Contra nummer 1 2005 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Argument tog striden med vänstern
– intervju med
Svante Hjertstrand

När Contra startades 1975 fanns det redan sedan tio år en tidning i samma anda under namnet Argument för frihet och rätt. Argument var förvisso enklare till sitt tekniska utförande, men hade under sin storhetstid en upplaga på 30 000 exemplar. Ungefär hälften var adresserad och resten såldes på gatan eller skickades ut i grupputskick. Större delen av upplagan var gratisdistribuerad, men det fanns åtskilliga tusen betalande prenumeranter.

Redaktör och ansvarig utgivare för Argument var civilingenjören Svante Hjertstrand. Contra har besökt Svante Hjertstrand som vid 85 års ålder lever ett synnerligen aktivt liv i Stockholms skärgård, där han tillsammans med sin hustru bor i den sommarstuga som sedan några år blivit permanentbostad.

Inte så sällan kan man läsa engagerade insändare i tidens aktuella frågor skrivna av Svante Hjertstrand.

 

Det oheliga krigets ekonomi och anatomi
Ny bok av Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni började samla material till ett arbete om terrorismens ekonomi flera år innan arabiska terrorister körde in kapade amerikanska flygplan i World Trade Center och Pentagon den 11 september 2001. När boken sedan kom ut efter ”9-11” blev det internationella intresset naturligtvis desto större.

Av speciellt intresse i Loretta Napoleonis bok är ett avsnitt som berör PLOs och andra paramilitära gruppers operationer under den tid de var med om att förstöra Libanon och dess huvudstad Beirut. Det handlar om hur bankrån (i Stalins efterföljd!) blev en del av PLOs verksamhet, Napoleoni väljer rubriken ”Privatiseringen av terrorn”

al-Qaida – en angelägenhet för överklassen
av Fredrik Runebert

Den amerikanske journalisten Peter L. Bergen, som specialiserat sig på terrorism, har under en lång tid spårat Usama bin Ladin och hans nätverk al-Qaida. Den första utgåvan av boken Holy war Inc. gavs ut en kort tid efter 11 september 2001 då två flygplan störtades in i World Trade Center och ett i försvarshögkvarteret Pentagon. Han har samlat in mycket information långt före terroristattacken och bland annat för CNNs räkning intervjuat Usama bin Ladin.

Majoriteten av de som ingår i al-Qaida och närstående nätverk kommer från medelklassen eller överklassen och är högt utbildade. Fattigdom är inte någon drivkraft. Om fattigdomen vore det avgörande skulle terrorismen istället uppstå i Afrika eller i Afghanistan. Nu var det främst välutbildade saudier från medelklassen som genomförde attentatet den 11 september 2001.

Stalin och Mao ville mörda John Wayne
av Tommy Hansson

Hollywood har genom åren inte precis vimlat av antikommunistiska och/eller konservativa personligheter. Tvärtom har herrar och damer skådespelare och regissörer ofta nog bekänt sig till vänsterradikala synsätt, vilket fortfarande måste sägas vara fallet – låt vara att det nog oftare är fråga om att vara politiskt korrekt än övertygad. Ett eklatant undantag från denna allmänna regel var John Wayne, som var en lysande skådespelare, likaväl som en ideologiskt medveten konservativ. Något som gjorde honom hatad i Kreml. Såväl Stalin som Mao planerade mordanslag mot John Wayne.

Kritik mot översättningen av Herrens bön
av David Stavenheim

Den nya översättningen av bönen ”Fader vår” mötte stark kritik redan då den först presenterades i samband med översättningen av Nya testamentet 1981. Nu är den nya versionen av Herrens bön införd i den nya utgåvan av psalmboken. Dessutom har katolska kyrkan, till flera kritikers bestörtning, valt att införa nyöversättningen i sin nya bönbok ”Oremus”. Det kan därför finnas anledning att än en gång fokusera på den så starkt kritiserade översättningen.

 

Märklig bok om Finlands störste man

I en hemlig överenskommelse mellan Sovjetunionen och västmakterna den 15 oktober 1939 öppnades vägen för sovjetisk ockupation av Finland och de baltiska staterna, medan västmakterna planerade besätta Danmark, Norge och Sverige. Avsikten skulle vara att, trots Molotov-Ribbentrop-pakten från 23 augusti, med förenade ansträngningar ”krossa Tyskland”.

Det säger Erkki Hautamäki i boken Finland i stormens öga och hänvisar till marskalk Mannerheims sedan länge försvunna så kallade Pärm S-32, vars innehåll skall ha kopierats av Mannerheims medarbetare Vilho Tahvanainen. En stor del av de uppgifter Hautamäki åberopar sig på har som källa en speciell tysk militäragent ”Groessmann”.

Hautamäkis bok förklaras vara frukten av åratal av privathistorisk forskning, och somligt av materialet – särskilt det som berör det hänsynslösa och cyniska spelet som bedrevs av Josef Stalin och hans medarbetare i Kreml – förefaller trovärdigt. Hautamäki går så långt att han till och med vill beteckna Adolf Hitler som Stalins ”schackpjäs”, som den sovjetiske diktatorn använde efter gottfinnande. Det finns många invändningar att göra mot Hautamäkis resonemang!

Feminister, kommunister och suffragetter
av Fredrik Runebert

Kate Weigand är arkivarie på Sophia Smith Collection vid Smith College och undervisar i historia och kvinnohistoria i USA. Hon har i boken Red Feminism beskrivit en utveckling som har fått föga uppmärksamhet. Det är utvecklingen från kommunismen på 1910-talet i USA till feminismen på 1960-talet. Den vanligaste synen på feminismens utveckling är att dela in den i tre faser eller vågor.

Den första vågen är suffragetternas kvinnokamp för rösträtt och den andra vågen är radikalfeminismens och separatismens framfart på 1960-talet. Den tredje vågen kännetecknas av likhetsfundamentalism, det vill säga män och kvinnor är fullständigt lika varandra. Det existerar inga biologiska könsskillnader.