”Veckans Contra” är Contras elektroniska veckobrev. Skickas som e-post en gång i veckan. Prenumerera på ”Veckans Contra”, som förutom ”Veckans kommentar” innehåller en hel del annat läsvärt, genom att mejla till prenumerera@contra.nu Prenumeration är gratis.

Avbokning sker genom ett mejl till avboka@contra.nu


Kan man lita på Folkpartiet?

Folkpartiet har hållit landsmöte i Göteborg och den naturliga frågan att ställa är, går det att lita på Folkpartiet? Äldre...

Vi under skatter digna ned

Rubriken har vi denna gång lånat från en genial rad ur den socialistiska kampsången Internationalen (den tredje versen, som inte...

Hungersnöd i socialismens Nordkorea

Hungersnöden är nu akut i Nordkorea. Människor svälter och barn är undernärda (med konsekvenser för både deras fysiska och mentala...

Landsförrädaren befriad

I veckan frigavs den livstidsdömde landsförrädaren Stig Bergling/Eugen Sandberg av en regelföljande kriminalvårdsmyndighet som fått sina handlingsramar direkt från regeringen....

Utvidgningen av NATO och EU

Under de senaste veckorna har frågan om utvidgning av NATO och EU diskuterats på högsta politiska nivå. Tre länder föreslås...

Medlöparna och diktaturen

Den 22 juni skrev Jan Myrdal på Aftonbladets kultursidor (Är det månne för att värna om yttrandefriheten som landets största...

Hongkong i kommunisternas händer

Den 1 juli 1997 är en sorgedag för alla demokrater. Över sex miljoner kineser blir av med sin demokratiskt valda...