Reformistisk socialism (2)

Jag håller på att skriva ett skolarbete om reformistisk socialism och skulle vilja veta lite mer om det. Annie Jönsson,...

Den materialistiska historieuppfattningen

Vad är innebörden av den materialistiska historieuppfattningen? Jessica, Dalarna (17 januari 2006) jessica805[snabel-a]hotmail.com Enligt Karl Marx och Friedrich Engels ideologi och...

Socialistiska partier

Jag skulle gärna vilja veta om mer om  Partiernas historik som har deras rötter inom socialismen? Paulina Morales, Malmö (6 september 2005)...

Hegel och Marx

Kan ni förklara sambandet mellan Hegels filosofi och Marx arbete med att formulera en vetenskaplig grund för socialismen? Fisse, Östersund...

Reformistisk socialism (1)

Jag skulle vilja få förklarade för mig skillnader och likheter mellan marxismen, kommunismen och reformistisk socialism. Vad hade dessa ideologier...

Varför blir marxismen diktatur?

Vilka är orsakerna till att marxismen i praktiken ofta har utvecklats till socialistiska diktaturer? Viktoria (6 april 2000) vixmag[snabel-a]swipnet.se Detta...

Socialismen (2)

Vet ni något om hur Socialismen startade och hur den utvecklades? Fredrik Johansson, Göteborg (11 januari 2000) fredrik.johansson1[snabel-a]hule.harryda.se Din fråga...

Socialismen (1)

Hur definierar ni den “socialism” som ni är emot? Planekonomi är i stort sett alla emot, liksom i stort sett...