15 av de 19 flygplanskaparna den 11 september 2001 var saudiska medborgare. Osama bin-Ladin själv är saudier, om än av jemenitiskt ursprung och senare berövad sitt saudiska medborgarskap.

När FBI granskade finansieringen av muslimska terrorister och deras nätverk visade det sig att prinsessan (det saudiska kungahuset uppskattas ha 5.000 medlemmar) Haifa al-Faisal, den saudiske Washington-ambassadörens hustru, varje månad hade skickat checkar till Omar al-Bayoumi och Osama Basnan. Två av flygplanskaparna den 11 september hade, när de bodde i USA, i sin tur fått pengar av dessa två män. Prinsessan har kommenterat händelsen med att hon ägnat sig åt traditionell muslimsk välgärenhet och att hon inte hade en aning om var pengarna hamnade senare. Basnans hustru hade bett pinsessan om hjälp för att betala läkarräkningar.

Flertalet av de utlänningar (araber) som genom al-Qaida i praktiken tog kontrollen över Afghanistan kom från Saudiarabien.

Saudiarabien är ett strikt muslimskt land där befolkningen saknar grundläggande mänskliga rättigheter och där man inte ens som i de små emiraten som omger Saudiarabien har något parlament för diskussion av landets angelägenheter. Eftersom Saudiarabiens hela samhällssystem bygger på islamsk tradition är särskilt kvinnornas ställning mycket eftersatt. Rättskipningen saknar all koppling till de rättsprinciper som råder i den civiliserade världen, alltsedan den romerska rätten för över 2000 år sedan.

Saudiarabiens politiska ledning uttalar sig gärna hårt i kampen mot terrorismen, men vidtar i praktiken inga åtgärder för att komma åt de terrorister som har saudiskt ursprung eller saudiska kopplingar. Man var ytterst motvilliga ens mot att utreda förhållandena kring de 15 terrorister från Saudiarabien som deltog i dåden den 11 september.

Saudiarabien är den hårdaste motståndaren mot Mellersta Österns enda demokrati, Israel.

Likafullt är förbindelserna mellan USA och Saudiarabien mycket hjärtliga. Och visst, det saudiska kungahuset är säkert bra att ha att göra med för den egna befolkningen, om man jämför med det sekulära Irak under Saddam Hussein. Men hur länge kan USA upprätthålla goda förbindelser med en regim som den saudiska bara för att det finns ännu värre alternativ? Det är, om inte annat av moraliska skäl, dags att ompröva de goda förbindelserna med dagens saudiska regim. Araber i Saudiarabien har lika stora skäl att behandlas som människor med rättigheter, som de araber som lever i Irak. Både regimerna måste bort!