Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: redax@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra i fulltext på nätet. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Du kommer att ha tillgång även till äldre nummer av Contra på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nr 6 1983 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
NATO är vår största fredsrörelse (intervju med Winston S. Churchill II) 3
Filip Lundberg: Försvarsvännen som inte får göra lumpen 6
Här finns Sovjets kärnvapen – riktade mot Sverige 8
Dietmar Kröhnert: Nej till kontrollsamhället! (insändare) 10
Jan Collander: Gamla sanningar i ny omgivning 15
Fortsätt att investera i Sydafrika! (intervju med Mangosuthu Buthelezi) 16
Peter Stein: Vad är “Public Choice-skolan”? 18
Lars Söderström: Hur ojämlika är vi (bokrecension) 20
Bertil Häggman: Den kommunistiska förintelsen (bokrecension) 20
Irving Wallace: Uppdrag Amerikas första dam (bokrecension) 21
Harald Öström: Vårdkasen (bokrecension) 21
Studiekamrat med Fidel – 18 år i fängelse (intervju med Emilio Adolfo Rivero) 22
Björn Arrhén: Sovjets marin 24

Contra nr 5 1983 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Kärnvapenstrategins grunder 3
Tvångsarbete i Sovjet 4
Sven Rydenfelt: Företagarna – vår ekonomiska motor (insändare) 7
Edith Lundberg: Social-Sverige griper in (insändare) 7
Dietmar Kröhnert: Vad får vi veta om Ostpreussen (insändare) 7
Filip Lundberg: Vad gjorde fredsrörelsen 1938? 8
Jan Collander: Gamla sanningar i ny omgivning 15
Joachim Bamrud: Armando Valladares – 22 år oskyldig i Castros fängelser! 16
Björn Arrhén: Fidel Castro – ett hot mot världsfreden 17
Wieslaw Patek: Polisens tortyr i Polen 18
Frihet och makt – röster från Charta 77 (bokrecension) 20
Gordon Tullock: Den politiska marknaden (bokrecension) 20
Mogens Berendt: Fallet Sverige (bokrecension) 20
Gösta Hultén och Jan Samuelsson: Mediavänstern (bokrecension) 20
FNs havsrättskonvention – en socialistisk tvångströja 22
Rudebarbs 24

Contra nr 4 1983 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
7 procent vill göra Sverige till NATO-medlem 3
Chris Arkefors: I KGBs nät: Överste Levtjenko 4
Ebbe Aspegren: Förryskning 5
Winston S. Churchill II: Den enda vägen till fred 6
Europakonventionen kan ge Dig rätt mot staten 8
Alexander Ginsburg om oppositionens möjligheter (intervju) 16
En ensam röst i Finlands Riksdag (intervju med Georg C. Ehrnrooth) 18
Jüri Lina: De sovjetiska trupperna i Baltikum 20
Britt Arenander: Affären som inte fanns (bokrecension) 22
Anders Runwall och Bertil Hagert: Svenskbybor (bokrecension) 22
Anders Sundelin: Jihad (bokrecension) /Afghanistan/ 22
Vladimir Bukovskij: Rapport från en rysk resenär (bokrecension) 23
Alf Sjöström: Det okända AMS (bokrecension) 23
Skrattsalvor mot Sovjet (bokrecension) 24
Albert Speer: Slavstaten (bokrecension) 24

Contra nr 3 1983 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
När fogden gav sig på Contra /skatter, rättssäkerhet/ 3
Pjotr Grigorenko: Vem är Jurij Vladimirovitj Andropov? /Sovjet/ 4
William C. Dunkelberg: Företagen är till för konsumenterna! 6
Sven Fagerberg: De blindas rike (bokrecension) 10
Michail Voslensky: Nomenklatura (bokrecension) 10
Sven Rydenfelt: Skatt i fågelriket (insändare) 15
Sven Rydenfelt: Miljonärsdrömmen (insändare) 15
Viktor Kortjnoj: Antischack (bokrecension) 15
“Palme går Sovjets ärenden” (intervju med Alf Enerström) 16
Jüri Lina: Parapsykologi som vapen 18
Avhoppad östgeneral: “Vi hade agenter i Palmes närhet” (om Jan Sejna) 20
Anders Fjällström: Det måste löna sig att studera! 22

Contra nr 2 1983 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Jüri Lina: Sovjet i Sverige 3
Alexander Solzjenitsyn: Till det fria Kina 4
Han låg 4 år i Röda armén (intervju med Vladimir Rybakov) 6
När fogden slår till (fallet Halvar Alvgard) /skatter, rättssäkerhet/ 8
Curt Bergström: Bakom kulisserna på SIPRI (insändare) 10
Per S Sundström: Om Dagens Nyheter (insändare) 10
Jeanne Kirkpatrick: Våld eller mänskliga rättigheter 15
Czeslaw Milosz: Maktövertagandet (bokrecension) /Polen/ 18
Christopher Dobson och Ronald Payne: Terror (bokrecension) 18
Gösta Bohman: Kurs mot framtiden (bokrecension) 18
Ulf Brunfelter: Välfärdsutveckling eller kontrollsamhälle (bokrecension) 19
Britt Arenander: Fallet Valladares (bokrecension) 19
Harry Saltzman: Fallet Ipcress (filmrecension) 19
Lars Peder Nordbakken: Frederic Bastiat – en av marknadsekonomins stora 20
Jüri Lina: Moskvas undergrävande verksamhet 22

Contra nr 1 1983 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Svenska riksdagsvalet: Enmanspartierna blomstrar – men de medelstora tappar 3
Jüri Lina: Kommunismen i verkligheten /Estland/ 4
Björn Arrhén: Vem företräder imperialismen? 6
Anders Fjällström: Frihet i etern! 8
Svante Hjertstrand: Aktioner för fred och humanitet (insändare) 10
Nicaragua: Revolutionshjälten vänder regimen ryggen! 15
John Frazer: Kineserna (bokrecension) /Kina/ 16
Chapman Pincher: Förrädarna (bokrecension) /spioneri/ 16
Göran Tamm: Det nollställda samhället (bokrecension) 17
Hans C Pettersson: Vart vill “freds”vännerna? 18
C G Holm: Vägen till det totalitära samhället /skatter/ 20
Kommunistiska maktövertaganden (13): Fjärr-Karelen 22
Jüri Lina: Moskva siktar in sig på Skandinavien 24