President Putins ideologi
är den rysk-ortodoxa tron
av Britt-Louise Hoberg Karlsson

Ryska soldater tränade på svensk mark 2006 och de ryska soldaterna fick
tillfälle att småprata med dåvarande försvarsminister Leni Björklund. Idag
har Ryssland alltmer tagit tillbaka de gamla ryska och sovjetiska tänkesätten. Västvärlden inklusive Sverige känner sig hotat av Ryssland.

Rysslands president Vladimir Putin styr både europeisk och amerikansk politik. Under president Putins tid vid makten har han stärkt såväl sin nationella som internationella ställning. Han är en nationalist och försöker skapa ett starkt Ryssland. Arbetet med återupplivning av stark rysk identitet går inte tillbaka till bara tsartiden utan också till sovjetimperiet. Men den rysk-ortodoxa kyrkan har haft inflytande på det auktoritära ledarskapet i både Ryssland och Sovjetunionen. Idag står den rysk-ortodoxa Moskva-patriarken och president Putin nära varandra.

Putins samarbete med väst
När Vladimir Putin kom till makten år 1999 var han en rysk patriot, men han samarbetade med väst, när det passade hans intressen. Bland annat hade de ryska och amerikanska underrättelsetjänsterna utbyte av information när det gällde al-Qaida. Putin var bland de första ledarna att kondolera USA efter 11 septemberattacken. Men, sedan dess har Putins strategi förändrats. Idag känner sig västvärlden hotad av Ryssland.

Ryssland – nytt kejsardöme?

Putins starka nationalistiska åsikter har präglats av flera filosofer. Den mest ifrågasatte filosofen, Alexander Dugin, tros vara arkitekten bakom Putins politik. Den så kallade ”Dugin-myten” bygger på att Putin vill införa någon form av kejsardöme, som är byggt på ”Eurasianism”. ”Dugin-myten” innefattar också att Putin vill upprätta ett ryskt-ortodoxt imperium, som skall läggas till det islamiska och hota väst. Markant är att Putin nu tecknat avtal med Iran om missiler, som både Europa och USA känner sig hotade av.

President Putins vision av ett eurasiskt block, EAEU
President Putin bygger upp sitt eurasiska block EAEU, genom att involvera tidigare medlemsstater från gamla Sovjetunionen, såsom Vitryssland, Armenien, Kazakstan och Kirgizistan. EAEU skall stärka utbyteshandeln,
ekonomin och höja levnadsstandarden inom blocket. Nämnvärt är att
huvudkontoret för EAEU ligger i Moskva. Putin har även nämnt en inbjudan till
Kina. Kina och Ryssland har mycket gemensamt, båda är auktoritära stater som ser USA som ett hot mot deras makt. De politiska och ekonomiska kraven på Ryssland har drivit Putin närmare Kinas president Xi Jinping. Kina har tjänat på Rysslands svaga ekonomi och vunnit terräng i militär auktoritet, bland annat genom att få bygga ut sin militära närvaro i Medelhavet. Ryssland och Kina hade en gemensam manöver i Medelhavet i maj
månad 2015.

Ideologi nära den rysk-ortodoxa kyrkan
Tre andra filosofers religiösa mystik ligger inte långt från den rysk-ortodoxa
kyrkan, som fått en alltmera framträdande roll under Putins presidentskap.
I påskhelgen besökte presidenten den rysk-ortodoxa kyrkan i Moskva tillsammans med sin premiärminister Dmitrij Medvedev, Moskvas borgmästare, politiker och offentliga tjänstemän. Av Putins påsktal framgick, att den rysk-ortodoxa kyrkan spelar en enorm roll för att bevara
Rysslands historiska och kulturella arv samt återuppliva moraliska värderingar. Kyrkan skapar enhet för att stärka familjebanden och utbilda den yngre generationen i en anda av patriotism.

Av Putins uttalanden framgår att kyrkan har mycket nära band med regimen.
Den rysk-ortodoxa kyrkan har dessutom en lång historia av att stödja auktoritära ledare. Efter att kyrkan stött tsarregimen föll den ortodoxa kyrkan under det bolsjevikiska styret. Drag från kyrkans misstag, när det gällde andlig och världslig makt, samt kännetecken från de centralasiatiska
marodörernas kultur, kom att prägla revolutionärerna och ingick redan
i grundandet av sovjetsamhället. Endast en tro i stil med judendomen, kristendomen eller islam har i historien visat sig vara i stånd att omskapa människor och därmed också samhällen.

