Vet ni något om hur Socialismen startade och hur den utvecklades?
Fredrik Johansson, Göteborg (11 januari 2000)
fredrik.johansson1[snabel-a]hule.harryda.se

Din fråga är inte helt lätt att svara på. Av det enkla skälet att Du talar om “socialism” rent allmänt. Socialism som allmänt begrepp är ju inte något som “startade”. Dock har det funnits personer med socialistiska idéer och det har funnits organisationer och politiska partier som har förespråkat socialistiska idéer. Liksom det har funnits stater som drivit en socialistisk politik.

En primitiv form av socialism har till exempel funnits i många afrikanska stammar, där mark och gröda har tillhört stammen kollektivt eller hövdingen. Det gamla tsar-Ryssland var också vad som måste uppfattas som en socialistisk stat. All mark tillhörde egentligen tsaren, som utdelade privilegiet att bruka marken (därför finns det än idag inget fungerande fastighetsregister i Ryssland).

Den merkantilistiska ideologin som styrde en stor del av världen under senare delen av 1700-talet var med sin regleringsiver en form av socialism. Den krossades effektivt av de liberala idéer som bröt igenom i början av 1800-talet och skapade den industriella revolutionen.

En modernare variant av socialismen, anpassad till den industriella revolutionens samhällsförändringar, formulerades teoretiskt av Karl Marx i mitten på 1800-talet (med idémässiga föregångare som Saint Simon och Charles Fourrier). Att socialism leder till ett mänskligt helvete stod praktiskt klart sedan den så kallade Pariskommunens diktatur utövat terror mot befolkningen 1871. Marx och hans anhängares uppfattning var att socialismen skulle genomföras med hjälp av diktatur och att förutsättningarna för det fanns i de mest utvecklade industriländerna.

Fortsatta teoretiska spekulationer om socialismen utvecklades i början av 1900-talet av Vladimir Iljitj Uljanov (med artistnamnet Lenin). Han menade att det gick att genomföra socialismen även i mer primitiva länder som Ryssland, men att dessa sedan skulle gå vidare och genomföra “världsrevolutionen”. Han fick dessvärre också möjlighet att förverkliga sina idéer om att inget mänskligt offer var för stort för att uppnå socialismens framgångar. Över 100 miljoner människor fick sätta livet till i Lenins variant av socialismen.

Adolf Hitler och Benito Mussolini var andra socialistiska teoretiker som slog vakt om “folkgemenskapen” som ett viktigt inslag i socialismen. Det kostade ytterligare flera tiotals miljoner liv.

Som reliker av den socialism som snart tillhör en svunnen tid finns spridda diktatorer som Jiang Zemin i Kina, Kim Jong-il i Nordkorea, Fidel Castro på Kuba och Slobodan Milosevic i Jugoslavien. Det lär väl inte dröja innan de också placerats på historiens skräphög tillsammans med sina föregångare.