Revolution/Statskupp. Jag tycker mig inte se några skillnader mellan dessa två ovanstående ord. Vad är det egentligen för skillnad och hur ska man veta att majoriteten av befolkningen vill ha en kommunistiskt revolution?
Christoffer Rosell (4 december 2000)
chrisse_one[snabel-a]hotmail.com

Det har aldrig i världshistorien hänt att en majoritet av befolkningen stått bakom en kommunistisk revolution.

I ordboken definieras revolution som “(försök till) större, väpnad, organiserad omstörtning av det bestående samhället ofta enligt någon teoretiskt grundad modell och genomförd av eller för lägre samhällsklasser

Statskupp definieras som plötsligt och vanligen med våld genomfört maktskifte av (del av) krigsmakten och utan folkets deltagande.

“Oktoberrevolutionen” i Ryssland blir med ovanstående definition en statskupp, eftersom den genomfördes av en liten välorganiserad och disciplinerad kader av partimedlemmar, som saknade stöd i bredare kretsar.

Däremot blir det “revolution” på Kuba och i Kina. I Kuba gällde dock att revolutionen var icke-kommunistisk, den syftade till att störta den korrupte Fulgencio Batista. Först efter revolutionens framgång blev det tal om att den nya regimen var kommunistisk och det dröjde faktiskt mer än två år innan Fidel Castro medgav att han var kommunist – det var ungefär samtidigt som de socialdemokrater som deltagit i revolutionen kastades i fängelse.

I Kina var det snarast en militär organisationsfråga vem som vann det som i efterhand kallats kinesiska revolutionen.