Ska gruvbrytning tillåtas i Kallas i Norrbotten?

  • Nej (17%, 3 Röster)
  • Ja (83%, 15 Röster)

Antal röstande: 18

Omröstningen påbörjad: 10 februari 2022 @ 10:10
Omröstningen stängs: 10 mars 2022 @ 10:10

Är det rätt eller fel att införa "kronvittnen" i Sverige?

  • Fel (43%, 9 Röster)
  • Rätt (57%, 12 Röster)

Antal röstande: 21

Omröstningen påbörjad: 3 februari 2022 @ 13:44
Omröstningen stängs: 3 mars 2022 @ 13:44

Är det rätt eller fel att godkänna slutförvaring av kärnavfall 500 meter under Forsmark?

  • Fel (22%, 4 Röster)
  • Rätt (78%, 14 Röster)

Antal röstande: 18

Omröstningen påbörjad: 27 januari 2022 @ 17:25
Omröstningen stängs: 27 februari 2022 @ 17:25

Ska pandemilagen förlängas efter den 31 januari?

  • Nej (83%, 20 Röster)
  • Ja (17%, 4 Röster)

Antal röstande: 24

Omröstningen påbörjad: 20 januari 2022 @ 11:51
Omröstningen stängs: 20 februari 2022 @ 11:51

Har du fasta eller rörliga elpriser?

  • Rörliga (55%, 12 Röster)
  • Fasta (45%, 10 Röster)

Antal röstande: 22

Omröstningen påbörjad: 13 januari 2022 @ 10:51
Omröstningen stängs: 13 februari 2022 @ 10:51