Varför flyttar svenska företag utomlands? Om Volvo skulle flytta utomlands, varför skulle dom göra det?
Alexander Lindström, Härnösand (19 oktober 2006)
alexandrej4[snabel-a]hotmail.com

De flesta företag som har flyttat sina verksamheter utomlands är lågproduktiva och/eller standardiserade tillverkningsföretag som är hårt pressade av stora konkurrenter som i regel har haft lägre produktionskostnader än de svenska. I längden blir en sådan situation ohållbar och därför har vissa företag valt att lägga ut sina verksamheter i Kina, Thailand eller i andra länder där produktionskostnaderna är lägre. Det är alltså främst av konkurrensskäl och överlevnadsskäl som detta sker. Därmed har alltså de höga lönerna betydelse för att företagen flyttar utomlands. För att kunna bevara dessa lågproduktiva arbeten i Sverige måste vi sänka våra löner.

Ett alternativ är att höja vår kunskapsnivå och kunnande. Men även där börjar konkurrensen hårdna då länder som Kina och Indien spottar ut civilingenjörer och andra högt utbildade yrkeskategorier. Men samtidigt som detta sker kommer lönenivån att successivt stiga i dessa länder eftersom utbildningsnivån stiger och då kanske det i framtiden blir Sverige som får ta emot all lågproduktiv verksamhet eftersom våra löner inte har kunnat hänga med. En real löneutveckling följer nämligen produktions- och försäljningsutvecklingen.

Hittills har vi varit besparade från problemet att tjänsteföretag och kunskapsföretag flyttar ut ur Sverige. Men nu har vi börjat se en ökad outsourcing av kundtjänster och liknande verksamheter till Indien. Man kan dock dra slutsatsen att rena tjänsteföretag och småföretag är de företag som svårligen kan flytta utomlands. Därmed är alliansregeringens fokus på småföretag rätt, inte bara av ideologiska skäl, utan också av praktiska skäl.

Skattenivån är en ytterligare orsak till att företag tvingas flytta sin verksamhet utomlands. Det svenska skattetrycket ligger på 51,1 % vilket är högst i hela världen. Förvisso är den skatt som främst drabbar svenska företag bolagsskatten som är 28 % på företagens vinster vilket gör att Sverige placerar sig som en genomsnittlig nation. Men det höga skattetrycket påverkar företagen när det gäller att erbjuda svenskar en hygglig reallön.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert