Contra nummer 2 2015 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Mänsklighetens undergång – igen

Äldre har upplevt olika profetior om mänsklighetens undergång. Efter Andra
världskriget skulle tillgången på mat inte räcka för att föda den växande befolkningen. Något årtionde senare skulle jordens oljetillgångar sina och oljan bli orimligt dyr med stora konsekvenser för vår industri och utveckling. Under nästa årtionde skapade den växande elektroniska industrin radiovågor skadliga för människor och man borde inte sitta framför en dator längre än en timme om dagen. Och nu anses vi ha ett avfallsberg hopblandat med koldioxid och övriga utsläpp som är det största hotet mot människors hälsa. Men världen finns fortfarande kvar och vi mår bättre än någonsin.

Just nu är det koldioxiden som leder till jordens undergång. En färg- och luktlös gas som ingår naturligt i atmosfären – och människans utandningsluft

Tiggarkulturen kommer till Sverige
av C G Holm

1965 avskaffades ”lösdriverilagen” eftersom det inte längre fanns några som
den kunde tillämpas på. Idag är läget ett helt annat, 5 000 tiggare har vävt ett finmaskigt nät över landet. Ju mer svenskarna ger tiggarna desto fler blir de. Antalet potentiella inflyttande (det vill säga romer i Rumänien och Bulgarien) är över en miljon…

Medelålders vit kvinna med uttalsproblem
av Kjell Albin Abrahamson

Kjell Albin Albin Abrahamson har besökt Auschwitz många gånger. Det är något som kräver respekt av besökaren. Han tilltalas inte av en ”medelålders svensk kvinnas” användning av Auschwitz i den allmänpolitiska polemiken.

Ryssland och Kina förenar sina styrkor för att bryta USAs dominans
av Tommy Hansson

”The Russia-China rapprochement is a sign of the changing world order, in which the West is still very relevant, but no longer dominant.”

Så utlät sig den ryske säkerhetsexperten Dmitrij Trenin den 9 maj, samma dag som Ryssland på Röda torget i Moskva högtidlighöll 70-årsminnet av segern i vad som med ryskt språkbruk kallas Stora fosterländska kriget – det vill säga Andra världskrigets senare fyra år – med en massiv militärparad samt flyguppvisning för diverse utländska gäster.

Muammar Khadaffis kusin varnar för att IS är på väg till Europa

Smyger IS in terrorister bland flyktingarna över Medelhavet? En som har den bestämda uppfattningen är Moammar Khaddaffis kusin Ahmed Khadaffi al-Dam, som är bosatt i Kairo.

Varför förlorar vi trots
kapitalismens överlägsenhet?
av Filip Björner

Filip Björner har haft möjligheten att lyssna till och sedan tala med Yaron Brook som är VD för Ayn Rand Institute. Brook planerar nu att etablera ARI i Europa. Mycket av tankarna kretsar kring altruism eller egenintresse som kan exemplifieras av att Bill Gates gjort mer gott för mänskligheten än Moder Theresa.

President Putins ideologi är
den rysk-ortodoxa tron
av Britt-Louise Hoberg Karlsson

Ryska soldater tränade på svensk mark 2006 och de ryska soldaterna fick
tillfälle att småprata med dåvarande försvarsminister Leni Björklund. Idag
har Ryssland alltmer tagit tillbaka de gamla ryska och sovjetiska tänkesätten.
Västvärlden inklusive Sverige känner sig hotat av Ryssland. Läs artikeln här!

En västlig politisk-subversiv
offensiv mot jihadisterna
av Bertil Häggman

Tankesmedjan Center for Security Policy har utvecklat en frihetsstrategi för
att besegra den jihadistiska rörelsen. Strategin har hämtat inspiration från
James Burnhams strategidokument från det Kalla kriget.

Klimat och uppvärmning
har blivit en pseudoreligion
av Tommy Hansson

Klimat som religion? Ingen mindre än den nyligen avgångne chefen för FNs klimatpanel, Rajendra Pauchari, förklarade i samband med att tvingades lämna sin post att hans klimatologiska engagemang blivit en pseudoreligion för honom. Ska man dela hans religiösa övertygelse eller försöka analysera klimatfrågan rationellt?