Det sovjetiska samhället visade på ett skrämmande sätt att vi blir vad vi hatar, därför fanns det fruktan för sammansvärjningar och komplotter. Sovjetsystemet använde sig av civilklädda angivare (kvarterspoliser), mikrofoner i hotellrum, tjänsterum och ambassader, ja till och med i privata hem fanns kontrollmöjligheter, alltså en paranoid fruktan från statsapparaten. Alla dessa drag kan spåras till förkristen asiatisk despotism, där man krossade det civila samhället eller andra krafter, som kunde mobilisera sig
mot staten.

Rysk-ortodoxa kyrkan styrd av regimen
Det är välkänt att sovjetsoldater under Andra världskriget inte ville kämpa för
kommunismens fortbestånd. Först när Stalin återuppväckte tanken på det ”Heliga Ryssland” och inmatade det i Röda armén blev soldaterna villiga att kämpa med tro och övertygelse. Uttalandet det ”Heliga Ryssland” följde med importen av den ortodoxa kristendomen till Ryssland. Men, det som hände var också att kommunisterna tog kontrollen över ryskortodoxa kyrkan, genom att se till att de själva fick de främsta positionerna inom kyrkan och de kunde därmed styra den till att bli ett hjälpmedel för sovjetregimen.

Den nuvarande situationen i Ryssland, med president Putin bredvid moskvapatriarken var alltså förberett redan innan Putin kom till makten.

Putin har också sagt att Ryssland är en sekulär stat samt att kyrkan och staten är skilda enheter, men att nationen skall baseras på kristna värderingar. Han har i samråd med patriarken infört religionsundervisning
i skolorna. Samtidigt förbjuder man i skolorna hijab och diskussion om homosexualitet (på order av den ortodoxa kyrkan).

Putin använder sig av ryskortodoxa patriarken i utrikespolitiken

När Greklands premiärminister Alexis Tsipras besökte Moskva för att be Putin
om bland annat ekonomisk hjälp för Grekland, besökte Tsipras också patriarken i Moskva. Tsipras är kommunist och har betraktats som ateist, men det påstås att han har mjuknat i sin hållning gentemot kyrkan och dessutom besökt kloster i Grekland. Den rysk-ortodoxa kyrkan
importerades till Ryssland på 900-talet e.Kr. från den grekisk-ortodoxa kyrkan. Tsipras inser att det för hans del är viktigt med kontakten med moskvapatriarken, därför att det kan leda till fördelar hos Putin. Internationell press har fått uppgifter från samtalet mellan Tsipras och patriarken att de båda är överens bland annat om att sätta stopp för EUs sanktioner mot
Ryssland.

Förändrad abortpolitik

President Putin har medverkat till att få ned aborttalet genom att i lag förbjuda reklam för abort. Aborter har varit lagliga i Ryssland sedan sovjettiden, men år 2013 minskade aborterna. Ryssland har legat
som nation nummer 2 efter Rumänien när det gäller antalet aborter. Cirka 200 aborter per 100 födslar. En genomsnittskvinna kunde genomgå sju aborter under sin livstid. Patriarken för den rysk-ortodoxa kyrkan har också påbörjat en kampanj mot aborter, genom att framträda i Duman och uppmana församlingen till att påbörja en kampanj mot aborter för att bland annat få en stabilare och mer kraftfull befolkningsökning. Detta var första
gången någon patriark för den rysk-ortodoxa kyrkan framträdde inför Duman. Av hans tal framgick att aborter borde uteslutas från den obligatoriska sjukförsäkringen, men att hjälp rekommenderades utgå med pengar och bostäder till unga familjer.

Sveriges tidigare försvarsövning med Ryssland
Parallellt med att Rysslands president stärkt sin makt inom landet och håller på att bygga upp Ryssland efter Sovjetunionens fall, så påverkar detta också västvärlden. Enbart 70 mil från svenska gränsen finns ett krigshot på europeisk mark – det ryska ingripandet i Ukraina. Krigshot med invasion från en av världens starkaste militärmakter – Ryssland. Både Sveriges riksdag och svenska försvaret upplever hotet österifrån. Incidenter mot svenskt territorium har förekommit både luft- och sjövägen.

