Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: bestallning@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra under de senaste åren som pdf-filer. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Alla har tillgång till de äldre nummer av Contra som finns på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nummer 2 2019 Hela tidningen kan läsas på sidan för prenumeranter
Beställ ett pappersexemplar här!
Ledare: Perspektiv på regeringsbildningen 2
Britt-Louise Hoberg: Nya försök att upphäva offentlighetsprincipen 3
Ben Riley-Smith: Kellyanne Conway 6
Nils Tore Gjerde: Religionsfrihet under press (insändare) 7
Dan Ahlmark: Äldre vita män 8
Rysslands satelliter 10
Vad ska man tro i klimatfrågan? Intervju med Per Welander, Stockholmsinitiativet 15
C G Holm: Korallreven klarar sig bra 16
C G Holm: Önation som skulle dränkas satsar på ny storflygplats 17
C G Holm: Vetenskapen högst oenig om klimatet 18
Tommy Hansson: Rysk historia från Rurik till Putin 19
Allan C. Brownfeld: I New York medges abort fram till födelseögonblicket 22
Magnus Utvik: På kant med (v)erkligheten (bokrecension) 23

Contra nummer 1 2019 Hela tidningen kan läsas på sidan för prenumeranter
Beställ ett pappersexemplar här!
Ledare: Vi hade klarat oss bättre utan en ny regering 2
Filip Björner: När utländska mutor avgjorde Sveriges öde 3
Tommy Hansson: Kampen mot islam och islamism 6
Filip Björner: Miljöister terroriserar bönder 10
C G Holm: Inga problem med några grader till 15
C G Holm: Orkaner och tornados minskar 16
C G Holm: Havsytan ökar med en meter på 600 år – men i Sverige sjunker den 16
C G Holm: Isbjörnarna blir fler och mår bättre 17
Filip Björner: Dataintrång bakom desinformation 18
C G Holm: Mysterier på Östersjön i det kalla krigets skugga 20
Eva Fastland: Sovjetistan (bokrecension) 22
Torbjörn Fagerström: Tankar från en utskälld forskare (bokrecension) 23
Hans Rosling m fl: Factfulness (bokrecension) 23