Contra nummer 3 2006 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Islamismen och den politiska fanatismen
av Tommy Hansson

Det är sant att den islamofascistiska terrorn hämtar inspiration från det muslimska begreppet ”jihad”, heligt krig. När man närmare studerar den islamistiska krigföringen mot Västerlandet och Israel upptäcker man emellertid också andra förlagor: anarkistterrorn i Ryssland på tsartiden, fascisternas och nationalsocialisternas terror på 1920- och 1930-talen samt de västerländska ”stadsgerillornas” terrorism på 1970-talet, för att ta några exempel.

Raoul Wallenberg hyllas i världen och skändas i Stockholm
av C G Holm

Raoul Wallenberg var svensk diplomat som räddade tiotusentals judar undan Adolf Eichmanns utplåningsstyrkor i Budapest under Andra världskrigets slutskede. Wallenberg greps av sovjetiska förband sedan dessa erövrat Budapest från tyskarna. Han fördes bort och försvann i det kommunistiska fängelse- och lägersystemet. Svenska regeringen, med socialdemokraten Östen Undén som utrikesminister, gjorde knappt märkbara insatser för Raoul Wallenberg.

Raoul Wallenberg är jämte Winston S. Churchill amerikansk hedersmedborgare. Hans monument finns föutom i här nämnda städer i bland annat London, Washington, Toronto, Sydney, Los Angeles, Jerusalem, Buenos Aires och Moskva.

Domedagsprofetior om miljön ingen nyhet
av Tommy Hansson

Vi har lagt den kallaste och snörikaste vintern på åtskilliga år bakom oss. Och i Ryssland, Östeuropa och Asien har som vanligt under senare år åtskilliga människor frusit ihjäl till följd av skenande köldgrader. Det stör emellertid inte växthusideologerna, dessa figurer som hävdar att ökade utsläpp av så kallade växthusgaser obönhörligt förosakar ett allt varmare klimat och som bland annat låg bakom Naturvårdsverkets propagandakampanj för något år sedan som gick ut på att snö och kyla snart skulle vara ett minne blott (också den kampanjen lanserad under en fimbulvinter).

Sagan om välfärdsstatens återkomst
av Fredrik Runebert

Johnny Munkhammar, som tidigare arbetat för Svenskt näringsliv men som nu arbetar för Timbro, gav 2004 ut boken Sagan om välfärdens återkomst. Enligt Munkhammars bokförlag Hjalmarson & Högberg har den fått igång diskussionen om den stora statens framtid och de demografiska problem som omöjliggör den välfärdsstat som vi har idag. Vad händer när fyrtiotalisterna går i pension?

Munkhammars bok kan lätt ge ett intryck av determinism, att allt är förutbestämt. Men så är det inte. Förvisso är Munkhammar väldigt säker på hur det kommer att bli om vi ingenting gör, utan fortsätter som vi gjort hittills. Enligt Mauricio Rojas, som själv varit marxist i sin ungdom, men som nu är högerliberal, påminner Munkhammars starka övertygelse om de böcker som kommunistiska ideologer skrev under 1800- och 1900-talet. I dessa böcker förutsattes att allt skulle bli katastrof om samhället inte följde den ”rätta läran”.

Vänstern på frammarsch i Sydkorea
av Jeong Yong-seok

Republiken Korea – Sydkorea – genomgår för närvarande sin kanske allvarligaste politiska kris sedan landet i mitten på 1990-talet tog steget in bland de fullt utvecklade demokratierna. Situationen kännetecknas av konfrontation mellan höger och vänster, där högern befinner sig i underläge. Koreakännare som Contra talat med bedömer att omkring 1/3 av landets befolkning har uttalade vänstersympatier, 1/3 lika uttalade högersympatier under det att 1/3 är neutrala. I nedanstående artikel analyserar professor emeritus Jeong Yong-seok, Dongguk University, situationen. Artikeln är en översättning från engelska och var ursprungligen publicerad i tidskriften Today’s World (januari 2006).

300 000 internetpoliser övervakar Kinas datorer
intervju med Man-Yan Ng av C G Holm

Man-Yan Ng är född i Hongkong, men fick sin ingenjörsutbildning i Sverige. Han har arbetat för svenska företag, i Sverige och Tyskland. Just nu pendlar han mellan arbeten i Västerås och Mannheim. Men Man är vid sidan av sin yrkesverksamhet engagerad i frågan om mänskliga rättigheter – i Kina och i resten av världen. Han är styrelseledamot i Internationale Gesellschaft für Menschenrechte i Frankfurt, en av världens främsta organisationer för mänskliga rättigheter.

Motkulturer och dess kritiker
av Joakim Förars

Finns det någon konservativ tankeströmning idag? En del tecken tyder på en möjlig renässans för denna tradition, men dess arvtagare visar ofta en kontinuitet med en annan tradition, nämligen den liberala. Vi skall undersöka hur olika ideologier yttrar sig genom att göra nedslag i ett par böcker som kritiserar motkulturen, Roger Kimballs The Long March: How the Cultural Revolution of the 1960’s Changed America och Erik Zsiga: Popvänstern. De ger intressanta bilder av civilisationens fiender, men visar också hur gamla begrepp ställs på huvudet när ljuset faller på dess försvarare.