Vad vet ni om Nedre Norrlands Fackförening, NNF (www.nedrenorrlandsfackforening.com)? Dom säger sig vara partipolitiskt obundna. Det är emellertid påfallande fattigt med information på deras hemsida om bakgrunden till att fackföreningen bildades samt vilka personer som verkar bakom kulisserna. Är dom verkligen så politiskt obundna som dom påstår sig vara eller är det trots allt ett projekt längre ut på vänsterkanten?
Folke B. Jansson, Finspång (16 januari 2007)
folke.b.jansson[snabel-a]finspong.com

Nedre Norrlands fackförening är en liten och relativt nystartad fackförening med cirka 300 medlemmar. Föreningen är bildad i Hudiksvall 1995 och medlemmarna kommer från många olika fackförbund och yrkesområden. Men den dominerande andelen av medlemmarna har bytt från Kommunal eller IF Metall till NNF. De är, som du nämner, en partipolitiskt obunden fackförening, precis som många andra fackföreningar såsom TCO påstår sig vara trots att de hela tiden visar var preferenserna ligger åt för håll. (LO skryter däremot om att de samarbetar med Socialdemokraterna medan LO-anslutna såsom Kommunal inte verkar vilja vara lika tydliga). Om NNF verkligen är partipolitiskt obundet till skillnad från många övriga fackföreningar är givetvis svårt att svara på. Men ett faktum som talar för NNF:s uppriktighet är att de inte är anslutna till varken TCO eller LO. Ett annat är att de stämt företaget Pacwire inför arbetsdomstolen för att de brutit mot föreningsfriheten när de erbjöd metallanslutna en krona mer i timlön än NNF-anslutna. Företaget backade och gav NNF rätt. Dessutom är NNF-medlemmar anslutna till den statliga a-kassan Alfakassan.

Följande står att läsa på Nedre Norrlands fackförenings hemsida under rubriken ”Lagar”: ”Oavsett att lagen om föreningsrätt och förhandlingsrätt är lagstadgad är det mycket vanligt att företrädare för fackliga organisationsenheter försöker förmå medlemmar som avser att byta facklig tillhörighet att tro att det föreligger någon form av tvång att tillhöra en viss organisation. Detta är givetvis helt felaktigt! Lag är lag och skall tillämpas som sådan. Att man, företrädesvis inom den partipolitiskt inriktade fackföreningsrörelsen, hävdar ett önskemål om att monopol inte får ligga som grund för ditt val av fackliga företrädare, det är inte mångfalden som är viktig utan Din personliga möjlighet att få dina rättigheter tillgodosedda.”

NNF:s ombudsman Curt Olsson, som arbetat fackligt i 45 år, i NNF sedan 2001, menar att det främsta argumentet för att vara med i facket inte är att maximera lönenivån utan att skydda den enskilda medlemmen vid problem med arbetsgivaren. En anställd är enligt förbundet chanslös mot en stor arbetsgivare. Individen ska sättas före kollektivet. Men samtidigt har, som jag nämnt ovan, många medlemmar från Kommunal övergått till NNF på grund av att de känner sig lurade efter Kommunals strejk. De ville alltså ha högre löner vilket talar emot Curt Olssons uttalande. Vidare kan talet om individen också tyda på anarkism och syndikalism, men jag har inte kunnat se några andra tendenser till det så det verkar inte särskilt troligt. Däremot kan man vara ganska säker på att bilden av företag och företagare är densamma i NNF som i andra fackförbund, eftersom företag målas upp som fiender och inte som samarbetspartners eller jämlika förhandlingspartners.

En medlem vid namn Benny Harrisson bytte från Pappers till NNF på grund av att han inte kunde stå ut med att Pappers gav 20 miljoner kr i bidrag till Socialdemokraterna under valrörelsen. Han anser också att ett fackförbund inte ska ta ställning i politiska frågor såsom EU-frågan, vilket Pappers har gjort då de pläderade för EU-medlemskapet. NNF tar också ut en lägre avgift vid extraarbete under speciella förhållanden. Konkurrensen verkar börja fungera även inom fackföreningsrörelsen.

Läs mer här:
http://www.st.nu/nyheter/lokalt.php?action=visa_artikel&id=376276
http://www.st.nu/nyheter/arbete.php?action=visa_artikel&id=319741

Mer information än så här har jag inte lyckats samla in. Men jag anser det vara värt att följa detta fackförbund för att se om de verkligen menar allvar med sina ord om decentralisering, individen före kollektivet, partipolitiskt obundet och liknande värdeord. LO-förbund och övriga fackförbund behöver verkligen utsättas för ett större konkurrenstryck.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert