Sammanfattning följer nedan

Contra nummer 6 2020 som pdf (endast för prenumeranter)

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Sverige värt att försvara!
Tro inte på uttrycket ”Vi är neutrala, det har tjänat oss väl”. Sanningen är att vi hade tur som inte drogs in i Andra världskriget. Det är inte så säkert att vi har tur en gång till.

Britt-Louise Hoberg: Mineraler i Sverige
Nya mineraler ska ge oss ett fossilfritt samhälle, som värnar om miljön och klimatet. Kol och olja måste fasas ut och istället ska vi ha solpaneler, vindkraftverk, elfordon samt batterier. Hela världen behöver dessutom metall för den moderna civilisationen.

Britt-Louise Hoberg: Bönder, bergsmän och gruvfolk
Gruvnäringen har gamla rötter i Sverige. Kanske flera tusen år. Sedan Medeltiden har staten varit starkt inblandad och gruvföretagen underkastade sträng kontroll.

Filip Björner: Det hegelska viruset i USA
Det är en känd sak att Marx och Engels dialektiska materialism grundar sig på Hegels religiösa dialektik, samt att de utvecklade tankarna medan de kritiserade flera av de framträdande unghegelianerna. Det är inte lika känt att det hegelska viruset tidigt fann vägen till USA och i sydstaterna blev ett starkt argument för slaveriet, samt också för socialistiska idéer som kombinerades med försvar för just slaveriet.

C G Holm: Så arbetar Contra med språket
Varför kallar Contra det virus som i andra media har andra namn för ”det kinesiska viruset” i Contra? Varför förekommer ordet nazist inte i Contra? Varför skriver vi Kosova, Tjornobyl och Lukasjenka? Varför använder vi inte oss av vare sig Gustav Vs Bibel eller Bibel 2000 om vi citerar Bibeln?

Dan Ahlmark: Är vår civilisation och vårt land dömt till undergång?
Frågan om imperiers utveckling och fall har länge analyserats. Generalen Glubb Pascha indelade deras livscykel i sju faser, där de tre sista är: 5. Intellektets, 6. Dekadensens, samt 7. Nedgångens/Kollapsens tidsåldrar. Som kommenteras i artikeln behöver dock livscykler för militära imperier inte nödvändigtvis vara relevanta för dagens västerländska demokratier, även om överensstämmelser finns. Faserna 5 och 6 hos Glubb Pascha visar exempelvis många helt uppenbara likheter med dagens situation i Sverige. Läs artikeln här!

Tommy Hansson: Draken – en spjutspets under det Kalla kriget
Sverige hade under det Kalla kriget ett av världens största flygvapen. Bara stormakterna satsade mer på flyget. Saab 35 Draken kom att bli en ikon för det svenska Flygvapnet och även för den militära beredskapen i Sverige i stort. Planets utformning med långdragna deltavingar gjorde det lätt att känna igen.

Debatt
Vi saxar ur den ständigt pågående debatten på nätet på sidan contradebatt.nu

Bjørn Lomborg: Falsklarm
Bjørn Lomborg har skrivit en ny bok som behandlar hur fel och kostsam klimatpolitiken är. Ska något göras åt global uppvärmning och koldioxidutsläpp ska det inte ske som nu. Det kostar för mycket och slösar bort mänsklighetens möjligheter till utveckling.