I den gångna veckan har Kommunalarbetarförbundet sagt upp det treåriga löneavtalet efter bara två år. Kommunal anser att Förbundets medlemmar inte fått så mycket större löneförhöjningar jämfört med andra grupper som de förespeglades när avtalet slöts.

Göran Persson har i stort sett gett Kommunal rätt. De kommunalanställda bör få högre löner.

Det är riktigt att de kommunalanställda har lägra löner än andra LO-grupper. Och löneökningarna har inte varit särskilt höga jämfört med åtminstone en del andra grupper.

Men det finns goda skäl till att de kommunalanställda haft lägre löner än andra. Utbildningsnivån och kvalifikationsnivån är avsevärt lägre för kommunalare jämfört med flertalet andra på arbetsmarknaden. Kommunerna anställer stora mängder personal “direkt från gatan”. Att bli kommunalanställd är ofta ett jobb för den som inte kan något särskilt i avvaktan på att komma på något bättre och mer välavlönat. De som blir kvar är de som saknar ambitioner och förmåga att jobba sig upp.
Inom vissa yrken är det dock så att de kommunala arbetsplatserna är helt dominerande. Då blir även de mest ambitiösa och välutbildade inom yrkeskåren kommunalanställda. Men deras kreativitet och förmåga krävs då ofta i den kommunala byråkratiska organisationen.

I några kommuner och några yrkesområden har man försökt komma runt problemen genom att privatisera delar av den kommunala verksamheten. Effektiviteten har höjts, kostnaderna har minskat och lönerna har ökat. Löneökningarna har främst gällt dem som valt privat verksamhet, men genom konkurrensen har det spillt över också på dem som varit direkt anställda av kommunerna.

Valresultatet nu i september indikerar att det blir en återgång till gamla onda tider. De som är anställda i Kommunals områden återgår till den gamla ineffektiva lunken, som inte heller motiverar några rejäla löneförhöjningar. Ingen i det fria näringslivet kan ju räkna med god lönetillväxt om effektiviteten är låg – och det oavsett om den låga effektiviteten beror på de som arbetar eller på organisationens struktur.

Valresultatet kan av en del tolkas som ett godkännande av högre skatteuttag för att öka de offentliga tjänsterna. Till exempel genom fler anställda eller högre löner. Det är den tolkningen som Kommunal gör och nu begär man helt enkelt betalt av de socialdemokratiskt styrda kommunerna och deras arbetsgivarorganisation för att Kommunal varit så generösa med stöd till Socialdemokratiska Partiet.

Men sådana politiskt motiverade lönepremieringar kan inte på allvar rubba den balans som sätts av marknadskrafterna. Bara genom ett produktionsresultat som motiverar högre löner kan högre löner uppnås. Högre löner skapade genom politiska manipulationer kommer att elimineras genom att andra grupper kommer att tillgodogöra sig löneförhöjningar som motsvarar deras relativt sett bättre produktionsförmåga.

Högre reallöner kan bara uppnås genom omorganisationer och effektivitetsförbättringar på den kommunala sektorn. Eftersom valresultatet indikerar motsatsen bör de kommunalanställda se fram mot relativt sett sämre villkor än tidigare. På kort sikt kan det naturligtvis se annorlunda ut. Men bara när kommunerna ställer större krav på sin personal och avstår från att styra den i detalj kan de anställda räkna med förbättrade villkor.