Min fru blev tillsagd på jobbet att hon blir utan ersättning om det skulle bli strejk. Då hon är motsåndare till fackens makt i Sverige vill hon egentligen inte gå med, och det jag skulle vilja fråga är: Är det så att man inte får jobba om facken bestämt sig för att strejka?
John Doe, Umeå (11 maj 2003)
hannaxara[snabel-a]yahoo.com

Hon kan fortsätta att arbeta som vanligt och då få lön som vanligt. Hon kan visserligen bli trakasserad av strejkvakter som försöker hindra henne från att arbeta, men de måste hålla sig utanför arbetsplatsen och får naturligtvis inte tillgripa våld. Skulle så ske gäller sedvanliga regler om våldsbrott, ofredande och liknande.

En arbetsgivare kan visserligen i en konflikt besluta om lockout (avstägning från arbetet och därmed inte heller någon lön) mot dem som inte strejkar. Det är emellertid mycket ovanligt och förekommer i praktiken bara när facket försöker sig på en “billig” strejk genom att ta ut till exempel fem personer som hindrar en hel anläggning med 1000 personer att fungera. Då kan de 995 bli lockoutade, eftersom de utan lockouten skulle få lön och ändå inte uträtta något. I den nu aktuella konflikten på Kommunals avtalsområde har det aldrig varit tal om någon lockout.

Om Din fru skulle delta i strejken utan att vara organiserad får hon däremot ingen strejkersättning, som facket samlat ihop till genom sina höga medlemsavgifter. Men det är ju inte mer än skäligt.