Verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014, stiftelsens fyrtioandra verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse för 2013

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013, stiftelsens fyrtioförsta verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012, stiftelsens fyrtionde verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011, stiftelsens trettionionde verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse för 2010

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010, stiftelsens trettioåttonde verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse för 2009

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009, stiftelsens trettiosjunde verksamhetsår

Verksamhetsberättelse för 2008

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008, stiftelsens trettiosjätte verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse för 2007

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007, stiftelsens trettiofemte verksamhetsår.