Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: bestallning@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra under de senaste åren som pdf-filer. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Alla har tillgång till de äldre nummer av Contra som finns på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nummer 6 2020 Hela tidningen kan läsas på sidan för prenumeranter
Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Sverige är värt att försvara! 2
Britt-Louise Hoberg: Mineraler i Sverige 3
Britt-Louise Hoberg: Bönder, bergsmän och gruvfolk 6
Filip Björner: Det hegelska viruset i USA 8
C G Holm: Så arbetar Contra med språket 15
Dan Ahlmark: Är vår civilisation och vårt land dömt till undergång? 16
Tommy Hansson: Draken – en spjutspets under det Kalla kriget 18
Debatt 20
Bjørn Lomborg: Falsklarm (bokrecension) 22

Contra nummer 5 2020 Hela tidningen kan läsas på sidan för prenumeranter
Beställ ett pappersexemplar här!

Sten Dybeck: Kvinnorna har kapat public service 2
Belarus oppositionsledare: Intervju med Svetlana Tichanovskaja 3
Hasan Chowdhury: Det framtida rymdkriget 5
C G Holm: Nya konstiga ord 6
Britt-Louise Hoberg: President Trump och MAGA-doktrinen 9
Tommy Hansson: Spioneriets historia Från Mose till Pierre Schori 15
Britt-Louise Hoberg: Vanadin – en framtida nyckelmetall 18
Dan Ahlmark: En utrikespolitik baserad på MAGA 20
Douglas Murray: Kollektiv galenskap (bokrecension) 23

Contra nummer 4 2020 Hela tidningen kan läsas på sidan för prenumeranter
Beställ ett pappersexemplar här!

Stig Daun: Lågprioriterad sjukdom 2
Tommy Hansson: I gränslandet mellan kommunism och nationalsocialism 3
Allan C. Brownfeld: Exceptionella ledare i USAs tidiga historia 6
Pia Hellertz: “Familjen” i Angered 8
C G Holm: Magplask för Palmeutredningen 15
Igor Niechajev: Desinformation om Katyn 16
C G Holm: Korstågen – ett försvar mot muslimsk erövringspolitik 18
Tommy Hansson: BBC hjärntvättar Storbritannien med propaganda och dubbeltänk 20
Ivar Arpi och Anna Karin Wyndhamn: Genusdoktrinen (bokrecension) 23

Contra nummer 3 2020 Hela tidningen kan läsas på sidan för prenumeranter
Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Genuspedagoger 2
Per Welander (dödsruna) 2
Koranen –våldets bok 3
Kina, de mänskliga rättigheterna och viruset. Julia Llewellyn Smith intervjuar Anastasia Lin 4
Dan Ahlmark: Vad är toxisk feminism? 8
C G Holm: Presidentvalet i USA 9
Britt-Louise Hoberg: Bok förbjöds i Danmark – gavs ut i Sverige 15
Tommy Hansson: Så blev P. O. Enqvist en megafon för KGB och Röda khmerer 16
C G Holm: När blir utlandsfödda självförsörjande? 18
Pia Hellertz: Till mitt försvar (om advokaten Sargon De Basso) 20
Jerome R. Corsi: Killing the Deep State (bokrecension) 23
Fredrik Malm: Naftasyndikat (bokrecension) 23

Contra nummer 2 2020 Hela tidningen kan läsas på sidan för prenumeranter
Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Sveriges rykte 2
David Stavenheim (dödsruna) 2
C G Holm: Undergången är nära 3
Tommy Hanson: klimatdiktatur och dödskult 4
Allan C. Brownfeld: Trångsynta angrepp på den amerikanska historien 6
Géza Molnár: svensk eller utländsk brottslighet 8
Svenska brott 15
David Stavenheim: Lars Vilks får inte glömmas 16
C G Holm:  Desinformation om Corona 18
Dan Ahlmark: På vilket sätt är den svenska högern fascistisk? 20
Karin Henriksson: USAs alla presidenter (bokrecension) 22
Johan Westerholm: Islamismen i Sverige (bokrecension) 23

 

Contra nummer 1 2020 Hela tidningen kan läsas på sidan för prenumeranter
Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Vår yttrandefrihet 2
Svante Hjertstrand 100 år 2
C G Holm: Rättvisa i domstolen? 3
C G Holm: Måste staten leverera när den tar betalt? 4
Tommy Hansson: Stasis spioneri på östtyska kristna 6
Dan Ahlmark: Hur ska massindoktrineringen åtgärdas 8
Nils Tore Gjerde: Taiwan har talat!  10
Filip Björner: Vindkraften är farlig. Del 4. 15
Britt-Louise Hoberg: Sverige: Paradis eller helvete? 21
Susan J. Crockford: Isbjörnsliv (bokrecension) 23
K-G Olin: Spionkriget (bokrecension) 24