Verksamhetsberättelse för 2006

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006, stiftelsens trettiofjärde verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse för 2005

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005, stiftelsens trettiotredje verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse för 2004

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004, stiftelsens trettioandra verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse för 2003

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003, stiftelsens trettioförsta verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse för 2002

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002, stiftelsens trettionde verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse för 2001

Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse 2001 Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2001, stiftelsens tjugonionde verksamhetsår. Stiftelsen Contras ändamål...

Verksamhetsberättelse för 2000

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2000, stiftelsens tjugoåttonde verksamhetsår.