Vad är de amerikanska antitrustlagarna för något?
Daniel Svärdskog, Göteborg (16 november 2004)
Dannesv91[snabel-a]hotmail.com

Antitrustlagar är lagar som förbjuder kartellbildningar och missbruk av marknadsdominerande ställning. I USA stiftades den första antitrustlagen “The Sherman Antitrust Act”, eller Shermanlagen efter senator John Sherman, 1890. Lagen kom till efter att John D. Rockefellers livsverk Standard Oil fick en alltför stark marknadsposition i USA. The Sherman Antitrust act gick ut på att stycka isär företag som inskränker den fria handeln på marknaden genom samarbeten, dvs. kartellbildning. Målet med lagen var alltså att upprätthålla konkurrensen på marknaden

Standard Oil åtalades av delstaten Ohio 1892 och fälldes för att på ett olagligt sätt ha inskränkt den fria handeln och domstolen krävde att trusten skulle upplösas. Rockefeller kunde trots detta behålla makten över företaget genom ett holdingbolag i New Jersey. Men 1906 åtalade den amerikanska staten, med hjälp av en skärpt antitrustlag, Standard Oil för trustverksamhet och företaget dömdes 1911 till att delas upp i 33 olika företag. Många av dessa företag finns även idag, varav Exxon är det främsta. Lagen kom dock inte enbart till på grund av Standard Oil-trusten utan även andra truster såsom; sockertrusten, järntrusten, blytrusten och tågvirkestrusten hade betydelse.

Rockefellers metoder gick bland annat ut på att komma överens med andra aktörer om bestämda priser, oftast under tillverkningskostnader, för att därmed försvaga och därefter köpa upp sina konkurrenter. Han hade också hemliga avtal med exempelvis järnvägsbolagen som gjorde att hans konkurrenter hade svårt att transportera sina produkter. Det finns även indikationer på att Rockefeller ägnade sig åt mutor. (Inom parentes är det dock viktigt att balansera Rockefellers fula affärsmetoder med att han i hela sitt liv var en generös donator. Ända sedan sin 16-årsdag gav han bort 10 % av sina årliga inkomster till välgörenhet.)

Andra processer som förts mot företag i USA är IBM och Microsoft, som inte lett till uppstyckningar. Däremot blev telefonbolaget AT&T uppdelad i åtta delar. De amerikanska konkurrensmyndigheterna har också stoppat vissa företagsuppköp såsom Microsofts försök att köpa upp mjukvaruföretaget Intuit. Konkurrensmyndigheterna har också reagerat mot att Microsoft har inkluderat sin webläsare Internet Explorer i sitt operativsystem för att därmed överta Netscapes ledande position på marknaden.

Nyliberaler såsom Henry Lepage anser dock att antitrustlagar är onödiga då truster och karteller aldrig håller i längden. Det kommer alltid att finnas någon part som bryter mot samarbetsavtalen och därmed kommer marknaden att lösa dessa problem på egen hand.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert