Ska Sverige införa ett system med "visitationszoner"?

  • Nej (29%, 4 Röster)
  • Ja (71%, 10 Röster)

Antal röstande: 14

Omröstningen påbörjad: 28 november 2019 @ 14:15
Omröstningen stängs: 28 december 2019 @ 14:15

Ska Sverige införa ett system med "kronvittnen"?

  • Nej (25%, 2 Röster)
  • Ja (75%, 6 Röster)

Antal röstande: 8

Omröstningen påbörjad: 21 november 2019 @ 16:29
Omröstningen stängs: 21 december 2019 @ 16:29

Ska Sverige lägga in veto mot höjd medlemsavgift i EU efter Brexit?

  • Nej (13%, 2 Röster)
  • Ja (87%, 14 Röster)

Antal röstande: 16

Omröstningen påbörjad: 14 november 2019 @ 18:09
Omröstningen stängs: 14 december 2019 @ 18:09

Är det rätt att släppa dem som är en risk för rikets säkerhet på fri fot?

  • Nej (93%, 26 Röster)
  • Ja (7%, 2 Röster)

Antal röstande: 28

Omröstningen påbörjad: 7 november 2019 @ 17:46
Omröstningen stängs: 7 december 2019 @ 17:46

Är Storbritannien ute ur EU till årsskiftet?

  • Nej (72%, 13 Röster)
  • Ja (28%, 5 Röster)

Antal röstande: 18

Omröstningen påbörjad: 31 oktober 2019 @ 16:17
Omröstningen stängs: 1 december 2019 @ 16:17