Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: bestallning@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra under de senaste åren som pdf-filer. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Alla har tillgång till de äldre nummer av Contra som finns på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nummer 1 2020 Hela tidningen kan läsas på sidan för prenumeranter
Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Vår yttrandefrihet 2
Svante Hjertstrand 100 år 2
C G Holm: Rättvisa i domstolen? 3
C G Holm: Måste staten leverera när den tar betalt? 4
Tommy Hansson: Stasis spioneri på östtyska kristna 6
Dan Ahlmark: Hur ska massindoktrineringen åtgärdas 8
Nils Tore Gjerde: Taiwan har talat!  10
Filip Björner: Vindkraften är farlig. Del 4. 15
Britt-Louise Hoberg: Sverige: Paradis eller helvete? 21
Susan J. Crockford: Isbjörnsliv (bokrecension) 23
K-G Olin: Spionkriget (bokrecension) 24