Vad vill Kommunistiska Partiet (namnändrat från KPML(r) 2005), hur är de organiserade, vad är deras historia?
Felix (10 maj 2007)
rastahunden77[snabel-a]hotmail.com

Kommunistiska Partriet – KPML(r) är ett av de kommunistpartier som ibland kallas för bokstavsvänstern. Partiets förkortning står för Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna). Partiet bytte namn 2005 till Kommunistiska partiet och ger ut en tidning vid namn Proletären. De har också en ungdomsorganisation med namnet Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU). Det nuvarande partiprogrammet är antaget 7 januari 2005 vid partiets 14 kongress i Göteborg.

Partiet grundades 1970 som en utbrytargrupp ur KFML (Kommunistiska Förbundet Marxist-leninisterna) som i sin tur är en utbrytning ur VPK (Vänsterpartiet Kommunisterna) 1967. Vid utbrytningen med KFML hette partiet KFML(r) till 1977 då partiet bytte till KPML(r).

Partiet ställde i valet 2006 upp i cirka 14 kommuner samt 2 landsting men inte till riksdagen av ekonomiska och taktiska skäl. EU-parlamentsvalen bojkottar de. Partiet har mandat i Gislaved, Karlshamn och Lysekil. Partikongressen är partiets högsta beslutande organ och partiet håller kongress vart tredje år. Mellan kongresserna leds partiet av en partistyrelse bestående av 19 ledamöter jämte 5 ersättare. Den dagliga verksamheten sköts av ett arbetsutskott som partistyrelsen utser inom sig. Partiet har även ett fåtal lokalavdelningar.

Partiet förespråkar en revolutionär politik där kapitalismen ska avskaffas och en planekonomi införas. Deras främsta slogan är klass mot klass. Imperialismen är en ytterligare fiende som partiet bekämpar. Ännu idag tror de på den vetenskapliga, marxist-leninistiska, socialismen där gamla begrepp såsom dialektism och historisk materialism fortfarande tas på allvar. De betonar också den utomparlamentariska kampen och har en extremt rigid syn på svensk politik där borgerligheten och Socialdemokraterna är ett val mellan pest eller kolera.

En känd person som varit kopplad till partiet är skådespelaren Sven Wollter. Traditionellt sett har partiet alltid varit vänligt inställd till Josef Stalin och okritisk mot nuvarande kommunistregimer såsom Nordkorea och Kuba.

Partiets hemsida är: Kommunistiska Partiet

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert