Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: redax@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra i fulltext på nätet. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Du kommer att ha tillgång även till äldre nummer av Contra på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nummer 6 2004 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Tommy Hansson: Expressen– Debattsidan höjdpunkten 3
C G Holm: Bosnien-Hercegovina ännu inget turistland 6
Tommy Hansson: Antisem,itismen genom århundradena 8
Bertil Häggman: Helms – viktigast efter Reagan och Bush 10
Nedslag i Europas historia: Stauffenberg och attentaten mot Hitler av Tommy Hansson 15
Allan C. Brownfeld: Bosättarextremismen hot mot Sharon 18
Tommy Hansson: Det är demokraterna som splittrar! 21
Fredrik Runebert: Peter den store den värste skattehöjaren 22
Nils Tore Gjerde: Slut på politisk apartheid (om Taiwan) (insändare) 22
Eva F. Dahlgren: Farfar var rasbiolog (bokrecension) 23
Håkan Holmberg och Anders Johnson: Man märker avsikten (bokrecension) 23
Anders Johnson: Frihet är det bästa ting (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2004 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
C G Holm: John Kerry – miljardärsmaken som vill bli USAs president 3
Fredrik Runebert: Fallet Douglas Borg och rättssäkerheten 6
Tommy Hansson: McCarthy, Angleton, Rand enligt Buckley 8
Tommy Hansson: Mytbildningen kring växthuseffekten 15
Tommmy Hansson: Himmelrike med förhinder 18
C G Holm: Ingen demokrati i muslimska länder 21
Magnus Ivarsson: Begreppsförvirring i (S)verige 22
Niclas Sennerteg: Warszawas bödel (bokrecension) 23

Contra nummer 4 2004 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Allan C. Brownfeld: Slöseriet i Washington 3
…men Bushs skattesänkningar ger resultat! 5
Tommy Hansson: Bismarck – byggmästare eller dödgrävare? 6
C G Holm: Socialdemokratiska kvinnor gick i bräschen för
steriliseringslagarna 8
Tommy Hansson: Sven Stolpe gisslade rödskäggen 15
Nils Tore Gjerde: Stöd Taiwan (insändare) 18
Magnus Cappelin: Socialism och hyckleri (insändare) 18
Nils Tore Gjerde: Vietnam – dödsoffer och förföljelser (insändare) 18
Tommy Hansson: Miljörörelsens paranoida kemofobi 20
Roh friad av Seoul-domstol 22
Tore Forsberg: Spioner och spioner som spionerar på
spioner (bokrecension) 23
Hanne Kjöller: När världen kom till Göteborg. Om våldet och dess möjliggörare (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2004 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Karl-Göran Bottwyk: Vilda vänsterpartiet. Mord på vårdhemmet 3
“Tintin i Sovjet” gisslar kommunismen 4
Tommy Hansson: Miljörörelsemyter hotar fattiga länder 5
Tyska sjötransporter (under Andra världskriget) 7
Bertil Häggman: Den norska vänstern och Stasi 8
Mer kulturstöd under Bush 10
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar -Conquest beskrev Stalins terror 15
Mazel och Malm fick applåder på Nalen (om Israel) 18
Birger Hjelm: 63 000 steriliserade. Ingen mer ersättning längre. Är debatten över? 19
Rune Bokholm: Tisdagsklubben (bokrecension) 23
Mattias Holm: Låt inte terroristerna vinna! (insändare) 24
Eric N. Thorburn: Sverige in i NATO (insändare) 24
Kim Lindblom: Sambeskattning ger fler barn (insändare) 24

Contra nummer 2 2004 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Tommy Hansson: Korstågen -reaktion mot islamiskt våld 3
Förbjudet praktisera kristendom i arabvärlden 6
Allan C. Brownfeld: Nyttiga idioter som hjälpte Sovjetunionen 7
Bertil Häggman: Östtyska Stasis verksamhet i Danmark 10
Tommy Hansson: Så sveks demokraten Tshombe 15
Hammarskjölds begär att hämnas Lumumba blev hans död 19
Dubbelspel, förräderi, arkebuseringar (om kommunistiska spioner) 20
Jan Linder: Svår neutralitet (bokrecension) 23
Wilhelm Agrell: Venona (bokrecension) 24

Contra nummer 1 2004 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Curt Ekholm (dödsruna) 2
Bertil Häggman: Östtyska Stasis verksamhet i Sverige. Vänsterpartiet fick rikligt stöd från kommunistdiktaturen 3
Tommy Hansson: Underrättelser i krig och fred. Om spioneri 5
Rinnan-gruppen – norsk femtekolonn under kriget 8
C G Holm: Höken som lägger USAs utrikespolitiska kurs: Condoleezza Rice 9
Fredrik Runebert: Feminismen – en förlängning av marxismen 15
Anssi Kristian Kullberg: Radikal eller traditionell islamism 18
Lennart Sjöberg: Svårt för vetenskaplig psykologi att vinna fäste i rättsväsendet (intervju av Patrik Nyberg) 22
Hjalmar Branting och Lenin 23
I Finland dog det politiskt korrekta hyckleriet med Sovjetunionen, när händer det i Sverige? (insändare) 24