USA har genom tiderna haft intressen av att “lägga sig i” andra länders konflikter och affärer. Man behöver inte söka speciellt länge för att hitta bevis på detta. Vi tänker speciellt på Vietnam, Kambodja, Kuba och Latinamerika. Nu senast de uppmärksammade och fördömda bombningarna i Irak och Kosovo. Om man går tillbaka i tiden kan man dra upp en massa liknande operationer som USA gjort för “världsfreden”. Nu undrar vi hur Ni ser på USA:s roll som världspolis. Gör USA allt detta av ren och skär godhet? Det tvivlar vi starkt på. Bevis på detta är landets inkonsekvens. Varför skydda kosovoalbanerna från serberna och inte östtimoreserna från indonesierna? Varför låta det kurdiska folket lida?
Ida & Sophia (17 september 1999)
wimbax[snabel-a]hotmail.com

Visst vore det fint om USA kunde göra en insats för östtimoreserna också. På samma sätt som man gjorde det för Kosovas befolkning, för vietnameser (utan framgång), kambodjaner (också utan framgång) etc. För att inte tala om européer i största allmänhet under Andra världskriget. Sverige har utmärkt sig genom att inte göra ett dugg i någon av alla dessa konflikter. Utom möjligen då att i det tysta stödja Tyskland under Andra världskrigets första år.

Frågan om USA som “världspolis” diskuterades tidigare i år på Contras anslagstavla och de som deltog i den debatten hade mestadels en kluven inställning. Å ena sidan en stor tacksamhet för USA:s insatser i konflikter som den i Kosova. Å andra sidan en skepsis mot att världen måste lita till USA och att den demokratiska världen blir alltför beroende av USA, när det nu inte finns någon annan fungerande makt som kan gripa in när ett helt folk hotas av undergång, som fallet var i Kosova. Problemet uppstår ju när USA anser sig böra ingripa på det som i andra demokratiska stater skulle kunna anses som fel sida. Så har dock knappast skett hittills, eftersom USA principfast ställt upp på demokratiernas sida i konflikterna mellan demokrati och diktatur. Men det finns ju också andra konflikter, där bevekelsegrunderna kan vara andra.

Gärna en annan och bättre “världspolis” än USA. Men USA är vad som finns idag. Gärna mer insatser också från Sverige. Och gärna mer insatser än idag från USA – men det är ju ganska magstarkt att ställa sådana krav när vårt eget land inte gör ett dugg.