Ska Sverige införa ett system med "kronvittnen"?

  • Nej (25%, 2 Röster)
  • Ja (75%, 6 Röster)

Antal röstande: 8

Omröstningen påbörjad: 21 november 2019 @ 16:29
Omröstningen stängs: 21 december 2019 @ 16:29

Ska Sverige lägga in veto mot höjd medlemsavgift i EU efter Brexit?

  • Nej (13%, 2 Röster)
  • Ja (87%, 14 Röster)

Antal röstande: 16

Omröstningen påbörjad: 14 november 2019 @ 18:09
Omröstningen stängs: 14 december 2019 @ 18:09

Är det rätt att släppa dem som är en risk för rikets säkerhet på fri fot?

  • Nej (93%, 26 Röster)
  • Ja (7%, 2 Röster)

Antal röstande: 28

Omröstningen påbörjad: 7 november 2019 @ 17:46
Omröstningen stängs: 7 december 2019 @ 17:46

Är Storbritannien ute ur EU till årsskiftet?

  • Nej (72%, 13 Röster)
  • Ja (28%, 5 Röster)

Antal röstande: 18

Omröstningen påbörjad: 31 oktober 2019 @ 16:17
Omröstningen stängs: 1 december 2019 @ 16:17

Kommer Liberalerna att stå fast vid JÖKen till valet 2022?

  • Nej (47%, 7 Röster)
  • Ja (53%, 8 Röster)

Antal röstande: 15

Omröstningen påbörjad: 24 oktober 2019 @ 11:20
Omröstningen stängs: 24 november 2019 @ 11:20