Jag skulle vilja få förklarade för mig skillnader och likheter mellan marxismen, kommunismen och reformistisk socialism. Vad hade dessa ideologier för likheter och skillnader utifrån sin grundsyn, människosyn,politiska, styrelsesätt, utopi m.m.?
Karin Olsson, Molkom (15 oktober 2000)
stefan.olsson.molkom[snabel-a]telia.com

Marxismen är den ideologiska överbyggnaden till det som i praktiken kallats kommunism. Den innehåller viktiga komponenter som revolutionen, proletariatets diktatur, planekonomi och förstatligande av privat egendom.

Revolutionen innebär en omvälvning av samhället med våld, där man i praktiken tillåtit sig vilka våldsdåd som helst. Proletariatets diktatur innebär en diktatur där en viss samhällsklass – eller snarare klassens politiska ledare, kadrerna – tillåts förtrycka alla andra. Staten kontroll över “produktionsmedlen” och planmässiga styrning av ekonomin innebär att befolkningen blir bestulen sin egendom och att staten lägger en tvångströja som hindrar nytänkande och uppfinningar som gynnar det breda folkflertalet. Det skapades inget Ikea i Sovjetunionen, eftersom en sovjetisk motsvarighet till Ingvar Kamprad aldrig hade fått chansen att skapa sitt företag. Han hade antagligen varit byråkrat på ett statligt verk om han levt i Sovjetunionen, om han inte hade försvunnit i lägersystemet. Samma kan sägas om alla andra människor som skapat framgång genom att utveckla egna idéer till företag som IBM, McDonalds, Microsoft, Framfab, Ericsson… Inget av allt detta är möjligt i ett kommunistiskt samhälle.

Kommunismen följer nogsamt marxismens grundelement som de är beskrivna ovan.

Den reformistiska socialismen lånar vissa tankar från marxismen, framförallt de som har med ekonomisk styrning att göra. Den reformistiska socialismen tar däremot avstånd från revolutionen och proletariatets diktatur och därmed betydligt mer sympatisk och till och med möjlig att förena med ett demokratiskt samhälle. De ekonomiska teorierna som i princip är gemensamma med kommunismen leder dock fullt ut till de problem som skisserats ovan.