Kyotoprotokollet

Varför vill inte USA skriva på Kyotoavtalet och hur ser avtalet egentligen ut. Har det fler nackdelar än fördelar? Gustaf...

Terrorism och mänskliga rättigheter

Vilka mänskliga rättigheter strider terrorism mot? Pierre Kärrek, Stockholm (21 december 2004) Sonicpop97[snabel-a]hotmail.com Det amerikanska utrikesdepartementets definition av terrorism är:...

Kriminellas återanpassning

Skulle ni kunna berätta lite om hur människors (som sitter i fängelser eller på nån anstalt) återanpassning tillbaka till samhället...

Kommunals strejk

Min fru blev tillsagd på jobbet att hon blir utan ersättning om det skulle bli strejk. Då hon är motsåndare...

Svenska livstidsstraff

Har livstidsstraffet i Sverige inget slut? Är det så att man kan sitta i fängelse tills man ruttnar och dör...

Terrorister

Jag undrar vad det finns för kända terroristledare och var man kan få tag på information om dem. Jenny Ekstrand...

Politiska domstolar

Hej, jag skulle vilja veta lite mer om domstolsväsendet i USA jämfört med Sverige. Politiskt tillsatta eller ej. Fördelar och...