Contra nummer 4 2014 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Varning för Thomas Piketty
av Fredrik Runebert

Den franske ekonomen Thomas Piketty är i ropet efter att ha publicerat boken Le capital au XXI siècle, eller Kapitalet i det tjugoförsta århundradet. Särskilt vänsterdebattörer vurmar för Pikettys förslag till åtgärder mot ökad inkomst- och förmögenhetsojämlikhet samt förutsägelser om kapitalismens inneboende obalanser. Enligt Piketty är inkomst- och förmögenhetsfördelningen lika ojämlik som i slutet av 1800-talet och hans prognos är att det bara kommer att bli värre. Anledningen är att privata förmögenheter växer snabbare än den totala produktionen i ekonomin. För att råda bot mot denna ”sociala orättvisa” föreslår Piketty progressiva skatter på global nivå, eller åtminstone på europeisk nivå. Mycket av Pikettys forskning utgår från franska, engelska och amerikanska förhållanden. Sverige nämns enbart ett fåtal gånger. Därför har Jesper Roine, som tillsammans med Daniel Waldenström har tagit fram svensk data över inkomst- och förmögenhetsfördelningen, skrivit en sammanfattning av Pikettys forskning, samt tillämpat den på svenska förhållanden. Fredrik Runebert granskar och sågar Piketty.

Så här gick det i valet
av C G Holm

En analys av vilka väljargrupper som röstade hur. Hade väljarkåren bestått bara av folk från storstäderna, landsbygdsbefolkning, anställda i den privata sektorn, män, företagare eller personer över 65 år hade Alliansen suttit kvar. Men nu var det inte så. Dagisfröknarna röstar på Vänsterpartiet och det lilla extremistpartiet FI fick hela 13,4 procent av rösterna i gruppen studerande – snacka om kris för den svenska skolan när var åttonde kan rösta på oansvariga extremister! Det tredje extremistpartiet, Miljöpartiet, var också kraftigt överrepresenterat bland studerande, bland SACO-medlemmar och kvinnor anställda i offentlig tjänst. Det kan också noteras att dubbelt så många arbetare röstade på SD som på Vänsterpartiet. Men trots det var S arbetarparti nummer ett och M arbetarparti nummer två.

Ryska låtsasländer blir fler
av C G Holm

”Folkrepubliken Donetsk” och ”Folkrepubliken Luhansk” är de senaste tillskotten i den långa rad av låtsasländer som kontrolleras av ryssarna. Vi tittar på de andra: Tjetjenien, Transnistrien, Abchasien, Sydossetien och Nagorno-Karabach.

Gör som Jonas: Sprid Contra i grannskapet

Jonas Bohman äör brevbäraren som inte kan få nog av sitt arbete utan använder en del av sin fritid för att sprida reklamutskick från Contra.

Vad kostar invandringen?
av Géza Molnár

2013 kom 121 000 personer som invandrare till Sverige. Det är fler än antalet födda (114 000). Frågan om vad det kostar att ta hand om alla som flyttar hit har ofta varit tabu. Contra reder ut detta och konstaterar att det netto kostar omkring 20.000 kronor per svensk i arbetsför ålder att betala invandringens kostnader.

Ryska elitförband tillbaka
av Géza Molnár

Under 1990-talet och 2000-talets början rasade den ryska krigsmakten ihop. Sedan några år pågår istället en intensiv upprustning och det märks i samband med konflikter kring länder som Georgien och Ukraina. Också de ryska elitförbanden rustas upp, trots att de aldrig var i så dåligt skick som de reguljära förbanden. Läs artikeln här!

Sweet Home Alabama,
av Filip Björner

Det är i år 40 år sedan låten Sweet Home Alabama lanserades. Den är en av de mest kända sångerna inom den genré som kallas sydstatsrock. Lagom till jubiléet har delstaten Kalifornien förbjudit statliga myndigheter att sälja och flagga med Sydstatsflaggan. (Även om Kalifornien ligger i söder tillhörde staten aldrig Konfederationen, ”Sydstaterna”)

Felaktig uppfattning om den egna inkomsten ger mer vänsteruppfattning

Svenskarna vet för lite om sin egen ekonomi för att fatta rationella politiska beslut! Det kan verka märkligt, men svenskarna har en mycket sämre uppfattning om sin egen ekonomiska status än vad människor har i andra länder. Och den dåliga självinsikten påverkar den politiska uppfattningen vänsterut.

Angolas president dos Santos god för 142 miljarder – samtidigt som folket svälter
av Tommy Hansson

Enligt den välrenommerade amerikanska finanstidskriften Forbes, grundad 1917, är Angolas mångårige president José Eduardo dos Santos, född 1942, ohotad etta på tidskriftens nyligen publicerade lista över Afrikas rikaste ledare. Hela listan med kommentarer här: http://www.richestlifestyle.com/richest-african-presidents