Kommunistiska Partiet

Vad vill Kommunistiska Partiet (namnändrat från KPML(r) 2005), hur är de organiserade, vad är deras historia? Felix (10 maj 2007)...

Välfärdspolitik

“Sossarna” sägs vara “pappa” till välfärden i Sverige. Skulle ni kunna utveckla det? Samt vem kläckte idén med våra fria...

OPECs påverkan på Sverige

Om OPEC bestämmer sig för att minska på oljeproduktionen vilka konsekvenser blir det för Sverige och Sveriges ekonomi, och vilka...

Nedre Norrlands Fackförening

Vad vet ni om Nedre Norrlands Fackförening, NNF (www.nedrenorrlandsfackforening.com)? Dom säger sig vara partipolitiskt obundna. Det är emellertid påfallande fattigt...

Svenska företag som flyttar utomlands

Varför flyttar svenska företag utomlands? Om Volvo skulle flytta utomlands, varför skulle dom göra det? Alexander Lindström, Härnösand (19 oktober...

Neutralitetspolitiken

Är neutralitet ett relativt begrepp? Vart går gränsen vid neutralitet ? Vilken roll hade de schweiziska bankerna under andra världskriget?...

Sverige efter börskraschen 1929

Hur var det egentligen i Sverige efter börskraschen? Hur upplevde vi depressionen och hur påverkades ekonomin sedan av andra världskriget?...

Sverige och Ryssland under 1800-talet

Jag undrar vilka skillnader respektive likheter som fanns i Sverige och Ryssland under 1800-talet? Och vilka värderingar och ideologier som...