USA som världspolis

USA har genom tiderna haft intressen av att “lägga sig i” andra länders konflikter och affärer. Man behöver inte söka...

Är det rätt med en världspolis?

Min åsikt om andra kulturer är att det inte går att bedöma dessa utifrån våra egna liberala värderingar. Själv är...

Det Kalla kriget

Vilket av länderna har störst ansvar för det Kalla Kriget, och hur uppkom kriget? Varför tog kriget slut? Var det...

OPEC

Om OPEC bestämmer sig för att minska på oljeproduktionen vilka konsekvenser blir det för Sverige och Sveriges ekonomi, och vilka...

Revolution eller statskupp?

Revolution/Statskupp. Jag tycker mig inte se några skillnader mellan dessa två ovanstående ord. Vad är det egentligen för skillnad och...

Argument mot invandring

Vad använder invandrar-motståndare för “icke-rasistiska” argument för att man skall minska invandringen i Sverige? Amanda Glimstedt, Göteborg (8 oktober 1999)...

John Stuart Mill och kvinnan

Vad var John Stuart Mills syn på kvinnornas roll i samhälle och politik? Fidu, Malmö(23 februari 2003) fidu0200[snabel-a]student.mh.se I princip...

Ateism och moralnormer

Tycker ni att människan behöver vissa religiösa värden för att våra moraliska värden ska bildas. Titta bara på Ryssland och...