Har livstidsstraffet i Sverige inget slut? Är det så att man kan sitta i fängelse tills man ruttnar och dör i sverige? Och kan be om nård efter cirka så där 10-12 år? Det har jag bara hört men jag vill vet och vara säker..
Annica, Haninge (14 maj 2002)
Ankirulez[snabel-a]hotmail.com

I princip är livstidsstraffet obegränsat. Och det händer emellanåt att livstidsdömda avlider i fängelset (eller åtminstone utan att ha blivit frigivna). Dock är i flertalet fall “livstidsstraffet” i Sverige ganska kort. Under de galna 1970- och 1980-talet kunde en livstidsdömd ofta få straffet fastställt till 12 år, varefter frigivning skedde efter två tredjedelar av avtjänat straff, dvs efter åtta år. Det handlade om livsfarliga mördare, som oftast snabbt åkte in i fängelse igen. De två livstidsdömda storspionerna Stig Wennerström och Stig Bergling, som bägge förorsakat skattebetalarna hundratals miljoner i kostnader och dessutom sålt ut vårt land till en hotfull diktatur med aggressiva avsikter, behövde bara avtjäna tio år vardera (Bergling lyckades få ett uppehåll genom att rymma, men placerades bakom lås och bom igen sedan han återvänt från flera år i Sovjetunionen och Mellersta Östern, men sammanlagt blev det inte mer än tio år för Bergling heller).

Formelt går tidsbestämningen till så att fången begär nåd hos regeringen, varefter justitieministern fattar beslut om att straffet ska tidsbegränsas. Kriminalvården släpper sedan ut fången efter två tredjedelar av den formella strafftiden.

En skärpning i praxis skedde under moderata Astrid Kristenssons tid som justitieminister. Under hennes och efterföljaren socialdemokratiska Laila Freivalds tid fick egentligen inga livstidsdömda tidsbegränsade straff. Men det var egentligen bara fråga om att de åttaåriga straffen försvann och ersattes av längre på 12-20 år.

Ingen livstidsdömd har för närvarande suttit över tjugo år i fängelse. Men några närmar sig tjugo år [dubbelmördaren Leif Axmyr har nu passerat tjugoårsgränsen, tillägg december 2002]. I åtminstone några av fallen är det fråga om människor som mycket väl kan begå grova våldsbrott igen när de kommer ut på fri fot.

Ett alternativ till livstidsfängelse är tvångsvård inom psykiatrin, då tiden inte är fastställd alls och i princip kan bli livsvarig om den dömde inte tillfrisknar (men också kan bli mycket kort).

Samtliga livstidsdömda idag sitter inne för mord. Antalet livstidsfångar har ökat kraftigt under senare år och närmar sig 150 stycken.