Euro

Euron förutspås få en viktig roll i världsekonomin enligt många experter. Kritikerna hävdar dock att euron är en osäker valuta....

Socialförsäkringsmodeller

Vilka är de fyra socialförsäkringsmodeller som lanserats av Joakim Palme. Hur kan man relatera dem till Esping-Andersens tre kategoreier av...

Adam Smith

Hur ska Adam Smith frälsa oss från våra ekonomiska problem som vi har idag? Renethe Billingors, Nyköping (26 april 2005)...

USA: Antitrustlagar

Vad är de amerikanska antitrustlagarna för något? Daniel Svärdskog, Göteborg (16 november 2004) Dannesv91[snabel-a]hotmail.com Antitrustlagar är lagar som förbjuder kartellbildningar...

USA: Börskraschen 1929

Jag undrar om ni kan förklara på ett vettigt sätt varför börsen kraschade 1929 i New York Mats, Boden (12...

Industrialisering av u-länder

Vi har som uppgift i skolan att beskriva hur man industrialiserar ett u-land. Mitt land är Zimbabwe. Kan ni hjälpa...