Men det var inte så många år sedan som stormakten Ryssland ansågs vara en kattunge. År 2006, alltså 17 år efter murens fall, var det ett historiskt tillfälle, dåvarande socialdemokratiska försvarsministern Leni Björklund inspekterade med välvilja ryska förbands övningar tillsammans med svenska försvaret på svensk mark. Vid förfrågan till Leni Björklund om man planerade att genomföra liknande övningar på ryskt territorium, svarade hon undvikande med vikten av att stärka kontakter mellan ryska och svenska beväpnade styrkor.

I Hugin & Munin, Befälsföreningen Militärtolkarnas medlemstidning, nummer
1/2006 står att läsa, hur de svenska soldaterna ryckte fram mot den ryska
stridslinjen. ”Motståndarnas fokuserade blickar och djärva hurrarop skar genom den rymd som skiljde de kämpande parterna åt, och fick adrenalinet att pumpa till hälarnas taktfasta rytm mot det kärva underlaget. Och mycket riktigt skulle blod utgjutas även denna gång”. Tidskriften Försvarsutbildaren fortsätter: ”För första gången sedan frivilligkårernas tid i Finska Vinterkriget drabbade svensk och rysk trupp samman anno 2006.”

Aftonbladet hade döpt de ryska grabbarna till ”mördarsoldater”, men det slog
tidskriften Försvarsutbildaren ned på med att dessa soldater var precis som våra svenska värnpliktiga ”Samma skrot och korn.” Den svenska mediabilden kritiserade vid denna tidpunkt Rysslands illdåd i Tjetjenien. Redan 2008, alltså två år senare, uttalade Sveriges statsminister att ”Svensk militärmanöver med Ryssland genomförs inte, på grund av den ryska
inmarschen i Georgien” .

Alltså när den ryska björnen sover sött, belönas han med att få genomföra militära manövrar tillsammans med svenska försvaret till och med på svensk mark. När den ryska björnen vaknar ur sitt ide, då skall han åthutas med hårdnande relationer och eventuell bojkott. Alltså är det Ryssland som styr Sveriges försvarspolitik. Med facit i handen och om Sveríge
haft goda rådgivare, skulel aldrig Sverige ha nedrustat eller genomfört någon manöver tillsammans med ryska krigsmakten och absolut inte på svenskt territorium.

Patriarken: Putin ett Guds mirakel

Den ryske presidenten påstår sig vara kränkt av den nya stormakten EU samt
Natos utvidgning (bland annat till före detta Warszawapaktsländer) och den urvattnande västerländska moralen. Putin har uttalat sig om att människor i många europeiska länder skäms för och är rädda för att tala som sin religiösa övertygelse. Helgdagar tas bort eller kallas för något annat. Den ryske sekulariserade presidenten är påhejad av den ortodoxa kyrkans patriarks anti-västerländska åsikter samt hans uttalande om att ”Putin är ett mirakel från Gud.” Italienska tidningen II Corriere della Sera gjorde den 6 juni 2015 en unik intervju med Rysslands president, där Putin blev tillfrågad om han ångrade något som han gjort, varpå presidenten svarade: ”Genom Guds nåd har jag inget att ångra i mitt liv.”

Västvärlden nedrustad militärt, ideologiskt och moraliskt

Nato har utökat sin styrka i Europa, EU har infört sanktioner mot Ryssland
och FN har fördömt Putins ageranden i Ukraina, men till ingen nytta. Europeiska länder borde ha varit mera framsynta och satsat på försvaret. En nation utan ideologisk grund har inte någonting att kämpa för eller tro på. Putins ideologi bygger Ryssland och skapar hot mot Västvärlden – hans åsikter baseras på maktfullkomlighet, en del kristna värden samt nationalism. USA och Europa präglas idag av åsikter som att kristna värden och nationalism är en form av extremism och inte skall accepteras. Resultatet har blivit en försvagad västvärld, nedrustad ideologiskt, moraliskt och med ett tynande militärt försvar.

Källor:
II Corriere della Sera 6/6 2015
Hugin och Munin, Befälsföreningen Militärtolkarnas medlemstidning 1/2006
Tidskriften Försvarsutbildaren 2/2006

Not
Efter Rysslands invasion av Georgien 2008 har det praktiska militära samarbetet mellan Sverige och Ryssland tills vidare ställts in.