Är prisstopp ett fungerande medel att komma åt inflationen?

  • Nej (64%, 7 Röster)
  • Ja (36%, 4 Röster)

Antal röstande: 11

Omröstningen påbörjad: 23 mars 2023 @ 14:54
Omröstningen stängs: 23 april 2023 @ 14:54

Ska Polisen få ökade befogenheter att stoppa terrorismmaterial på nätet?

  • Nej (57%, 4 Röster)
  • Ja (43%, 3 Röster)

Antal röstande: 7

Omröstningen påbörjad: 17 mars 2023 @ 21:24
Omröstningen stängs: 17 april 2023 @ 21:24

Sitter Recep Tayyip Erdogan kvar efter det turkiska valet?

  • Nej (43%, 6 Röster)
  • Ja (57%, 8 Röster)

Antal röstande: 14

Omröstningen påbörjad: 9 mars 2023 @ 16:16
Omröstningen stängs: 9 april 2023 @ 16:16

Ska åldersgränsen för EPA-traktorer höjas från 15 till 16 år?

  • Nej (39%, 7 Röster)
  • Ja (61%, 11 Röster)

Antal röstande: 18

Omröstningen påbörjad: 2 mars 2023 @ 14:26
Omröstningen stängs: 2 april 2023 @ 14:26

Ska "public service" finnas kvar efter 2025?

  • Nej (65%, 11 Röster)
  • Ja (35%, 6 Röster)

Antal röstande: 17

Omröstningen påbörjad: 23 februari 2023 @ 17:31
Omröstningen stängs: 23 mars 2023 @ 17:31